Historik

Mantalslängder grundar sig på den s.k. kvarnskatten som var en avgift som lyftes när spannmålen maldes vid kvarnen.
Eftersom många bönder malde sin säd på egna handkvarnar i hemmen var det svårt att där ta ut skatt. Därför infördes mantalslängden som är en skattelängd över personer som var skyldiga att erlägga mantalspenning. Alla arbetsföra mellan 15–62 år skulle betala den avgiften. Adeln, tjänstfolket på hovet och säterierna var från början undantagna, även fattiga och sjuka kunde befrias.
I mantalslängden ingår också uppgifter om andra personella skatter som t.ex. fickurslängd, boskapslängd, kvarntullslängd

Mantalslängderna ingår i Kammararkivet och förvaras på Riksarkivet.

Tillbaka