bild
Arkiv

Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Gustavsbergs porslinsmuseum


Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_66-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3g9FNLq8CaonBivFIFmmL2
ExtraIDEA_66-1
Omfång
13 Hyllmeter 
136 Volymer 
Datering
18502009(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum
Arkivbildare/upphov
Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Gustavsbergs Porslinsmuseum
Alternativa namn: Gustavsbergssamlingen
Kategori: Övriga. Ospecificerad (Design)
Kategori: Övriga. Ospecificerad (Keramik)
Kategori: Övriga. Ospecificerad (Porslin)

Innehåll

ArkivhistorikGUSTAVSBERGSSAMLINGENS ARKIV
Handlingar rörande AB Gustavsbergs fabriker finns på flera håll. Redan på 1960- och 1970-talen deponerades delar av fabrikens arkiv hos Riksarkivet, RA, som fick ta emot ytterligare material efter år 2001. Visst material, framför allt pressklipp och foton med direkt anknytning till samhället Gustavsberg, finns hos Värmdö Kommun, kulturförvaltningen. Det som idag finns kvar hos Gustavsbergs porslinsmuseum och Nationalmuseum är konstnärsmaterial, tryckt produktinformation och pressmaterial.
Vintern 2000 fanns inget uppordnat arkiv vid Gustavsbergs porslinsmuseum utan handlingarna förvarades oordnade, tillsammans med resterna från ett referensbibliotek och uttjänt utställningsmaterial. Förutom oordningen var det också mycket smutsigt. Ytterligare delar av arkivet förvarades i en källarlokal. Detta material var något mer ordnat men dessvärre var delar av arkivet där vattenskadat.
Det arkiv som idag utgör Gustavsbergssamlingen skall inte betraktas som en spegling av verksamheten, utan det är ett arkiv skapat utifrån de handlingar som finns kvar och som förhoppningsvis kan vara till hjälp för forskare och andra intresserade som söker information om Gustavsbergs porslinsfabrik och de konstnärer som varit verksamma där.
Eftersom arkivet inte kan sägas spegla företagets eget arkiv, har jag valt att inte utgå från allmänna arkivschemat, utan istället numrerade serier. Detta för handlingarna inte skulle motsvara allmänna arkivschemats serieindelning utan troligtvis bara leda till svårigheter att söka i arkivet.
Enstaka konstnärsarkiv har skapats utifrån M Grass arkivschema för personarkiv.
Arkivet har delats i två delar: Konstnärsarkivet och Allmänna arkivet. Konstnärsarkivet innehåller framför allt skisser. För några enstaka arkivbildare finns även korrespondens, pressklipp och annan tryckt information, som exempelvis produktblad och utställningskataloger.
Konstnärsarkivet skall inte heller ses som de enskilda arkivbildarnas egna arkiv utan mer som handlingar rörande deras verksamhet. Det är inte möjligt att idag gå tillbaka till något slags ursprunglig ordning av dessa handlingar. Därför har jag valt att ordna handlingarna efter konstnär, kronologiskt när det är möjligt; många gånger saknas datering av handlingarna.
Dessutom är inte alla skisser signerade. Vissa skisser kan oavsiktligt ha hamnat hos fel konstnär. När skisserna gjordes var det inte i första hand som konstnärligt material, utan som underlag och arbetsmaterial till porslinsfabrikens tillverkning, därför är inte heller allting dokumenterat.
Christine Sundby Gustavsberg 2006-04-11
År 2014 har arkivet återigen förtecknats och försetts med nya signa. Materialet från de två arkiven har sammanförts till ett arkiv där skissmaterialet i stora format hanteras separat.

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2023-01-31 10:44:25

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter