Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Wahlman, Lars Israel

Wahlman, Lars Israel

Arkivet omfattar 32 volymer samt 1 aktomslag. Förteckning över Lars Israel Wahlmans ritningar förvarade i Konstakademin förvaras av Gravyravdelningen. Information rörande byggnadsverk ligger sorterade på ortsnamn eller byggnadens namn. Se även LW:s brevsamling.
Aktomslag: Artikel rörande Wahlman ur Hvar 8 dag den 11 maj 1919.

 Volymer (33 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A–D. Alstrum, Aspnäs, Berlin, Bispberg Säter, Bjuråkers kyrka, Björkö
kyrka och kapell, Bolstad kyrka och kyrkogård, Bromma Kyrka, Delsbo
kyrka, Djursholm (Murare Nilssons villa, restaurationsbyggnad, Villa
Phragmén, begravningskapell, Villa Björkeberga).
 
2E–H. Enebybergs kapell, Eskilstuna (Domkyrkan och Klosters kyrka),
Falun (Dala fornsal och Dalarnas hembygdsförening, Hoflunds gravvård,
Hotellet), Ferna (Hermanssonska familjegraven, Ferna och Finnbo
bruk),Filipstads kyrka, Finspång (Förvaltarbostaden), Garpenbergs kyrka,
Gransgärdes kyrka och kyrkogård, Grängesbergs kapell och kyrkogård,
Gryt (skolbyggnad vid Kexle), Gränna (Andrées minnesmärke), Gävle
(Stenebergsparken, Staffans kyrka, Gustaf Vasa stoden, begravningsplats),
Hedemora (byggnader, gravkor, kyrkan, apoteket, Villa Trevnan),
Helsingfors Olaus Petrikyrka, Hofors kyrka, Husby Kung-gård,
Hälsingtuna kyrka, Hässelby kyrka.
E–H. Enebybergs kapell, Eskilstuna (Domkyrkan och Klosters kyrka),
Falun (Dala fornsal och Dalarnas hembygdsförening, Hoflunds gravvård,
Hotellet), Ferna (Hermanssonska familjegraven, Ferna och Finnbo
bruk),Filipstads kyrka, Finspång (Förvaltarbostaden), Garpenbergs kyrka,
Gransgärdes kyrka och kyrkogård, Grängesbergs kapell och kyrkogård,
Gryt (skolbyggnad vid Kexle), Gränna (Andrées minnesmärke), Gävle
(Stenebergsparken, Staffans kyrka, Gustaf Vasa stoden, begravningsplats),
Hedemora (byggnader, gravkor, kyrkan, apoteket, Villa Trevnan),
Helsingfors Olaus Petrikyrka, Hofors kyrka, Husby Kung-gård,
Hälsingtuna kyrka, Hässelby kyrka.
 
3I–R. Ingarö (Granlid), Jönköpings krematorium, Karlstad (Stora Torget),
Kiruna (arbetarbostäder), Lidingö (kyrkan, Lyths villa), Linköpings
domkyrka, Lunds domkyrka, Lycksele kyrka, Långängen (Tallom),
Mörby, Mösseberg, Norhaga, Norrköping (Birgittakapellet), Nynäs
(Sjögrens grav), Nynäshamns kyrka, Ölsboda gård, Rätans
begravningsakapell, Rottneby (även Alstrum och Lövåsen, Rättviks
begravningsplats, Rörbäcksnäs kapellbyggnad.
 
4S–U. Saltsjöbaden, Sandviken (Brukssalen Valhalla), Stora Skedvis kyrka,
Sköndals kyrka, Skövdes kapell och krematorium, Steninge, Stocksund
(kyrkan, prof. A. Lindströms bygge, Långängens badhus, Sundholms
villa, kyrkan, Wahlmans villa Tallom), Storvik (järnvägshotellet),
Strängnäs domkyrka, Sundbybergs vattenreservoar i Bergshamra, Säby
kyrka, Säbyholm, Säters kyrkogård och Dillnersgrav, Karl Trotzig,
Trollhättan (Wijkmanska gården), Tranås kyrka, Torebo gård, Trystorp,
Tunarp, Tureberg (E. Thormans villa), Tyngsjö, Ulfhäll.
 
5V–Ö & Stockholm. Stockholm (Andréemonumentet, Experimentalfältet,
Föreningen Söderhem, Tekniska högskolan, utställningen 1930,
Konserthuset, Karl XII:s monument, Riksräkenskapsverket), Sunnerdahls
hemskola på landet, Samfundet för hembygdsvård, Söderhem.
Vackstanäs, Valbo kyrka, Åsarna kyrka, Örbyhus slott, Örebro.
 
6Danderyd. Danderyds kyrka och kyrkogård, Inverness villaområde. 
7Engelbrektskyrkan i Stockholm. 
8Engelbrektskyrkan i Stockholm. 
9Göteborg. Nya Begravningsplatser, Kvibergskyrkogårdens kapell och
kyrkogården (med fotografier), handlingar rörande Konstflitens
försäljningsmagasin, Slottsskogen (med ett fotografi), Botaniska
trädgården, kyrka i kvarteret Lappmesen, Slottsskogsvallen och
Lingmonument m.m.
 
10Helsingborg. Helsingborgs konserthus, Mariakyrkan, Gustaf
Adolfskyrkan, kyrkor.
 
11Lützen. Gustaf II Adolfs kapell. 
12Löfåsens herrgård. 
13Mosaiska församlingen i Stockholm. Synagogan och kyrkogården. 
14New York. Trinity Swedish Lutheran Church, ingenjörsföreningen -
John Ericssons minne.
 
15Norrköping. Birgittakapellet. 
16Oscarskyrkan och Oscars församlingshem 
17Oslo. Svenska kyrkan, Dreihmanske bibliotek. 
18Oslo. Svenska kyrkan, Dreihmanske bibliotek. 
19Sandviken och Högbo. Sandvikens kyrka, gravkapell, kyrkogården och
gravmonumentet, Valhalla, idrottsplats m.m.
 
20Stockholms kyrkor och kyrkogårdar. Norra kyrkogården, kyrkogårdsnämnden,
anteckningar om kyrkor, St. Görans kapell, Hedvig Eleonora kyrka,
Immanuelskyrkan, Katolska församlingen, Klara kyrka, Maria Magdalena
kyrka, Norra begravningsplatsen (E. Engströms familjegrav, prof. Gullstrands
grav, Lundegårds grav m.m.), Södra begravningsplatsen Solna kyrkogård,
Storkyrkan, Maria kyrka.
 
21Sofia kyrka (med fotografier). 
22Tjolöholms slott. 
23Torpa gård. 
24Uppsala. Uppsala domkyrka, studentkåren, K.F.U.M., Hamiltons villa. 
25Östersunds kyrka. 
26Föreläsningar KTH. "De olika stenarternas använding och bearbetning",
"Målning och avfärgning", Putsning och målning", "Murverk", "Bruk m.m"
 
27Föreläsningar KTH. "Trä", "Putsning m.m." 
28Almanackor 1910–1952. 
29Räkenskaper. Räkenskapsböcker och fakturor. 
30Handlingar rörande gåvor till Konstakademien, anteckningar rörande
"en gård och dess trevnad", diverse skisser, byggnadsritningar m.m., "Nya
Lördagsnisse", okända arbeten, dagboksanteckningar från 1949,
anteckningar rörande "Natur och trädgård" och "Svensk hembygdsvård"
(1915), fotografier, anteckningar från resa till England år 1900,
anteckningar om "Utvecklingen inom svensk arkitektur" (1912),
handlingar rörande timmerbyggnader, parkfotografier, anteckningar
"Till teknologer", Blandaren 1891, kompositionen "Solglimtar",
anteckningar om "Föreningen Verkstadens utställning", artikel i
Svenska stadsförbundets tidskrift 1917 "Om plantering som stadsplanekonst",
diverse arkitektur bilder m.m., anteckningar om: "Kyrkorummets
andakt", "Svenska lustträdgården efterlyses", "Om städers planteringar
och parker" (1918), "Lustgårdens utveckling", "Om mangårdens
utveckling", "Arkitektur och lustgård I" (1913), "Om arkitekturbildning
och praktik", "Om möbler i eget hem" samt diverse anteckningar om
trädgårdar och blommor för villaträdgård.
 
31Handlingar rörande ornamenteringar m.m., diverse osorterade
handlingar, handlingar rörande "Småstugor", tärnverser, "Frågan om
orglars placering", om nyttokonst, fotokopieböcker, anteckningsbok
(1930-tal), diverse anteckningar, ritningar, prospekt, dikter, förteckning
över ritningar, handlingar rörande diverse föreningar, meritförteckning,
fullmakter m.m., förteckning över tryckta skrifter, anteckningar till
föreläsningar på KTH, tentamensfrågor m.m. för KTH, tidningartiklar,
handlingar rörande ledamotskap m.m., anteckningar från resa till
Tyskland - Österrike 1914, om kyrkogårdar m.m.
 
32Anteckningsböcker. 
33Aktomslag. Artikel rörande Wahlman ur Hvar 8 dag den 11 maj 1919. 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter