Visar träff 1-9 av 9

Arkiv
Serie
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /43
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /43
År: 1790
Allmän anmärkning:
Staden inre och östra

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /44
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /44
År: 1790
Allmän anmärkning:
Staden södra och västra

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /45
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /45
År: 1790
Allmän anmärkning:
Klara nedre och övre, Kungsholmen

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /46
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /46
År: 1790
Allmän anmärkning:
Jakob och Johannes

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /47
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /47
År: 1790
Allmän anmärkning:
Adolf Fredrik

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /48
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /48
År: 1790
Allmän anmärkning:
Ladugårdslandet nedre och övre.

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /49
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /49
År: 1790
Allmän anmärkning:
Katarina norra och södra

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /50
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /50
År: 1790
Allmän anmärkning:
Maria inre

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
SE/SSA/0031/06/G 1 BC /51
1790
Arkiv: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden
Serie: Register till mantalslängder och mantalsuppgifter
Referenskod: SE/SSA/0031/06/G 1 BC /51
År: 1790
Allmän anmärkning:
Maria västra