bild
Serie

Personliga handlingar

Edward Halds personarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11859 – 1909, u.d.Diverse minnessaker: korrespondens, visitkort, fotografier, almanackor, en dagbok, Bibeln, m.m.
1859-1860 Dagbok i manuskript av Ruth Svensson, sedermera Svedberg, ägnad Fru Consulinnan Jenny Lundgren
1887 Barnens Vän, elfte årgången
1895 Bibeln - Den heliga skrift innehållande Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker.
Gåva från O. Bernadotte
U.d. Diverse pressklipp märkta: "Visor Paris 1909"
U.d. Prosadikt, "Bryggande punsch i går kväl jag ..", handskivet
Cigarrask märkt: "Minnen Edw Hald 1898". Innehåller brev, ett dageurotypi, diverse visitkort, små almanackor, ett porträttfotografi, en silhuettklipp, små barnteckningar av Edward Hald, minnessaker efter moder Jemima Svanlund m.m.
1892 Edwards Julönskningar
1901 Långfredags aftonsång, predikan i Sjösås af S. Freidenfelt
1904-05-24 Ole Falck - Silverbröllop - tryckt i Griegs bogtrykeri
1904 Leipzig, Dikt till onkel Ole Falk i Bergen, handskivet
1905 "Prolog" i diktform daterad Dresden 1905-11-21, handskrivet
1905 "Avlyssnat samtal vid ... sommaren 1905", handskivet
U.d. Diverse dikter, handskrivet
Korrespondens
1863-03-13 Carlshamn, Till Jemima Svanlund från Rosalie Bergh, 1 bl. 4 s. 3 1/2 s. skrivet
1883-11 Till Edvard Ditlef Hald, från Roth, 1 bl. 4 s. 3 s. skrivna
1895-06-22 Xavia, Till B. b. Edvard Ditlef Hald, från Din gamle B-papa. Nei.., 1 bl. 4 s. fullskrivna. Med påskrift på kuveret med blyerts: "Farfars sista bref"
1901-02-09 Sjösås, Till Fru J. Lagerström!, från Samuel Freidenfelt, 1 bl. 4 s. 1 s. skrivet
 
21871 – 1966Diverse personliga handlingar, kvitto, bankböcker och kontrakt
1871-1880 Aktie-Bref Nr 142 uti Kultorf Aktie-Bolaget Industria
1903 Leipzig, ansökan till inskrifvningsnämnden
1905 Edward Halds respass och visum
1905, 1964 recept från ögonläkare
1906 Erlaubniss - Karte, Altenberg i. Erzgeb
1906 Dienstbuch für den "Dienstbotenball"
1898-1920 Diverse bank- och kassaböcker
1912 Försäkringsbrev
1915 Diverse handlingar rörande firman D. Hald & C.o AB. Innehåller brev till Emima Svanlund gift Hald. Se EH 3:3
1919 Skattedeklaration för Matteus norra uppbördsdistrikt, Stockholms stad
1921-1922 Paris, Inregistreringshandlingar - Administration de l'enregistrement, des Domaine et du Timbre
1947 Sjukkassebok för Ingeborg Anna Birgitta Hald
Diverse kontrakt
1895 Hyreskontrakt för lägenhet vid Vasagatan 6
1905 Bevis på fastighetsförsäljning N:42 Dalagatan
1909 Överlatande av ateljé från fröken Lotten Rönquist
1909 Köpekontrakt för fastighet i Karlshamn
1910 Kontrakt med Aktiebologat Stockholm telefon
1945 Köpe- och försäljningskontrakt för Dalagatan 42
1947 Hyreskontrakt med Svenska Konstnärernas förening, utställningssalen i Konstnärshuset
U.d. Lägenhetsplan för Tegnérgatan 57
1900 - 1971 Diverse kvitto, kontoutdrag och följesedlar. Innehåller redovisning för 40-kronor under Juli och Augusti 1900.
 
31889 – 1962Intyg, betyg, handlingar rörande utbildning. Innehåller även handlingar rörande Italien- resor och den italienska utställningen
1. 1893-1912 Diverse utbildningsbetyg och intyg
1893 Brumerska skolan, avgångsbetyg
1894 Östermalms Allmänna Läroverk, terminsbetyg
1895 Vitsord över feriearbete
1896-1903 Stockholms Norra Latinläroverk, terminsbetyg, 12 st.
1900 Konfirmationsbetyg
1903 Stockholm, Studentexamen, Maturitäts - Zeugnis
1903-1904 Universität Leipzig, 2 st.
1905 Arbetsintyg, Stockholm, Josef Norén, Bygg-ingeniör
1905-1906 Königl. Sächs. Technische Hochschule, Einschreibe-Buch
1906 Dresden, intyg, undertecknad Anton Voitus von Hamme
1906 Dresden, Correcturstunden, undertecknad Anton Voitus von Hamme
1912 Stockholm, Konstnärförbundets skola, undertecknad av Karl Nordström. Innehåller även Brita Lagerströms intyg
2. 1889-1902 Handlingar rörande föreningsliv
1899 Gymnastiska Sällskapet
1891-1901 Föreningen Utile Dulci
1902 Sällskapet Concordia
3. Diverse kollegieblock från utbildningstiden
4. 1919-1962 Handlingar rörande italienska resor samt italienska utställningen på Liljevalchs Konsthall 1920. Innehåller dagboksanteckningar, manuskript till artikel i Barometern: "En resa till Sicilien" 1956, teckningar, ett fotografi, kvitton och kontrakt. Se även korrespondens EH 3:3, brev från Emil Kinander till Carl Möller samt Handlingar röranda utställningar EH4:2
 
41933 – 1980Diverse spridda personliga handlingar
Signe Hedberg - Tal till Edward Halds 50-års dagen
1933 Tecknad hyllning till Edward Halds 50-års dag - 10 tuschteckningar med text påklistrade på 5 bruna kartonger
1933 Egenhändigt utförda collage på bl.a. Orrefors Bruks brevkort - nummererade 1-36
1939 Diplom för utmärkelse: Ordre National de la Légion d'honneur, undertecknad Paris, 26 juli. Bevaras i EH 6:1
1943 Arthur "Dicken" Hald - Tal till Edward Halds 60:års dag
1964-1965 Skrivelser rörande Kungl. Maj:t konstnärsbelöningar
1957-1968 Nationalmuseums tack brev för donationer
1966 Medlemsregister / Register of members of the Faculty of Designers for Industry of the Royal Society of Arts
1972 AGA Direktionen - rörande inköp av Halds målning föreställande ett parti av Lidingö
1962 Kungliga Patriotiska Sällskapets tilldelning av belöningsmedalj för förtjänster om yrkenas förkovran
1948-1968 Handlingar rörande Svenska Slöjdföreningen
1963 - 1980 Handlingar rörande Hald - Gatefonden och Stiftelsen Konstnärernas hjälpfond "Minnesfonden".
Edward Halds 90-års dag. Innehåller handlingar rörande NK-utställning 1973
 
51909 – 1949Dagboksanteckningar. Innehåller även brevutkast och brevkoncept
1909-1911 Anteckningsblock märkt: "Dagbok 1909-1911". Inbunden
1915-1919 Dagboksanteckningar
1926-1927 Diverse anteckningar på lösa blad
1933-1940 Dagboksanteckningar
1943-1949 Diverse anteckningar och koncept
 
61926 – 1959Anteckningar i skissblock, anteckningsblock, kalendrar och kassaböcker. Innehåller även skisser och brevutkast
1933-1945 Journal, Orrefors märkt "21 April - 1945.1947, 1948 / Orrefors 1933 / 1974"
1937 Stenogramblock med anteckningar och brevutkast, märkt: "april 1937"
1945 Kalender märkt: "Födeldedagar / Bemärkelsedagar"
1952-1957 Anteckningsblock - linjerade kopieblanketter
1955 Anteckningsblock
1955 Skissblock med anteckningar
1957 Skissblock med anteckningar
1957 Skissblock med anteckningar
1957 Skissblock med anteckningar och porträttteckningar
1957-1961 Skissblock med anteckningar och brevutkast
1959 Kalender märkt: "Orrefors"
1959? Anteckningsblock
1926-1958 Diverse anteckningar på lösa blad
1945-1954 Dagboksanteckning märkt: Graverade hedersgåvor av Hald, 1 bl. 1 s. skriven
 
71953 – 1965Dagboksanteckningar, anteckningar, brevkoncept och koncept
1953-1957 Dagboksanteckningar
1955 Dagboksanteckningar, brevkoncept
1956-1958 Dagbok No 1.
1959-1961 Dagbok No 2.
1961 Dagbok
1962 Dagbok No 3.
1963-1965 Dagbok
1956-1963 Diverse anteckningar, koncept märkt: "Diverse utom DB Nr 1. o 2" med rubriker: Brev, Fakturor, Koncept, Konst, Lecture, Memoarer, Personer, Radio, Språk, Skisser, Utställningar, Målningar
1955-1956, 1965 Diverse anteckningar med rubriker: Lino - Träsnitt, Lecture, Rotary, Målningar, Memoarer 1956
1956-1965 Diverse anteckningar, koncept med rubriker: "Böcker, Tal, Språk, Artiklar, Resebeskrivningar, Intervju, Lectures, Teckningar. Innehåller skisser till glas från 1963: Tricoloren, Dögål, Snöstjärnan, Suède - France
 
81960 – 1970Anteckningar i skissblock, kalendrar och anteckningsblock. Innehåller även skisser och brevutkast
1960 Kalender
1960 Skissblock med brevutkast och anteckningar
1961-1964 Skissblock märkt: "Brevkoncept"
1962 Skissblock med anteckningar och skisser märkt: "Italia /Resa"
1963 Skissblock med anteckningar, brevutkast och skisser
1963 Skissblock med brevutkast och skisser
1964-1970 Skissblock märkt: "Dagbok Jobb 1970 / 15/2 Mem"
1960-1970 Diverse anteckningar på lösa blod
 
91965 – 1970Anteckningar i skissblock, kalendrar och anteckningsblock. Innehåller även skisser och brevutkast
1965 Skissblock med anteckningar och dagboksanteckningar
1965 Skissblock med dagboksanteckningar märkt: "Rotary"
1965 Timdagbok
1965-1970 Croquisblock med anteckningar, skisser, pressklipp och koncept. Innehåller bl.a. skisser till plakett av glas föreställande Pär Lagerkvist
1969-1970 Anteckningsblock med brevutkast och koncept
1969-1970 Skissblock med anteckningar och brevutkast
1969-1970 Skissblock med anteckningar, dagboksanteckningar och memoarer
1969-1970 Skissblock med dagboksanteckningar och anteckningar
1969-1970 Skissblock med anteckningar
 
101966 – 1976Dagboksanteckningar, anteckningar med pressklipp, brevkoncept
1966-1970 Dagboksantekningar märkt: "DB 69"
1972-1973 Dagboksanteckningar märkt: "DB 72"
1973-1976 Dagboksanteckningar märkt: "DB 75"
1966-1974 Kollegieblock märkt: Urklipp, Ulf Linde se Bakifrån .. 14/5 1966. 1966 / Mars 1970"
1971-1979 Diverse anteckningar på lösa blad
U.d. Diverse odaterade anteckningar
 
111970 – 1972Anteckningar i skissblock, kalendrar och anteckningsblock. Innehåller även skisser och brevutkast
1970-1971 Skissblock märkt: "DB och mem. 29 okt. 1970 / Brev andra vägen, Testamente 17/12 70"
1970-1972 Anteckningsblock märkt: "Journal (Mem) / DG"
1970-1972 Skissblock märkt: "Urklipp / Tavelvärden / Testamente / DG" m.m.
1971-1972 Skissblock märkt: DB / MEM / Orrefors / Slakt. 71.-71"
1972 Skissblock märkt: "MEM / DG / Ausklipf."
1972 Skissblock märkt: "D.B. / Brev/ Koncept./ Mem"
 
12-Renskrivna dagboksanteckningar, memoarer och tal. Innehåller även handskrivna dagboksanteckningar och anteckningar.
Materialet utsorterades ur fyra pärmar. Två omärkta och två med följande märkning:
Edward Dagbok 1901-1911 + Jan 27-26
Mars 1974, memoarer / DB + MEM 1/12 - 71 / Pommery Papper
1. Edward Dagbok 1901-1911 + Jan 27-26"
1901-1902 Dagbok 1
1902-1906 Dagbok 2
1906-1908 Dagbok 4
1907-1911 Dagbok 5
1909-1911 Dagbok 6
1915,-1917, 1919 Dagboksanteckningar
1917, 1919 Dagboksanteckningar
1923-1924 Dagbok
1926-1927 Dagboksanteckningar i Kvaralsalmanacka
1926-1927 Dagboksanteckningar
2. Mars 1974, memoarer / DB + MEM 1/12 - 71 / Pommery Papper
Innehåller dagboksanteckningar, anteckningar och delar av renskrivna memoarer. Innehåller avskrifter av brev från och till Arthur Hald, 1906
3. Omärkt mapp
Diverse uppsatser, tal och manuskript
4. Omärkt mapp
Underlag för Edward Halds biografi, delvis maskinskrivet. Innehåller renskrivna dagboksanteckningar och kalendrar
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter