<div class="nyheter_innehall">
     <a href="@Url.Action("Termlistor", "Hjalp")">Tillbaka till Termlistor</a>
    <h2>Arkivalier beskrivning</h2>
    <p>ARKIVALIER_beskrivning  
101 Beskrivning:accidenstryck: Trycksaker av tillfällig natur t.ex. broschyrer, vykort, flygblad etc.
102 Beskrivning:affisch/plansch: Storformat som är reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
10201 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data: Datautskrift eller kopia framställd i elektrostatisk kopieringsmaskin, s.k. xeroxkopia.
1020101 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:färg: Utskriven i färg.
102010101 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:färg:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
102010102 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:färg:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
102010103 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:färg:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
1020102 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:svartvit: Utskriven i svartvitt.
102010201 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:svartvit:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
102010202 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:svartvit:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
102010203 Beskrivning:affisch/plansch:elektrostat/data:svartvit:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
10202 Beskrivning:affisch/plansch:grafisk teknik: Samlingsterm för alla metoder att mångfaldiga tryck, utom datautskrifter.
1020201 Beskrivning:affisch/plansch:grafisk teknik:litografi: Svartvit litografi, färglitografi eller oljetryck. Trycktekniken är plantryck där tryckplattans infärgade och ej infärgade partier ligger i samma plan.
1020202 Beskrivning:affisch/plansch:grafisk teknik:multitryck: Multitryck utgör ett samlande namn för två industriella grafiska metoder (silkscreen och offset). Dessa två tekniker har också fått en konstnärlig tillämpning.
102020201 Beskrivning:affisch/plansch:grafisk teknik:multitryck:offset: En metod att trycka stora upplagor genom att överföra tryckförlagan på en gummivals som i sin tur överför färgen till papperet eller annat material. Tekniken används för framställning av affischer, tidningar, broschyrer och böcker. Offsettekniken kan även
102020202 Beskrivning:affisch/plansch:grafisk teknik:multitryck:silkscreen: Ett slags schablontryck där färgen pressas genom ett nät. Industriellt används silkscreen huvudsakligen för framställning av affischer. Inom konstgrafiken kallas den serigrafi.
10203 Beskrivning:affisch/plansch:papper: På papper, papp eller kartong.
1020301 Beskrivning:affisch/plansch:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1020302 Beskrivning:affisch/plansch:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
102030201 Beskrivning:affisch/plansch:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
102030202 Beskrivning:affisch/plansch:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
103 Beskrivning:band: Det sätt på vilket ett bokblock, d.v.s. en samling skrivna, tryckta, illustrerade eller tomma ark av papper, pergament eller något annat flexibelt material, är sammanbundet för att bilda en enhet.
10301 Beskrivning:band:hårda pärmar: Bandets omslag består av hårda pärmar i t.ex. papp eller trä.
1030101 Beskrivning:band:hårda pärmar:arkivband: Bindning vanlig på arkiv där tyngdpunkten lagts på bandets hållbarhet på grund av dess storlek och användning. Ingen falsslagning och med kraftigare bindning. Här räknas också så kallade luntbindningar in, arkivband med limmad rygg och sidhäftade lägg , o
1030102 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot: Rygg, ev. också hörn, klädda i den specialbehandlade bokbinderitextil som kallas klot, Pärmar klädda i annat material.
103010201 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:förvaringsband: Enklare bandtyper gjorda endast för skydd och förvaring. Inlagan ofta inlimmad mot en fast klotrygg. Kallas ibland kartonnageband.
103010202 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010203 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010204 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103010205 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103010206 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt klot:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030103 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt pergament: Rygg. ev. också hörn klädda med pergament. Pärmarna klädda i ett annat material. Pergament är hud, vanligtvis från får, get eller kalv som framställts genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg, alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat ell
103010301 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt pergament:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010302 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt pergament:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget. Pergamentet som material gör att det i sig i vissa fall tjänar som lösrygg, d.v.s. ryggen förstärks inte med kar
1030104 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn: Rygg klädd med skinn. Pärmarna klädda med ett annat material, vanligen papper, hörn ev. klädda med skinn eller pergament.
103010401 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn:fast rygg: Överdragsmaterialet är klistrat mot bokblockets rygg.
103010402 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010403 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010404 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103010405 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt skinn:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030105 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil: Rygg, ev. hörn, klädda i material som silke, sammet, bomull, lin eller annan textil som inte är specialbehandlad för bokbandsbruk, jmf. klot.
103010501 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:fast rygg: Överdragsmatrialet är klistrat mot bokblockets rygg.
103010502 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010503 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010504 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103010505 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103010506 Beskrivning:band:hårda pärmar:halvt textil:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030106 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot: Rygg och pärmar klädda i den specialbehandlade bokbinderitextil som kallas klot. Konstläder ingår här.
103010601 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010602 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010603 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103010604 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103010605 Beskrivning:band:hårda pärmar:klot:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030107 Beskrivning:band:hårda pärmar:papper: Rygg och pärmar klädda i papper, ev. hörn klädda i skinn eller pergament. Moderna förlagsband är idag ofta klädda i ett präglat pappersmaterial som försöker efterlikna klot, dessa ingår här.
103010701 Beskrivning:band:hårda pärmar:papper:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010702 Beskrivning:band:hårda pärmar:papper:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010703 Beskrivning:band:hårda pärmar:papper:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103010704 Beskrivning:band:hårda pärmar:papper:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030108 Beskrivning:band:hårda pärmar:pergament: Rygg och pärmar klädda i pergament, dvs. hud, vanligtvis från får, get eller kalv som framställts genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg, alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
103010801 Beskrivning:band:hårda pärmar:pergament:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010802 Beskrivning:band:hårda pärmar:pergament:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget. Pergamentet som material gör att det i sig i vissa fall tjänar som lösrygg, d.v.s. ryggen förstärks inte med kar
1030109 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn: Rygg och pärmar klädda med skinn.
103010901 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:fast rygg: Överdragsmaterialet är klistrat mot bokblockets rygg.
103010902 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103010903 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103010904 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103010905 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103010906 Beskrivning:band:hårda pärmar:skinn:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
1030110 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil: Rygg och pärmar klädda i material som silke, sammet, bomull, lin eller annan textil som inte är specialbehandlad för bokbandsbruk, jmf. klot.
103011001 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:fast rygg: Överdragsmaterialet är klistrat mot bokblockets rygg.
103011002 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103011003 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103011004 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103011005 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103011006 Beskrivning:band:hårda pärmar:textil:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
103011101 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt: Rygg och pärmar klädda i allt övrigt material som ett bokband kan tänkas vara klätt med.
103011102 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:fast rygg: Överdragsmaterialet är klistrat mot bokblockets rygg.
103011103 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103011104 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103011105 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:knäpprygg: Lösryggen är sammanfogad av ett flertal kartongstrimlor. Boken får ett plant uppslag. Den traditionella kontorsboken.
103011106 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
103011107 Beskrivning:band:hårda pärmar:övrigt:lösrygg: En tunn kartongremsa i bokryggens bredd tjänar som stöd åt överdragsmaterialet och skapar en hålighet mellan bokblockets rygg och bokomslaget.
10302 Beskrivning:band:kapitäl band: Det funktionella och/eller dekorativa band som kan sitta vid huvud och fot av ett bokband. Dessa kan vara maskingjorda eller handstickade, då ofta i silke eller i linne.
10304 Beskrivning:band:knytband: Knytband fästa på pärmarna av en bok för att hålla ihop bokblocket.
10305 Beskrivning:band:mjuka pärmar: Bandets omslag är flexibelt. Pärmarna kan ibland vara motfodrade med försättspappret eller fixerade med t.ex. tunn kartong. I denna grupp ingår mjuka pergamentband såväl som pocketböcker.
1030501 Beskrivning:band:mjuka pärmar:arkivband: Bindning vanlig på arkiv där tyngdpunkten lagts på bandets hållbarhet på grund av dess storlek och användning. Ingen falsslagning och med kraftigare bindning. Här räknas också så kallade luntbindningar in, arkivband med limmad rygg och sidhäftade lägg, of
1030502 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper: Rygg och pärmar klädda i papper.
103050201 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
10305020101 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:häftat:enkel häftning: Häfttråden löper genom de falsade arken i bokblocket, omslaget är påsatt separat, inga band eller bind, t.ex. maskinhäftade böcker.
10305020102 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:häftat:inhäftat: Bokens omslag är förenat med bokblocket genom häftningen (t.ex. band, bind eller pergamentstrimlor).
10305020103 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:häftat:sidhäftat: Häfttråden är stucken genom bokblocket, från fram till bakpärm  och förhindrar ett helt uppslag av boken.
103050202 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103050203 Beskrivning:band:mjuka pärmar:papper:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, det kan vara t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
1030503 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn: Rygg och pärmar klädda i skinn.
1030503 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament: Rygg och pärmar klädda i pergament, dvs. hud, vanligtvis från får, get eller kalv som framställts genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg, alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
103050301 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
103050301 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
10305030101 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament:häftat:enkel häftning: Häfttråden löper genom de falsade arken i ett bokblock, omslaget är påsatt separat, inga band eller bind, t.ex. maskinhäftade böcker.
10305030101 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:häftat:enkel häftning: Häfttråden löper genom de falsade arken i bokblocket, omslaget är påsatt separat, inga band eller bind, t.ex. maskinhäftade böcker.
10305030102 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:häftat:inhäftat: Bokens omslag är förenat med bokblocket genom häftningen (t.ex band, bind eller pergamentstrimlor).
10305030102 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament:häftat:inhäftat: Bokens omslag är förenat med bokblocket genom häftningen (t.ex. band, bind eller pergamentstrimlor).
10305030103 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament:häftat:sidhäftat: Häfttråden är stucken genom bokblocket, från fram till bakpärm och förhindrar ett helt uppslag av boken.
10305030103 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:häftat:sidhäftat: Häfttråden är stucken genom bokblocket, från fram till bakpärm och förhindrar ett helt uppslag av boken.
103050302 Beskrivning:band:mjuka pärmar:pergament:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103050302 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103050303 Beskrivning:band:mjuka pärmar:skinn:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, det kan vara t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
1030504 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil: Rygg och pärmar klädda i material som silke, sammet, bomull, lin eller annan textil som inte är specialbehandlad för bokbandsbruk, jmf. klot.
103050401 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
10305040101 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:häftat:enkel häftning: Häfttråden löper genom de falsade arken i ett bokblock, omslaget är påsatt separat, inga band eller bind, t.ex. maskinhäftade böcker.
10305040102 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:häftat:inhäftat: Bokens omslag är förenat med bokblocket genom häftningen (t.ex. band, bind eller pergamentstrimlor).
10305040103 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:häftat:sidhäftat: Häfttråden är stucken genom bokblocket, från fram till bakpärm och förhindrar ett helt uppslag av boken.
103050402 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103050403 Beskrivning:band:mjuka pärmar:textil:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, det kan vara t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
1030505 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt: Rygg och pärmar klädda i något av alla övriga material som ett bokband kan tänkas vara klätt i.
103050501 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:häftat: Metod för att sammanfoga ark medelst tråd till ett bokblock. Här innefattas all typ av häftning, på band, på bind, maskinhäftat etc.
10305050101 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:häftat:enkel häftning: Häfttråden löper genom de falsade arken i ett bokblock, omslaget är påsatt separat, inga band eller bind, t.ex. maskinhäftade böcker.
10305050102 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:häftat:inhäftat: Bokens omslag är förenat med bokblocket genom häftningen (t.ex. band, bind eller pergamentstrimlor).
10305050103 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:häftat:sidhäftat: Häfttråden är stucken genom bokblocket, från fram till bakpärm och förhindrar ett helt uppslag av boken.
103050502 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:klamrat: Bokblocket är sammanfogat med metallklamrar.
103050503 Beskrivning:band:mjuka pärmar:övrigt:limbundet: Bokblocket är skuret i ryggen och sedan sammanfogat med lim, det kan vara t.ex. blocklimmat eller spridlimmat.
10306 Beskrivning:band:ouppskuren snitt: De vikta arkens snittar i bandet/bokblocket är ej uppskurna.
10307 Beskrivning:band:råsnitt/sprättat snitt/putsat snitt: Råsnitt - de vikta arken i bandet/bokblocket har kvar papperets ursprungliga råkant; Sprättad snitt - de vikta arkens i bandet/bokblocket snittar är uppskurna med papperskniv eller annat verktyg; Putsad snitt - de vikta arken i bandet/bokblocket är indivi
1030701 Beskrivning:band:råsnitt/sprättat snitt/putsat snitt:dekor: Bandets/bokblockets alla snittar eller endast översnittet är infärgade, sprängda, vaxade, förgyllda eller dekorerade på annat sätt.
10308 Beskrivning:band:skuren snitt: Bandets/bokblockets alla snittar eller endast översnittet är skurna med pappershyvel ell er skärmaskin.
1030801 Beskrivning:band:skuren snitt:dekor: Bandets/bokblockets alla snittar eller endast översnittet är infärgade, sprängda, vaxade, förgyllda eller dekorerade på annat sätt.
10309 Beskrivning:band:spännen: Spännen fästa på pärmarna av en bok för att hålla ihop bokblocket.
104 Beskrivning:etui: Kassett, låda, chemise eller annat skyddsomslag som kan räknas som en direkt del av objektet.
105 Beskrivning:foto: Fotografiska framställningar.
106 Beskrivning:föremål: Föremål av olika typer av material som återfinns tillsammans med andra handlingar eller som bildar egna volymer och ofta är tredimensionella och ibland skrymmande.
10601 Beskrivning:föremål:horn/ben: Bestående av horn/ben.
1060101 Beskrivning:föremål:keramik/glas/porslin: Föremål bestående av keramik, glas eller porslin.
10602 Beskrivning:föremål:läder: Föremål bestående av läder.
10603 Beskrivning:föremål:metall: Föremål bestående av metall.
10604 Beskrivning:föremål:papper: Föremål bestående av papper.
10605 Beskrivning:föremål:plast/gummi: Föremål bestående av plast eller gummi.
10606 Beskrivning:föremål:sten: Föremål bestående av sten.
10607 Beskrivning:föremål:textil: Föremål bestående av textil.
10608 Beskrivning:föremål:trä: Föremål bestående av trä.
10609 Beskrivning:föremål:övrigt: Föremål bestående av övrigt material.
107 Beskrivning:grafik: Originalgrafik (konstblad) och andra grafiska tryck.
10701 Beskrivning:grafik:data: Framställt med hjälp av datateknik.
1070101 Beskrivning:grafik:data:färg: Utskriven i färg.
107010101 Beskrivning:grafik:data:färg:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
107010102 Beskrivning:grafik:data:färg:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
107010103 Beskrivning:grafik:data:färg:övriga data Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
1070102 Beskrivning:grafik:data:svartvit: Utskriven i svartvitt.
107010201 Beskrivning:grafik:data:svartvit:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
107010202 Beskrivning:grafik:data:svartvit:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
107010203 Beskrivning:grafik:data:svartvit:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
1070103 Beskrivning:grafik:grafisk teknik: Samlingsterm för alla metoder att mångfaldiga tryck, utom datautskrifter.
107010301 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:djuptryck: Under stort tryck förs bilden över till papperet från graverade eller etsade partier i tryckplattan, t.ex. kopparstick eller etsning.
10701030101 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:djuptryck:etsning: T.ex. linjeetsning, akvatint och mjukgrundsetsning.
10701030102 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:djuptryck:färggravyr: Bladet tryckt i flera färger.
10701030103 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:djuptryck:gravyr: T.ex. kopparstick, stålstick, torrnål och mezzotint.
107010302 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:fotomekanisk: Tryckförlagan är baserad på fotografiska tekniker. Exempel på fotomekaniska tekniker är ljustryck, heliogravyr, fotogravyr och fotolitografi.
107010303 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:handkolorerad: Handkolorerat, t.ex. i akvarell och/eller gouache.
107010304 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:högtryck: De partier i tryckplattan som ger bilden dess svärta eller färg ligger upphöjda över en nedskuren botten.
10701030401 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:högtryck:linoleum: Tryckplattan består av linoleum.
10701030402 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:högtryck:trä: Tryckplattan består av trä. Träsnitt (utskärning i längdträ), xylografi (gravering i ändträ).
10701030403 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:högtryck:trä/färg: Tryck i flera färgblock, d.v.s. ej handkolorerad, jfr. japanska träsnitt.
107010305 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:litografi: Svartvit litografi, färglitografi eller oljetryck. Trycktekniken är plantryck där tryckplattans infärgade och ej infärgad e partier ligger i samma plan.
107010306 Beskrivning:grafik:grafisk teknik:serigrafi: Ett slags schablontryck där färgen pressas genom ett nät, jfr. silkscreen.
10702 Beskrivning:grafik:papper: På papper, papp eller kartong.
1070201 Beskrivning:grafik:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans ”pith-paper”).
1070202 Beskrivning:grafik:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1070203 Beskrivning:grafik:papper:transparent: Transparent papper.
107020301 Beskrivning:grafik:papper:transparent:impregnerat: Det färdigtillverkade papperet är impregnerat med exempelvis vax, olja eller harts.
107020302 Beskrivning:grafik:papper:transparent:mek/kem: Transparensen har skapats under tillverkningsprocessen genom en mekanisk bearbetning av fibrerna eller genom tillsättning av svavelsyra (exempelvis pergamynpapper).
1070204 Beskrivning:grafik:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
107020401 Beskrivning:grafik:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
107020402 Beskrivning:grafik:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
10703 Beskrivning:grafik:övriga underlag: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
108 Beskrivning:inlaga: Bundna handlingar, bokinlagor och illustrationer, dock ej atlaser, planscher, fotografier, grafik, kartor, ritningar och målningar. Ej lösbladssystem av typen gaffelpärm.
10801 Beskrivning:inlaga:blandform: Olika tekniker för skriftframställning har blandats t.ex. ifyllda blanketter.
10802 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data: Datautskrift eller kopia framställd i elektrostatisk kopieringsmaskin, s.k. xeroxkopia.
1080201 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:färg: Utskriven i färg.
108020101 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:färg:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
108020102 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:färg:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
108020103 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:färg:matris: Utskriven med matrisskrivare.
108020104 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:färg:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
1080202 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:svartvit: Utskriven i svartvitt.
108020201 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:svartvit:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
108020202 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:svartvit:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
108020203 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:svartvit:matris: Utskriven med matrisskrivare.
108020204 Beskrivning:inlaga:elektrostat/data:svartvit:övriga data: Utskriven med andra typer av utskrifter t.ex. sublimeringsutskrift, "termotransfer".
10803 Beskrivning:inlaga:fotokemisk kopia: T.ex. ljuskopia vilket inkluderar bl.a. blåkopia och vitkopia. Termen inkluderar även fotostatkopior, m.fl. fotokopieringsprocesser. För definitioner se termerna: “blåkopia", "vitkopia" och "fotostat" under Karta eller Ritning. Gäller ej fotografier.
10804 Beskrivning:inlaga:handskrift/skrivmaskin: Skrivna och/eller illustrerade för hand inklusive skrivna på skrivmaskin, ej datautskrifter se termen "elektrostat/data".
1080401 Beskrivning:inlaga:handskrift/skrivmaskin:handskrift: Skrivna och/eller illustrerade för hand med bläck, blyerts eller dylikt.
1080402 Beskrivning:inlaga:handskrift/skrivmaskin:skrivmaskin: Skrivna på skrivmaskin.
10805 Beskrivning:inlaga:papper: På papper, papp eller kartong.
1080501 Beskrivning:inlaga:papper:orientaliskt: Med Orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans ”pith-paper”).
1080502 Beskrivning:inlaga:papper:textilfiber: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1080503 Beskrivning:inlaga:papper:träfiber: Tillverkat av träfibrer.
108050301 Beskrivning:inlaga:papper:träfiber:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
108050302 Beskrivning:inlaga:papper:träfiber:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
1080504 Beskrivning:inlaga:papper:tunt: Exempelvis genomslagskopior, silkespapper, florpapper och andra mycket tunna papper som ställer särskilda krav på hantering och förvaring.
10806 Beskrivning:inlaga:pergament: Hud, vanligtvis från får, get eller kalv framställt genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
10807 Beskrivning:inlaga:plast: Plastfilm av t.ex. acetat, polyester eller plastlaminat.
10808 Beskrivning:inlaga:tryck: Texten tryckt i tryckpress, antingen med den äldre boktryckstekniken eller med modern offsetteknik, i förekommande fall även andra trycktekniker. Ej datorutskrifter och kopior.
10809 Beskrivning:inlaga:övriga kopior: Övriga kopior gjorda i icke fotokemiska eller elektroniska kopieringstekniker t.ex. stenciler, spritduplicering, genomslagskopior.
10810 Beskrivning:inlaga:övrigt: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
109 Beskrivning:karta: Information om ett geografiskt område. Även sjökartor och sjökort.
10901 Beskrivning:karta:elektrostat/data: Datautskrift eller kopia framställd i elektrostatisk kopieringsmaskin, s.k. xeroxkopia.
1090101 Beskrivning:karta:elektrostat/data:färg: Utskriven i färg.
109010101 Beskrivning:karta:elektrostat/data:färg:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
109010102 Beskrivning:karta:elektrostat/data:färg:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
109010103 Beskrivning:karta:elektrostat/data:färg:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och ”termotransfer”.
1090102 Beskrivning:karta:elektrostat/data:svartvit: Utskriven i svartvitt.
109010201 Beskrivning:karta:elektrostat/data:svartvit:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
109010202 Beskrivning:karta:elektrostat/data:svartvit:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
109010203 Beskrivning:karta:elektrostat/data:svartvit:övriga data: Utskriven i med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
10902 Beskrivning:karta:fotokemisk kopia: T.ex. ljuskopia vilket inkluderar bl.a. blåkopia och vitkopia. Termen inkluderar även fotostatkopior, m.fl. fotokopieringsprocesser. Gäller ej fotografier.
1090201 Beskrivning:karta:fotokemisk kopia:blåkopia: Kontaktkopia framställd genom ljuskopiering där linjerna framträder vita mot blå botten. Även kallad cyanotypi.
1090202 Beskrivning:karta:fotokemisk kopia:fotostat: Kopieringsmetod som bygger på ett äldre, förenklat fotografiskt förfarande med en negativ papperskopia, som efter belysning och framkallningsbad ger en positiv kopia av förlagan.
1090203 Beskrivning:karta:fotokemisk kopia:vitkopia: Kontaktkopia framställd genom ljuskopiering där linjerna framträder mörka mot ljus botten.
10903 Beskrivning:karta:grafisk teknik: Samlingsterm för alla metoder att mångfaldiga tryck, utom datautskrifter.
1090301 Beskrivning:karta:grafisk teknik:djuptryck: Under stort tryck förs bilden över till papperet från graverade eller etsade partier i tryckplattan, t.ex. kopparstick eller etsning.
109030101 Beskrivning:karta:grafisk teknik:djuptryck:etsning: T.ex. linjeetsning, akvatint och mjukgrundsetsning.
109030102 Beskrivning:karta:grafisk teknik:djuptryck:färggravyr: Blad tryckt i flera färger.
109030103 Beskrivning:karta:grafisk teknik:djuptryck:gravyr: T.ex. kopparstick, stålstick, torrnål och mezzotint.
1090302 Beskrivning:karta:grafisk teknik:fotomekanisk: Tryckförlagan är baserad på fotografiska tekniker. Exempel på fotomekaniska tekniker är ljustryck, heliogravyr, fotogravyr och fotolitografi.
1090303 Beskrivning:karta:grafisk teknik:handkolorerad: Handkolorerad t.ex. i akvarell och/eller gouache.
1090304 Beskrivning:karta:grafisk teknik:högtryck: De partier i tryckplattan som ger bilden dess svärta eller färg ligger upphöjda över en nedskuren botten.
109030401 Beskrivning:karta:grafisk teknik:högtryck:trä: Tryckplattan består av trä. Träsnitt (utskärning i längdträ), xylografi (gravering på ändträ).
109030402 Beskrivning:karta:grafisk teknik:högtryck:trä/färg: Tryck i flera färgblock, d.v.s. ej handkolorerad, jfr. japanska träsnitt.
1090305 Beskrivning:karta:grafisk teknik:litografi: Svartvit litografi, färglitografi eller oljetryck. Trycktekniken är plantryck där tryckplattans infärgade och ej infärgade partier ligger i samma plan.
1090306 Beskrivning:karta:grafisk teknik:multitryck: Multitryck utgör ett samlande namn för två industriella grafiska metoder, silkscreen och offset. Dessa två tekniker har också fått en konstnärlig tillämpning.
109030601 Beskrivning:karta:grafisk teknik:multitryck:offset: En metod att trycka stora upplagor genom att överföra tryckförlagan på en gummivals som i sin tur överför färgen till papperet eller annat material. Tekniken används för framställning av affischer, tidningar, broschyrer och böcker. Offsettekniken kan även
109030602 Beskrivning:karta:grafisk teknik:multitryck:silkscreen: Schablontryck där färgen pressas genom ett nät. Industriellt används silkscreen huvudsakligen för framställning av affischer. Inom konstgrafiken kallas den serigrafi.
10904 Beskrivning:karta:handmålad/handritad: Målad och/eller ritad för hand.
1090401 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:akvarell: En transparent eller semitransparent färg huvudsakligen bestående av pigment, vatten och bindemedel. Akvarellfärg kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
1090402 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:blyerts: Huvudkomponenten i blyerts är grafit.
1090403 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:bläck: T.ex. järngallus, sepia, bistre - bruna färgämnen vars komponenter varierar. Järngallus svartnar med tiden genom oxidation. Till termen förs även anelinbläck som ofta är blåsvart i tonen men som även finns i en rad andra kulörer. Bläck kan även användas t
1090404 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:gouache: Akvarellfärg blandad med bly- eller zinkvitt för att få en täckande färg. Zink och blyvitt kan också användas lokalt för att förhöja högdagrar. jfr. engelskans bodycolour.
1090405 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:kol: Ritningskol är framställt ur träkol.
1090406 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:krita: Vit krita (jfr engelskans whitechalk) består av kalciumkarbonat. Färgkritor består av jordfärger  t.ex. rödkrita eller av leror blandade med färgstoffer. Fetkrita (vaxkrita, oljekrita) har förutom färgstoff vax, tvål, talg, olja m.m. som bindemedel.
1090407 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:metall: T.ex. bladguld, bladsilver, slagmetall och brons.
1090408 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:pastell: En blandning av finmald krita, gips eller lera, finmalt pigment, vatten samt icke fettbaserat bindemedel.
1090409 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:tusch: Huvudkomponenten i tusch är sot. Exempel på tusch är lamp-svart, "Chinese ink" och "Indian ink". Tusch kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
1090410 Beskrivning:karta:handmålad/handritad:övriga skrivmaterial: I detta begrepp inkluderas även kulspetspenna, filtpenna (sprit) m.m.
10905 Beskrivning:karta:papper: På papper, papp eller kartong.
1090501 Beskrivning:karta:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper  och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans "pith-paper").
1090502 Beskrivning:karta:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1090503 Beskrivning:karta:papper:transparent: Transparent papper.
109050301 Beskrivning:karta:papper:transparent:impregnerat: Det färdigtillverkade papperet impregnerat med exempelvis vax, olja eller harts.
109050302 Beskrivning:karta:papper:transparent:mek/kem: Transparensen har skapats under tillverkningsprocessen genom en mekanisk bearbetning av fibrerna eller genom ti llsättning av svavelsyra (exempelvis pergamynpapper).
1090504 Beskrivning:karta:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
109050401 Beskrivning:karta:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
109050402 Beskrivning:karta:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
1090505 Beskrivning:karta:papper:tunt: Mycket tunna papper som ställer särskilda krav på hantering och förvaring, t.ex. silkespapper.
10906 Beskrivning:karta:pergament: Hud, vanligtvis från får, get eller kalv framställt genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
10907 Beskrivning:karta:plast: T.ex. acetat, polyester och plastlaminat.
10908 Beskrivning:karta:textil: Exempelvis bomull, linne, silke eller en blandning av dessa material.
1090801 Beskrivning:karta:textil:ritningsväv: Textil behandlad med exempelvis vax.
110 Beskrivning:lösa handlingar: Obundna skrivna handlingar och eventuella illustrationer förvarade i omslag, kapsel, gaffelpärm etc. till exempel brev. Dock ej kartor, ritningar, grafik, teckningar/skisser, fotografier, målningar, affischer/planscher. Gäller handlingar som ej är att bet
11001 Beskrivning:lösa handlingar:blandform: Olika tekniker för skriftframställning har blandats t.ex. ifyllda blanketter.
11002 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data: Datautskrifter eller kopior framställda i elektrostatisk kopieringsmaskin, s.k. xeroxkopior.
1100201 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:svartvit: Utskrivna i svartvitt.
1100201 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:färg: Utskrivna i färg.
110020101 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:svartvit:bläckstråle: Utskrivna med bläckstråleskrivare.
110020101 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:färg:bläckstråle: Utskrivna med bläckstråleskrivare.
110020102 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:svartvit:elektro/laser: Utskrivna med laserskrivare.
110020102 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:färg:elektro/laser: Utskrivna med laserskrivare.
110020103 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:färg:matris: Utskrivna med matrisskrivare.
110020103 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:svartvit:matris: Utskrivna med matrisskrivare.
110020104 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:färg:övriga data: Utskrivna med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
110020104 Beskrivning:lösa handlingar:elektrostat/data:svartvit:övriga data: Utskrivna med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
11003 Beskrivning:lösa handlingar:fotokemisk kopia: T.ex. ljuskopia vilket inkluderar bl.a. blåkopia och vitkopia. Termen inkluderar även fotostatkopior, m.fl. fotokopieringsprocesser. För definitioner se termerna: “blåkopia”, “vitkopia” och “fotostat” under Karta eller Ritning. Gäller ej fotografier.
11004 Beskrivning:lösa handlingar:handskrift/skrivmaskin: Skrivna och/eller illustrerade för hand inklusive skrivna på skrivmaskin, ej datautskrifter se termen "elektrostat/data".
1100401 Beskrivning:lösa handlingar:handskrift/skrivmaskin:handskrift: Skrivna och/eller illustrerade för hand med bläck, blyerts eller dylikt.
1100402 Beskrivning:lösa handlingar:handskrift/skrivmaskin:skrivmaskin: Skrivna på skrivmaskin.
11005 Beskrivning:lösa handlingar:papper: På papper, papp eller kartong.
1100501 Beskrivning:lösa handlingar:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans "pith-paper").
1100502 Beskrivning:lösa handlingar:papper:textilfiber: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1100503 Beskrivning:lösa handlingar:papper:träfiber: Tillverkat av träfibrer.
110050301 Beskrivning:lösa handlingar:papper:träfiber:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
110050302 Beskrivning:lösa handlingar:papper:träfiber:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
1100504 Beskrivning:lösa handlingar:papper:tunt: Exempelvis genomslagskopior, silkespapper, florpapper och andra mycket tunna papper som ställer särskilda krav på hantering och förvaring.
1100505 Beskrivning:lösa handlingar:pergament: Hud vanligtvis från får, get eller kalv som framställts genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
1100506 Beskrivning:lösa handlingar:plast: Plastfilm av t.ex. acetat, polyester eller plastlaminat.
1100507 Beskrivning:lösa handlingar:tryck: Texten tryckt i tryckpress, antingen med den äldre boktryckstekniken eller med modern offsetteknik, i förekommande fall även andra trycktekniker. Ej datorutskrifter och kopior.
1100508 Beskrivning:lösa handlingar:övriga kopior: Övriga kopior gjorda i icke fotok emiska eller elektroniska  kopieringstekniker t.ex. stenciler, spritduplicering, genomslagskopior.
1100509 Beskrivning:lösa handlingar:övrigt: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
111 Beskrivning:maskin: Maskinläsbar medium.
11101 Beskrivning:maskin:fonograf: Avsett för eller innehåller ljudupptagningar (fonogram). Cylinder/rulle där ljudupptagningar består av spår i t.ex. en vaxyta. Allmänt kallad fonografrulle.
11102 Beskrivning:maskin:grammofon: Maskinläsbart medium som är avsett för eller innehåller ljudupptagningar (fonogram). Oftast rund, flat och svart skiva. Materialet vanligtvis plast eller schellack. Allmänt kallad grammofonskiva.
11103 Beskrivning:maskin:hålkort: Kort eller remsor med mönster bestående av hål, vilka tidigare användes för lagring av maskinläsbar information.
11104 Beskrivning:maskin:magnet: Informationslagringsmedia där informationen lagras som magnetiska strukturförändringar i t.ex. band som är känsliga för magnetisk påverkan. Kan bestå av band på spole eller kassett eller av skiva (diskett).
1110401 Beskrivning:maskin:magnet:adb: Magnetlagringsmedia med eller för ADB- information. Kan bestå av band på spole eller kassett eller av skiva (diskett).
1110402 Beskrivning:maskin:magnet:ljud: Magnetlagringsmedia med eller för ljudupptagningar (fonogram). Vanligen i kassett eller på spole.
1110403 Beskrivning:maskin:magnet:video: Magnetlagringsmedia med eller för bild och ljudupptagningar (fonogram). Vanligen i kassett.
11105 Beskrivning:maskin:optiskt: Lagringsmedia där informationen består av permanenta (icke magnetiska) strukturförändringar i t.ex. skivor åstadkomma genom t.ex. bränning med laser. Kännetecknas av att man endast kan skriva en gång (ännu så länge), men läsa många gånger, med hjälp av op
1110501 Beskrivning:maskin:optiskt:adb: Avsett för eller innehåller ADB - information, t.ex. s.k. CD-ROM-skivor.
1110502 Beskrivning:maskin:optiskt:ljud: Avsett för eller innehåller ljudupptagningar (fonogram), t.ex. s.k. CD - skivor.
112 Beskrivning:målning: Målarkonst. Konstnärlig gestaltning med färg på en yta. Även bokmåleri (illuminerade manuskript), miniatyrer m.m.
11201 Beskrivning:målning:akvarell: En transparent eller semitransparent färg huvudsakligen bestående av pigment, vatten och bindemedel. Akvarellfärg kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
11202 Beskrivning:målning:gouache: Akvarellfärg blandad med bly- eller zinkvitt för att få en täckande färg. Zink och blyvitt kan också användas lokalt för att förhöja högdagrar. jfr eng. "bodycolour".
11203 Beskrivning:målning:metall: T.ex. bladguld, bladsilver, slagmetall och brons.
11204 Beskrivning:målning:olja/akryl: Färg huvudsakligen bestående av pigment, linolja och terpentin, alternativt akrylhartsemulsion.
11205 Beskrivning:målning:papper: På papper, papp eller kartong.
1120502 Beskrivning:målning:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1120503 Beskrivning:målning:papper:transparent: Transparent papper.
112050301 Beskrivning:målning:papper:transparent:impregnerat: Det färdigtillverkade papperet impregnerat med exempelvis vax, olja eller harts.
112050302 Beskrivning:målning:papper:transparent:mek/kem: Transparensen har skapats under tillverkningsprocessen genom en mekanisk bearbetning av fibrerna eller genom tillsättning av svavelsyra (exempelvis pergamynpapper).
1120504 Beskrivning:målning:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
112050401 Beskrivning:målning:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
112050402 Beskrivning:målning:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
1120510 Beskrivning:målning:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans "pith-paper").
11206 Beskrivning:målning:pastell: En blandning av finmald krita, gips eller lera, finmalt pigment, vatten samt icke fettbaserat bindemedel.
11207 Beskrivning:målning:pergament: Hud, vanligtvis från får, get eller kalv framställt genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
11208 Beskrivning:målning:textil: Exempelvis bomull, linne, silke eller en blandning av dessa material.
11209 Beskrivning:målning:trä: På trä (pannå).
11210 Beskrivning:målning:övrigt: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
113 Beskrivning:periodika: Periodiskt utgivna tidningar, tidskrifter, m.m. samt klipp ur dessa. Termen "periodika" avser ej periodiska skrifter utgivna i bokform, se termen "inlaga" och  termen "band".
11301 Beskrivning:periodika:klipp: Klipp ur periodika, både lösa och monterade.
11302 Beskrivning:periodika:tidning: Dagstidningskaraktär, ofta tabloidformat, tryckt på tidningspapper, jfr. engelskans "newsprint".
11303 Beskrivning:periodika:tidskrift: Tidskriftskaraktär, ofta mer påkostat utförande än dagstidningar, t.ex. bestruket papper, flerfärgstryck.
114 Beskrivning:provsamling: Provböcker och -samlingar t.ex. tygprover, herbarier etc.
115 Beskrivning:ritning: Avbildning i projektioner, sektioner o.s.v. av ett objekt - alltifrån en skiss till en färdig presentationsritning.
11501 Beskrivning:ritning:elektrostat/data: Datautskrift eller kopia framställd i elektrostatisk kopieringsmaskin s.k. xeroxkopia .
1150101 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:färg: Utskriven i färg.
115010101 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:färg:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
115010102 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:färg:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
115010103 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:färg:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
1150102 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:svartvit: Utskriven i svartvitt.
115010201 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:svartvit:bläckstråle: Utskriven med bläckstråleskrivare.
115010202 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:svartvit:elektro/laser: Utskriven med laserskrivare.
115010203 Beskrivning:ritning:elektrostat/data:svartvit:övriga data: Utskriven med andra typer av skrivare, t.ex. sublimeringsutskrift och "termotransfer".
11502 Beskrivning:ritning:fotokemisk kopia: T.ex. ljuskopia vilket inkluderar bl.a. blåkopia och vitkopia. Termen inkluderar även fotostatkopior, m.fl. fotokopieringsmetoder. Gäller ej fotografier.
1150201 Beskrivning:ritning:fotokemisk kopia:blåkopia: Kontaktkopia genom ljuskopiering där linjerna framträder vita mot blå botten. Även kallad cyanotypi.
1150202 Beskrivning:ritning:fotokemisk kopia:fotostat: Kopieringsmetod som bygger på ett äldre, förenklat fotografiskt förfarande med en negativ papperskopia som efter belysning och framkallningsbad ger en positiv kopia av förlagan.
1150203 Beskrivning:ritning:fotokemisk kopia:vitkopia: Kontaktkopia framställd genom ljuskopiering där linjerna framträder mörka mot ljus botten.
11503 Beskrivning:ritning:grafisk teknik: Samlingsterm för alla metoder att mångfaldiga tryck, utom datautskrifter.
1150301 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:djuptryck: Under stort tryck förs bilden över till papperet från graverade eller etsade partier i tryckplattan, t.ex. kopparstick eller etsning.
115030101 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:djuptryck:etsning: T.ex. linjeetsning och akvatint och mjukgrundetsning.
115030102 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:djuptryck:färggravyr: Blad tryckt i flera färger.
115030103 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:djuptryck:gravyr: T.ex. kopparstick, stålstick, torrnål och mezzotint.
1150302 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:fotomekanisk: Tryckförlagan är baserad på fotografiska tekniker. Exempel på fotomekaniska tekniker är ljustryck, heliogravyr, fotogravyr och fotolitografi.
1150303 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:handkolorerad: Handkolorerad t.ex. i akvarell och/eller gouache.
1150304 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:högtryck: De partier i tryckplattan som ger bilden dess svärta eller färg ligger upphöjda över en nedskuren botten.
115030401 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:högtryck:trä: Tryckplattan består av trä. Träsnitt (utskärning i längdträ), xylografi (gravering på ändträ).
115030402 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:högtryck:trä/färg: Tryck i flera färgblock, d.v.s. ej handkolorerad, jfr. japanska träsnitt.
1150305 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:litografi: Svartvit litografi, färglitografi eller oljetryck. Trycktekniken är plantryck där tryckplattans infärgade och ej infärgade partier ligger i samma plan.
1150306 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:multitryck: Multitryck utgör ett samlande namn för två industriella grafiska metoder, silkscreen och offset. Dessa två tekniker har också fått en konstnärlig tillämpning.
115030601 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:multitryck:offset: En metod att trycka stora upplagor genom att överföra tryckförlagan på en gummivals som i sin tur överför färgen till papperet eller annat material. Tekniken används för framställning av affischer, tidningar, broschyrer och böcker. Offsettekniken  kan äve
115030602 Beskrivning:ritning:grafisk teknik:multitryck:silkscreen: Schablontryck där färgen pressas genom ett nät. Industriellt används silkscreen huvudsakligen för framställning av affischer. Inom konstgrafiken kallas den serigrafi.
1150307 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad: Målad och/eller ritad för hand.
115030701 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:akvarell: En transparent eller semitransparent färg huvudsakligen bestående av pigment, vatten och bindemedel. Akvarellfärg kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
115030702 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:blyerts: Huvudkomponenten är grafit.
115030703 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:bläck: T.ex. järngallus, sepia, bistre - bruna färgämnen vars komponenter varierar. Järngallus svartnar med tiden genom oxidation. Till termen förs även anelinbläck som ofta är blåsvart i tonen men som även finns i en rad andra kulörer. Bläck kan även användas t
115030704 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:gouache: Akvarellfärg blandad med bly- eller zinkvitt för att få en täckande färg. Zink och blyvitt kan också användas lokalt för att förhöja högdagrar. jfr. engelskans "bodycolour".
115030705 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:kol: Ritningskol är framställt ur träkol.
115030706 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:krita: Vit krita (jfr engelskans whitechalk) består av kalciumkarbonat. Färgkritor består av jordfärger t.ex. rödkrita eller av leror blandade med färgstoffer. Fetkrita (vaxkrita, oljekrita) har förutom färgstoff vax, tvål, talg, olja m.m. som bindemedel.
115030707 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:metall: T.ex. bladguld, bladsilver, slagmetall och brons.
115030708 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:pastell: En blandning av finmald krita, gips eller lera, finmalt pigment, vatten samt icke fettbaserat bindemedel.
115030709 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:tusch: Huvudkomponenten i tusch är sot. Exempel på tusch är lamp-svart, "Chinese ink" och "Indian ink". Tusch kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
115030710 Beskrivning:ritning:handmålad/handritad:övriga skrivmaterial: I detta begrepp inkluderas även kulspetspenna, filtpenna (sprit) m.m.
11504 Beskrivning:ritning:papper: På papper, papp eller kartong.
1150401 Beskrivning:ritning:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans "pith-paper").
1150402 Beskrivning:ritning:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1150403 Beskrivning:ritning:papper:transparent: Transparent papper.
115040301 Beskrivning:ritning:papper:transparent:impregnerat: Det färdigtillverkade papperet impregnerat med exempelvis vax, olja eller harts.
115040302 Beskrivning:ritning:papper:transparent:mek/kem: Transparensen har skapats under tillverkningsprocessen genom en mekanisk bearbetning av fibrerna eller genom tillsättning av svavelsyra (exempelvis pergamynpapper).
1150404 Beskrivning:ritning:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
115040401 Beskrivning:ritning:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
115040402 Beskrivning:ritning:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
11505 Beskrivning:ritning:pergament: Hud, vanligtvis från får, get eller kalv framställt genom avhårning i kalkbad. Pergament kan variera i färg alltifrån mörkt brunaktigt till cremefärgat eller vitt och kan vara mer eller mindre transparent.
11506 Beskrivning:ritning:plast: T.ex. acetat, polyester och plastlaminat.
11507 Beskrivning:ritning:textil: Exempelvis bomull, linne, silke eller en blandning av dessa material.
1150701 Beskrivning:ritning:textil:ritningsväv: Textil behandlad med exempelvis vax.
11508 Beskrivning:ritning:övrigt: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
116 Beskrivning:sigill: Bestyrker ett dokuments giltighet, identitet och/eller tillsluter en handling.
11601 Beskrivning:sigill:beseglande: Gjort för att i intakt tillstånd vidhänga ett dokument.
1160101 Beskrivning:sigill:beseglande:löst: Är löst.
116010101 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:förvar: Förvaras i påse, dosa eller papperskuvert.
11601010101 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:förvar:dosa: Dosa av trä eller metall.
11601010102 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:förvar:kuvert: Kuvert av papper.
11601010103 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:förvar:påse: Påse av tyg eller läder.
116010102 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:lack: Tillverkat av lack, vanligen shellack/harts med färgpigment.
116010103 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:metall: Tillverkat av metallerna silver , guld eller bly. Sigill av metall kallas bulla eller plomb.
116010104 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:oblat: Tillverkat av papper, påklistrat från början med hjälp av mjöloblat, utfylld med färgpigment och bindemedel eller med hjälp av lack eller vax.
116010105 Beskrivning:sigill:beseglande:löst:vax: Tillverkat av vax, vanligen bivax.
1160102 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt: Påtryckt på en handling.
116010201 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:lack: Tillverkat av lack, vanl. shellack/harts m. färgpigment.
116010202 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:metall: Tillverkat av metallerna silver, guld eller bly. Sigill av metall kallas bulla eller plomb.
116010203 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:oblat: Tillverkat av papper, påklistrat från början med hjälp av mjöloblat, utfylld med färgpigment och bindemedel; eller med hjälp av lack eller vax.
116010204 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:vax: Tillverkat av vax, vanligen bivax.
116010205 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:på papper: På en pappershandling.
116010206 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:på pergament: På en pergamenthandling.
116010207 Beskrivning:sigill:beseglande:påtryckt:på övrigt: På handling av annat material.
1160103 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande: Fasthängt vid en handling.
116010301 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:förvaring: Förvaras i påse, dosa eller papperskuvert.
11601030101 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:förvaring:dosa: Dosa av trä eller metall.
11601030102 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:förvaring:kuvert: Kuvert av papper.
11601030103 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:förvaring:påse: Påse av tyg eller sämskskinn.
11601030104 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:infästning pergament: Fäst med en eller flera pergamentremsor.
11601030105 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:infästning textil: Fäst med en eller flera trådar av silke, hampa, lin m.m., ibland flätade.
11601030106 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:infästning övrigt: Fäst med en eller flera remsor av annat material.
116010302 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:lack: Tillverkat av lack, vanligen shellack/hartser med färgpigment.
116010303 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:metall: Tillverkat av metallerna silver, guld eller bly. Sigill av metall kallas bulla eller plomb.
116010304 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:oblat: Tillverkat av papper, påklistrat från början med hjälp av mjöloblat, utfylld med färgpigment och bindemedel eller med hjälp av lack eller vax.
116010305 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:på papper: På en pappershandling.
116010306 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:på pergament: På en pergamenthandling.
116010307 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:på övrigt: På en handling av annat material.
116010308 Beskrivning:sigill:beseglande:vidhängande:vax: Tillverkat av vax, vanligen bivax.
11602 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet: Sigillet stänger ett dokument och är gjort för att brytas upp.
1160201 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt: Direkt fastsatt på en handling.
116020101 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:lack: Tillverkat av lack, vanligen shellack/harts med färgpigment.
1160202 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:metall: Tillverkat av metallerna silver, guld eller bly. Sigill av metall kallas bulla eller plomb.
116020201 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:oblat: Tillverkat av papper, påklistrat med hjälp av mjöloblat, utfylld med färgpigment och bindemedel eller med hjälp av lack.
116020202 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:på papper: På en pappershandling.
116020203 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:på pergament: På en pergamenthandling.
116020204 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:på övrigt: På en handling av annat material.
116020205 Beskrivning:sigill:förseglande/cachet:påtryckt:vax: Tillverkat av vax, vanligen bivax.
117 Beskrivning:teckning/skiss: Teckning: bild utförd i linjer med krita, penna, bläck, tusch eller dylikt ofta i en färg. Skiss: utkast, snabb summarisk ofta förberedande bildframställning i varierande teknik.
11701 Beskrivning:teckning/skiss:akvarell: En transparent eller semitransparent färg huvudsakligen bestående av pigment, vatten och bindemedel. Akvarellfärg kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
11702 Beskrivning:teckning/skiss:blyerts: Huvudkomponenten i blyerts är grafit.
11703 Beskrivning:teckning/skiss:bläck: T.ex. järngallus, sepia, bistre - bruna färgämnen vars komponenter varierar. Järngallus svartnar med tiden genom oxidation. Till termen förs även anelinbläck som ofta är blåsvart ton i tonen men som även finns i en rad andra kulörer. Bläck kan även använd
11704 Beskrivning:teckning/skiss:gouache: Akvarellfärg blandad med bly- eller zinkvitt för att få en täckande färg. Zink och blyvitt kan också användas lokalt för att förhöja högdagrar. jfr. engelskans "bodycolour".
11705 Beskrivning:teckning/skiss:kol: Ritningskol är framställt ur träkol.
11706 Beskrivning:teckning/skiss:krita: Vit krita (jfr engelskans whitechalk) består av kalciumkarbonat. Färgkritor består av jordfärger t.ex. rödkrita eller av leror blandade med färgstoffer. Fetkrita (vaxkrita, oljekrita) har förutom färgstoff vax, tvål, talg, olja m.m. som bindemedel.
11707 Beskrivning:teckning/skiss:olja: Färg huvudsakligen bestående av pigment, linolja och terpentin, alternativt akrylhartsemulsion.
11708 Beskrivning:teckning/skiss:papper: På papper, papp eller kartong.
1170801 Beskrivning:teckning/skiss:papper:orientaliskt: Med orientaliskt ursprung, t.ex. japanpapper och rispapper. Med rispapper avses s.k. märgpapper (se engelskans "pith-paper").
1170802 Beskrivning:teckning/skiss:papper:textilfibrer: Tillverkat av textilfibrer. Exempelvis lumppapper, papper av bomullsfibrer (t.ex. Arkiv 100), etc.
1170803 Beskrivning:teckning/skiss:papper:transparent: Transparent papper.
117080301 Beskrivning:teckning/skiss:papper:transparent:impregnerat: Det färdigtillverkade papperet impregnerat med exempelvis vax, olja eller harts.
117080302 Beskrivning:teckning/skiss:papper:transparent:mek/kem: Transparensen har skapats under tillverkningsprocessen genom en mekanisk bearbetning av fibrerna eller genom tillsättning av svavelsyra (exempelvis pergamyn).
1170804 Beskrivning:teckning/skiss:papper:träfibrer: Tillverkat av träfibrer.
117080401 Beskrivning:teckning/skiss:papper:träfibrer:kemisk massa: Tillverkat av kemisk träfibermassa - ligninfritt.
117080402 Beskrivning:teckning/skiss:papper:träfibrer:mekanisk massa: Tillverkat av mekanisk träfibermassa - ligninhaltigt.
11709 Beskrivning:teckning/skiss:pastell: En blandning av finmald krita, gips eller lera, finmalt pigment, vatten samt icke fettbaserat bindemedel.
11710 Beskrivning:teckning/skiss:tusch: Huvudkomponenten i tusch är sot. Exempel på tusch är lamp-svart, "Chinese ink" och "Indian ink".  Tusch kan även användas till laveringar, d.v.s. en teknik där man arbetar med valörer av en enda färgton.
11711 Beskrivning:teckning/skiss:övriga skrivmaterial: I detta begrepp inkluderas även kulspetspenna, filtpenna (sprit) m.m.
11712 Beskrivning:teckning/skiss:övriga underlag: Övriga underlag t.ex. textil, skinn, elfenben, plast, metall, glas, porslin, pergament etc.
118 Beskrivning:återanvända handlingar: Återanvända handlingar återfinns på/i objektet , t.ex. pergamentomslag, pergamentfragment som häftband, papper som fyllning i pärmarna.
11801 Beskrivning:återanvända handlingar:papper: Av papper.
11802 Beskrivning:återanvända handlingar:pergament: Av pergament.
</p>
</div>