bild
Serie

Konst i skolan

Föreningen Konst i skolan

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11947 – 1972Arkivet omfattar 1 volym. Handlingarna utgörs främst av kopior av protokoll, korrespondens,
utkast till skrivelser och annat arbetsmaterial mellan åren 1947 - 1972.
Aktomslag 1:
* Föredragningslista för styrelsesammanträde den 19 december 1947, samt
styrelseberättelse.
* PM ang. tillsättande av en aktiv befattningshavare inom Konst i skolan, sl. 1940-
talet.
* Arbetsplan för föreningen 1948.
* Utdrag ur föreningens konstituerande möte den 24 oktober 1947.
* Styrelsens förslag till stadgar för föreningen, u.å.
* Föredragningslistor från 1948.
* Förslag till ändringar av stadgar, u.å.
* Meddelande rörande sommarkursen 1948.
* Verksamhetsplan för 1948.
* Arbetsrapport 1949.
* Föredragningslista vid sammanträde den 10 oktober 1949.
* Förslag till arbetsplan 1949/50.
* Styrelseberättelse för 1948 m.m.
Aktomslag 2:
* Balansräkning per den 10 november 1948 samt vissa handlingar rörande
styrelsen 1948.
* Utkast till brev till Konungen den 5 maj 1949.
* Lista över medlemsavgifter februari 1949.
* Förteckning över deltagande konstnärer och konstverk i utställningen i Åmål
1950.
* Tidsplan för vandringsutställningar vårterminen 1950.
* Föredragningslista för arbetsutskottets sammanträde den 26 maj 1951.
* Styrelseberättelse för 1950.
* Förteckning över deltagande i utställning i Västerås den 2 december 1950.
* Arbetsrapport för tiden 24 juni 1950 - 16 januari 1951.
* Förteckning över deltagande i utställningen i Tullinge vårterminen 1951.
* Tidsplan för vandringsutställningar.
* Föredragningslista vid styrelsesammanträde den 29 september 1953.
* ” ” arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 1953, den 8
maj 1953 samt den 14 november 1953.
* Arbetsprogram för verksamhetsåret 1952/53.
* Årsmöteshandlingar för 1952.
* Föredragningslista vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april, 26 april samt
den 7 september 1955.
Aktomslag 3:
* Förslag till skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kgl. Ecklesiastikdep., 1957.
* ” ” ” ” Konungen, 1957.
* ” ” ” ” Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 1959.
* Stadgar för föreningen Konst i skolan, u.å. samt för 1952.
* Förslag till skrivelse för medlemsvärvning vårterminen 1960.
* Verksamhetsberättelse 1958-59.
* Tryckt skrift ”Vad som gjorts 1959-60 i föreningen Konst i skolan”.
* Skrivelse rörande ”Konst i skolans konsultativa verksamhet”, januari 1956.
* Föredragningslista vid föreningen Konst i skolans årsmöte 1962.
* Tryckt skrift med information om föreningen Konst i skolan 1963-64.
* ” ” ” ” ” ” ” ” ” 1965-66.
* Föredragningslista med bilagor till föreningen Konst i skolans arbetsutskotts
sammanträde den 12 november 1968.
* Skrivelse från 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) till
styrelsen för föreningen Konst i skolan den 21 oktober 1969.
* Kopia på protokoll från sammanträde med 1965-års musei- och
utställningssakkunniga (MUS 65), sammanträdesdatum 25 november 1969.
* PM angående viss försöksverksamhet med utställningar inom ramen för MUS
65:s arbete.
* Föreningen Konst i skolans styrelseberättelse 1969/70.
* ” ” ” ” ” 1970/71.
* Yttrande från föreningen Konst i skolan till 1965-års musei- och utställnings-
sakkunniga (MUS 65) rörande riksdagens revisorers granskningspromemoria
nr 8/1971, ”Viss genom statsmedel bekostad utställningsverksamhet” (MUS dnr
398/71).
* Kallelse till styrelsemöte den 10 april 1972 med bifogad PM av Bengt Karlin
rörande Konst i skolan och MUS 65.
* Brev från Jonas Orring och Bengt Karlin till Riksutställningars arbetsutskott
den 18 mars 1970.
* Brev från Jonas Orring till Lennart Holm, generaldirektör för Statens Planverk.
Daterat den 7 januari 1970.
Aktomslag 4:
* Handlingar rörande Konst i skolans lotteriverksamhet (dragningslistor från
1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964 med lotter, vinstförteckning 1955/56, 1960,
1961).
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter