bild
Arkiv

Nutida svenskt silvers arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_53-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yGlCyylzKCHx6B1Wnyi5or0
ExtraIDEA_53-1
Omfång
10 Hyllmeter 
96 Volymer 
Datering
19632006(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum
Arkivbildare/upphov
Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Nutida svenskt silver (1963)
Alternativa namn: Nutida svenskt silvers arkiv
Kategori: Förening. Ospecificerad (Design)
Kategori: Förening. Ospecificerad (Förening)
Kategori: Förening. Ospecificerad (Galleri)
Kategori: Förening. Ospecificerad (Konsthantverk)
Kategori: Förening. Ospecificerad (Silversmed)
Kategori: Förening. Ospecificerad (Silversmide)

Innehåll

ArkivhistorikNutida Svenskt Silvers arkiv - en gåva till Nationalmuseum
År 2013 beslutade styrelsen i Nutida Svenskt Silver (Nfs) att omstrukturera föreningens verksamhet och 19 juni samma år avveckla utställnings- och försäljningslokalen på Arsenalsgatan 3 i Stockholm. Samtidigt beslutade Nationalmuseum att ta emot, som gåva, föreningens arkiv om ca 11 hyllmeter med handlingar rörande dess 50 års intensiva och mångsidiga verksamhet. Nutida inledde då en ny fas av sin historia med nya samarbetsformer och nya arenor med hemsidan www.nutida. som en mittpunkt. Föreningens ständiga strävan att stimulera silversmideskonsten till nyskapande och till förnyelser i syfte att spegla vår nutid, träder i och med detta, i den ”virtuella” framtid.
Våren 2015 uppordnades och förtecknades Nutidas arkiv av Emilia Ström i ett nätbaserat arkivförteckningsprogram Visual Arkiv. Materialet kompletterar den, redan av Nationalmuseum förvaltade Silversmedsföretaget Atelier Borgila Arkiv och Carl Hernmarcks (1901-1990) efterlämnade handlingar. Carl Hernmarck var avdelningsföreståndare för konsthantverksavdelningen vid NM 1945-1966 och initiativtagare till bildande av föreningen Nutida Svenskt Silver 1963. Tillsammans utgör dessa arkiv en unik källa för forskning rörande Nationalmuseums silversamling från 1500-talet fram till 2013. Tillsammans med Nationalmuseums silverföremålsamling utgör museets arkiv en komplex och tillgänglig resurs för forskare och allmänhet.
Nutida Svenskt Silvers arkivförteckning
Nfs:s arkiv förtecknades enligt den allmänna arkivscheman och rymmer 96 volymer. Räkenskaper, verksamhetsberättelser och register utsorterades därför ur pärmar med protokoll samt korrespondens. Utställningsdokumentationen omfattande ursprungligen 41 pärmar uppordnades i 36 volymer där listan av omkring 370 utställningar, fr.o.m. föreningen Hantverket 1960 till och med år 2006, finns nu registrerad i VA.
De hundratals i utställningshandlingar bevarade vernissagekort vittnar med vilken fantasifullt idérikedom och helhetstänkande presenterade Nfs sina utställningar. Här speglas föreningens ambitioner att representera och stimulera den svenska silversmideskonsten i dess fulländade formspråk. Många vernissagekort konceptuellt knyter an till utställningens tema där text och bild, form och innehåll och ibland även materialet lekfullt samverkar.
Arkivets handlingar innehållande presentationer av 98 smeder med påsiktsbilder, CV, enstaka originalteckningar, brev, pressklipp och trycksaker omfattar 12 volymer. 2 volymer handlingar med korrespondens och 1 volym enbart korrespondens med smeder kompletterar ytterligare bilden av de enskilda konstnärernas verk och liv. Till arkivet hör också ett bildarkiv med slides, stordianegativ, CD och film dokumenterande smedernas arbeten, Nutidas utställningar och verksamhet om 10 volymer samt 21 volymer med pressklipp och Nfs:s publikationer.
Nutida Svenska Silvers bevarade handlingar speglar föreningens kontinuerligt täta samarbete med Nationalmuseum mellan 1963-2006. Föreningens nationella och internationella utställnings verksamhet har varit invävd i Nationalmuseums. Museets intendenter engagerades kontinuerligt i föreningen medan till museets förvärvade och donerade silverföremål förmedlades direkt och indirekt genom föreningen.
Porträtt av silver
Silver är ett hårdarbetat material med de unika egenskaperna att spegla ljuset. Föremålen av silver, särskild corpus arbete, har därför en aura av ljus, skimmer eller glans. Utmärkande för den svenska silversmide är att många svenska smeder arbetar just med corpus vars ytas speglingsegenskaper bidrar starkt till formernas skönhet. Till Nutidas bildarkiv hör en omfattande och en unik samling fotografier av silverföremål tagna av bl.a. Hans Hammarskiöld, Ulf Sjöstedt, Sune Sundahl, Bernth Johansson, Bengt Carlén, Karl-Erik Granath, Carl A. Nordin, Berndt Sollevi och Reijo Rüster. Med kameran och med ljuset återger de, i raffinerade kompositioner, ljusets spel med kontraster av materialets skildbehandlade ytor och formernas lekfullhet. Bilderna belyser och framhäver det svenska hantverkets högsta kvalité som dess kännemärke. 1985 uppmärksammade Nutida det svart-vita fotografiets förmåga att återge silverföremålens skönhet i en fotoutställning Porträtt av Silver med verk av Sune Sundahl, exponerade tillsammans med silverföremål på Arsenalsgatan 3.
Emilia Ström
Våren 2015

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2022-03-24 08:54:01

Nyheter

den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


den 2 september 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter