Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gunnar Jungmarkers brevsamling

Jungmarker Gunnar brevsamling

Gunnar Jungmarker (1902–1983), konsthistoriker, anställd vid Nationalmuseum 1928, avdelningsföreståndare för gravyravdelningen vid Nationalmuseum 1950–1968.
Arkivet omfattar 3 volymer. Den preliminära förteckningen i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.

 Volymer (3 st)

ReferenskodAnmärkning 
11. Abram-Nilsson, Kerstin – Erhard, Eugen.
A
Abram-Nilsson, Kerstin, Mexiko 1 brev (3 blad)
Ahlbäck, Johan 2 brev
Ahlquist, Daniel 1 brev
Andersson, Lennart 1 brev
Antonsson, Oscar – se Ljungberg, S.
Arleman, Anna 1 brev (5 blad)
Asp, Hjalmar 1 brev (2 blad)
Arosenius-Dick, Eva 1 brev
Axelsson, Olof 1 brev (3 blad)
B
Bastin, Louis 1 brev
Beckman, Emil 1 brev till A. Gauffin
Bengtsson, Sigmar N. 1 brev
Berg, Björn 5 brev (9 blad)
3 vykort
1 vernissagekort
1 biografi (3 blad)
Bergström, Sigge biografiska uppg. (1 blad)
Bernhard, Waldemar 3 brev, 2 kort
artikel om rysk grafik (3 blad)
Billman, Torsten 87 brev (ca 100 blad)
3 kortbrev, 23 kort
2 utställningskataloger
tidningsurklipp
1 intyg av G. Jungmarker
Bjurström, Per 1 brev (2 blad)
Björklund, Nisse 1 brev (2 blad)
Björnesjö, Bengt 1 brev
Boethius, Axel 1 kort
Borglind, Stig 1 brev, 7 kort
1 brev till R. Hoppe
Bull-Hedlund – se Hedlund
GUNNAR JUNGMARKER
Bökman, Bengt 1 brev
biografiska uppg. (2 blad)
C
Carlsund, Otto G 6 brev, 1 kort
beskrivning av målningen
"Musikant, grön" (3 blad)
Christensen, Dagny, Köpenhamn 3 brev (5 blad), tidningsurkl.
Christensen, Povl, Helsingör 5 brev, 1 kort, biografi (1 blad) se även Saeverrud, O.
Claesson, Rune 2 brev, 2 kort
D
Dahl, Janne 36 brev (37 blad)
Dahlberg, Folke 2 brev
Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret 5 brev
Dahlström, Sten 2 brev (3 blad), tidningsurklipp
Domjan, J., Lausanne 3 brev
Döderhultaren – se Hellsten, S.
E
Ekegård, Hans 1 brev (2 blad)
Ekholm, Gunnar 3 brev
Engberg, Laurent, Barcelona 1 brev till Axel Gauffin
verser (5 blad) till makarna Törnblom i Mexiko
Erhard, Eugen 8 brev, 1brevfragment (13 blad)
2. Fagerkvist, Thor – Lundquist, Sven Robert.
F
Fagerkvist, Thor 4 brev
1 biografi (2 blad)
1 artikel (5 blad) av G. Jungmarker, rättad av Fagerkvist
Faustman, Mollie 1 kort
Fischerström, Edith 1 brev
Folcker, Göran 1 brev
Forsberg, Jan 1 brev
Forsberg, Lennart 1 kort
Forseth, Einar 2 brev (5 blad), 2 kort
Fougstedt, Arvid 1 nedskrift av samtal avksrift av Ellen Palm
1 förteckning över teckningar (2 blad)
Fridell, Axel – se Lindgren, N.
Fridell, Johan 1 brev
Frisk, Lennart 3 brev (6 blad), 1 kort
katalog ("Grafik på skäret")
G
Gadö, Bertil 4 brev, prisuppgift
tidningsurklipp
Gadö, Kjell Östen 2 brev
Gauffin, Axel – se Beckman, E och Engberg, L.
Gauffin-Montgomery, Britt-Mari 1 brev
Gullby, Folke 9 brev (11 blad), 1 kort se även Möller, Svenfredrik
H
Hallman, Adolf 1 brev
Hallström, Eric 2 brev
brev om Hallström (6 blad) av N. Lindgren
1 anteckning av G. Jungmarker
Hamilton. J.A.W: 3 brev (55 blad)
koncept till svar (2 blad)
Hedlund, Bull och Karin 1 brev, 6 kort
Hellsten, Sven anteckningar (3 blad) om Döderhultaren
Heurlin – se Knöppel, A.
Hjern, Elsa 1 brev
Hjern, Kjell 10 brev, 1 kort
Hjorth, Bror 1 brev
Hodin, J 1 brev (2 blad), 1 kort
Holmberg, Torsten 60 brev (72 blad), 6 kort
oevreuppgifter (4 blad, 1 bild)
4 fotografier se även Nilsson, Greta
Holst, Agda 2 brev (4 blad)
Holterman, Reinhold 1 brev
Hoppe, Ragnar – se Borglind, S.
Nystroem, G.
Veslen, B.
Hörlin, Tor 1 brev
Hölbing, Harald 1 brev (2 blad)
J
Jerndahl, Aron – förteckning över skulpturer
Johanson-Thor – se Thor
Jolin, Einar 2 brev (xerox)
Jonson, Björn 2 brev, tidningsurklipp
Jonson, Sven 1 brev
K
Kjellström, Sture 3 brev, 1 kort
Knöppel, Arvid 6 brev (9 blad), 2 kort
anteckningar om Heurlin
samt verser (4 blad)
Kristenson, Bengt 4 brev
L
Lagercrantz, Siri 1 kort
Larsson, David 1 brev
Larsson, Olle 1 brev, tidningsurklipp
Lidström Ture 4 brev (7 blad), 1 kort
Lindberg, Harald 1 brev (2 blad), 6 kort
Lindeberg, Lars 1 kort
Linder, Fritz 1 brev (xerox)
Lindgren, Nils 2 brev (4 blad) se även Hallström, Eric
1 kort från A. Fridell
Lissegårdh, Bengt 1 kort
Ljungberg, Sigge 1 brev till O. Antonsson
Ljungberg, Sven 11 brev (26 blad), 3 kort
Lundquist, Sven Robert 1 brev, 1 biografi (3 blad)
 
22. Fagerkvist, Thor – Lundquist, Sven Robert.
F
Fagerkvist, Thor 4 brev
1 biografi (2 blad)
1 artikel (5 blad) av G. Jungmarker, rättad av Fagerkvist
Faustman, Mollie 1 kort
Fischerström, Edith 1 brev
Folcker, Göran 1 brev
Forsberg, Jan 1 brev
Forsberg, Lennart 1 kort
Forseth, Einar 2 brev (5 blad), 2 kort
Fougstedt, Arvid 1 nedskrift av samtal avksrift av Ellen Palm
1 förteckning över teckningar (2 blad)
Fridell, Axel – se Lindgren, N.
Fridell, Johan 1 brev
Frisk, Lennart 3 brev (6 blad), 1 kort
katalog ("Grafik på skäret")
G
Gadö, Bertil 4 brev, prisuppgift
tidningsurklipp
Gadö, Kjell Östen 2 brev
Gauffin, Axel – se Beckman, E och Engberg, L.
Gauffin-Montgomery, Britt-Mari 1 brev
Gullby, Folke 9 brev (11 blad), 1 kort se även Möller, Svenfredrik
H
Hallman, Adolf 1 brev
Hallström, Eric 2 brev
brev om Hallström (6 blad) av N. Lindgren
1 anteckning av G. Jungmarker
Hamilton. J.A.W: 3 brev (55 blad)
koncept till svar (2 blad)
Hedlund, Bull och Karin 1 brev, 6 kort
Hellsten, Sven anteckningar (3 blad) om Döderhultaren
Heurlin – se Knöppel, A.
Hjern, Elsa 1 brev
Hjern, Kjell 10 brev, 1 kort
Hjorth, Bror 1 brev
Hodin, J 1 brev (2 blad), 1 kort
Holmberg, Torsten 60 brev (72 blad), 6 kort
oevreuppgifter (4 blad, 1 bild)
4 fotografier se även Nilsson, Greta
Holst, Agda 2 brev (4 blad)
Holterman, Reinhold 1 brev
Hoppe, Ragnar – se Borglind, S.
Nystroem, G.
Veslen, B.
Hörlin, Tor 1 brev
Hölbing, Harald 1 brev (2 blad)
J
Jerndahl, Aron – förteckning över skulpturer
Johanson-Thor – se Thor
Jolin, Einar 2 brev (xerox)
Jonson, Björn 2 brev, tidningsurklipp
Jonson, Sven 1 brev
K
Kjellström, Sture 3 brev, 1 kort
Knöppel, Arvid 6 brev (9 blad), 2 kort
anteckningar om Heurlin
samt verser (4 blad)
Kristenson, Bengt 4 brev
L
Lagercrantz, Siri 1 kort
Larsson, David 1 brev
Larsson, Olle 1 brev, tidningsurklipp
Lidström Ture 4 brev (7 blad), 1 kort
Lindberg, Harald 1 brev (2 blad), 6 kort
Lindeberg, Lars 1 kort
Linder, Fritz 1 brev (xerox)
Lindgren, Nils 2 brev (4 blad) se även Hallström, Eric
1 kort från A. Fridell
Lissegårdh, Bengt 1 kort
Ljungberg, Sigge 1 brev till O. Antonsson
Ljungberg, Sven 11 brev (26 blad), 3 kort
Lundquist, Sven Robert 1 brev, 1 biografi (3 blad)
 
33. Mueller-Kraus, L. – Österblom, Bengt.
M
Mueller-Kraus, L. 1? brev (2 blad)
Möller, Svenfredrik 3 brev
förteckning (4 blad, 1 bild) över F. Gullbys grafiska verk
Møller-Nielsen, Egon 1 katalog
Mörck, Niels Henry 1 brev
N
Nilsson, Greta 1 brev om T. Holmberg
Nilsson, Gunnar 1 brev (4 blad)
Norlind, Ernst 1 brev
Norrman, Lasse & Sofia 2 brev, 11 kort
biografi (4 blad)
1 tidningsurklipp
Norsbo, Asta 1 brev
Nystroem, Gösta 2 brev till Ragnar Hoppe
Nåw, Åke Pettersson- 1 brev, 1 kort
P
Palm, Ellen 1 kort (2 blad) se även A. Fougstedt
Percy, Arthur 1 brev
Person, Folke 1 brev, 1 biografi (4 blad)
Persson, Karin 1 kort
Pettersson, Gösta 8 brev (9 blad)
Pettersson, Knut V. 1 brev
Prytz, Ingrid 1 brev (2 blad)
R
Ramberg 1 kort, 1 meddelande
Renqvist, Torsten 1 brev (2 blad)
von Rosen, Björn 2 brev, 1 kort
von Rosen, Maj 1 brev (2 blad), 1 kort
von Rosen, Reinhold 8 brev (10 blad), 3 kort
Rydh, Carl 1 brev
Rönnow, Sixten 1 expertis i avskrift (2 blad)
Rösiö, Hilding 2 brev (4 blad, xerox)
S
Saeverud, Sven 2 brev
Sandelin, Börje 1 brev
Sandzén, Birger 1 brev
S'ézaki, H. 1 kort
Silfverling, Lil 1 kort
Sjögren, Arthur 3 brev (5 blad)
Sjölander, Waldemar 2 brev (3 blad, varav 2 xerox)
4 kort, 1 adressuppgift
3 tidningsurklipp, 2 utställ-
ningskataloger, 5 fotografier
Sköld, Otte 1 brev, 3 kort
Sparre, Louis 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Sundström, Harriet 1 kort
Svensson, Roland 1 brev
T
Thor, Emil Johansson- 8 brev (10 blad)
Timén, Frans 2 brev (5 blad)
Trotzig, Ulf 1 brev
Trädgårdh, Björn 2 brev
Tägtström, David 2 brev
Törnblom – se L. Engberg
W
Wedel, Nils 1 brev
Weiner, Filip 5 brev (7 blad)
1 biografi (3 blad)
Weixlgärtner, A. 1 brev, 1 kortbrev
Welton, Lars 2 brev
Veslen, Börje 1 brev (11 blad)
1 brev till R. Hoppe
Widlund, Agnes 1 brev
Wildman, Preben, Köpenhamn 1 brev
Wilhelmson-Lagerman, Ana 1 brev
Willoch, Sigurd, V. Aker 1 brev (2 blad)
Å
Åberg, Lisa 1 kort
Åberg, Mimme 2 brev (3 blad)
Åsberg, Stig 2 brev
Ä
Ängkvist, Olle 1 brev (4 blad), 1 biografi
Ö
Österblom, Bengt O. 1 brev, tidningsurklipp
 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter