Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Svenska Slöjdföreningen  (1845 – 1968)

Organisation

KategoriFörening. Ospecificerad
HistorikSvenska slöjdföreningen, en stiftelse vars syfte var att verka för slöjdens, hantverkets och industriens förädling och för den allmänna smakens höjande inom landet. S. grundades den 6 oktober 1845 av N.M. Mandelgren, närmast för att slå vakt om yrkesskickligheten under en tid, dån hantverket genom skråförordningarnas upphävande genomgick en kris. Undervisning för arbetare var en viktig punkt på programmet. S. kom att alltmer inrikta sig på den rena konstslöjdens problem och ägnade sig i sin verksamhet år allmän smakuppfostran. Denna uppgift försökte S. fylla genom omfattande propaganda, främst genom utställningar och utgivande av en tidskrift. S. propagerade för enkla och ändamålsenliga former för olika bruksföremål ("vackrare vardagsvara"). Svenska slöjdföreningen övertog 1967 Svensk Forms verksamhet och flyttade verksamheten till city där den under nämnet Form Design Center pågick till 1968.
ReferenskodSE/AB144/EA_48
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ezWjqtnIsw7RqoOfKkUOE3
SpråkSvenska
ExtraIDEA_48

Nyheter

den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter