Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Boklunds brevsamling

Boklund Johan Christoffer brevsamling

 Volymer (8 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Boo von Malmborgs brevskrivarregister (lappkatalog). 
2Kortregister. Register över personer som omnämns i J.C. Boklunds brevsamling. 
3Brev A–D.
A
Adelswärd, Axel 1 brev
Adlersparre, C. ”Albano” 2 brev
Adlersparre, Sofie 2 brev
Afzelius, A.A. 1 brev samt bilaga
Ahnström, Robert 1 brev
Akademiska föreningen i Lund Se även tillägg
Alford, P.L. 1 brev (2 blad)
Almlöf, K. 1 brev
Amnéus, A.J. 1 brev (2 blad)
Andersson, Wendela 1 brev
Andersson, ”vännen” 1 brev
Anckarcrona, Alexis 2 brev
Anckarcrona, Victor 4 brev
Anker, Herman W., Kristiania 1 brev
Arbo, Peter Nikolai, Krisiania 1 brev
Arborelius, Olof 11 brev (28 blad) samt 1 fragmentariskt brev
Arsenius, Georg 2 brev
Arsenius, John 23 brev (35 blad) samt kvitto
Aspelin, Carl 1 brev
Aulin, Axel 1 brev
Axelson, Axel 2 brev
B
Baade, Knud, Norge 10 brev (20 blad)
Ballin, J. 2 brev (5 blad)
Bauck, Jeanna 2 brev (3 blad)
Berg, H.J.F. 2 brev (4 blad)
Berg, Oscar 8 brev (10 blad) samt 1 koncept
Bergh, Edvard 9 brev (14 blad)
Bielke, Axel 3 brev (4 blad)
Billing, Thore 13 brev (24 blad)
Birger, Hugo 1 brev (3 blad)
Björnström, D. 2 brev
Bokelund (Boklund) Håkan Chr. 1 brev (2 blad)
Boklund, J.C. 2 koncept till okända
Borg, Axel 8 brev (16 blad)
Brandelius, Gustaf 9 brev (18 blad), 2 kvitton, 1 fullmakt
Brambeck, Edvard 4 brev (8 blad)
Brantström, Mathilda 2 brev (4 blad)
Bunzel, Tyskland 16 brev (18 blad)
Bögh, Carl, Danmark 1 brev
Börjesson, Agnes 35 brev (74 blad), 1 fullmakt
Börjesson, Johan 1 brev
Börjesson, John 3 brev (6 blad)
C
Cardon, Johan 2 brev
Carlén, Octavia 8 brev (10 blad)
Cederström, Gustaf 6 brev (10 blad)
Cederström, Thure 7 brev
Clément de Rij, L., Paris 1 brev, 1 koncept
D
von Dardel, Fritz 40 brev, 1 kort, 1 notis. Se även tillägg
Dietrichson, Lorentz 10 brev, 1 fragmentariskt brev (14 blad) samt 1 skrivelse till Konstlotteriet. Se även tillägg
Dietrichson, Mathilde 2 brev (3 blad)
 
4Brev E–J.
E
Eckersberg, J., Kristiania 5 brev (11 blad), 1 tidningsurklipp
Ehrenspohl, Charlotta 1 brev (2 blad)
Ehrensvärd, A. Se tillägg
Ekenstjerna, E. 14 brev (15 blad), 1 koncept
Ekman, Carl 1 brev
Ekström, Per 1 brev (2 blad) samt stipendiemeddelande
Ekvall, Emma 8 brev (13 blad)
Ekvall, Knut 10 brev (20 blad)
Ericson, Johan 3 brev (12 blad)
Ericsson, Joh. E. 1 brev (2 blad)
Ericsson, G. Thore 8 brev (16 blad)
Eskilson, P. 1 brev
von Essen, H. 1 brev (2 blad)
Estlander, C.G., Helsingfors 1 brev
Etzdorf, Christian, Tyskland 1 brev
F
Fagerlin, Ferdinand 3 brev (4 blad). Se även Nordgren, A.
Fauerholdt, W., Düsseldorf 3 brev
Fischer, Gustaf E:son 14 brev (30 blad)
Fogelberg, B.E. 5 brev (7 blad), 4 koncept (6 blad)
Fourin, H., Frankrike 2 brev
Frid, Ludvig 1 brev
von Frost, P., Kolding 1 brev (2 blad)
Fryxell, Anders 1 brev
G
Galster, H.L., Köpenhamn 3 brev, 1 kvitto
Garezepiski, R. Se Hermelin, O.
von Gegerfelt, Victor 1 brev (2 blad), 1 koncept
von Geijer, G. 1 brev
Gertner, Wilhelm, Danmark 1 brev
Geuder, G.F., Nürnberg 1 brev (2 blad)
Gislander, N.J. 1 brev
Gleerup, C.W.K. 7 brev, 1 koncept
Gleerup, J. 1 brev
de Gobneau, Tyskland 1 brev
JOHAN CHRISTOFFER BOKLUND
Grangren, W. 1 brev, 1 visitkort
Grosimondt, O., Köpenhamn 1 brev
Grimelund, J.M., Kristiania 2 brev
Gude, Hans, Norge 1 brev (2 blad)
Gyllenhaal, Herman 4 brev
Göthe, Georg 3 brev (8 blad), 1 kort
H
Hafström, Gillis 12 brev (26 blad)
Hagborg, August 5 brev (6 blad)
Hallgren Se tillägg
Haufstängel, Franz, München 1 brev
Hasselriis, L., troligen Danmark 1 brev
Hedlund, E. 12 brev (20 blad) samt 15 brev (19 blad) och 3 telegram från Boklund till Hedlund
Helander, Victor 8 brev (13 blad)
Hellqvist, Carl Gustaf 3 brev (4 blad)
Hess, Max, Tyskland 1 brev
Hermelin, Olof 21 brev (36 blad) samt 1 brev (2 blad) till Hermelin från Rudolf Garezepiski, Philadelphia och 1 koncept till svar. Se även tillägg
Hertzberg, Axel Gustaf 10 brev (16 blad)
Heydenmann, Heinrich, Berlin 1 brev (2 blad)
Hill, C.J. & C.F. 3 brev SAKNAS
Hoffler, Chr. 3 brev (4 blad)
Holmgren, Carl Gustaf 4 brev
Holmlund, Jeanette 1 brev
von Holst, H.J.O. 1 brev
Hymans, H., Bryssel 1 brev (2 blad)
I
Ibsen, Henrik, Norge 1 brev (2 blad)
Invaliden-Hause Se Stauber, P.
J
Jacobsen, I., Norge 1 brev (2 blad)
Jernberg, August 18 brev (29 blad). Se även Nordgren, A.
Josephson, Ernst 12 brev. Se även tillägg. Se Scholander, F.W.
Jönsson, Magnus 1 brev
 
5Brev K–M.
K
Kallenberg, Anders 39 brev (68 blad), 1 tidningsurklipp, 1 kvitto, 2 noter
Killander, F. 2 brev
Kiörboe, Carl Fredrik 42 brev (82 blad)
af Kleen, Anna Beata 1 brev
Kockum, Anna 1 brev (2 blad)
Kotzeberg (?), två olika brevskrivare 2 brev (4 blad)
Krafft, P.M. 1 brev (2 blad)
Kronberg, Julius 14 brev (29 blad)
Krumlinde, Olof 2 brev (3 blad)
Kulle, Axel 18 brev (30 blad)
Kuylenstierna, C. 2 brev (3 blad)
Kylberg, Regina 1 brev
Köhler, Johan Gustaf 2 brev (3 blad)
Körner, Maximilian 2 brev (3 blad)
L
Lagerholm, Wilhelmins 2 brev
Lang, H., Kristiania 1 brev (2 blad)
Langlet, Emil Victor 1 brev
Larsson, Carl 4 brev (12 blad), 1 brev (2 blad) från Boklund till C.L.
von Leinburg, München 1 brev (2 blad)
Lerche, Vincent Stoltenberg,
Norge 24 brev (39 blad)
Libert, Emil, Köpenhamn 7 blad (10 blad)
Lindberg, Theodor 1 brev
Lindgren, Hilda 4 brev (6 blad)
Lindholm, Berndt 5 brev (7 blad)
Lindquist, Ax. Hj. 1 brev (2 blad)
Lindström, A.M. 3 brev (5 blad)
Lindström, Alex 1 brev (2 blad)
Ljung, Ernst 3 brev (4 blad)
Ljunggren, Gustaf 9 brev (16 blad). Se även tillägg
Lorch, Karl J., Kristiania 3 brev (4 blad), 1 kort
Louvo, F., Dijon 1 brev (2 blad)
Lundberg, Fr. Se tillägg
Lundbergsson, Z. 1 brev
Lundgren, Egron 4 brev (8 blad). Se även tillägg
Lönnroth, Fr. 2 brev (3 blad)
M
Malmström, August 2 brev
Malmström, J.G. 2 brev, 3 koncept (4 blad). Se även tillägg
Mandelgren, Nils M:son 1 brev
Martin, O.A. 2 brev
Maÿer, F.C., Tyskland 1 brev (2blad)
Mazet, I., München Se tillägg
Melander, A.E. 1 brev
von Miller, München 4 brev (5 blad)
Molin, J.P. 6 brev
Montan, Anders 1 brev (2 blad)
Montgomery Cederhielm, Robert 1 brev
Morgenstern, Chr., München 1 brev
Muller, G.A., Tyskland 1 brev (2 blad)
Müller, Morten, Norge 5 brev (6 blad)
Möller, Nils B. 1 brev
 
6Brev N- R.
Nilsson, Severin 1 brev (2 blad)
Norberg, Hildegaard 1 brev (2 blad)
Nordenberg, Bengt 20 brev (30 blad), 3 kvitton. Se även Nordgren, A.
Nordenfelt, O. 2 brev
Nordgren, Axel 35 brev (64 blad), kvitto på medalj av F. Fagerlin, A. Jernberg, B. Nordenberg och A. Nordgren
Normann, A., Danmark(?) 1 brev
Nyblom, Carl Ruprecht 2 brev (3 blad)
Nyström, Alfred 15 brev (28 blad), 1 brev (2 blad) till "Baron"
Nyström, Axel 1 brev
Nyström, Jenny 3 brev (4 blad)
O
Odelmark, F.W. 14 brev, 1 kvitto. Se även tillägg.
Odhner, C.Th. Se tillägg
P
Palm, G.W. 2 brev
Pauli, Georg 2 brev
Perséus, Edvard 7 brev (13 blad), 6 koncept (12 blad), 1 kvitto
Peters, Wilh. 3 brev
Petersen, Eilif, Krisiania 6 brev (9 blad), kvitto
von Piloty, C., München 1 brev (2 blad)
Plagemann, Carl 1 brev
Pommer, O.B. 4 brev (6 blad)
Posse, Arvid Se tillägg
von Post, Kerstin 1 brev
Q
Quensel, J.U. 5 brev. Se även tillägg
R
Raab, Carl Axel 1 brev, 1 kvitto
Rasmussen, A., Norge(?) 2 brev
Retzius, Gustaf 2 brev
Ribbing, Sofie 2 brev
Rohde, Fr., Köpenhamn 3 brev (4 blad), kvitto
von Rosen, Georg 4 brev (7 blad), 2 visitkort, 1 anmälan
Rugendas, M., München 2 brev
Runeberg, W., Helsinfors 1 brev
Rühl, Wilhelm, Nürnberg 1 brev
Röhl, Maria 2 brev
 
7Brev S - Å
Saloman, Geskel 52 brev (107 blad)
Salmson, Hugo 10 brev (21 blad)
Schenson, Hulda 2 brev (4 blad)
Scholander, F.W. 2 brev (41 blad), 1 brev från F.W.S. till Ernst Josephson
Schubarth, B.J., Paris 1 brev
Schuutt, München 1 brev (2 blad)
von Schwerin, Ameli 4 brev (6 blad). Se även tillägg
Schützencrantz, Ad. 2 brev (4 blad)
Schäffer, Eugen Eduard, München 1 bre
Seeberger, G. Se tillägg
Sidvall, Amanda 1 brev (2 blad)
Sinding, Otto, Norge 1 brev
Sjöstrand, Carl 1 brev
Skånberg, Carl 4 brev (8 blad)
Smith-Hald, Frithj., Norge 3 brev (5 blad)
Sohlman, Hulda 2 brev
Spangenberg, L., Berlin 1 brev (2 blad)
Sparre, Josephine 1 brev
Sparre, Sigge 2 brev
Spengel, J.F., München 1 brev
Stauber, Paul, München 2 brev samt 1 skrivelse från Invaliden-Haus, Fürstenfield
Stjernström, Edvard 1 brev
Stolpe, Herman 1 brev
von Stryk-Köppo, Alex, Riga 3 brev (4 blad), 2 koncept
Stäck, J.M. 17 brev (26 blad) samt självbiografi (2 blad)
Sundberg, Christine 1 brev (2 blad)
Sundell, Richard 1 brev (2 blad)
Swartschkoff, Wladimir, 6 brev (16 blad)
St Petersburg och Åbo
Söderberg, Gustaf 28 brev (29 blad)
Södergren, Joh. Aug. 1 brev
Söderlund, J.E. 2 brev
Sörensen, Frederich, Danmark 17 brev (32 blad) samt meddelande om fest på Island
T
Teichlein, T., Tyskland 1 brev
Tideman, Adolf, Norge 3 brev
Tirén, Johan 1 brev
La Tour, tysk comtesse 1 brev
Troili, Gust. Uno 2 brev (3 blad)
Tullberg, Hasse W. 1 brev
Törnå, Oscar 20 brev (38 blad)
W
Wahlberg, Alfred 3 brev (6 blad)
Wahlgren, Fredrique 9 brev (17 blad). Se även tillägg
Wallander, J.W. 1 brev
Wallenberg, A.O. 1 brev
Wedelin, Erik 3 brev (4 blad)
von Vegesack, E.E.O. Se tillägg
Wennerberg, Brynolf 5 brev (6 blad)
Wennerberg, Gunnar 7 brev (12 blad)
Wergeland, O.A., Norge 2 brev
Werner, K.F. 2 brev
Wieselgren, Harald 1 brev
Wijkander Se tillägg
Winge, Hanna 2 brev (3 blad)
Winge, Mårten Eskil 3 brev (5 blad)
Virgin, Arvid Gottfrid Julius 3 brev (4 blad), 1 kivtto
Virgin, Axel 1 brev (2 blad)
Wisén, Th. Se tillägg
Vogler (?), J., Tyskland 1 brev (2 blad)
Voltz, Friedrich, München 1 brev i koncept
Wrangel, Carl Gustaf 1 brev (2 blad)
Wrede, Louis 1 brev
Z
Zetterwall, H. Se tillägg
Å
Åkerman, Alfred 1 brev
 
8Tillägg till förteckningen över J.C. Boklunds brevsamling, omfattande brev och koncept, som
vid olika tillfällen överlämnats till Nationalmuseum.
Brev till Boklund:
Ljunggren, Gustaf 1 brev (2 blad)
Wisén, Theodor 1 brev (2 blad)
Brev från Boklund: (huvudsakligen i kopia eller koncept)
Akademiska föreningen i Lund 1 brev
von Dardel, Fritz 1 brev
Hallgren 1 brev
Josephson, Ernst 1 kort
Ljunggren, Gustaf 2 brev (3 blad), 1 telegram
Malmström, Aug. 1 brev
Quensel, J.U. 4 brev
Wijkander 1 kort
Delar av Boklunds registratur
Akademiska föreningen i Lund 1:1869, 3:1870, 1:1871, 1:1872, 3:1874
Bennet, C.S:s arvingar 1:1878
Dietrichson, L. 1:1872
Ehrensvärd, Albert 1:1871
Hermelin, O. 1:1871
Ljunggren, Gustaf 8:1861, 1:1863, 2:1866, 1:1867, 4:1868, 2:1869, 3:1871, 3:1872
Lundberg, Fr. 1:1872
Lundgren, Egron 1:u.å.
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter