Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Nationalmusei Vänners arkiv  (1911 – )

Organisation

KategoriFörening. Ospecificerad (-)
HistorikFöreningen Nationalmusei Vännner
Föreningen Nationalmusei Vänner grundades 1911 på initiativ av dåvarande Kronprins Gustav Adolf och Thorsten Laurin. FNV har till ändamål att stödja Nationalmuseum genom inköp av konstverk till museets samlingar eller bidra till museets egna inköp. Föreningen delar ut stipendier för att stimulera och premiera förtjänstfulla konstnärer. Stipendier delas även ut till anställda vid museet för studier inom områden som berör museets verksamhet. Ett årligt forskningsstipendium och ett konstpedagogiskt stipendium delas också ut.
Ett annat led i verksamheten är att stimulera och fördjupa medlemmarnas och allmänhetens intresse för Museet och dess verksamhet. För sina medlemmar har NMV genom tiderna anordnat visningar, utflykter och resor. Föreningen har idag, 2006, ca 5000 medlemmar.
Nationalmusei Vänners arkiv omfattar ca 10 hyllmeter handlingar. Här återfinns årsmötes- och styrelseprotokoll, korrespondens, medlemsregister, räkenskaper. F-serien innehåller en mängd handlingar som rör föreningens evenemang och program för sina medlemmar. Det finns även handlingar rörande förvärv av konstverk. Allt detta ger en bild av föreningens verksamhet och man kan följa förändringar över tid. Då föreningen fortfarande är verksam förvaras handlingar även på NMV's kansli. T ex är samlingen handlingar rörande stiftelser och fonder ofullständig. På sina håll finns det hänvisningar i arkivförteckningen till volymer som förvaras på NMV's kansli.
Camilla Sandahl
2006-11-28
ReferenskodSE/AB144/EA_2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/dM44GfdlGKokSBQg0osMf3
SpråkSvenska
ExtraIDEA_2

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter