Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ernst Josephson

Josephson, Ernst

Material som insamlats och sammanfört från från olika samlingar och genom gåvor.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Dikter i orginal, skådespel, diverse arbeten från sjuktiden, avskrift sjukjournal:
Om lån av arkivet
Förteckning över arkitekt C. Marcus gåva
Josephsons sjukjournal (avskrift)
Dikter i orginal (från...)
"Molnets broder" av Joh. Ludvig Runeberg fri bearbetning E. Josephson
"von Essen" ett enaktsstycke efter Joh. Ludvig Runeberg
"Lotta Svärd" ett skådespel i fem akter
"Sandels" Skådespel i två akter
Diverse arbeten från främst sjuktiden
Från?
Reproduktion av figur i Sixtinska kapellet
Orginal hanteckning, gåva från Gelly Marcus
Dikter
Dikter
"Tonernas makt"
Hans släkt av Sten Bonnesen (1909)
"Peter Smed, Drömspel i fem hägningar"
"I egen snara" små akt i en akt
 
2Korrenspondens, föredrag, anteckningar till E. Josephsons biografi av K Wåhlin, diverse tryck, kontakt, anteckningar och särtryck:
Brev med E Josephson som avsändare
Kallelsebrev till utställningar
Föredrag om D. Josephsons anskomst till Sverige av R. Josephson
Antellska samlingarnas vård, brev till Herr och Fru Marcus
Urklipp och bilder
P. Stäaf ang. Gerda, är det så konstig...
PM ang. OPPONENTERNAS UTSTÄLLNING av E Josephson
E. Josephson:s diverse offentliga handlingar
E. Josephson samlat av K. Wåhlin (A 518)
Anteckningar till Karl Wåhlins biografi om E. Josephson (A 518)
Klichéavdrag, målningar, färgskalor
Brev till E. Josephson från Kungl. Akademin för fria konsten
Förteckning över E. Josephsons brev, dikter och manuskrift, juridiska handlingar och kallelser till utställningar
Katalog över E. Josephson artikel av K Wåhlin
Brev till W. Josephson 1889 från Hallselberg ang. E. Josephson
Brev ang. E. Josephson mottagare Walfrid eller Gelly (sorterade på avsändare)
Bokmärke tillhörande E. Josephson
Brev ang. E. Josephson med avsändare Prins Eugen mottagare Hilma Marcus (listor med namn)
E. Josephsons handlingar rörande Konstnärsförbundet (diverse tryck, röstsedlar och koncept)
E. Josephsons kontrakt
E. Josephsons diverse anteckningar
Kallelse till Sveriges författareförening
Brev till Hilma Marcus ang. E. Josephson från Tyskland
Brev till G. Marcus ang E. Josephson avsändare Grönvold, norska nationalmuseum
Brev från Rom 1879 (s. 171-173)
Brev till K. Wåhlin ang. E. Josephson (1910)
Brev till fröken Josephson från Sveriges allmänna konstförening (avsändare Wallander)
E. Josephson, brev ang. tysk guldmedalj (1896)
Diverse tackbrev till E. Josephson och W. Josephson
Teckningar och dylikt
Särtryck ur Historisk tidskrift (1945) och ur Göteborgmusei årstryck (1918)
Se Brevsamlingen
 
31. Brev, avskrifter av brev, minnesanteckningar/manuskript av Ludvig Josephson, avskrifter av dikter, lefnadssaga om famlijen Josephson: Familjebygden, samlade av E. Blomberg (7 bilder)
2. J A Josephson, brev till Jacob, Ernst, Gelly m fl (10 brev)
3. Anteckningsboken "Skön konst" av J G Heck (gåva från E. Blombergs arvingar)
4. Kopierade bidler som använts i "Himmelrikets Portar" av P. Cornell
5. Avskrifter av brev från e. Josephson, ett till Blomberg (1873-1950)
6. Utkast till manuskript av Ludvig Josephson
7. Brev till Gelly Marcus från representanter från Natjonalgallleriet i Oslo och Statens museum for kunst i Köpenhamn (1932-1936, 10 brev)
8. Avskrifter av dikter och bilder (16)
9. "En Lefnadssaga" avskrift från Sten Bonnensen manuskript om familjen Josephson/ D. Josephson
10. Diverse, brev från 1819, vers av E. Josephson och lista över gåvan från författaren Erik Blombergs dödsbo
 
4Diverse dikter
Dramatiska arbeten
Svarta rosor och gula (dikter)
 
5Noter 
6-Dikter och sånger i manuskript av Ernst Josephson, Ernst Josephsons brev, övrigt släkt korrespondens och minnestal m.m.
Materialet i Volym 6 är överlämnat 2013 som gåva till Nationalmuseums arkiv av Hans Bruhner. Enligt avtal av den 24 september 2013, är det fritt för forskning
1 . Uå. 3 bl. till syster Gelly Hildegard Josephson,
Till lilla Gelly på sjukbädden! / Lilla Gelly vid sin säng, /vill en stund jag nu mig sätta. / Leka på min lyras sträng.. / ../
De flytt för evigt min barndoms glada år! / Ernst
2. Uå. 1 bl.
Till den nyfödda! /Älskade och ljufva bild. /Faller du från himlabågen, /Som en dagg på ängen spilld. / ..
3. 1871 1 bl.
Skokloster. 4 Juli 71., Till Fredrik och Hilma. /Farväl du hustru och du värd!
4. Uå, (1872?) Profilporträtt av en medelålders man i bröstbild. Blyertsteckning
På baksidan påskrift med byerts: Ernst Josephson, troligen ritad i Eggedal, Norge 1872.
Innehåller ett kuvert addreserat till Fru Gelly Marcus med aktiebolaget P.A. Norstedt & Söners logotyp
5. 1872 brev i dikt, 1 bl.
Eggedal. d: 3 Juli 1872. /Till Fredrik och Hilma! / på deras bröllopsdag./ Nordens blomdsterfest St. Hans / Ljusast bland de nätter ljusa /.. /Så låt dem helga er bröllopsdag. /Ernst.
6. 1873 Sonett till Hilma. 1 bl.
Till Hilma /Jag drömde det var jul. Jag liten pys. / med systrarne i mjuka snön sågs vandra, / .../ Och pysens tårar fuktade mitt skägg./ Ernst
7. Uå. Ernst Josephsons ordspråk. 1 bl. i stort format
Allt som är ologiskt är omöjligt och otäckt / ..
8. Uå. 1 bl
Lef högt i sången din tappre satan! /I faran rådig, i striden snäll. /.. Med tuschteckningar som illustrationer
9. 1875 1 bl. 4 s. 1 skriven
Sagan om en elf och en snigel. / Den breda elf genom skogens barm / ../ Till Gelly från morbror Ernst. 18 14/4 75.
10. Uå. 1 bl.
Ej alltid det som syns det är, / Som största nyttan gör. .."
11. Uå, (1877?) 1 bl.
Hilma Sophia../ Gelly Hildegard../ Carl Jacob../ Nils Abraham.. / Elsa Fredrika..
12. 1877 Sidenband för blomsterkrans med påskrift i guld
Till /Fru Hanna och Herr Aron Marcus på deras Guldbröllopsdag 18 28/10 77
13. Uå. (1882?) 2 bl.
Vid /Fredrik Marcus /graf / från en ungdomsvän
14. Uå. 1 bl.
Till wåra kära älskade Föräldrar /på dess (?) 35te Bröllopsdag. /En dag går fram, uti dess sköte
15. 1884 Dagens Nyheter, kopior på annonssidor
28/11, 29/11, 10/12
16. 1886 1 bl.
Lepaud d 19. dec 1886. / Gelly, Walfrid och Hilma. / Carl och Nils, och Elsa. / Signe. och alla Jungfrurna. / Beder jag härmed helsa / ../ Rolig jul!!!/ önskar Eder Ernst.
17. 1888 Ernst Josephson till systrar, 1 bl.
Bréhat d 10 Juli 1888. mina älskade Systrar!,/../ Eder Ernst Abraham Josephson
18. Uå. (1888?) Till systrar, 1 bl.
Central hospitalet, Upsala., Kära Systrar,/../ Joseph.
19. 1894 2 bl. Noter 1 bl. i stort format.
d: 15de September / 90 År!!!/ Fest Cantat /med bön /att sjungas vid Fru Hanna Marcus /född / (Schlesinger) /90- årsfödelsedagsfest. /ord och musik af /Ernst Josephson
20. Uå. (1899?) Ernst Josephson till syster Hilma, 1 bl.
Ej flyter snillet ur min arma penna / res (?) på en dag som Hilma femtio år / ..
Men låt oss icke längre det bedröfva / Kom Hilma tag Din gamle bror i famn!
21. 1900 1 bl. med koncept 1 bl.
Onsdagen den 5te December 1900. / Till /Axel och Emma /Marcus /Silfverbröllop /af Ernst Josephson /
Hvad, är det sannt att tiden så har sprungit /../Om glaset for jag griper med min femma /För silfverbröllopsparet Axel, Emma!
22. 1903 till Karl Jacob Af Marcus, 1 bl.
Stockholm d. 30 Juli 1903., Bäste Carl /../ Morbror Ernst.
23. Uå. Till Karl Jacob Af Marcus, 1 bl. 4 s. fullskrivna
Till min egen, käre. lille. Carl!, / En saga. /Det var stora, klara, dagen. Sommarsolen lyste varm /../ En rolig jul önskar morbror Ernst.
24. Uå. 1 bl.
Man har mig ynkligt packat ner / Förvist ur dagens ljus / Och aldrig öppnade du mer / Min verld af toners brus. ..
25. Uå. 1 bl.
Jag speglat mig i källans vår / Och ute blommans tår, / Och samlat bilden som jag såg, / Af hälsa och af vår. /..
26. Uå. Till Hilma Sofia Josephson gift Marcus och Karl Marcus, 2 bl. (små utklippta sidor), 2 korrespondenskort
Fru Hilma Marcus., Du är min lilla skylt. Att väcka andras under / du här ett medel får. / Jag hoppas du förmår
Fru Hilma Marcus, /Ej på halfva vägen stanna! / Medelmåttor ha vi nog / Sök det sköna och det sanna, / ..
Louise och Ernst Dig ville prisa /Och denna blomma för Dig visa /.. På Hilma dagen / Ernst Lovisa
Tack mina älskade vänner för ert natursköna kort. ../ Eder vän och morbror / Ernst Josephson
27. Uå. Noter, 2 bl.
Svarta Rosor, sång vid piano med ord av Ernst Josephson, musik af Henry Marcus, Abr. Lundquists Kongl. Hof -Musikhandel, Stockholm
28. Uå. 1 bl.
På Scholent /Jag tänkte skrifva litet "nolens volent" /Om kända soppan under namnet scholent / Som samlar oss och
bjuder sin intrig /..
29. Uå. 1 bl. rivet i v. kant
Solen strålar, bäcken dansar, /Hösten står i högsta fröjd, /Barnet binder sina kransar /../Vivat, vivat min Lovisa /Årets julle är förtöjd!
30. 1908, 1 bl.
På Walfrida Josephsons födelsedag d. 27 Mars 1908. / Om tanken förs tillbaks på gångna Tider, / ..
31. Erik Blomberg och Gunnar Larsson, Diverse mottagningskvitton (4st)
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter