bild
Serie

Handlingar rörande Edward Halds verksamhet

Edward Halds personarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11917 – 1981, u.d.Orrefors glasbruk - spridda handlingar
1. 1917-1981 Diverse spridda handlingar
1923 Holger Nyblom, diverse artiklar
1924-1950, u.d. Diverse dikter och visor
1926 Surrogat för Festskrift vid Orrefors Bruks 200-års jubileum av Edward Hald
1927? Lennart Nyblom, föredrag om "Svenskt konstglas från Orrefors", maskinskrivet
1935 Edward Halds tal i Waldorf-Astoria den 14 maj, maskinskrivet
1932-1943 Diverse handlingar rörande Simon Gate. Innehåller brev från Gate till Hald, Kalmar 1943-08-14, 1 bl. 2 s. skrivna
1943 Handlingar rörande Edward Halds 60-års dag
1917-1947 Förteckning över Orrefors' utställningar
1941-1942 Diverse handlingar rörande provning av belysning undertecknade av Nils A. Blanck m.m.
1944 Order nr 164:6
1946-11 Orrefors, Brev till alla anställda hos AB Orrefors Glasbruk, tryckt blad
1949 Guy Robert, föredrag om "Varuanpassning med exempel från export av konstindustri"
1950-09-07 rapport från USA-resa
1951 Orrefors Liste des Jeunes Patrons
1954 Erik Flemings 60-års dag, maskinskrivet
1957 Rapport från resa till London och Hamburg
1958-1965 Diverse korrespondens rörande anställningsvillkor. Innehåller anställningskontrakt mellan Edward Hald och Orrefors glasbruk
1969 Förteckning över svenska glasbruk
1981 Orrefors Information. Tryckt blad
2. Diverse odaterade handlingar, bl.a.
U.d. Gate-Hald museet i Orrefors - förteckning över utställda föremål
U.d. Karl Bergqvist, Meddelande, maskinskrivet
U.d. Edward Halds hyllning av Orreforskonstnärer av senare generation, Postogram
3. 1920-talet - 1970 Diverse uppsatser, föredrag, manuskript och anteckningar av Edward Hald
Bl.a. "Om modern glasindustri och konstglas", Stockholm 1920-talet. Handskrift
"Om glas och dess tillblivelse som material och utformning till hemmets nytto och prydnadsföremål.."
 
21910 – 1984Utställningar - utställningskataloger och vernissagekort med anteckningar, prislistor, trycksaker m.m. En del av fotografier, pressklipp och kataloger överflyttades från kartonger märkta ursprungligen: Pressklipp och trycksaker samt från mappar med fotografier.
1910 De unga, Stockholm 1910
1914 Edward Halds utställning, Konstnärshuset, Stockholm. Med anteckningar och prislistor
1915 Svenska expressionister i Berlin, Schwedische Expressionisten, Der Sturm ausstellung, Berlin
1916 Moderne Svensk Kunst, Den frie Udstillings Bygning, Köpenhamn
1916 Edward Hald - Oljemålningar och akvareller, Liljevalchs konsthall. Innehåller anteckningar och fotografier
1917 Edward Hald, Universitetets Konstmuseum, Lund
1920 Italienskt konsthantverk, Liljevalchs konsthall, Stockholm. Se även EH 1:3
1925 Parisutställningen. 2 fotografier av den svenska avdelningens utställning, interiör och exteriör
1928 Utställning i Jönköping. Ett fotografi av interiören
1930 Stockholms uställning. Ett fotografi av Orrefors utställning
1937 Världsutställning i Paris. Ett fotografi av den svenska avdelningens utställning
1939 Swedish Art and Crafts, Världsutställning, New York, New York World's Fair. Ett svart vitt fotografi av utställningsinteriören
1941 Simon Gate och Edward Hald, Smålands museum, Växjö
1948 Nordiska Kompaniet AB, Stockholm
1949 Edward Hald, B. Waldenströms Konsthandel AB, Stockholm. Innehåller anteckningar och prisuppgifter
1949 Nio Kronobergsmålare, Smålands museum, Växjö
1947 Målningar av Edward Hald, Konstnärshuset, Stockholm. Innehåller fotografier av utställningsdokumentation
1952 Målningar, teckningar och träsnitt åren 1906-1952 av Edward Hald, Kalmar Konstmuseum
1952 Åtta konstnärer utställa Oljemålningar, Gouacher, Pasteller, Teckningar, Grafik, Smålands Museum, Växjö
1952 Edward Hald, Kalmar Konstförening, Kalmar
1954 Glass Artists in Sweden, Art in Society, The international Student Seminar in Lund, Konsertsalen in the Lunds Students' Union House, Lund
1957 Edward Hald, Smålands museum, Växjö. Innehåller prislistor
1958 Edward Hald - Retrospektiv utställning, Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg
1959 1909 års män, Jubileumsutställning, Liljevalchs konsthall, Stockholm
1959 Edward Halds glas från Orrefors 1917-1959, Växjö Glasmuseum
1960 Edward Hald, Glas, målningar, akvareller, teckningar, litografier, Värmlands museum, Karlstad
1960 Edward Hald, Borås konstmuseum, Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening, Borås
1963 Edward Hald - måleri, teckningar, glas, Smålands museum, Växjö
1963 Edward Hald - utställning på Kalmar Konstmuseum, Kalmar
1967 Edward Hald, Konstnärshuset, Stockholm
1971 Målningar och teckningar 1906-1971, Smålands museum, Växjö. Utställnignskatalog med prislistor och anteckningar
1973 Edward Hald - Orrefors glas design, Nordiska Kompaniet, Stockholm. Se även EH 4:3
1977 Edward Hald - Transponism, Smålands museum, Växjö
1978 Orrefors - Hald og ny glasskunst, Kunstindustimuseet i Oslo
1983 Glas av Simon Gate /Edward Hald, Orrefors och Svenskt Glas AB, Birger Jarlsgatan
1983 Edward Hald - en pionjär inom konstindustrin, Nationalmuseum, Stockholm
1983 Edward Hald, Prins Eugen Waldemarsudde, Stockholm. Innehåller listor över preliminärt urval av målningar, anteckningar, biografi m.m.
1983 Gate - Hald - Ryd 100 år, Sommarutställning, Smålands museum, Växjö
1983 Edward Hald, Nybro Konstförening. Prislista
1983-1984 Simon Gate Edward Hald ur Agnes Hellners Orreforssamling
Övriga utställningar
1950 Brita Lagerström-Hald 1878-1831, Minnesutställning, Smålands museum, Växjö
1983 Fibben Hald, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
 
31923 – 2014, u.d.Diverse spridda handlingar.
1923 Handlingar rörande Holger Nybloms artiklar om Orrefors
1928? manuskript av Edward Halds radiotal: "Hur man gör ett glas"
1958 Sundsvalls stadsmuseum, ej signerad uppsats, maskinskrivet
1967 Lidén, Elisabeth, Invervju med Edward Hald
1973 Edward Hald berättar, 08-1973 /SR, Nordiska kompaniets utställning, Edward Hald 90-år
1991 Händelseregister över Edward Halds liv 1912-1935 nedskrivet antagligen med uppgifter från Edward H.
2013-2014 Handlingar rörande Edward Halds personarkiv med reversal
U.d. Invervju med Edward Hald, utkast, maskinskrivet
U.d. Nilsson, Adrian? Sammandrag över ett föredrag om "Konstnärsmaterial och dess använding", med påskrift: Adrian Nilsson hos Wilhelm Becker". Maskinskrivet
U.d. Malmsten, Carl, "Reservation - avlämnad till Svenska Slöjdföreningen angående nyorganisation av den konstindustrella undervisninten ..". Maskinskrivet
U.d. Manuskript till artikel: "Edward Hald, nyskapare inom glas, finner nu nya vägar inom måleriet". Maskinskrivet
U.d. Manuskript till artikel: Swedish Design Pioneers in Glass and Chine - Gate Hald Kåge of Orrefors and Gustavsberg. Maskinskrivet
 

Nyheter

den 21 juni 2022
Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider
Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider un...


den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter