bild
Serie

Axel Gauffin

Gauffins brevsamling

Arkivet omfattar 32 volymer. Brev med Axel Gauffin som mottagare. Alfabetiskt ordnat och förtecknat på avsändare av Boo von Malmborg. I början av föteckningen finns det en notering om att "brev till och från familjen, se förteckning på respektive fascikel". Den förteckning som finns i arkivet är i vissa fall svår att tyda.
Volym 28–31 finns ej med i förteckningen. Ytterligare brev till Axel Gauffin finns inordnade i Biografica-samlingen.

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11. Aaltonen, Väino – Brodén, Nils.
Avsändare antal år Anmärkningar
Aaltonen, W., Helsingfors 1 kort u.å. med fotografi
Adams-Ray, E. 1 kort 1912
Adelsvärd, Louise 3 brev, 1 kort 1939, 1944, 1949, 1950
Agardh, Kerstin 1 brev 1959
Agerberg, J. 9 brev (15 blad) 1945–1947
Aguéli, I. 1 kort u.å.
Ahlberg, Hakon & Ellen 4 brev (8blad), 6 kort 1932–1958, u.å.
Allhems förlag 2 brev 1940, 1948 se även Svensson, S.A.
Almlöf, Eva 1 dikt av A.G. 1918
Almqvist, K. 1 brev 1951
Almström, L (?) 1 brev 1957
Althin, T. 1 brev, 1 kort 1947, 1950
Altwing, H. 1 julkort 1941
Anderberg, A. 15 brev (28 blad) 1938–1963 med anmärkning i kanten 1 telegram (1958) 2 koncept (1953) "8 kuvert"
Andersson, Elsa 1 brev (2 blad) 1959
Andersson, Ingvar 1 kort, 1 stencil 1949, 1958
Andrup, O., Hilleröd 1 kort 1941
Antonsson, O. 1 brev (3 blad), 2 kort
1 nyårshälsning tills. med andra
Arnheim, F., Tyskland 4 brev (5 blad), 2 kort 1908
Arvidsson, R., 5 brev 1950–1956
Arvidsson, Stellan – – se Strömberg, Aschan, W.
1 brev, 2 bil. (4 blad) 1915
Aschberg, O. & Siri 1 kort, 1 koncept u.å., 1937
Asplund, K. 4 brev (5 blad), 2 kort 1913–1958, u.å. se även Linder,
2 koncept (u.å.) G.
Assarsson, W. 6 brev (10 blad) 1933–1954, u.å. med ant. i en av 1 kuvert 1955 fört. "7 brev + 1 brevkort"
Atterbom 1 telegram 6/1 1937
Axel-Nilsson, G. 1 kort u.å.
Bachman, H. m.fl. 1 kort 1914
Baeckström, A. 1 brev, 1 kort 1946, 1947
Bagarstyrelsen, Malmö 1 brev, 1 telegram 27/2, 2/3 1909
Bager, Elisabet 1 kort 1959
Bagge, Gösta & Gertrud 1 kort u.å.
1 bröllopstal 1933 Märta & Birger Broman
1 koncept u.å. justiteråd
Banardi, Paris adressuppgift u.å.
Bang, Ragnhild 1 brev, 1 kort 1907, u.å.
Barbazane, H., Paris 1 brev 1913
Barré, Paris 1 kort u.å.
Barring, G. 2 brev (4 blad) 1950
Basck, Ellen, Danmark 1 brev 1952
Beck-Friis, A. 2 brev (4 blad) 1922, 1927
Beck-Friis, J. 1 brev 1921
Beck-Friis, Stina 3 brev (6 blad), 1 kort 1907–1913, u.å.
Beer, Dick 13 brev (24 blad) 1909–1918 med pressklipp 7 kort ur "Le Journal"
1914
Behm, O. 1 brev (2 blad) 1944
Beijer, A. 1 brev, 1 kort 1959
Benesch, O., Tyskland 1 brev 1956 (?)
Bengtsson, Gösta 1 kort 1948
Benzon, O., Köpenhamn 1 brev 1924
Berald, H., Paris 1 brev 1912
Berg, A. 1 kort 1907
Berg, Gösta 1 brev, 1 kort 1955
Berg, Karin 1 kort u.å.
Berg, Yngve 1 koncept, 4 visitkort 1927
Berge, T., Paris 1 brev, 1 kort 1912, 1915(?)
Berggren, E. 3 brev (4 blad) 1933, 1942, 1944
Bergh, Gunhild 1 brev 1921
Bergh, Richard 1 brev, 1 brevfragment 1916–1917 se Eriksson, Chr.
(6 blad) Palm, G.U.
1 brev i avskrift 1918 Stigell, J.
3 kort 1910–1917
2 PM (3 blad) u.å.
4 avskrifter av brev
förl.? till sin maka (8 blad)
1 brev i avskrift till K. Nordström
1 protokoll i avskrift 1912
1 kort från Gauffin till R. Bergh
Bergman, Bo 1 kort u.å.
Bergman, Herman visitkort 1935
Bergmark, T. 1 brev 1945
Bergsten, K. 5 brev (15 blad) 1926–1944
Bergstrand-Poulsen, Elisabet 1 kort 1938
Bergström, Sigge 2 brev (3 blad), 2 kort 1912, u.å., 1959
Bernheim, I., Milano 1 brev 1938
Bertaux, E., Frankrike 1 kort 1914
Bertier-Mormont, T., Paris 1 brev 1946
Bernard, Emile, Paris 3 brev i koncept 1939
Bernard, Sarah, Paris avskrift av brev till greve u.å.
Beslow, Axel 3 brev (6 blad) 1929
Bianchini, A. & Bianca 1 brev, 1 kortbrev, 1949, 1924, 1945
2 kort
Bildt, D. 1 brev 1918 (?)
Bjurström, T. 1 brev u.å.
Bismarck, O. & AnnMarie 1 kort 1958
Björck, Isarie 1 brev (5 blad) u.å. minnen av
O. Björck
1 kort 1930
Björck, O. 1 brev 1915
Björkman, E. 1 brev 1925
Björkquist, L. 2 brev 1945
Blackebergs konstförening 1 stencil u.å.
Blij 1 brev 1910
Blomberg, S. 1 kort 1946
Boberg, F. 1 kort u.å.
Boethius, Axel 1 särtryck 1946
Boethius, Bertil 2 kort 1916
Boethius, Gerda 1 brev, 1 kort 1942, 1945
Bolmstedt, A. 1 brev 1927
Bokander, H. & G. 2 kort u.å.
Borelius, A. 5 brev 1948–1950
Borenius, T.(?) 1 brev 1920
Borglind, S. 1 brev 1942
Borson (?), Olof 1 kort, 1 brev 1908, 1943
Boström, K. 3 brev (4 blad) 1945, 1946
Boström, W. 1 brev 1932
Boucher, F. Paris 9 brev (17 blad), 8 kort 1922–1961
1 gravyr sign. J.J. Dufour
Bratt, J. 1 brev (fotostat, 4 blad) 1939
2 koncept (4 blad) 1956
Brenslaw, F.(?), Paris 1 brev 1924
Briére, G., Paris 2 brev (3 blad) 1919
Brilling, Louise 1 kort 22/1 u.å.
Bring, S. 1 brev 1908
Brodén, N. 47 brev(78 blad) 1906–1958, u.å.
9 kort
 
22. Brulin, Herman – Prins Eugen.
Brulin, H. 1 kort, 1 koncept, 1959, 1947, u.å.
brudpar
1 kort, 1 koncept 1926, 1954
Brunius, A. & Célie 9 brev (16 blad), 1 kort 1914–1922
2 koncept (9 blad) 1925, 1954
Brunius, Palle 1 kort 1956
Brünniche, E. – – se Hannover, E.
Bulloz, J. - E. 2 brev 1913
von Bussse 1 brev 1945
Bülow, W. 2 brev 1908
Bur - - , Eric 1 brev 1959
Burmeister, G. 1 brev, 1 kort 1912, u.å.
Bäckman, A. 1 kort u.å.
Böttiger, J. 4 brev (5 blad) 1907–1931
Böök, F. & Tora 23 brev (33 blad), 1908–1947
18 kort (21 blad)
20 kort
Cailleux, P., Paris 4 brev (5 blad) 1918, 1930, 1934
Cambefort (?), Lyon 1 brev (2 blad) 1913
Camus, O., (Le Croix Blanche) 1 brev 1915
Cantón, J.F. Sauchez, Madrid 1 brev 1949
Carell, G. 1 brev 1945 se även Dahl-
1 kortbrev 1959 berg, E.
1 kort –
1 koncept 1958
Carlqvist, Maja 1 koncept 1944
Carlsson, Hjalmar 1 koncept 1943
Carlsson, Hugo 2 brev 1944, 1955
Carlsund, Otto G. 4 brev (5 blad), 3 kort 1942–1945
Casal, O. (?) 1 kort 1936
Castrén, G. 1 brev, 1 kort 1907, 1941
Cassel, E. (Gebers) 1 brev 1953
Cederblad-Hansen, Carin 1 brev 1957
Cederquist, Birgit 2 kort 1952
Cederschiöld, brudpar 1 koncept 1944
Cederström, Ebba 1 brev 1937
Cederström, Carola – – se Munthe, A.
Cederström, Gustaf 4 brev (6 blad) –
Cederström, Edit 2 brev (3 blad), 3 kort –
Cezera, A., Bordeaux 1 brev 1913
Chenon, A. 1 brev 1949
Chénard-Huché, Paris 4 brev (7 blad) 1913, u.å.
Clarholm, P. 2 kort 1937, 1938
Clason, Karin 1 brev 1959
Cnattingius, B. 1 brev 1961
Cohen, A., Toulon 3 brev, 1 kort, 1946
1 koncept
Collin, M. 1 brev 1942
Colliander, Selma & Berggren, A. visitkort u.å.
Constable, W.G., Boston 2 brev 1939, 1941
Corneli, H. – – se Laurin, T.
Cossio de Timeur, Natalia
Madrid 1 kort u.å.
de Croij, Isabelle 1 brev, 1 koncept 1944, 1940
Cronstedt, F.W. 1 brev 1915
Cronstedt, Gerda 1 kort 1959
Csánky, D., Budapest 1 brev 1937
Cullberg, J. 1 brev 1942
Curman, Signhild & Sigurd 1 brev, 5 kort,1 koncept 1930, 1957–1959
Dagens Nyheter 1 – 1934 ang. tidn. 70-års
jubileum
Dahlberg, Erik 5 brev 1932–1942, u.å. 1 brev (2 blad)
till G. Carell
Danielsson, Eric 1 brev 1958
Danielsson, Margareta 3 brev 1948
David, C.L., Köpenhamn 30 brev (41 blad), 1943–1959 även program
2 kort för Kunstidu-
strimuseets Ven-
ners skåneresa
Dekan, Hans (?), Kristiania 1 brev 1924
de Geer, Louis 1 brev –
Dehlgren, S. 1 brev –
Delavand, Frankrike 2 – 1921
Demontz, I., Paris 3 brev (4 blad) 1913
Dencker, Rolf, Paris 1 brev 1943
Dezzaroi, André 1 brev 1924
de Wahl, Anders 1 kort, 2 koncept 1929, 1930 tackkort, koncept till dikt
Diedrichsen, L., Norge 1 brev 1907
Dister, Jean, Woking 1 brev 1952
Dogston, Campbell, London 4 brev (5 blad) 1921–1940 även översätt-
1 brev till G. Wengström ning
Donnér, Jarl W. 1 brev 1960
Douen, Jacques, Paris 1 kort 1911
Dryselius, Anna & G. 1 brev 1955
Dupré, R., Rabat 1 brev 1915
Dörring, Einar 3 brev 1946–1956
Eckerberg, E. 1 brev 1955
Eckerman, O. 2 brev 1931, 1943
Edelfelt, Annie 1 brev (?) 1910
Edelfelt, J. 1 kort 1958
Eden, Anthony, London 2 brev 1934, 1935
af Edholm, E. 1 brev, 1 kort 1930, 1948
Edström, A.W. 1 brev 1959
Edström, Sigfrid 2 brev 1940, 1947
Ehrnberg, A. 1 brev 1945
Ehrenstråhle, H. 4 brev 1942
Ehrensvärd, Albert 2 brev 1928, 1934
Ehrensvärd, Augustin 1 brev 1934
E-m, Ruth 1 kort 1959
Einstein & Co, München 2 telegram u.å. koncept
Ek, K. 1 brev 1929
Ek, Vera 1 kort 15/8 u.å.
Ekeberg, B. 1 kort, 2 koncept 1950, u.å., 1953
Ekegård, H. 1 brev (3 blad) u.å.
Ekholm, C.G. 3 brev 1947, 1948
Ekholm, K. 1 brev 1941
Ekman, Auda 1 brev 1907
Ekstrand, E.E. 1 brev 1940
Ekwall, Ulla 1 kort u.å.
Eldh, Carl 5 brev (7 blad), 7 kort 1913–1943
Elfwing, Bernhardine 1 visitkort 1909
Elgström, Ossian & Vera 4 brev, 1 kort 1909, 1942, 1943, u.å.
Elvin, A. 1 brev 1943
Enckell, Rabbe 1 brev (2 blad) 1962
Engberg, Arthur 1 kort u.å.
Engström, A. 1 kortbrev 1925
Engström, Leander 2 brev 1925, 1926
Engwall, G. 2 brev 1942, 1945
Erdmann, Rachel 3 brev (4 blad) 1953, 1956
Eriksson, Christian 2 brev 1918, 1923 brev till R. Bergh
Eriksson, K.A. 3 brev 1945
Eriksson, E.S. 2 brev, 1 kortbrev 1942, 1945
Eriksson, Fritz, H. 2 brev, 1 kort 1941, 1942, 1947
Eriksson, Hans 2 brev 1945
Eriksson, Hugo 1 kort 1952
Eriksson, Lydia 1 brev 1959
Eskeröd, A. 1 brev 1955
Etzler, G. 1 brev 1945
Eveillard, René, Wiesbaden 1 brev 1924
Prins Eugen 7 brev (11 blad), 1904–1945
8 kort, div. ant.
2 telegram 1907, 1910
 
33. Fagerlin, F. – Göthe, G.
Fagerlin, F. 1 brev 1852 till B. Norden-berg
Fagerkvist, T. 2 brev 1928, 1942
Fahlbeck, Alice m.fl. 1 kort 1911
Falck, H. 3 brev (4 blad) 1906, 1910, u.å.
Fénéon, F. 2 koncept (6 blad) 1939 jämte brev till Boo von Malmborg av J. Hulperin. Missiv 1972
Fett, H. Oslo 4 brev, 2 kort 1938–1941
Filipetto, G., Rom 1 brev 1946
Finckelberg (?), Gerda 1 koncept u.å.
Fischer, E. 5 brev (8 blad) 1926, 1930, u.å. även avskrift av brev fr. A.G. till E.F.
Fischer, Magnella 1 brev 1917
Fischel, O. 7 brev (14 blad), 4 kort 1908, 1911–1912
Fisle, Charles, Paris 1 brev 1950
Fjellbu (?), biskop i Trondheim 1 brev 1959
Flodmark, J. & Eissi 1 brev, 1 kort, 1907, 1908
1 visitkort
Fogelmarck, G. & Kate 1 kort u.å.
Folcker, B. 1 kort –
Folcker, E.G. & Gerda 8 brev (12 blad) 1921–1926
1 kort 1950
14 brev (27 blad) 1921–1929, u.å (2 st.). brev från Folcker till Gauffin, bl.a. ang. A.G. ital. språkresa
Folkbildningsförbundet 1 kort 1952
Forsberg, C. 1 brev 1918
Forsell, John 1 brev, 2 kort 1929, 1934, u.å.
Forsell, Nils 1 brev 1943
Foundoukidis, E., Paris 1 brev 1933
Francke, O. & Elsa 1 koncept 1909
Friberg, Carl 4 brev (5 blad) 1942–1948 även om av Kåge Bergman 1950.
1 brev (2 blad) om F:s samling
Friberg, Charles 1 brev 1946
Friedel, sjuksyster 1 kort 1958
Friedrich, Karl av Hessen 1 brev (8 blad) 1930
Frisch (?), Gisella, Berlin 1 brev (2 blad) 1958
Frosterus, E. 1 brev 1950
Funck, Elisabeth 4 brev (11 blad), 1 kort 1910–1911
Fürstenberg, Birgit 1 kort 1959
Fåhraeus, Olga 1 brev u.å.
Gahn, P.C. 2 brev, 1 kort 1954–1956
Gallimarck (?), S., Paris 1 brev u.å.
Gauelius (?), G. 1 brev 1907
Gehlin, H. 1 brev 1916
af Geijerstam, Gerda 1 brev (2 blad), 1 kort 1958, 1959
Gennal, konservator 1 brev 1943
Genberg, Anton 1 kort 1932
Gierow, K.R. 2 brev 1942, 1961
Giertz, G. 1 kort 1953
Gilissen, J. m.fl., Brüssel 2 brev 1947
Glockner, A., Paris 1 brev 1939
Godwin, Blake-More, 1 brev 1947
Toledo, Ohio
Goodwin, Ida 1 brev 1951
Goltz, Baden 1 brev 1940
Gosline(?), W.A., Toledo, Ohio 1 brev 1940
Gotthardt, H. 3 brev (4 blad), 1 kort 1941, 1942, u.å.
Graffman, H. 1 brev 1944
Gran, H., Oslo 1 brev 1950
Granberg, O. 1 brev 1922
Granérus, G. 1 brev med bil. 1945 ang. Svensk uppslagsbok, tävling om band till Sv. uppslagsbok
Granström, G.O. 4 brev 1913–1917
Grate, E. 1 brev 1945
Grate, P. 1 brev 1945
Grevenius, H. 1 koncept 1937 ang. skådespel "Batavernas sammansvärjning"
Gripwall, E. 1 brev 1959
Grosvallet, E., Paris 1 brev 1937
Grut, T. 2 kort 1945
Gruveman, C. 1 brev 1947
Gruveman, Gudrun 1 brev 1960
Grünstien, L., Wien 1 brev, 2 kort 1920
Grünewald, I. 1 intervju 1935
föredrag (11 blad) 1942 "Att måla akvarell"
Grönwall, E. 1 brev 1926
Grönwold, M., Oslo 1 brev 1943
Guilbert, Y. 1 brev (2 blad) 1930
Gullberg, Hj. 1 brev, 1 kort, 1935, 1959
1 koncept 1948
Gummeson, P. 2 brev 1908
Gunne, C. & Asta 9 brev (10 blad), 8 kort 1925–1959, u.å.
9 koncept (23 blad) 1926–1935 från Gauffin till Gunne
1 kort u.å.
1 telegram 1927
Konung Gustaf VI Adolf & 8 brev (10 blad), 1913–1942
drottning Louise 2 brev fr.uppvaktningen
(se även Louise) 19 kort 1920–1962
se även Källström, G. 3 telegram 1927, 1947, 1948
1 porträtt, Gunne
2 koncept 1947, 1956
Gustafson, G.A., Duluth, Minn. 1 brev (2 blad) 1926
Gustafsson, Märta 1 kort u.å.
Gyllenkrok, A. 1 kort 1909
Göransson, Sigrid 3 kort u.å.
Göthe, G. 1 brev (2 blad) 1912, 1913
 
41917 – 1925Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1917-1925 
51926–1928Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1926–1928 
61929–1930Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1929–1930 
71931–1934Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1931–1934 
81935–1936Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1935–1936 (juli) 
91936 – 1937Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1936 (sept.)–1937. 
101938–1952Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1938–1952 
111953–1958Axel Gauffins brev till Britta Gauffin 1953–1958 
12Brev från Carl Gustaf Gauffin 
13Brev från Carl Gustaf Gauffin 
14Brev till/från fadern 
151901 – 1909Brev från modern 1901–1909 
161910–1914Brev från modern 1910–1914 
17Brev från syskon och släktingar 
18Haartman, A -– Jörgensen, A.
H
Haartman, A. 2 brev (3 blad) 1927, 1941
Haass-Berkow, G, Stuttgart 1 brev 1954
Haffin (?), L., Finland 1 kort 1909
Hagberg-Åberg, brudpar 1 koncept 1942
Hahr, August 2 brev 1908
Hald, E. 1 brev (2 blad) 1947
Hallström, C.O. 1 brev 1947
Hallström, Ellen 1 kort 1959
Hallström, Per 9 brev (11 blad), 5 kort 1908–1945
Hammargren, H. 1 kort 1959
Hammarskjöld, Bo 1 brev, 1 kort 1937
Hamrell, E. 2 brev, 1 kort 1950
Hannover, Emil, Köpenhamn 21 brev (38 blad) 1915–1922
21 koncept/avskrifter brev fr. Gauffin
till Hannover
2 brev brev fr. E. Brünniche ang. A.G:s och E.H:s korrespondens
1 brev fr. Ja- - om Hannover
2 brev 1950 av Brünniche
Hansen, Wilhelm, Ordrup 18 brev (32 blad) 1918–1954
3 kort, 1 brev, –
3 tidningsurklipp 1922, 1923, 1953 om W. Hansen
Hansson, Beda Stambokskoncept 1943
Hansson, Berta 1 kort 1943
Hansson, Sigurd 1 brev 1908
von Hausen, Verner & Ninni 5 brev (7 blad) 1941–1947
1 kort u.å.
Harms, E. Arensburg 1 brev 1933
Hèbert, L., Paris 1 kort u.å.
Hèbert, R., Paris 3 brev, 1 kort 1947, 1950, u.å.
Hedeman-Gade, H. 2 kort u.å.
Hedén, B. 1 brev 1950
Hedman, G. 2 brev 1947, 1948
Hedvall, A. 2 brev 1952
Heidenstam, G. 1 brev 1930
Hellberg, I. 1 brev 1939
Hellman, Caroline 1 brev 1906 ang. Marcus Larson
Hellström, Carl 1 brev 1908
Hemmar, A. 1 brev 1948
Hemmingsson, Hilda 1 brev, 1 koncept 1942, 1959
Henning, W. 4 brev 1926, 1927, 1929, 1947
Henriques, Marie 1 brev u.å.
Henschen, F. – -¬ se Werenskiold, E.
Hermelin, O. 1 brev 1906
Hernmarck, C. 2 kort 1951, 1959
Hertz, P., Köpenhamn 3 brev, 1 kort 1923–1924
Hildebrand, B. 1 kort 1959?
Hilleström, G. 1 brev, 2 kort 1953, 1957, 1959
Hintze, B., Helsingfors 3 brev 1940, 1944, 1945
Hiort, H. 1 brev 1931
Hirn, Y., Helsingfors 2 brev 1926, 1942
Hirsch, A. – 1942
Hirst, A., England 1 brev 1939
Hjalmarson, J. 1 brev 1959
Hjelmqvist, Karin 1 brev 1959
Hjertberg, Charlotta, U.S.A. 1 brev, 2 kort 1946
Hjorth, Bror 1 brev 1932
Hjortzberg, O. 1 brev, 2 kort 1949, u.å.
Hjortsjö, C–H 2 brev 1959
Holm, H. 1 brev 1944
Holme, C., London 2 brev 1911, 1926
Holmér, F. 2 brev, 1 koncept u.å., 1951, 1955
Holterman, Vivi 2 kort 1958, 1962
Hoppe, R. 27 brev (41 blad) 1916–1962
5 kort (med fruar)
Howing,H. 1 kort 1957
Huard, L.N., Paris 1 brev 1937
Huyghe, P., Paris 1 brev 1949
Hullgren, Julie 1 kort (2 blad) 1959
Hulperin, J. – – se Fénéon, F.
Hult, Inga & Märta 1 brev, 1 kort 1958, 1959
Hult, Getty 1 kort u.å.
Hult, Hans 1 kort u.å.
Hultén-Cavallius, R. 1 kort 1955
Hyrsky, N. 1 brev 1952
Håkansson, G. 1 kort u.å.
Hård af Segerstad, U. 1 brev, 2 kort 1944, 1956
Hägglöf, Kjell 2 brev (3 blad) 1942
1 koncept 1954
Härne (?), T. 1 brev 1942
Illustrierter Zeitung, Leipzig 1 brev (2 blad) 1941
Innes, M., London 1 brev 1954
Iverot, A. & Inger 1 kort u.å.
J
Jacobowsky, B. 1 brev 1944
Jacobsen, B. Tyskland 1 brev u.å.
Jallut, Marguerite, Paris 1 brev 1934
Jamot, P., Paris 1 brev 1928
Jensen-Peterson, Lillie 1 kort 1958
Jern, K. 2 brev, 1 kort 1936, 1939, u.å.
Jernberg, Mimmi 1 brev (till G. Serner) 1939
Jernberg, O., Tyskland 1 brev 1914
Jernbergh, L. 2 brev 1935, 1951
Johannesson, O. 1 kort 1930
Johansson, Johan 1 kort 1939
Johansson, Viktor 1 brev 1944
Johnson, Arne 2 brev 1943
Johnson, Ivar & Vivi 1 kort u.å.
Johnson, John 4 brev 1930–1944
Johnson, Lasse 2 brev (3 blad), 1 kort 1947–1948, 1968 med skiss till utställningshall i Konstnärshuset
Josephson, Ragnar & Gabrielle 9 brev, 5 kort, 1930–1941
3 koncept, 1 telegram-
gramkoncept, 1 tid-
ningsurklipp (SDS
6/10 1930)
Josephson, W. 2 brev 1954, 1955
Julien, C.A., Paris 1 brev 1932
Jungmarker, G. 1 brev u.å.
Jungstedt, K. 5 brev (8 blad), 1 bil., 1942 (?) med förteckning
1 koncept på bokill. av Jungstedt
Jönsson, Anders 1 kort 1913
Jönsson, Linnéa 1 brev 1907
Jörgensen, A., Köpenhamn 1 brev – saknas vid inventering 1984
 
191916–1952Johansson -–Thor. Emil
1 kapsel (25 koncept) 1916–1952, u.å. av A. Gauffin
 
20Kallstenius, E. – Laurin, C.G.
K
Kallstenius, E. 2 brev 1911, 1952
Karlin, G. 1 brev 1930
Karling, S. 1 brev, 6 kort,1 tackkort 1951–1961
Kayser – –
Kerr, C.B., New York 1 brev 1947
Key, Ellen 2 kort 1906, 1908
Kielland, Tor, Oslo 3 brev, 2 kort 1934–1958
Kier, Eva, Danmark 1 kort 1957
King, John, England 2 brev (3 blad) 1925
Kjellberg, Ernst 3 brev 1923, 1926, u.å.
Kjellberg, Sven T. 1 brev 1952
af Klercker, T. 1 brev 1955
Klinckowström, A. 1 brev, 3 kort 1918, u.å.
Koechley (?), Paris 1 brev, 1 kort 1921, 1929
von Knorring, Signe 1 brev (4 blad) 1914
Kollontay, Alexandra 1 brev (2 blad) 1934
Koraen, Greta 1 kort 1959
Krebs, F. 1 brev 1908
Krogh, Chr. – – se Nordström, K.
Krohn, M., Köpenhamn 5 brev (8 blad), 1 brev
i avskrift, 1 kort 1912–1919
Kroon, J. 5 brev, 1 kort 1939–1952
Kristiansson, S. 3 brev (4 blad) 1944
Kruse, J. 10 brev (19 blad) 1906–1911 med förteckning
1 brev i avskrift (5 blad) över brev till
18 kort Kruse
Kumlien, A. 1 brev, 1 kort 1915, 1944
1 koncept
Kurck, sigrid 1 kort 1909
Küller, A. 3 brev 1945, u.å.
Kylberg, Carl & Ruth 1 brev, 4 kort 1939–1952, u.å.
Källström, Gustaf & Lo 4 brev, 2 kort (3 blad) 1954–1955
1 koncept (8 blad) av Källström
1 koncept (3 blad) till Gustaf VI
Adolf om Käll-
ström av A.G.
L
Lagergren, Alfhild 1 kort 1911
Lagerholm, Wilhelmina 1 brev (4 blad) 1907
Lagerlöf, Selma 1 brev 1927
Lagrelius, A. 1 brev 1907
de Lalaing, Suzanne 1 brev u.å.
Lambolte, P. Brüssel 3 brev (4 blad) 1927, 1938
Lamm, C.R. 1 kort (2 blad) 1914
Lamm, O. 1 kort 1952
Lampert, I., München 1 brev (4 blad) 1907
Landegren, stadsfogde 1 brev 1946
Langaard, C., Kristiania 1 brev (2 blad) 1915
Langaard, J., Oslo 1 brev 1945
Lange, Erik 1 brev, 1 kort 1919
Lapouyade, Brüssel 10 brev (20 blad) 1913–1916, u.å.
Laurin, Carl G. 38 brev och brevkort
2 koncept
 
21Larsson – Mjöberg, Josua.
Larsson, Sven 1 brev 1959
Laurin, Thorsten & Ester 24 brev (39 blad) 1912–1959
43 kort, 2 koncept
avskrift av brev (3 blad) 1914–1939 brev till och från H. Cornell
Leijonhufvud, Sigrid 1 brev 1932
Lettström, H. 1 kort, 1 koncept 1937, 1959
Lewenhaupt, Knut 1 brev 1946
Levinson (?), M. 1 brev 1959
Lilius, A., Esbo 1 brev 1941
Lilja, G. 5 brev, 1 koncept 1953–1955, 1958
1 kopia, 1 kvittens
Liljefors, B. 2 brev (4 blad) 1882 till konstnärskamrat
1 manus (2 blad) u.å.
1 tackkort, 1 brev 1921, u.å. till A. Gauffin
Lilliehöök, E. 1 brev 1957
Linberg, E. 1 kort 1959
anteckning – rörande sammanträde 1928
Lindberg, H. 1 brev (3 blad) 1947
Lindblad, O. 1 brev 1958
Lindblom, A. 5 brev, 5 kort 1928–1941, u.å.
Linder, Gurli 1 brev (3 blad), 1 kort 1942, u.å.
1 telegram 1920
1 koncept av K. Asplund
Linder, Ernst 1 brev 1927
Linder, Estrid 1 brev 1954
Lindegren, G. 3 brev, 3 kort 1955–1958
Lindhagen, N. 4 brev 1954–1962, u.å.
Lindhe, A. 1 brev 1914
Lindholm, N. 2 brev 1959
Lindquist, Sune 1 brev 1959
Lindström, Aune, Helsingfors 1 brev 1958
Lindström, Fritz 1 brev (4 blad) 1944
Lindwall, Bo & Rigmor 1 brev, 1 kort 1958, u.å.
Ljunggren, Carl 1 brev, 2 kort, 1908–1915, 1918
1 koncept
Ljunggren, Gustaf 1 kort 1942
Loeb, H., Basel 2 brev 1942
Lombard, A. 2 brev 1945
Drottning Louise 1 kort 1954 se även Gustaf VI Adolf
Loos, V 1 brev (2 blad), 2 kort 1942–1949
Looström, Greta 2 koncept 1923, 1930
Looström, Ludvig 9 brev (10 blad) 1907–1913
Lorentzen, Mogens, Danmark 4 brev (7 blad), 2 kort 1941–1949
Lundberg, Gunnar W. 13 brev med bilagor 1943
(20 blad), 2 kort
Lundbergh, Holger, New York 1 brev 1958
Lundgren, Hj. 1 kort 1943
Lundholm, J. 2 kort 1945
Lundquist, Åke 2 brev, 3 kort 1950
Lybeck, B. 1 kort u.å.
Lysander, A. 1 brev 1950
Lång, H. 1 brev 1955
Lönblad, Emilie 2 brev (4 blad) 1918, 1927
Löwenadler, Gerda 1 brev 1958
Löwgren, J.G. 1 brev 1952
M
Mackesprang, M., Köpenhamn 1 kort 1950
Madsen, Karl, Köpenhamn 10 brev (12 blad), 1918–1931
4 kort
Magnusson, Gustaf 2 brev 1923, 1935
Malm, Märta 2 kort 1958, 1959
Malmberg, Ernst 2 brev (3 blad), 9 kort 1942–1958
von Malmborg, Boo 1 brev 1959 se även
Fénéon, F.
Manfred, J. 2 brev 1942
Mangeol, A., Frankrike 4 brev (8 blad) 1907, u.å.
Markelius, S. 1 brev 1951
Marteau, Frankrike 1 intyg 1921
Martin du Gard, Roger, 1 kort 1937
Frankrike
Mattisson, B.A. 1 brev (3 blad) 1943
Matton, Ida 1 brev 1925
Maugrez (?), Roger, Frankrike 2 brev 1939, 1940
May, Paul, Paris 1 brev (2 blad) 1926
Mellgren, Magda 1 brev (2 blad) 1933
von Mentzer, Si 1 kort 1958
Merius (?), Fernand, Dijon 2 brev (3 blad) 1926
Mikhailoff, P.A., Paris 2 brev (12 blad) 1935
Milles, Carl 26 brev (33 blad) 1913–1949, u.å.
11 kort, 2 kuvertsant.,
2 telegram,
2 kopior av brev (6 blad) fr. Milles till A. Sandström
1 yttrande fr. Sergelkommittén (rörande yttrande från Wicander-nämnden?)
Mistler, E., Anvers 1 brev (2 blad) 1934
Mjöberg, Josua 2 kort, 1 tel. (2 blad) 1959, 1962
 
22Moberg – Reventlow, H.
Moberg, G. 1 brev, 1 kort 1946
Monjour, Mme, Paris 1 brev 1914
Montelius, O. 1 kort 1908
de Mont-Ferrant, Paris adressuppgift u.å.
Montgomery-Edwards, brudpar 1 kort, 2 koncept 1948
Morgenstierne, Chr., Norge 2 brev 1941, 1959
Moselius, C.-D. 1 brev (2 blad) 1916
Morey, G., Neuilly 1 brev (2 blad) 1920
Munthe, Axel 1 kort 1942 till Corola Cederström
Munthe, Gustaf 1 kort 1957
Müller, Marianne 2 kort 1909, 1914
Mäntynen, J., Helsinfors 1 brev 1929
Möller, Sigfred, Köpenhamn 1 brev 1958
Möller, Dagmar 1 brev 1952
Möller (?), Gust. 1 brev 1955
Möller, Tom 4 brev (6 blad) 1957–1959
presentkort
nyårskort
Möllerberg, N. 2 brev, 1 kort, 1 foto 1927–1928
Mörner, Birger 1 brev (2 blad), 3 kort 1915–1916
N
Nanne-Bråhammer, Marianne 2 brev 1954
Nationalmusei vaktmästare 1 telegram 1958
Nauckhoff, S. 1 brev 1944
Neander, S. 1 brev 1908
Nerman, Ture 1 brev 1953
Neumann, C., Heidelberg 3 brev (5 blad) 1921–1922
Nielsen, C.D., Kristiania 1 brev 1915
Nilsson, Alfred & Greta 1 nyårskort u.å.
Nilsson, Carl 1 brev 1941
Nilsson, de Casa Miranda, 1 brev (2 blad) 1912–1913
Christina 1 foto, 1 vernissagekort
Nilsson, Elias 1 brev 1938
Nilsson, Erik, bibliotekarie – 1946
Nilsson, "Glasnilson" 1 brev 1944
Nilsson, Martin 1 kort 1944
de Nolhac, P., Versailles 1 brev med bilaga 1919
Nordenberg, B. – – se Fagerlin, F.
Nordenberg, H., Düsseldorf 3 brev (5 blad), 1 kort 1906, 1908–1927
Nordenfalk, Carl 12 brev (13 blad & bil.) 1943–1961
2 kort
AXEL GAUFFIN
2 koncept 1954, u.å.
Nordenfalk, Johan 1 brev 1948
Nordensvan, G. 2 brev (3 blad) 1908–1915
1 kortbrev
Nordfeeldt, S. 3 brev (4 blad), 1 kort 1944–1945
Nordin, Gunhild 1 kort 1958
Nordström, A.M. & Louise 1 inbjudan 1907
Nordström, Greta 1 brev 1958
Nordström, Karl 3 brev (6 blad) 1915–1923 se även Bergh, R.
minnen av Chr. Krogh
(2 blad)
Noreen, S.E. 1 brev 1963
Norinder, A. 1 brev 1924
Norlind, Ernst 3 brev 1908–1918
von Normann, Emmy 1 brev 1910
Norstedt, Anna Munthe - 1 kort 1928
Norstedt & Söner 1 brev, 1 kort 1925, 1952
Norrby, Johannes 1 brev 1937
Norström, Eric 1 brev 1952
Norström, Harald 1 brev 1943
Nygård-Nilssen, Oslo 1 kort med bilaga u.å.
Nylén, Olle & Lisa 1 kort 1958
Nystedt, Olle 1 brev, 2 kort 1948, 1957–1959
1 koncept
Nyström-Stoopendaahl, Jenny 1 brev u.å.
O
Ohlsson, Ragnar 1 brev u.å.
Oljelund, Ivan, 1 brev (2 blad) 1948
Nord Rotogravyr
Olsén, Julius 4 brev, 4 kort, 1942–1954
1 koncept
Olsson, Adolf m.fl. 1 tackskrivelse (4 blad) u.å.
Olsson, Olle Hagalund 2 brev 1942, 1954
Olsson, Oswald, Düsseldorf 1 brev 1907
Olvång, B. 1? brev u.å. till Yngve Berg
Oremark, I. 2 brev 1952
Ortvad, Erik, Danmark 1 brev (3 blad) 1943
Osterman, Gunhild 2 kort 1959
Osterman, Hans & Loo 1 kort 1940
P
Polack, J. 1 fotografi 1909 porträtt av Polack
Pollak, F., Berlin 1 brev 1932
de Paulleuel, C. 1 kort u.å.
Palm, G.U. 7 brev (13 blad) 1913–1942, u.å.
4 kortbrev,
2 kort från Palm till Gauffin
4 kort från R. Bergh till Palm
Palmstierna, C.F. 3 brev, 1 kort, 2 kon- 1913 (?), 1962–1963
cept, 1 fotografi
Palmstierna, Erik 1 brev 1932
de Pandy 1 brev, 1 visitkort 1949
Parc (?), G., Belgien 1 brev (2 blad) 1947
Pauli, Georg & Hanna 4 brev (7 blad) 1914, 1933–1935, u.å.
1 kortbrev, 3 kort
Pape, J. 1 brev (4 blad) 1944
Paulsson, Gregor 2 brev samt 1 bilaga 1944, u.å.
Peczenik, Caroline, Paris 8 brev (15 blad) –
1 pressklipp 27/8 1917 ur Karslbader Tagblatt
Pedersen, Harald & Hilfrid P., 1 brev (3 blad) 1927
Oslo
Percy, A. C:son 1 brev 1926
Person, P. 1 brev 1944
Petersen, Carl V. Köpenhamn 1 brev (2 blad) 1921
Petersen, Henning, Köpenh. 2 brev 1961
af Petersens, Märta 1 kort 1952
af Petersens, brudpar 1 koncept 1943
Piette, R., Brüssel 1 brev 1957
Pineus, C. 1 brev 1923
Pinot, V., Frankrike 1 brev (2 blad) 1910
von Platen, Ellen 2 brev 1952
von Platen, Louise 1 kort 1959
von Platen, Olga 1 kort u.å.
Ploman, K.G. 2 kort 1959, u.å.
Poulsen, Frederik, Köpenhamn 1 brev 1922
Poulsen, Vagn, Köpenhamn 1 brev 1950
Pousette, S. 1 kort 1959
Procopé, H.J. – 1947
van Puyvelde, L., Brüssel 4 brev (5 blad) 1930–1932
3 koncept samt 1 brev fr. van P:s sekretariat
2 brevkoncept (4 blad) till okänd om kongress
1 kongressprogram
Påhlman, Sia 3 kort 1959, u.å.
Påhlson, Svante med familj 26 brev (29 blad) 1952–1959, u.å.
2 kort
Q
Quist, Nils H. 4 brev 1951
R
Rabenius, O. 2 brev (3 blad) 1946
Raettig, H., Halberstadt 1 notification 1941
Ramel, Dorotea 4 brev, 2 kort 1958–1959, u.å.
Ramel, J. 1 brev 1907
Ramström, Sven m.fl. 1 kort 1959
Ranström, Petrus 1 brev (2 blad) 1946
Rasmusson,, N.L. 1 brev 1962
Réace, L., Paris 1 brev (2 blad) 1930
Reiners, L. München 3 brev 1951–1952
Rengman, G. 2 kort 1952, 1953
Renzetti, G. 1 brev 1942
Rettig, Inga Maja 2 kort 1948
Reuterswärd, Maud 1 brev u.å.
Reuterswärd, Patrik 1 brev 1937
Reventlow, Hilda 1 brev (2 blad) 1907
 
23Rilly – Spångberg, V.
de Rilly, F., Frankrike 1 brev (2 blad) 1933
Riksförb. f. bildande konst 1 brev 1955
Rinman, P. 1 kort u.å.
Rinman, Sven 2 brev, 1 kort 1942–1946
Rissanen, J. Nizza 1 brev 1929
Rodhe, Allan 3 brev, 1 kort 1942–1950
Romdahl, Axel L. 17 brev (18 blad) 1911–1949
3 kort, 1 koncept
(4 blad)
Rooswal, J. 11 brev (15 blad) 1909–1946, u.å.
1 kortbrev, 3 kort
Rolfsen, A., Vinderen 1 brev (2 blad)
von Rosen, Bengt 1 kort u.å.
von Rosen, Clarence 1 kort 1935
von Rosen, Eric 1 brev, 9 kort 1929, 1940
von Rosen, Mette 1 kort 1959
Rosenberg, Hilding 3 brev, 3 kort 1941, 1942, u.å.
Rosenblad, Carl 1 brev 1960
Rosenborg, Einar 1 brev 1942
Rosenius, Paul 3 brev (4 blad) 1946–1947
tidningsurklipp 1946
Rosenwald, L., Philadelphia 1 brev 1937
Roth, Stig 2 kort 1956, u.å.
Rubig (?), Köpenhamn 1 brev (2 blad) 1918
Rudebeck, N. 2 brev, 1 kort 1959
Rudelius, F. 4 brev (6 blad), 2 kort 1947–1955
Rundberg, E., SvD 1 brev 1944
Runnquist, Åke, Bonniers 1 brev 1955
Rydbeck, Otto 1 brev, 1 kort 1930, 1945
Rydberg, Gustaf 9 brev (15 blad), 4 kort 1907–1925
Rydén, Verner 1 brev 1928
Ryndel, N. 1 brev 1957
Rystedt, R. 1 kortbrev 1930
S
Sachs, J. – – se Weylandt, R.
Sahlén, A. 1 brev (2 blad) 1912
Sahlgren, E. 1 kort u.å.
Sallberg, Harald 1 kort 1942
Sandberg, A. 1 brev 1943 om Marcus Larson
anteckningar 1943 av A. Gauffin
Sandberg, Erik 1 brev (2 blad) 1946
Sandberg, Louise 1 kort 1952
Sandblad, N.G. 4 brev (5 blad), 2 kort 1948–1957
Sandblom, Philip 1 brev u.å.
Sandklef, A. 1 brev 1949
Sandström, A. – – se Milles, C.
Sandström, Carl 2 brev, 4 kort 1956, 1958, u.å.
Sandström, H. 1 brev (2 blad) 1925
Sandström, Sven 1 brev 1958
Sandström, Thyra & Sigfrid – 15/1 1962
Santesson, Nils 1 brev (2 blad) 1930
Sarjas-Korte, S., Helsingfors 2 brev 1956, 1958
Scavenius, Emma 1 brev 1925
Schaar, Clas 1 brev (2 blad) 1963
Schaar, Yngve 8 brev (13 blad), 7 kort 1902–1959
Från Axel Gauffin:
3 brev (10 blad) delvis i avksrift
fotografier av bl.a. Gauffin
8 blad sällskapslek
Schjerfbeck, Helena, Ekenäs 1 brev 1941
Schiller, Harald 1 brev 1943
Schlyter, Ragnar 1 brev 1949
Schmedling, Catarina, Norge 2 brev (5 blad), 5 kort 1905–1910
von Schmidt, J., St Petersburg 1 kort u.å.
Schmidt, R., Berlin 1 brev 1943
Schnell, I. 1 kort u.å.
Scholander, Sven 1 brev 1930
Schonberg, T. 3 kort 1938, u.å.
Schubert, Ada 1 kort 1959
Schultz, Sigurd, Köpenhamn 4 brev (5 blad) samt bil. 1939–1946 se även Stein, M.
Schultzberg, A. 2 brev, 1 kort 1920, 1938, u.å.
af Schultén, Sigrid, Helsingfors 1 kort 1912
Schutz (?), G. 2 brev samt bilaga 1949
Schwab, Eigil 1 brev, 1 kort 1919
Schwarz, G., fotograf i Berlin adressuppgift u.å.
Seitz, H. 1 brev 1933
Serner, Gertrud 2 brev (3 blad), 1 kort 1942–1953, u.å. se även Jernberg, M.
Setterwall, Åke 1 brev (2 blad) 1945
Settman, A. 1 brev (2 blad) 1943
Sievert, Ingrid & H.G. 1 kort u.å.
Silfverskiöld, Gerda 2 brev (3 blad) 1942, u.å.
Silfverstolpe, Göran M. 5 brev, 1 fotografi 1957–1960
Silow, A. 2 kort 1940–1951
Simberg, Anni 1 brev (2 blad) 1929
Simon, Falk 1 brev 1956
Sirén, Osvald & Rose 10 brev (13 blad) 1916–1960, u.å.
3 kort
Sjöberg, Axel 2 brev, 3 kort 1930–1941, u.å.
Sjögren, Berta 2 kort 1909, 1910
Sjögren, Emil 1 brev, 3 kort, 1 dikt 1906, 1907, u.å.
Sjögren, O. 1 brev 1950
Sjöqvist, Erik 6 brev 1940–1947
Sjöström, Maja 5 brev (15 blad) 1942–1943
Skovgaard, Jakom 1 brev, 1 kort 1925, 1927
Skylle, Maria m.fl. 1 telegram 1909
Sköld, Otte & Arna 3 brev, 6 brev i avskrift 1929–1956
11 kort, 1 koncept
Sköld, Yngve 1 brev 1953
Slomann, Vilhelm, Köpenhamn 3 brev, 4 kort 1941–1959
Smith, Eva 1 brev (2 blad) 1946
Sondén, Per 1 brev 1930
Soratie, Aino & Artur 1 kort u.å.
Sparre, Emma 1 brev (2 blad) u.å.
Sparre, Louis 1 brev, 2 kort 1935, 1938, 1939
Spong, Berit 1 brev, 1 kort 1948, 1949
Spongberg, Valfrid 1 brev 1910
 
24Stael von Holstein – Wallert, A.
Stael von Holstein, Anna 1 kortbrev, 1 kort 1947
Stael von Holstein, Lage 2 brev (4 blad) 1908, 1909
Stavenow, Åke 11 brev (15 blad), 1926–1951, u.å.
7 kort
Stech, V.V, Prag 1 brev 1946
Steneberg, K.-E. 1 kort 1958
Stein, Meri, Köpenhamn 3 brev 1944, 1945
tidningsurklipp 23/1 1944 (?) om Sigurd Schultz
Steiner-Boy(?), Hugo, Tyskland 1 brev 1939
Stenman, Gösta 4 kort, 1 brevavskrift 1935, 1944
Stenström, docent 1 koncept (2 blad) u.å.
Stevens, Roger 1 brev 1953 kopia
von Steyern, Nils 1 brev, 2 kort 1948, 1959, u.å.
Stjernschantz, T., Helsingfors 3 brev 1923, 1940
Stiernstedt, Märta 1 kort u.å.
Stjernström, Edvard 1 kortbrev 1909
Stockholms kammarorkester 1 kort u.å.
Stockholms stadsbibliotek 1 kort 1959
Stolpe, M. 1 brev (2 blad) 1909
Sydsvenska Dagbladet 3 brev 1955
Snällposten
Stigell, J., Åbo 2 brev 1949
2 fotografier av R. Berghmåln
von Stockenström, Alb. 3 brev (5 blad) 1951–1952
1 kortbrev
Strand, J. 1 brev 1952
Strandman, Signe & Carl 1 kort 1958
Stridsberg, Laura 2 brev, 3 kortbrev 1930–1937
Strindberg, Aug. 1 avskrift ur "Ockulta 1953
Dagboken" med
kort fr. Stellan
Ahlström till A.G.
Strindberg, Sven 1 brev 1950
Ström, Fredrik 1 koncept 1940
Strömbom, Sixten 6 brev (14 blad) 1919–1946
5 kort
Sundblad, Gunnar 1 kort 1952
Svanberg, H. 2 kort 1959, u.å.
Swane, Leo, Köpenhamn 7 brev (8 blad) 1940–1952
Swane, S., Hellerup 1 brev 1928
Svanström, Greta 1 brev 1944
Swartling, Anita & Ulf 1 kort 1958
Svedlund, R. 3 brev 1945
Svenonius, B. 1 brev (2 blad) 1945
Förbundet Svenskar i Tyskland 1 brev 1910
Svensson, Georg 1 brev 1950
Svensson, Gunvor 1 koncept u.å.
Swensson, Hugo 3 brev 1942
Svensson, Maj-Britt 1 brev 1943
Svensson, Margit 1 brev 1948
Svensson,S. Artur 3 brev 1946, 1957
Sviter (?), A. 1 brev 1947
Svärd, Albert 1 dikt u.å.
Syberg, Fritz, Danmark 1 brev (6 blad) 1938
Sylwan, Elief 1 brev, 1 kort 1920, u.å.
Sylvander, G. 1 kort 1963
Sylvander, Ulla 1 kort 1958
Synnerstad, G. 1 kort 1939
Söderbergh, Herman 1 kort 1940
Söderbergh, Sigrid 1 kort 1959
Söderman, brudpar 1 koncept u.å.
Söderquist, Hjördis & Ragnar 1 kort 1959
Söderström, Gösta 1 brev 1944
Söderström, Gustaf, Borgå 1 brev 1944
Sörensen, Henrik, Oslo 6 brev, 1 kort 1918–1925, u.å.
T
Tamm, N. 1 brev 1951
Tegander, Karin m.fl. 1 kort 1958
Tegnér, T. 1 kort 1950
Tengbom, A. & Margareta 1 brev 1958
Tengbom, Ivar & Hjördis – brev (9 blad) 1921–1959
2 kort, 3 koncept
1 gravyr
4 blad & tidn.urkl. ang.Westminster Abbey
Theorell, Hugo 1 brev 1943
Thegerström, R. 1 anteckning –
Thiébaut, E., fransk minister 1 visitkort u.å.
Thermenius, E. 1 kort 1959
Thiemann, W., Leipzig 1 brev 1940
Thiis, Helge, Trondheim 1 brev 1942
Thiis, Jens, Oslo 2 brev 1914, 1925
Thomé, V. 1 brev (2 blad) 1929
Thorborg, Kerstin 1 brev (2 blad) 1943
Thordeman, Bengt 2 brev, 4 kort 1942–1959
Thordeman, Bror 1 brev 1945
Thorlachias-Ursing, V. 1 brev (3 blad) 1954
Köpenhamn 1 koncept
Thorman, Elisabeth 1 brev, 1 kort 1944, 1958
Thorn, Anna 2 kort 1958, 1959
Thorsing, O. 1 brev 1945
Throne-Holst, H. 1 brev 1958
Thulin, Elsa 3 brev 1945, 1952, 1958
Thunberg, L. 1 brev u.å.
Thäberg, C-T 1 brev (2 blad) 1950
Tiemann, W. 1 brev –
Tiesenhausen, Olga 1 kort 1958
Tikkanen, J.J., Helsingfors 1 kort 1926
Timén, F. 2 brev (3 blad) 1942
Tranchell, Anna 2 brev (3 blad), 2 kort 1952, 1958, 1959
Trapp, Giesela 1 brev (2 blad), 1 kort 1930, 1931
Traugott, I 1 brev 1942
Trolle, Alice 1 brev (2 blad) 1915
Trulson, Anders 1 brev (2 blad) 1908
Trygger, Ernst 1 brev 1934
Tydén, Ingrid, Gebers förlag 1 brev 1953
Tynell, Paava, Helsingfors 1 brev 1942
Tägtström, David 1 kort, 1 koncept 1944, 1959
Törneman, Axel 1 brev (2 blad), 1 kort 1912, u.å.
U
af Ugglas, C.R. 1 brev, 1 kort 1940, 1944
Ullenius, G. 4 brev (5 blad), 1 kort 1936–1942
pressklipp med annons
Unger, Abr. 1 koncept 1927
Upmark, Gustaf d.y. 1 kort u.å.
W
Wachtmeister, Harriet 4 brev (7 blad), 4 kort 1944–1952
Waern, Lennart 2 brev 1956
Wahlquist, Anna 1 brev 1930
Walberg, E. 1 brev (2 blad), 1 kort 1908, 1910
Walberg, Manne 10 brev (15 blad) 1948–1949
1 kort
Walberg, Sven 1 brev (2 blad) u.å.
Valby konstförening 1 koncept u.å.
Waldén, B. 1 koncept 1957
Waldenström, Henning 1 koncept 1947
Wallenberg, Knut 1 brev 1935 (osäker dat.)
Wallert, Axel 2 kort 1916, u.å.
 
25Wallin – Zickermann, Tage & Maja.
Wallin, Barbro, SvD 1 brev 1962
Wallin, David 1 brev (3 blad) 1929 fragment av 1 brev u.å.
Wallin, Pehr 1 brev (2 blad) 1921
Wallinder, J. 1 brev 1960
Wallqvist, A. 1 brev 1909
Wallraff, J., Berlin 1 kort 1909
Walpol (?), H., England 1 brev 1925
Wandel, G., Gentofte 1 brev 1942, u.å.
Wannberg, A. 1 brev 1952
de Varra(?) St Cyr, P, Frankrike 1 brev 1944 till Britta Gauffin
Watz, S. 1 brev 1952
Vecko-Journalen, Bengtsson 1 brev 1945
Wederkinch, M., Danmark 1 brev med bil. (3 blad) 1948 om Holger Wederkinch
Wedielun, R, Östre Aker 1 brev
Wedenfeld, E. 2 brev (3 blad) 1963
Wengström, Alice 1 brev 1930
Wengström, Gunnar 9 brev (23 blad) 1921–1928 se även Dogson
1 brev i avskrift (2 blad)
3 kort, 1 tidningsurkl.
PM ang. gravyravd. (2 blad)
Wennergren, Axel 1 brev 1936
Wennerholm, Anna 1 brev 1916
Wennerholm, Eric 1 brev 1959
Werenskiold, E. Lysaker 3 brev (5 blad) 1929–1937, 1940
1 kort
brev med fotografi av Werenskiold från F. Henschen, målande G. Griegs porträtt NM 3227
Verne, H., Paris 1 kort u.å.
Werner, P.E. 2 brev 1933, 1937
Wessner, Gunnel 1 brev 1946
Westberg, Olle & Gully 1 kort 1945
Wester, Anna & Philip 1 telegram 1908
Westholm, Alfred 3 brev (4 blad) 1956, 1957, 1959
Westin, Dan 1 kort 1959
Wetter, Asthild 1 brev u.å.
Wetter, Erik & Maja 1 brev, 2 kort 1957–1959
Wettergren, Birgitta m.fl. 1 telegramkoncept 1943
Wettergren, Erik 16 brev (41 blad) 1911–1958, u.å.
12 kort, 1 resplan
1 telegramkoncept
Wettergren, Ingeborg 1 brev (3 blad) 1958
Weylandt, R. 1 brev i avskrift(2 blad) 1942 till J. Sachs
Wibeck, E. 1 brev (2 blad) 1962
Wiberg, Åke 5 brev (6 blad), 1 kort 1943–1946
Wicander, Hjalmar & Carl August – se volym nr 26
Wickbom, Ella 1 brev (2 blad) 1940
Wickman, Ingrid & Gustav 1 kort, 2 koncept 1948, 1959
Widén, A. 1 brev 1947
Widén, J., landshövding 1 brev 1920
Widén, J. 1 kort 1947 med A. Gauffins porträtt
Widstrand, A. 2 brev 1941, 1942
Widner, N. 1 kort 1910
Wiklund, Agnes 2 brev (3 blad) 1943, 1957
zu Wied, prins 1 brev 1937
Wilhelmson, Carl 1 kort 1912
Willers, U. 4 brev 1958–1960
Vinety, Freja 2 brev (4 blad) 1913
Vitry, Louise 1 kort 1936
Vitry, Paul, Paris 1 brev (4 blad) 1936
Wittmann, O., Toledo USA 1 brev (2 blad) 1950
Vollard, Frankrike 1 brev 1913
Wollin, Nils G. 1 kortbrev, 2 kort 1927, 1950
Wolkoff-Moudomtgoth (?), 1 brev 1942
Barbara
Wrangel, Evert 9 brev (13 blad) 1906–1930, u.å.
1 kort, brevavskrift
Wrangel, Jurgen 1 brev, 2 kort 1925, 1927
Wulff, Britta 1 kort 1942
Wulff, F. 3 brev (5 blad) 1920
Wulff, Greta 1 brev 1952
Wåhlin, Anna 1 brev –
Wåhlin, Karl 9 brev (10 blad), 2 kort 1907–1946
AXEL GAUFFIN
Wärnberg, Marie, Minneapolis 1 brev (10 blad) 1932
Y
Ysander, T. 1 brev (2 blad) 1937
Z
Zadig, Viggo 3 brev 1944–1950
Zahle, Erik, Köpenhamn 2 brev 1942, 1945
Zetterholm, Tore 1 brev 1955
Zickerman, Tage & Maja 23 brev (131 blad) 1912–1954, u.å.
5 kort
brev till Hilma (2 blad) 1944
 
26Wicander, Hjalmar & Carl August. 
27Zilliacus, E. – Österling
Zilliacus, Emil, Helsingfors 4 brev, 4 kort 1927–1947
Zorn, Emma 1 kort 1915
Zuloaga, Ignacio, Spanien 2 brev (3 blad) 1924
Å
Åberg, Martin 1 kort u.å.
Åkerberg, Knut 7 brev (14 blad) 1939–1947
Åkerhielm, L. – 1947
Åkerson-Edelstam, brudpar 1 koncept 1954
Åsberg, Stig 1 kort 1959
Åslund, Acke 1 kort 1918
Ö
Ödman, Per 1 kort u.å.
Öhman, Folket i Bild 3 brev 1952–1962
Öhman, Ivar 1 kort 1962
Öje, Einar 1 kort 1959
Örne, Anders 1 – 1949
Östberg, Leif 1 brev 1951
Östberg, Ragnar 2 brev, 3 kort 1914, 1916, 1929, u.å.
Österlind, Emil 1 brev 1909
Österling, Anders 1 brev, 2 kort 1926, u.å.
Oidentifierade brev och okända brevskrivare, 1 bunt.
"Curieuse brev", delvis i avskrifter
A.E. 2 brev (6 blad)
Andersson, Hilde 1 brev (2 blad)
Cedarstaff, Zion, Ill., USA 1 brev
Fenwich-Owen, Bettina 1 brev (4 blad)
Gustav Adolf, tyskt majestät, 1 brev
Berlin
Livén, Alarik 1 brev
Nielsen, W., Köpenhamn 1 brev
Olson, Minda 1 brev
Rast, Werner, Darmstadt 2 brev till "Herr Sergel"
Sandberg, E. 1 brev (2 blad)
Sjösten, J.A. 1 brev
Svensson, J.A. 1 brev (2 blad)
Svensson, Richard 1 brev (2 blad)
2 fragmentariska brev
 
281925–1927Lyckönskningar 
291937Hyllningar på 60-årsdagen. 
301942Hyllningar på 65-årsdagen 
311947–1957Födelsedagshyllningar 
32Mapp med handlingar rörande Ivan Aguéli 

Nyheter

den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter