Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Topografica


 Serier (12 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
T 1Sverige A-ÖI kartonger om ej annat anges. 
T 2Sverige AllmäntLappkatalog i kapslar – innehåller uppgifter om material i andra arkivbestånd. Kapslarna har påskriften: ”Anteckningar ur andra arkiv” och är hämtade från en större samling. 
T 3Drottningholms slottI kartong om inget annat anges.
Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
 
T 4Gripsholms slottI kartong om inte annat anges.
Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
 
T 5Haga 
T 6Harpsund 
T 7Rosersberg 
T 8SkoklosterSkokloster (arkivet omfattar 5 volymer).
Se även särskild lappkatalog – ordnad efter rum (”Lappar berörande möbler m.m. deponerade i Nordiska museet, kapsel nr. 1-69”). Denna svit med kapslar, som finns inne i arkivet – innehållande lappkatalog – verkar inte vara komplett.
 
T 9Stockholm A-ÖStockholm A–Ö ( arkivet omfattar 9 volymer, volym nr. 6–8 utgörs av material rörande Stockholms slott) 
T 10Säfstaholm 
T 11Ulriksdal 
T 12ÅkeröI april 2003 överfördes en samling volymer tillhörande Åkeröarkivet till Nationalmusei arkiv som gåva från Nationalmusei Vänner. Två volymer som befunnits intressanta för museets ritningssamlingar har inventarieförts av avdelningen för Gravyr och Handteckningar och förvaras i avdelningens magasin (NMH 1/2003-111/2003 samt NMG 1/2003) Övriga volymer, som har omedelbar anknytning till de delar av Åkeröarkivet som sedan tidigare förvaras av Kungliga Bibliotekets Handskriftsenhet, har registrerats som gåva till arkivet. Praktisk forskningshänsyn och respekt för handlingarnas proveniens talar för att materialet via deposition hålls samlat. handlingarna har därför deponerats på KB.s handskriftsavdelning.
*1 vol. Bouppteckning efter Hedvig Eleonora Wrangel g. Strömfeldt. I:A
*3 vol. Handlingar rörande greve Fabian Wrede och hans avlidna maka Brita Kruses gods och andra tillgångar i Finland och Estland. I:B,C,D
*1 vol. Kopiebok med alfabetiskt register rörande ovanstående handlingar. I:E
*1 vol. Protokoll hållet vid arvedelningen mellan Fabian Wredes och Britt Kruses arvingar, åren 1716,1717 och 1718. I:F
*1 vol. Carl Gustaf Tessin, Inventarium 1735. II:G:1
*1 vol. Carl Gustaf Tessins kassabok 1735-36. II:G:2
*1 vol. Carl Gustaf Tessins ”Cassa-Räkning” 1762-63. II:H
*1 vol. Carl Gustav Tessins ”Cassa-Räkning” 1764-66. II:I
*1 vol. Carl Gustaf Tessins ”Cassa-Räkning” 1767-70. II:J
*1 vol. Fredrik Sparre ”Inventarium på Min Lösa Egendom wid Åkerö. Upprättadt derstädes i Augusti Månad 1772”. II:K
*1 vol. Fredrik Sparre. ”Catalogue des Livres et des Manuscripts des Estampes et Desseins contenus dans La Bibliothêque d`Åkerö. Tom. I: Livres Imprimés” Ca 1800.II:L
*1 vol. Kassabok 1772-80. Kassabok förd av okänd dam. Häri även en mindre kassabok från år 1845. II:M:1, II:M:2
 

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter