Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Stefan Johanssons brevsamling

Johansson Stefan brevsamling

Stefan Johansson (1876-1955), målare, tecknare och grafiker.
Arkivet omfattar 6 volymer. En preliminärt upprättad förteckning finns i arkivet, gjord av Boo von Malmborg. Förteckningen är alfabetiskt ordnad efter avsändare med Stefan Johansson som mottagare.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11913 – 1924Brev från modern till Stefan Johansson, med några enstaka brev från Stefan till modern. 
21913 – 1937Brev från Seth Johansson, med några enstaka brev från modern till Stefan Johansson. 
3Brev från Stefan Johansson, alfabetiskt ordnat efter mottagare. Vanligen koncept.
A
Andersson, Mathilda 1 brev
Antonsson (?), Oscar 1 kort
Arvika tidning 1 brev
Asplund, Karl 2 brev
B
Becker, Maria 1 brev
Bergström, B. 1 brev?
Bonniers förlag 1 brev
Borgström, A. ("Krysse") 2 brev
Borgström, Bert 3 brev, 1 dikt
van Buuren, Martha 2 brev
C
Callmander, Ivar 1 cirkulär
Carlborg, Harald 1 brevfragment
Cervin, Anna 1 brev
Cnattingius, Bengt, 1 brev, 1 kuvert
E
Ekström, G.K. AB 1 brev
Elmquist, Ingeborg 5 brev, 1 brevfragment
Elin 2 brev
F
Fagerkvist, Thor 1 brev
Fredga, Elin 1 brev
Fredga, Karl 3 brev, 1 räkning
3 dikter av Harriet Löwenhielm
G
Grundel, Karin 2 brev, 7 kortbrev
H
Hellberg, Mauritz –
Hermle, Perla 2 brev
Hilding, Axel ("Seth") 22 brev
Holmér (?), Folke 2 brevfragment
Hoppe, Ragnar 1 brev
Hult, Alrik 3 brev
Hülphers, E.E. 1 brev
J
Johansson, Gotthard 1 brev (sönderrivet)
Johansson, Seth – se Hilding, A.
Johansson, Sofia 113 brev, 1 kortbrev, 12 kort
2 brev med från Seth till modern
Johnson, Lasse 2 brev
K
Karlstads stadshotell 2 brev
Kjellin, Helge 1 kvitto, 2 brev, 1 kort
Kurt 1 brev
L
Larén (?), K. 1 brev
Lidman, S. 1 brev
Lindström, Fritz 1 brev
Lundberg (Sundberg?), Annie 3 brev
Lena 1 brev
M
Malmsten, Ludvig 1 kuvert
Mander, Margit 2 brev, 1 kort
Mathson, Eva 1 brev
Mathson, Oscar 3 brev, 1 kort
Meurling, direktör 3 brev
Margit 1 brev
N
Norbäck, Ragnar 1 påbörjat brev
Nordström, Karl 3 brev
Nyström, Gösta 1 brev
O
Odéen, Clara 3 brev
Odéen, H. 6 brev
Odéen, Sigurd 1 brev
Ohlsén, Erland 1 brev
Olander, Dagmar 1 brev
Olander, Ragnar 2 brev, 1 kvitto
Olson, advokat 1 brev
Olsson, Uno 1 kontrakt
P
Palmgren, Nils 1 brev
Persson, Arvid & Märti 1 dikt
Persson, Olof 2 brev
Pestrellini, Antoinette 1 brev
Paula 1 brev
R
Romdahl, Axel R. 1 brev
S
Salwén, Ingegerd 1 brev
Serner, Gertrud 5 brev
Stolpe, Sven 1 brev
Strömberg, Rut 2 brev, 1 sonett
Sundberg – se Lundberg
T
Thesslof, Jean 1 kort
W
Wester, Agda 1 brev
Westholm, Alfred 1 brev
Winge, Knut 3 brev
Wilma & Elisabeth 1 brev
Å
Åhlén & Åkerlunds förlag 1 brev, 1 manuskript
Okända adressater och – delvis uppordnat av Marianne
brevfragment Leije
 
4A - G Brev till Stefan Johansson som mottagare
A
Adler, Nils 1 kort
Ahlgrensson, Björn 1 kort
Allström, Nils 1 kort
Ander, Maja 2 brev
Ander, Ture & Ragnhild 1 brev, 1 kort
Anderberg, Kr. I. 3 kort
Andersson, Olivia 1 brev, 1 kort
Andersson, Ruth 1 brev till A. Hilding
1 brev till pastorsämbetet i Karlstad
2 brev till H. Kjellin jämte Kjellins svar
Andrén, Inga (gift Antonsson)2 brev
Antonsson, Oscar 1 kort
Arfvedson, Nils 3 brev, 1 kort, 2 skuldsedlar
Aronsson, Maj-Britt 1 kort
Arpi, Ivar 3 brev, 2 kort
Asplund, Karl 1 brev (=2 kort)
Aurell, Tage 1 brev
Axén, Alvar 1 brev
Alvi & Kurt 1 kort
Anna (faster) 1 brev
Annika T- - 1 kort till Sofie Johansson
Arne 1 kort
Axel
1 telegram
B
Becker, Anna & Hilma 1 kort
Becker, Maria 1 brev
Bengtsson, R. 2 kort
Berg, Yngve 1 brev
Bergström, Gull 1 brev
Bergström, Ingrid 1 kort
Bergström, Sigge 1 brev
Beyer, Agne 1 brev
Bjurgård, Per 6 brev
Björkman, Signhild 2 kort
Borgström, A. ("Krysse") 10 brev, 17 kort (?) Marianne Leijes anteckning om att 2 telegram fattas
Borgström, Bernt & Camilla 1 brev, 4 kort, 1 visitkort
Brun - - (?), Daisy 1 kort
van Buuren, Martha 2 brev
Böhme, N. 2 kort
Böwing, Martha 1 brev
B-g, Lisa 1 kort
Borghild 1 brev
C
Callmander, Ivar 1 brev
Carlborg, 1 brev
Carlson, Birger 1 brev
Cederblad, Iris 1 kort
Celander, Gunborg 5 brev, 4 kort
3 brev till A. Hilding
1 koncept från A. Hilding
Cervin, Anna 1 brev
Claesson, Åke 1 brev
Cnattingius, Bengt 8 brev
Carl 4 brev, 1 kort
Carl (?), Gunnar & fru 1 kort
C.F. 1 kortbrev
D
Dahlström, Sten 1 brev
Damström, Donald 1 brev, 1 visitkort
Danielsson, Walfrid 1 brev
Dagmar 6 brev, 1 kort tillsammans med I33a (?)
Daniel 1 brev
E
Eeg-Olofsson, R. 3 kort
Edeland, Gunhild 1 kvitto
Ekström, G.K. 1 brev, 2 räkningar
(Lilla utställningen)
Elg, Olof 1 brev
Elofson, Inga-Britta 1 kort
Engblom, Oscar 1 brev
Engdahl, Concordia 1 visitkort
Engdahl, P.A. & Paul 15 brev, 8 kort
1 – med tillägg av Edith Hansson
E. 1 kort
E.E. 1 kort
Ebba & Lalla 2 kort
Edit 1 kort
Edith & Birger 1 kort
Einar (kusin) 1 brev, 1 kort
"Eleven" 1 brev
Elin 1 brev, 1 kortbrev, 5 kort
Elin, Carl & Gunnar 1 telegram
Elisabeth 1 brev, 1 kort
Ellen 3 brev, 3 kort
Elna 1 kort
F
Fagerkvist, Thor 3 brev, 3 kort
Fjaestad, Anna 1 brev
Fjaestad, Gustaf a. 2 brev, 1 kortbrev, 12 kort se även Johansson, Sofie
Foch, Else 1 brev
Forsslund, Karl-Erik 1 kort
Freding, Thyra 1 kort
Fredga, Carl 3 brev, 2 kortbrev, 4 kort
1 kvitto, 1 telegram
Fredga, Elin 2 brev
2 kort varav ett med flera avsändare
Fridman, Christina & Karl 1 kort
Fryklund, Gunhild 1 brev
G
Gerdin, S.P. 1 brev
Ganström, Stina 1 brev
Grundmark, Paul 1 kort
Grötta, J.H. 1 brev
Guiry, Margot 1 brev
Gyllensvärd, Bo 1 kort
Gertrud 1 kort
Greta 1 kort
Gunborg 1 kort
Gunnar 1 kort
 
5H - O Brev till Stefan Johansson som mottagare
H
"Halls berättelser" 1 brev
Hamilton, Hedvig 1 kort
Hansson, Dagmar 1 brev, 1 kort
Hansson, Edith 4 brev, 3 visitkort se även Engdahl, P.
Hedenshage, M.S.(?) 1 brev, 1 kort
Heimbürger, Lulu 1 kort
Hellberg, Ebba 1 kort
Hellberg, Mauritz 1 kort
Hermele, Perla 8 brev, 3 kort
Hilding, Axel (S. Johanssons 128 brev, 2 kortbrev, 3 kort se även Johansson, Sofie
bror "Seth")
Hill, Siri 1 brev
Hjortzberg, Olle 1 brev
Hoppe, Ragnar 2 brev
Hult, C. Alrik 5 brev
Hülphers, E. Walter 10 brev
Håkansson, Gunborg – se Hilding
H.A. 1 brev, 1 kort
Hanna & Paul 2 kort, 1 telegram
Hans 1 brev
H-d, E. (Hedlund, Elisabeth?) 1 kort
Helga & Uno 6 kort
I
I.C. i Nordmarksberg 1 kort
Inga 2 brev, 2 kort
Ivar & Elisabeth 1 brev
J
Jaensson, C.W. 1 brev
Jeurling, Anita 1 brev
Johans(s)on, Alma ("Molla") 1 brev, 1 kort
" Anna 1 kort, 1? brevkort
" Lars 1 brev
" Lisa 1 brev till Sofia Johansson
" Sofia 212 brev, 3 kort
1 telegram avsänt G. Fjaestad
" Sofia och Seth 23 brev, 1 kort
" Seth – se Hilding, Axel
Johnson, Lasse 3 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Johnson, Maude (g.m. Lasse) 1 brev, 1 kort
Johnsson, Hanna 1 brev, 1 kort
Johnsson, J.W. 2 cirkulär, 1 tryck
Johnsson, Nathan m.fl. 2 kort
Josephson, Lennart 1 brev
Junghagen, Sven 1 kort
Jürgen, A. 1 kort
Josef 1 brev
J-son, M-a 1 kort
K
Kjellin, Helge 1 brev, 4 kort, 2 kvitton
– brev till Kjellin ang. S. Johansson
1 brev till K.A. Borgström
korrespondensen med Kjellin om Stefan Johansson ligger tillsammans med Kjellins brev till Stefan Johansson
Kreuger, Nils 1 kort
Kristhammar, Constance 2 kvitton
K(m), P. 1 kort
Konrad 1 kort
L
Lamby, Roland 1 kort
Lamm, Asta 1 kvitto
Larsson, Cecilia 1 kort
Larsson, Emma 2 brev till Sofia Johansson
Larsson, Erik 1 visitkort
Levin, Alvar 1 uppteckning
Lewin, Kurt 1 brev, 1 entrébiljett, 3 kort
Licht (?), Paula 1 brev
Lidén, Edw. 1 brev
Lidman, Sven 1 brev, 1 kort
Liedholm, Carl 1 brev
Lillienstierna, Signe & Helge 4 brev
Lindberg, Erik 2 brev
Lindberg, Karin & Tae 1 kort
Lindgren, Inga-Britta 1 kort
Lindhagen, Hedvig 1 kort
Lindström, Fritz 1 brev, 1 kort
Lovén, Arne 2 brev, 2 kort
Lundgren, Anna Lisa 1 kort
Lundström, N.S. 1 brev
Löfgren, Gustaf 1 kort
Löfroth, Naima 1 brev
Löfström, Gertrud 1 kort
Lang (?) 1 kort
Lena 2 blad
Lillan 1 brev koncept till svar av S. J-n
"Lill-systern" 1 brev
Lisa, Ragnar, Einar & Ruth 1 telegram
Lundbyvännen 1 telegram
M
Mander, Margit 7 brev
Marteau, Blanche 1 brev
Mathson, Eva 2 brev, 2 kort
Mathson, Oscar 2 brev
Michaneck, red. 1 brev och 1 svar
Molin, Emmy 1 avskrift
Müllern, G. 3 brev
M.B. 1 kort
Majken 1 brev
Maud 1 kort
Maud & Lasse 1 kort, 1 telegram
Mauritz 1 kort till A. Hilding
Märta, Anders & Thore 2 kort Norbäck
N
Nermans tryckerier 1 brev
Nilsson, Hilma 1 kort
Nilsson, Kerstin 1 kort
Nilsson, Maja 1 kort
Nilsson, Ruth 1 brev, 3 kort
Nilsson, Torsten 1 brev, 1 kort, 1 avbetalningskvitto
Norberg, Stina 1 brev (sönderrivet) samt koncept till svar
Norbäck, Anders 1 kort
Norbäck, Anders, Märta &
Thore 1 kort se ovan under Märta
Norbäck, Bo 2 brev, 1 kort
Norbäck, Märta & Anders 1 kort
Norbäck, Ingrid 1 brev
Norbäck, Johan 3 brev
Nordberg, Alice 2 brev, 2 kort
Nordengren, Per med familj 5 brev, 4 kort
Nordquist, Sigrid 2 brev
Nordström, Majken 1 kort
Nyberg, Ester (& Jan) 1 brev, 1 sönderrivet brev, 1 kort
Nyberg, Harald 4 brev, 1 kortbrev
Nyström, Gösta 2 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Nyström, Karl 1 kort
Näsström, Gustaf 1 brev
Nanna 1 kort
Nolla 1 kort
Non (?) (Nen?) & Carl 1 kort
O
Odéen, Clara 1 brev
Odéen, Sigurd 1 brev
Odén, Henry 1 brev
Ohlson, Ingeborg 4 brev, 1 kort
Oidentifierade –
Olander, Dagman 7 brev, 1 kort
Olander, Ragnar 4 brev
Olsén, Erland Paul –
Olsén, Uno 1 brev, 1 kort
Olsson, Arthur & Maj 1 telegram
Olsson, Gustav 1 kort
Olsson, Henny (?) 1 kort
Olsson, Nils 1 brev jämte anteckningar av S. J-n
Ord & Bild 1 kvitto
Oscar 1 kort
Oskarsbergarne 1 kort
 
6P - Ö Brev till Stefan Johansson som mottagare
P
Pauli (?), Hanna 4 kort, 1 telegram
Paulsson, Viola 1 kort
Pehrson, Johan 1 brev
Pehrson, P. J:r 1 brev, 1 kvitto
Persson, Arvid & Märtid 15 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Persson, Daniel 1 kort
Persson, Lydia 1 brev
Persson, Olof 2 brev
Pestelinni, Antoinette 4 brev, 2 kort
Peterson, Håkan 1 brev
Peterson, Ludvig 1 brev
P.N. (möjligen Nordengren) 1 brev
Paula (Licht) 2 brev
Peder 1 brev
Per 5 kort
Perla (G. Albert) 4 brev, 1 kort
R
Richenberg, Herbert 1 brev
Rinman, Sven 1 brev
Roose, Wanda & Age 1 brev
Rosendals konstförening 1 brevfragment
Roualt, Isabelle 1 brev
Rydbeck, Ingrid 1 brev
Rådström, Karin 1 kort
Rakel (kusin) 1 kort
1 kort till Sofia Johansson
Rut 2 brev, 4 kort samt sonetter
Ruth 1 brev
Ruth & Lasse 1 kort
S
Sagner, G. 1 kort jämte koncept från H. Kjellin
Salmson, Esther 14 brev, 3 kort, 1 visitkort
Salwén, Ingegerd 15 brev, 4 kort
Sandqvist, B. 1 kort
Schiller, Harald 1 brev
Schröder, Harald 1 brev
Schultzberg, A. 1 brev
Serner, Gertrud 3 brev
Sjöberg, Axel 3 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Spolén, Ann 1 kort
Starck, Gustav 1 telegram
Stenman, Gösta 1 brev, 1 kort
Stjerne, Magnhild 2 brev, 1 kort
Stjerne, Solveig 1 kort
Stolpe, Sven 3 kort jämte ett svar från H. Kjellin
Strindberg, Sven 5 brev
Strömberg, Ruth 10 brev, 7 kort
Swedlund, Pelle 3 brev
Svenson, G.(Gillbert?) 1 kort
Svenssons i Västanberg, fam. 2 kort
Swärd, Ellen 1 brev
1 brev till Sofia Johansson
Söderberg, Sixten 1 brev
Söderlundh, Lille Bror 1 brev
Söderlundh, Lisa 1 kort
Signe 1 brev
Sigrid & Gösta 1 telegram, 2 kort
Sigurd 1 brev
Stina & Bert 1 telegram
Syster, J. 1 kort
T
Tellander, Per 1 brev
Thelning, L.W. 1 brev till M. Larsson
Thiel, Ernst 1 kort
Thor, Carl 1 brev
Thålin, familjen 3 kort
Tidefors, Lars 2 kort
Trolle, Rolf 2 kort
Tålkmer (?), Astrid (Norge) 2 brev
Törnquist, Elias 1 kort
Talgoxarna & Ingegerd 1 brev
Thilda 1 kort till Sofia Johansson
T.U. (I.U.?) 1 kort
Tösen 1 brev
U
Uddenberg, Kerstin 1 kort
Ulander-Larsson, Margit ("Vi") 3 brev, 2 kort
Uno 1 kort
W
Wang, Helene 5 brev, 2 kort
Wennberg, Bo 2 brev jämte ett svar från H. Kjellin
Wennerström, Loa 1 kort
Wennerström, Ivar 1 brev
Werner, Hilding 7 brev, 1 telegram
Westholm, Alfred 1 brev
Westman, Karin 1 brev till A. Hilding.
? – anm. av Marianne Leije
Vidén (?), Bella 1 brev
Wijk, Hjalmar 1 brev
Wiklund, Maj-Lise 1 kort
Wilhelmson, Carl 1 brev ? – anm. av Marianne Leije
Winge, Knut 4 brev, 1 kort, 1 telegram
Witkowsky, Asta & W. 4 kort
Wåhlin, Anna 1 kort
Wåhlin, Karl 5 brev, 2 kort samt dikter av S. J-n
Wärmlands museum 1 kvitto
Wilma 2 brev
Vivi, Majken & Agnes 1 kort
Z
Zetterlund, Göran &
Lidell, Birgit 2 kort
Zetterlund, Lars 1 kort
Ö
Österman, Emil 1 brev
Ej identifierade avsändare 3 brev, 1 kortbrev, 2 kort
2 koncept av Axel Hilding
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter