bild
Arkiv

Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Tessininstitutets arkiv


 Serier (31 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B 1Utgående skrivelserGunnar W. Lundberg utgående korrespondens 
CDiarier 
C 1Diarier över utgående skrivelserInbunden om inte annat anges
Se även E 1:1 - E1:4 Tessininstitutets korrespondens
 
C 2Diarier och förteckningar över depositioner 
C 3Diarier över utverkade frikort 
DRegister och liggare 
D 1Besöksliggare 
D 2Kortkatalog över inventarierMaterialet i serien D2 är skannat och ligger i mappar på mimer utom volym D2:10 innehållande kortkatalog med hänvisningsregister för konstnärsnamn.
R:\Inventarier\Övriga inventarier och register\Tessininstitutet\Tesininstitutets inventarier
 
D 3Accessionskataloger efter inventarienummerMaterialet i serien D3 är skannat
R:\Inventarier\Övriga inventarier och register\Tessininstitutet\Tesininstitutets accessionskataloger
4 volymer D3:1 - D3:4 bevaras i en kartong
 
D 4Accessionskataloger över inköp och gåvorVolym D4:1 - D4:4 bevaras i en kartong 
D 5BeståndskatalogerBeståndskataloger över samlingar av Bernadottemuseet i Pau - se även F3:4 - F3:6 
D 6Arkivförteckningar och bakgrundsinformation 
D 7Personalhandlingar* 1947-1950 Diverse kopior på brev rörande anställda på TI
Förvaras i D 6:1
 
EKorrespondens 
E 1KorrespondensSerien i kartonger om inte annat anges.
Volym E1:5 och E1:6 berör CCS:s korrespondens. Fotobeställningar för åren 2002-2004 har gallrats
 
E 2Centre Culturel Suédois (CCS) korrespondens 
FÄmnesordnade handlingar 
F 1Utställningar och evenemangI kartonger om inte annat anges.
Serien är ordnad kronologiskt. Handlingar består av fotografier, utställningskataloger och pressklipp. Utsorterade negativ bevaras i voym F1:14 i M2
 
F 2KonstnärsarkivSerien innehåller akter med fotografier, ofta med negativ, av verk utförda främst av svenska konstnärer verksamma i Frankrike och franska konstnärer verksamma i Sverige samt verk speglande de svensk-franska förbindelser. Akterna innehåller enstaka brev, anteckningar, pressklipp och trycksaker. Tyngtpunkten ligger på Tessininstitutets egna samlingar. Serien innehåller även akter med fotografier och planritningar av Tessininstitutets byggnader och trädgård. Utsorterade plastnegativ ur volymerna F2:1 F2:13 bevaras i volymerna F2:15 - F2:17. 
F 2 AKonstnärsarkiv - Niclas Lafrensen d.y.I kartonger om inte annat anges.
Serien består av Gunnar W. Lundbergs handlingar rörande Niclas Lafrensen d.y. Materialet innehåller huvudsakligen katalogkort för Lafrensens verk i TI:s samlingar, fotografier, anteckningar och korrespondens. Här finns även reproduktioner, reproduktionsgrafik, särtryck och pressklipp. Utsorterade plastnegativ bevaras i volym F1:14
 
F 3Musée Bernadotte, Ville de PauBernadottemuseet i Pau 
F 4Le Régiment Royal SuédoisPlastnegativ utsorterade ur F4:2 bevaras i F2:17 
F 5Gunnar W. Lundberg - efterlämnade handlingar 
KFotografier 
K 1Skioptikonbilder och slidesSerien innehåller främst dubletter av fotografier som bevaras i serien F 1 och F 2. Skioptikonbilder bevaras i trälådor, M2. 
LTrycksaker 
L 1Böcker, särtryck och pressklipp 
L 2Svenskt-franska konstgalleriet auktionskatalogerGunnar W. Lundbergs samling av auktionskataloger. Publikationer innehåller ofta egenhändiga anteckningar med bl.a. uppgifter om slutpriser, ägare m.m.
Svenskt-franska konstgalleriets upplaga av auktionskataloger omfattar enbart åren 1926-1951. Se även Nationalmuseums enskilda arkiv, Svenskt-franska konstgalleriet F8:1 - F8:16
 
L 3Liljevalchs konsthall utställningskataloger 
L 4Sigge Björcks Konsthandel A.-B. auktionskataloger 
L 5Diverse auktionskataloger 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter