Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ulriksdal

Topografica

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Handlingar rörande kostnader för fotografering på Ulriksdals slott.
* Förteckning ”uppå det Silfwer, Ten och Koppar som nyttias för deras
Maijestäter wid Ulrichs Dahl”, daterat den 19 mars 1765.
Förteckning över silver som överflyttats från Ulriksdal till Stockholm,
daterat den 21 januari 1752.
* Inventarieförteckning över onumrerade föremål på Confidencevinden,
upprättad år 1929.
* Kataloglappar över verk av okända konstnärer.
* Handlingar rörande Ulriksdal (Jakobsdal).
* Avskrifter av inventarieförteckningar från åren 1689–1859.
* Carl XV:s samling enligt Upmarks(?) tryckta katalog. Utdrag av Osvald
Sirén.
* Förteckning ”öfver keramiska föremål ur Nationalmusei samlingar
öfverflyttade till Ulriksdals slott , jmfr NM Nämndprotokoll den 13
november 1896”.
* Förteckning över föremål förvarade i museets magasin vid Ulriksdal
(Confidencen).
 

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter