Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar, fotografier rörande Evert Lundquists liv och verk

Lundquist, Evert - donation av Evert Lundquist

Volymerna 1- 16 förvaras i stora blå ringpärmar placerade i kartonger. Volymerna 17 - 22 förvaras i stora bruna kuvert placerade i kartonger, volymerna 23 - 27 i pärmar. Volymerna 28 - 37 i arkivkartonger. Materialet innehåller Evert Lundquists manuskript, egna skrifter, hans egenhändiga teckningar och skisser, anteckningar, korrespondens, handlingar rörande utställningar, fotografier, pressklip, särtryck, böcker, kataloger och tidskrifter.

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11924 – 19501924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Livsåskådning och Konstuppfattning - Personligt 1924-1986". I stor blå ringpärm.
(Innehåller Evert Lundquists skrifter, korrespondens, anteckningar, fotografier av släkt och vänner, pressklipp, artiklar m.m. )
 
21924 – 19561924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "1. Analysen av Arbetet samt arbetsintentioner och Tablåer. 2. Konståskådning och Livssyn". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktbilder av Evert Lundquists verk med hans egna omfattande anteckningar och kommentarer i handskrift)
 
31924 – ca 19681924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Självbiografisk översikt 1924-19.. ". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktsbilder av Evert Lundquists verk och hans egna anteckningar i handskrift)
 
41953 – 19621924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Översikt Målningar 1953-1962". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påsiktsbilder av Evert Lundquists verk och hans egna anteckningar i handskrift)
 
51962 – 19701924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "Målningar 1962-1970" samt med inledning: "Kommentarerna till svart/vita fotografier 1962-1984 äro sparsamma beroende på att jag under dessa år gjort dessa Kommentarer och reflexioner på Bandinspelningar - Drottningholm 11-1-82". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade svart/vita påsiktsbilder delvis med påskrifter som anger verkets titel, datering och format)
 
61970 – 19841924-1984 Arbetsöversikt
Märkt: "OBS. Detta är kronologiskt fellagt material" samt "OBS Som i tidigare volym är angevet är inga till fotografierna beledsagande text från 1960" / "För tiden 1960-84 hänvisas till bandinspelningar av överblickaad och allmän karaktär". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade svart/vita påsiktsbilder av EL:s målningar, delvis med påskrifter som anger verkets titel, datering och format)
 
71970 – 19751924-1984 Arbetsöversikt
Med inledning: "Den väsentligaste förändringen av mitt måleri under första hälften av 70-talet..". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt av EL:s målningar och teckningar med påskrifter som anger verkets titel, datering och format, bl.a. ett självporträtt daterat 1924)
 
81934 – 19841934 Recensioner
Märkt: "Recensioner 1934 - ". I stor blå ringpärm.
"Obs! Övriga Recensioner av Landsortsutställningar på grund av utrymmesbrist arkiverade i en pappportfölj härimed i detta arkivskåp E.L."
(Innehåller pressklipp och korrespondens:
1. 1970-10-14 "Kopia" av brev till Torsten Bergmark, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
2. 1970-10-14 Farsta, Från Torsten Bergmark till Evert Lundquist, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
3. 1973-05-07 Olof Lagercrantz, Dagens Nyheter till Evert Lundquist, 1 bl. 1 s. maskinskrivet)
 
91952 – 19851952-196 - Recensioner utländska
Märkt: "Utländska recensioner". I stor blå ringpärm.
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt, pressklipp, utställningskataloger samt korrespondens till EL.:
1. 1962-10-16 London, The Slade School of Fine Art, William Coldstream, Slade Professor, 1 bl. 1 s. maskinskriven
2. 1963-01-10 London, The London Group, (F.T.Nash), the Treasurer, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilaga
3. 1963-11-21 London, Henry Rushbury, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med kuvert
4. 1964-02-26 Marstrand Designers of Marstrand, Sweden, ..(?), 2 bl. 2 s. maskinskrivet
5. 1963-08-21 New York, Lawrence Alloway, curator, The Solomon R. Guggenheim Museum, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilaga
6. 1961-10-23 Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, Fransisco Matarazzo Sobrinho, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
7. 1961-04-21 James Thrall Soby, Chairman, The Museum of Modern Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
8. 1961-09-24 Sarach B. Mertz, The Renaissance Society at the University of Chicago, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Med bilagor
9. 1961-11-30 Dorothy C. Miller, The Museum of Modern Art, New York, 1 b. 1 s. maskinskriven
10.1962-01-24 Dorothy C. Miller, The Museum of Modern Art, New York, 1 b. 1 s. maskinskriven. Med bilagor)
 
101982 – 19841982 - 1984 Recensioner utländska
Märkt: "Utlänska utställningar 1982-1984". I stor blå ringpärm
(Innehåller pressklipp samt ett brev till Evert Lundquist:
1982-04-21 Venice, Giuseppe Galasso, La Biennalle di Venezia, 2 b. 2 s. maskinskrivet)
 
111934 – 19751934-1975 Utställningar
Märkt: "Utställningar 1934 - 1975" med inledande rubrik: "Tablå över Konstustställningar 1934-1954-1975 Stockholm". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i svart/vitt över utställningar, utställningskataloger och utställningsaffischer samt fotomontage av utställningen i Färg och Form, oktober 1950)
 
121957 – 19801953-1975 Utställningar
Märkt: "1953 - 1975 Utställningar". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade och lösa påsiktsbilder i svart/vitt och färg, färgnegativ, utställningskataloger, pressklipp)
 
131950 – 19771950-1977 Saltsjö-Duvnässkolan
Märkt: "Saltsjö-Duvnässkolan 1950-1960 / 1960-1977". I stor blå ringpärm
(Innehåller korrespondens, pressklipp, utställningskataloger, särtryck, påsiktsbilder.
Korrespondens till Evert Lundquist:
1941-04-21 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1941-04-28 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1942-04-09 Ålsten, Bror Ejve, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1958-04-24 Lennart Rodhe, Skrivet på fotografi
1959-03-03 Bror Marklund, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-06 Torsten Andersson, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-04-26 Stockholm, Staffan Hallström, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1960-05-29 Lennart Rodhe, 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert)
Korrespondens från Evert Lundquist
1941-04-28 Gertrud Serner, Nationalmuseum, 1 bl. 1 s. maskinskrivet
1942-05-18 Stockholm, Bror Ejve, 1 bl. 2 s. skrivna
1942-10-29 Stockholm, Börje Nordström, redaktör av Östgöta Correspondenten, 3 bl. 3 s. maskinskrivna
1953-06-30 Lennart Rodhe, 1 bl. 1 s. skriven
1959 Kanton, Drottningholm, Bror Marklund, 1 bl. 1 s. skriven
1960-06-02 Lennart Rodhe, Utkast till svar, avskrift, 2 bl. 4 s. skrivna)
 
141940 – 19701940-1970 Konsten
Märkt: "1940-1970 Konsten" och med rubrik: "Konst och Kultur .. i Sverige och Europa kring 1940- 1950 -talet, - 1960 - 1970. Se: "Efter Duvnässkolan" [i annan volym.]". I en stor blå ringpärm.
(Innehåller pressklipp med Evert Lundquists anteckningar, trycksaker och korrespondens:
Korrespondens till Evert Lundquist
1952-10-16 Firenze, Göran Schildt, 2 bl. 2 s. maskinskrivna. med kuvert
1953-09-08 Ulf Hård af Segerstad, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1954-06-14 Ulf Hård af Segerstad, SvD, 1 bl. 1 s. maskinskriven
Korrespondens från Evert Lundquist
1951-11-16 Saltjö-Duvnäs, Gotthard Johansson, redaktör, 8 bl. 8 s. maskinskriven avskrift
1951-12-29 Saltsjö-Duvnäs, Henrik Cornell, professor, 1 bl. 1 s. avskrift
1954-06-07 Ulf Hård af Segerstad, 1 bl. 2 s. skrivna)
 
151927 – 19741918-1970 Målningar i färg
Märkt: "Målningar i Färg 1918-1970". I stor blå ringpärm
(Innehåller påklistrade påsiktsbilder i färg med påskrifter som anger verkets datering och, i undantagsfall, titel samt
en påsiktsbild i svart/vitt: gruppfotografi av elever från Academie Julien Paris 1924)
 
161947 – 19711947-1971 Specialartiklar
Märkt: "& artiklar". I stor blå ringpärm
(Innehåller utställningskataloger, pressklipp, särtryck, skrivelser och korrespondens:
Korrespondens till Evert Lundquist
1952-08-21 Gordon Bailey Washburn, Carnegie Institute, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1957-04-26 John Rothenstein, The Tate Gallery, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1957-06-24 Jim McCormick, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1958-10-30 Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 2 s. maskinskriven
1958-11-13 Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-11-14 Cliff Holden, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-10-18 William Townsend, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1960-04-04 Milanom, Enrico Baj, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1061-03-21 Frank Beanland, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. skriven
1961-04-08 London, Cliff Holden, 1 bl. 2 s. maskinskriven
1961-07-24 William Coldstream, The Slade School of Fine Art, 1 bl. 1 s. maskinskriven
1961-11-06 Nils Vult von Steyern, riksmarskalk, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Rörande Prins Eugen-medaljen. Med bilagor
Korrespondens från Evert Lundquist
1953-02-19 Gordon Bailey Washburn, Carnegie Institute, Pittsburgh, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
1958-11-04 Drottningholm, Ronald Alley, The Tate Gallery, 1 bl. 2 s. skrivna. Utkast?
 
171924 – 19841924-1982 Om arbete m.m.
Märkt: "Om arbetet m.m. 1924 - 1982" samt "Mina första studieteckningar. Karl Wilhelmsons målarskola. Januari - Maj 1924"
(Innehåller pressklipp, särtryck, museipublikationer, tidskrifter samt ett brev till Evert Lundquist:
1981-07-21 Dr Remo Rapetti, Italienska Kulturinstitutet, Stockholm, 1 bl. 1 s. maskinskriven. Ett färgfoto med Everts Lundquists självporträtt bifogat.
Två skissböcker med Evert Lundquists egenhändiga teckningar)
 
181940 – 19701940-1982 Arbetsanteckningar
Märkt: "Arbetsanteckningar 1940-40"
(Innehåller:
1. Handlingar och fotografier rörande Burnetts donation till Helsingbors museum, Vikingsberg
2. Evert Lundquists egna skrifter i kuvert märkt: "Egna Anteckningar om Konst, Pressklipp om Konst 1940-talet - 1960 Talet M.M."
3. Tablåer med påskrift: "Arbetsöversikt 1940 - 1970 - ")
 
191918 – 19771918 - Allehanda
Märkt: "Allehanda"
(Innehåller bl.a. :
Evert Lundqusts poesi illustrerad med hans teckningar. Kuvert märkt: "Gymnasiet"-poesi, 15 bl. i handskift.
1957-1977 6 st. påsiktsbilder i svart/vitt föreställande Evert Lundquist i atlején, Drottningholm. Foto: Bertil Fastén, Bengt af Geijerstam
1975 Korrespondens rörande donation till Helsingborgs museum
1950 "Om Äpplet", maskinskrivet
Diverse påsiktsbilder och negativ)
 
201950 – 1984195 - 1984 Konstsituationen i pressbelysning
Märkt: "1950 - 1984 Konstsituationen" i "pressbelysning"
(Innehåller pressklipp i fem kuvert märkta:
1. "Konstutställningar 1968-1972 belyst av Tidningsartiklar"
2. "1970-talet - En "Bryttningstid" --?"
3. "Konstsituationen 1982-1983 - belyst av pressklipp"
4. "Konstsituationen 1983 - 1984 och "min" situation. Lägges till mitt arkiv"
5. "Konstsituationen 1981 - 82 - 82, OBS: Lägges senare i kuvert 1980-1982 ..."
6. Två tablåer märkta: "Utvalda - utställningsmaterial - 70"
7. 1983-07-26 Uppsala, Per Elfströms originalblad (litografi?) med ett kort brev till Evert Lundquist
 
211960 – 19701960-1970 Konstsituationen i och utanför Sverige
Märkt: "1960 - 1970 Konstsituationen i och utanför Sverige- 1960-1970"
(Innehåller pressklipp och särtryck)
 
221973 – 19771973 - 1977 Konstsituationen
Märkt: "Strökantring" MR.? "Bröllopsdikter i urval" Konstsituationen 1973-1977"
(Innehåller pressklipp samt:
tidskriften PUSS Nr 6
1943-07-02 Bröllopsdikten till Ebba, 1 bl. 1 s. skriven
1947-09-30 Saltsjö-Duvnäs, Dikten till "Kära mamma Ebba", 1 bl. 1 s. skriven)
 
231904 – 19361904-1936 Självbiografi
Ringpärm märkt: "Evert Lundquist självbiografiska anteckningar".
(Innehåller Evert Lundquists manuskript, påsiktsbilder och korrespondens)
Se även EL 6:2 2009 "Evert Lundquists Självbiografiska anteckningar" omarbetade av Mats Olsson, 40 s. maskinskriven kopia
 
241937 – 19731937 - 198 - Självbiografi
Ringpärm märkt "Självbiografi 1937-198..."
(Innehåller Evert Lundquists manuskript, påsiktsbilder)
Se även EL 6:2 2009 "Evert Lundquists Självbiografiska anteckningar" omarbetade av Mats Olsson, 40 s. maskinskriven kopia
 
251912 – 19761912-1976 Teckningar - Etsningar
Ringpärm märkt:"Teckningar 1912-1974. Etsningar 1951-1976"
(Innehåller påsiktsbilder i svart/vitt av Evert Lundquists teckningar och grafik)
 
261924 – 19731924-1973 Anteckningsbok
SAKNAS
 
271924 – 19701960-1970 Kungliga Konsthögskolan
(Innehåller handlingar rörande Academie Julian, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna.
Kungliga Konsthögskolans kataloger över läroåren 1959-1970
Kunliga Konsthögskolans kataloger över vårutställningar)
 
281928 – 19691938-1940 Anteckningar om konst
Märkt: "Anteckningar om Konst m.m. 1938 - 40 / Litet om Akademin 20 o 60". I brun kartong
(Innehåller bl.a.:
EL:s anteckningar i handskrift
1968-1969 Tidskriften PUSS (10 nummer)
1928-1963 Tidskriften PALETTSKRAP -(7 nummer))
 
291950 – 19601950-1960 Kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Konst och Kulturartiklar 1950-60"
(Innehåller pressklipp)
 
301960 – 19701960-1970 Konst och kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Konst och Kulturartiklar 1960-1967 - 1970"
(Innehåller pressklipp samt ett brev till EL:
1967-09-09 Hej Ludde!, Med hjärtlig hälsning ..(?) Håfström, 1 bl. 1 s. skriven)
 
311964 – 19691964-1969 Konstsituationen
Bevaras i en brun kartong märkt: "Konstsituationen 1964-1969 belagd med pressklipp"
(Innehåller pressklipp samt ett brev till EL från Torsten Bergmark?:
1966-07-27 Cupra Marittima, Kära Ludde!, Hej från Torsten, 1 bl. 2 s. skrivna
1969 Tidskriften Ord & Bild nr 4, Konstrevy nr 3, Konstrevy l'art en Suéde en 1968, Paletten nr 2)
 
321968 – 19701968-1970 Konstsituationen
Bevaras i en brun kartong märkt: "Konstsituationen 1968-1970 Pressklipp"
(Innehåller även: Meddelanden från Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, 1961.)
 
331969 – 19701969-1970 Konst och kulturartiklar
Bevaras i en blå kartong märkt: "Recensioner och Kulturartiklar 1965-19- "
(Innehåller pressklipp samt även:
1969 tidskriften Paletten nr 1, 2.
1970 Synpunkt - populär tidskrift för konst nr 1.)
 
341943 – 1987Om konst och "annat"
Bevaras i en brun kartong märkt: "Om Konst och "Annat".
(Innehåller månadsbrev och dikter till Ebba med EL:s teckningar/ illustrationer:
1960-1971 37 blad.
1943-1987 ca 83 blad. Materialet tillkom till arkivet 1988 som gåva från EL med hans text:
"Till .. dessa små kärleksbrev är ett litet urval av dem jag varje sista i månaden skrev till Ebba från vårt bröllop till min död. Evert"
1967 Evert Lundquist och traditionen, Uppsats i konsthistoria av Ingrid Nilson-Kreuger)
 
351958 – 1975Kataloger och diverse
Bevaras i en blå kartong märkt: "Kataloger och diverse"
(Innehåller:
1958 Moderna Museet, beståndskatalog
1959-1960 Korrespondens rörande Hackley Art Gallery, The Renaissance Society at the University of Chicago, Carnegie Institute, Museu de Arte Moderna
1961 Rörelse i Konsten, Moderna Mussets ustsällningskatalog, 17 maj - 3 september
1975 Handlingar rörande Moderna Museets återinvigning efter om och tillbyggnad
1975-11-09 Brev till Evert Lundquist från Elsa Burnett, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert)
 
361912 – 19841912-1984 Bilder
(Innehåller påsiktsbilder och negativ)
1904-1960 Självbiografi (egen bok)
(Innehåller avskrift från originalet utförd av konstkritikern Eugen Wretholm 1976)
1950-1980 Anteckningar om konst (maskinskrivet)
1938-1950 Anteckningar om konst
(Innehåller handskrivet utkast och kladd med kuvert märkt "Lite reflexioner ibland kanske väl "enkla" 1938-1958")
 
37-Målningar i andras ägo
(Innehåller Evert Lundquists förteckning över egna verk samt:
1974-10-31 Tack brev från Nationalmuseum undertecknat Bengt Dahlbäck och Per Bjurström)
 
381964 – 19841964-1984 Intervjuer om mitt arbete. Bilder till boken.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
391907 – 1982Band. Intalningar.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
401918 – 19841918-1974 Fotografier av målningar. Ateljéinteriör.
(Innehåller påsiktsbilder och negativ av Evert Lundquists verk och utställningsdokumentation, huvudsakligen i färg)
 
4119881988-03-02 Ljudband "Några reflextioner om min konst med Ebba, Manne och Mahe.
FÖRVARAS på Konstbildning - pedagogiska avdelning
 
421912 – 1980Volym 42 finns inte i Everts Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988.
Bevaras i en kapsel märkt: "Några små "arbetsanteckningar" 1930-1980" med notering: "Det mesta är skräp och resten "dilletantpoesi" men vem har ej gjort sådan!?"
Innehåller Evert Lundquists originalskisser och teckningar samt anteckningar och verser sorterade under rubriker:
* 1930-1940 småskisser - anteckningar
* 1930-1950 småskisser - anteckningar
* 1960-1980 småskisser - anteckningar
* 1960-1980 småskisser - anteckningar
* Korrespondens till Evert Lundquist märkt: "2 brev jag verkligen blev glad åt - men...!"
1977-11-25 Uppsala, Ingemar Hedenius, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1977-?-30 Stockholm, Lars Forsell, 1 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
* 1912-1984 Påsiktsbilder i svart/vitt och färg med anteckningar
* "Min "Start" som konstnär. Carl Wilhelmson. Den franska privatläraren Jean Cottenet "Salongskonstnär och Academie Julian - Paris - Stockholm. 1924-1925 "
Innehåller vykort, Evert Lundquists små skisser, pressklipp
 
431951 – 1983Volym 43 finns inte i Everts Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988.
Bevaras i blå kartong märkt: "Adresser in och utland för utställningar m.m."
Innehåller korrespondens, anteckningar, kladd, adresslappar, vykort.
* 1974-1976 Handlingar och korrespondens rörande Evert Taube och Evert Lundquist
* Korrespondens i urval:
Brev till Evert Lundquist:
1951-04-11 Uppsala, Teddy Brunius, 1 bl. 1 s. skriven. Rörande artikeln i Ord och Bild
1960-02-27 Lausanne, Bengt, 2 bl. 3 1/2 s. skrivna. Med kuvert
1960-03-01 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 1 s. skrivna
1960-03-19 Paris, Bram Bogart, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1960-10-29 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 2 s. skrivna
1960-11-01 London, Helen Lessore, Beaux Arts Galler, 1 bl. 2 s. skrivna
1960-11-09 London, Helen Lessore, Beaux Arts Gallery, 1 bl. 1 s. skriven
1960-12-01 (1962?) Paris, R.A. Augustinci, Galerie Rive Gauche, 1 bl. 1 s. skriven
1960-12-21 Macolin, Rakel och Sören Lodenius, Julkort, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1962-05-07 Paris, R.A. Augustinci, Galerie Rive Gauche, 1 bl. 1 s. skriven
1962-05-09 Åsele, Gottfrid Carlsson, kyrkoadjunkt, 1 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1962-05-19 Åbo, Lars von Haartman, 1 bl. 1 s. skriven
1962-05-28 London, Leonie Cohn, The British Broadcasting Corporation, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1962-06-26 Bruxelles, Bram Bogart, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1962-07-05 Starý Bohumin, Vladimir Gorniok, 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
1965-05-26 London, Dorothy Mead, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1967-09-12 London, Joseph Darracott, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
1969-04-05 London, Helen Lessore, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
Brev från Evert Lundquist
1951 Teddy Brunius, 2 bl. 2 s. skrivna. Rörande artikeln i Ord och Bild
 
441979 – 1989Volym 44 finns inte i Evert Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988
U.å. Evert Lundquists skiss, tusch med pensel på papper, 20x31 cm. Osignerad.
Diverse pressklipp i en mapp märkt: "Artiklar av stor bedydelse 1986 -
Diverse pressklipp med Evert Lundquists anteckningar i en mapp märkt: "Konstsituationen 1979-1987 - pressklipp"
Diverse pressklipp m.m i en mapp märkt "Utställningen Thielska Galleriet 1989 "Bedönning" av min konst". Innehåller påsiktsbilder i svart/vitt
1984-1988 Färgnegativ märkta "Dubletter"
1987-10-15 Evert Lundquists gåvobrev till Konungen rörande Ateljémuseum
Korrespondens till Evert Lundquist
1988-08-17 Angoulines, Dominique Billier, 3 bl. 2 1/2 s. skrivna. Rörande en doktorsavhandling om EL:s konst
1989-08-07 Savonlinna, Anero Kare, 1 bl. 1 s. skriven
1989 The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, 1 bl. 1 s. skriven
Korrespondens från och till övriga
1987-02-06 Gratulationsbrev från Ebba R. till sonen Manne, 1 bl. 1 s. skriven, på kartong
 
451950 – 1984Volym 45 finns inte i Evert Lundquists egen förteckning av arkivet. Materialet tillkom som gåva från EL 1988. Förvaras i en dokumentväska s.k. Hemarkiv från Facit AB märkt: "Anteckningar för utställningar 1950-1984.
(Anteckningar för uställningar 1934-1949 i arkivet)".
Innehåller anteckningar, skisser och planritningar för uställningar.
Dokumentväskan förvaras i en transparent plastlåda med lock
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter