Enskilda arkiv, personarkiv.Gullberg, Elsa  (1886 – 1984)

Organisation

KategoriFöretag. Ospecificerad (Design)
KategoriFöretag. Ospecificerad (Företag)
KategoriFöretag. Ospecificerad (Textil)
Alternativa namn
AB Elsa Gullberg textilier och inredning
HistorikH I S T O R I K
Nationalmuseum
2 AB ELSA GULLBERG TEXTILIER OCH INREDNING
FÖRTECKNING ÖVER PROVBÖCKER PÅ METERVAROR OCH AVPASSADE DUKAR SAMT FOTOGRAFIER AV PROFAN OCH KYRKLIG MONUMENTALTEXTIL OCH MATTOR FRÅN AB ELSA GULLBERG TEXTILIER OCH INREDNING AVSEENDE PERIODEN ÅREN 1926-1955 OCH SAMMANSTÄLLD ÅR 1994-1995.
Föreliggande samling prover på metervaror och avpassade dukar är byggd på ateljéernas provböcker från tiden kompletterade med bevarade prover från försäljningsavdelningen och fotografier.
Den har fått sin slutgiltiga form under första hälften av 1990-talet och omfattar 65 pärmar och 5 boxar med fotografier. 43 pärmar innehåller vävprover och 22 pärmar innehåller prover på tryckta tyger.
Sammanställningen har utförts under ledning av undertecknad.
Bokstavbeteckningarna: DR, DM, ULT o.s.v. härröra från en intern kod för firmans kvalitetsbeteckningar, öhvö och ömvö i rubrikerna betyda öhandvävtö resp. ömaskinvävtö. De bindningsscheman som förekommer, är original eller hämtade ut företagets vävjournaler. En särskild hänvisningslista avseende damastkvaliteter bifogas närmast efter denna inledning. Tyger, som från början komponerades för maskinell tillverkning, står under särskild huvudrubrik.
Uppgivna årtal avser det första år en kvalitet eller ett mönster förekommer i produktionsböckerna eller på mönsterritningarna.
Företagets produktion av metervaror samverkade med handvävda och i några få fall maskinvävda mattor och större vävnader såsom gobeliner för profant eller kyrkligt bruk samt avpassade draperier och andra vävda eller broderade textila föremål såsom mässhakar, kuddar och dukar m.m. komponerade av olika konstnärer och utförda på företagets ateljéer eller efter firmans förlagor av handaskickliga privatkunder.
Efter egna originalritningar utfördes även möbler och tapeter vid olika specialfabriker och salufördes av företaget, som dels deltog i de flesta av epokens större offentliga utställningar och dels på ett flertal specialutställningar inom och utom landet.
Det är min förhoppning att betraktaren av proverna skall komma att fundera över fördelarna med en blandad hantverksmässig och industriell produktion, med vilken hänsyn kan tagas till såväl den privata kunden personliga behov av att komplettera sin miljö, som till arkitektens behov av kvantiteter i produktionen för större inredningsprojekt, samtidigt som en varierad detaljhandel tillgodoses. Den direkta kundkontakten gav inspiration till oavbruten anpassning och utveckling av tillverkningen.
Den västliga världens produktfilosofi favoriserar för närvarande i hög grad de stora kvantiteternas produktion och deras möjligheter att pressa priserna på de färdiga produkterna, något som ju sker på bekostnaden av mångfalden i alla produktionsled: garnkvaliteter, standardfärger och slutliga urval av tyger. Mångfalden får istället uppnås genom handelns förmåga att sammanföra produkter från vitt skilda länder och kulturer.
I Sverige är vi redan sent ute för att bestämma oss för om vi önskar fortsätta med att betona en Nordisk tradition och kultur eller helt uppgå i en gemensam västerländsk kultursmälta. Det här materialet från mellankrigstiden och närmast efter andra världskriget härrör från en period då Nordisk formgivning inom konsthantverk och konstindustri uppmärksammades och uppskattades även utanför våra landamären.
Stockholm våren 1994
Elsa-Maria Gullberg
Uppgifter om några damastkvaliteter vars beteckningar förekommer i samband med olika prover:
DG se Gamla Vasenö, kvalitet pärm 8
DRM = DR mönstrad, se öRosor och ränderö, kvalitet pärm 1
DRG = DR med guld, kvalitet pärm 30
DRS, kvalitet pärm 31
EG, EF, EGD = se Rutorö resp. öLövetö, kvalitet pärm 5 resp. 7
EFD, kvalitet pärm 4
EFR = EF randig
EFS = EF slät
EGR = EG
KDM = KD mönstrad, se öLövetö, kvalitet pärm 7
SSD = lin, konstsilke, damast, se öRosor och ränderö, kvalitet pärm 1
YKDF = ull, konstsilke, damast, se öRosor och ränderö, kvalitet pärm 1
YKMM = YKM mönstrad, se öLövetö, kvalitet pärm 7
YLF se öFåglarö, kvalitet pärm 5
YLG se öVågorö, kvalitet pärm 3
YSD, YSDS = se Prickar i bottenmönsterö resp. öMässhaketygö, kvalitet pärm 3
ReferenskodSE/AB144/EA_13
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/9iVHa1si24ElPaJ2qXWSp1
SpråkSvenska
ExtraIDEA_13


Arkivbeskrivning
Gullberg, Elsa (Nationalmuseum)

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter