bild
Serie

NK TEXTILKAMMARE, STOCKHOLM 1937-1971, UTSORTERADE HANDLINGAR

Enskilda arkiv, personarkiv.Sampe Astrid / NK Textilkammare

Serien består av textilier som sorterats ut ur serie AS1. Ur pärm 9, 10, 15, 32, 40, 41, 46, 65, 74, 93, 109 har inga handlingar sorterats ut.
AS 2 har rubrikerna:
Volym 1-8 Textil produktion - enskilda konstnärer
Volym 9-16 Textilkammarens produktion
Volym 16-20 Utställningar
Volym 20-28 Inredningar

 Volymer (28 st)

ReferenskodAnmärkning 
1TEXTIL PRODUKTION - ENSKILDA KONSTNÄRER
Utsorterat ur pärm 1 – Enskilda konstnärer A-F
(NM 54/1968)
1:16, 1:17, 1:19
Utsorterat ur pärm 2 – Enskilda konstnärer G-J
(NM 54/1968)
2:14, 2:35, 2:36
Utsorterat ur pärm 3 – Enskilda konstnärer K-L
(NM 54/1968)
3:3, 3:32, 3:26, 3:27, 3:39, 3:45, 3:46, 3:47, 3:48
Utsorterat ur pärm 4 – Enskilda konstnärer M-R
(NM 54/1968)
4:8, 4:12, 4:13
Utsorterat ur pärm 5 – Enskilda konstnärer S-Ö
(NM 54/1968)
5:10, 5:11, 5:12, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:23
 
2Utsorterat ur pärm 6 – Alvar Aalto 1954
(NM 96/1971)
6:6, 6:9, 6:10
Utsorterat ur pärm 7 – Helga Fought 1946
(NM 96/1971)
7:2, 7:27
Utsorterat ur pärm 8 – Yngve Gamlin 1956
(NM 40/1978)
8:1, 8:8, 8:9
Utsorterat ur pärm 11 – Viola Gråsten 1950- och 60-talen
(NM 96/1971)
11:7, 11:8, 11:9, 11:14, 11:25, 11:26, 11:32, 11:39
Utsorterat ur pärm 12 – Viola Gråsten mattor 1952
(NM 41/1978)
12:2, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:24, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28
Utsorterat ur pärm 13 – Arne Jacobsen 1944
(NM 21/1971)
13:11 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 14 – Arne Jacobsen 1944, 1945
(NM 22/1971)
14:63 samt onumrerat material
 
3Utsorterat ur pärm 16 – Jobs Dalecarlia 1945
(NM 91/1976)
16:1, 16:125, 16:126, 16:127, 16:128, 16:129
Utsorterat ur pärm 17 – Lars och Gunilla Johansson 1960-61; Marianne Nilsson 1954-1960
(NM 91/1976)
17:1, 17:2, 17:15, 17:16, 17:17, 17:25, 17:29, 17:26, 17:32, 17:33, 17:34, 17:35, 17:39, 17:40
17:41, 17:44
Utsorterat ur pärm 18 – Hans Krondahl 1959-1965
(NM 42/1978)
18:2, 18:3, 18:4, 18:5, 18:7, 18:20, 18:28, 18:29, 18:36, 18:37, 18:43, 18:62, 18:63, 18:64
18:66
 
4Utsorterat ur pärm 19 – Hans Krondahl 1965-1971
(NM 42/1978)
19:1, 19:30, 19:35, 19:36, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 20 – Stig Lindberg 1947
(NM 43/1978)
20:1, 20:2, 20:3, 20:5, 20:9, 20:12, 20:14, 20:17, 20:20, 20:29, 20:37, samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 21 – Stig Lindberg 1947-1949
(NM 44/1978)
21:1, 21:16, 21:51, 21:54, 21:57 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 22 – Stig Lindberg 1953-1966
(NM 45/1978)
22:17, 22:32, 22:47, 22:55, 22:56, 22:57, 22:60, 22:71
Utsorterat ur pärm 23 – Tyra Lundgren
(NM 96/1971)
23:1, 23:2, 23:3, 23:72, 23:73
Utsorterat ur pärm 24 – Sven Markelius 1950-talet; Stadsplanekontoret, FN, THS kårhus
(NM 96/1971)
24:1, 24:3, 24:4, 24:32, 24:33, 24:34, 24:35, 24:41, 24:44, 24:54, 24:55, 24:58, 24:66, 24:69, 24:80, 24:85, 24:86, 24:87, 24:88
 
5Utsorterat ur pärm 25 – Sven Markelius 1950- och 60-talen; Folkets hus i Linköping m.m.
(NM 96/1971)
25:2, 25:3, 25:4, 25:11, 25:16, 25:17, 25:19, 25:25, 25:27, 25:28, 25:30, 25:31, 25:32, 25:39
25:46, 25:50, 25:51 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 26 – Sven Markelius; fotografier, tygprover
(NM 96/1971)
26:4, 26:11, 26:12, 26:13, 26:10, 26:15, 26:16, 26:46, 26:48, 26:50 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 27 – Chiqui Mattson
(NM 96/1971)
27:1, 27:2, 27:3, 27:7, 27:8, 27:9, 27:10, 27:14, 27:15, 27:16, 27:17, 27:18, 27:19, 27:20
27:21, 27:26, 27:27 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 28 – Axel Salto
(NM 54/1968)
28:12, 28:18, 28:26, 28:32
 
6Utsorterat ur pärm 29 – Astrid Sampe 1935-1939; tidningsklipp
(NM 5/1975)
29:47 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 30 – Astrid Sampe 1939-1945; tidningsklipp
(NM 5/1975)
30:19, 30:20, 30:62 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 31 – Astrid Sampe 1945-1949; tidningsklipp
(NM 5/1975)
31:12, 31:25 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 33 – Astrid Sampe; blocktryck samt mönster efter gamla förlagor
(NM 37/1978)
33:1, 33:2, 33:3, 33:4, 33:5, 33:6, 33:16, 33:31, 33:32
Utsorterat ur pärm 34 – Astrid Sampe; filmtryck 1939-1949, institutionsgardiner
(NM 38/1978)
34:3, 34:4, 34:5, 34:6, 34:9, 34:13, 34:14, 34:15, 34:22, 34:24, 34:25, 34:59, 34:60, 34:61
 
7Utsorterat ur pärm 35 – Astrid Sampe 1956-1957; filmtryckta mönster
(NM 39/1978)
35:3, 35:9, 35:16, 35:19, 35:22, 35:23, 35:28
Utsorterat ur pärm 36 – Astrid Sampe 1950- och 1960-talen; gardiner i urval
(NM 5/1975)
36:3, 36:4, 36:10, 36:11, 36:13, 36:18, 36:34, 36:35, 36:36
 
8Utsorterat ur pärm 37 – Astrid Sampe; filmtryckta tyger för H55, 1960- och 1970-talen
(NM 5/1975)
37:1, 37:4, 37:9, 37:14, 37:15
Utsorterat ur pärm 38 – Astrid Sampe; mattor för div. kollektioner
(NM 5/1975)
38:1, 38:8, 38:10, 38:12, 38:17, 38:20, 38:23, 38:25, 38:30, 38:32, 38:33, 38:34, 38:36, 38:39
Utsorterat ur pärm 39 – Sven-Erik Skawonius 1955
(NM 96/1971)
39:1, 39:18, 39:19, 39:20, 39:21, 39:23, 39:24, 39:25
 
9TEXTILKAMMARENS PRODUKTION
Utsorterat ur pärm 42 - Textilkammarens handvävda produktion; 1943-1945
(35/1978)
42:7, 42:19, 42:23, 42:25
Utsorterat ur pärm 43 - Textilkammarens handvävda produktion; 1945-1946
(35/1978)
43:19, 43:20, 43:32, 43:33
Utsorterat ur pärm 44 - Textilkammarens handvävda produktion; 1947-
(36/1978)
44:15, 44:26, 44:27, 44:30, 44:31, 44:34
Utsorterat ur pärm 45 - Textilkammarens handvävda produktion; 1947-
(36/1978)
45:21, 45:22, 45:42, 45:43, 45:45
 
10Utsorterat ur pärm 47 – Triva-tyger, tryckta; bl.a. för safaristolen 1949
(54/1968)
47:1, 47:25, 47:27, 47:36 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 48 – Triva-tyger, vävda; bl.a. för safaristolen 1949
(54/1968)
48:1, 48:2, 48:3, 48:8, 48:9
Utsorterat ur pärm 49 – Stigolon 1953
(NM 96/1971)
49:1, 49:13, 49:14, 49:39, 49:42, 49:46, 49:53, 49:56
Utsorterat ur pärm 50 – glasfibertyger 1945-1956; inkl. utställningen öDet elastiska rummetö 1953
(NM 96/1971)
50:1, 50:2, 50:16, 50:17, 50:18, 50:19, 50:43, 50:48, 50:58, 50:59, 50:64, 50:65, 50:66, 50:67
50:87, 50:88
Utsorterat ur pärm 51 – Kasthall Wilton Modern 1952
(NM 96/1971)
51:3, 51:18, 51:19, 51:22, 51:13, 51:15, 51:17, 51:21, 51:23, 51:26, 51:29, 51:31, 51:33
51:34, 51:37, 51:40, 51:41, 51:42, 51:44, 51:47, 51:48, 51:49, 51:55, 51:72, 51:73, 51:76
51:81, 51:83, 51:84, 51:88, 51:96, 51:98, 51:104, 51:105, 51:111
 
11Utsorterat ur pärm 52 – Kasthall Wilton Exklusiv 1955
(NM 96/1971)
Obs! Ett antal sidor fattas i denna volym.
52:9, 52:10, 52:14, 52:15, 52:22, 52:24, 52:25, 52:26, 52:30, 52:35, 52:36, 52:37, 52:38
52:42, 52:43, 52:49, 52:53, 52:55, 52:60, 52:64, 52:66 samt onumrerat material
 
12Utsorterat ur pärm 53 – Fotoprint i Focus 1954
(NM 96/1971)
53:2, 53:3, 53:4, 53:5, 53:6, 53:7, 53:9, 53:10, 53:11, 53:21, 53:27, 53:28, 53:31, 53:33
53:35, 53:36, 53:41, 53:42, 53:76, 53:77, 53:78, 53:79, 53:80, 53:81, 53:82, samt onumrerat material
 
13Utsorterat ur pärm 54 – Fotoprint i Focus 1954
(NM 96/1971) Tygprov placerat i hurts på plan 3 i B18. 2018-12-20/GN
54:1, 54:4, 54:5 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 55 – Fotoprint i Focus 1954
(NM 96/1971)
55:30, 55:39, 55:43
Utsorterat ur pärm 56 – Signerad textil 1954, urklipp, fotografier
(NM 96/1971)
56:3, 56:1, 56:2, 56:4, 56:5, 56:6, 56:30, 56:31, 56:32, 56:33, 56:34, 56:35, 56:36, 56:46
 
14Forts. Utsorterat ur pärm 56 – Signerad textil 1954; urklipp, fotografier
(NM 96/1971)
56:47, 56:49, 56:51, 56:52, 56:53, 56:55, 56:59, 56:60, 56:64, 56:65, 56:77, 56:81, 56:82
56:89, 56:99, 56:103, 56:104, 56:105
Utsorterat ur pärm 57 – Signerad textil 1954, A-B
(NM 96/1971)
57:1, 57:5, 57:15, 57:17, 57:21, 57:22, 57:24
Utsorterat ur pärm 58 – Signerad textil 1954, B-G
(NM 96/1971)
58:6, 58:8, 58:16, 58:18
Utsorterat ur pärm 59 – Signerad textil 1954, H-P
(NM 96/1971)
59:1, 59:5, 59:7, 59:9, 59:11, 59:13, 59:14, 59:19, 59:20, 59:21 samt onumrerat material
 
15Utsorterat ur pärm 60 – Signerad textil 1954, S
(NM 96/1971)
60:5, 60:6, 60:7, 60:10, 60:11, 60:12, 60:13, 60:16, 60:17, 60:18, 60:21, 60:22, 60:23, 60:24, 60:25
Utsorterat ur pärm 61 – Linnelinjen 1955; fotografier
(NM 188/1976)
61:1, 61:2, 61:3, 61:4, 61:17, 61:18, 61:22, 61:26, 61:29, 61:33, 61:37, 61:42, 61:46, 61:48, 61:50, 61:60, 61:69, 61:72, 61:74, 61:75, 61:78, 61:80, 61:81, 61:82, 61:87, 61:89, 61:101, 61:102, 61:104, 61:105, 61:108, 61:110 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 62 – Linnelinjen 1955; dukar
(NM 188/1976) PÄRMEN FATTAS!
 
16Utsorterat ur pärm 63 – Linnelinjen 1955; dukar, servetter, tabletter
(NM 189/1976)
Obs! Ett antal sidor fattas i denna volym.
63:5, 63:7
Utsorterat ur pärm 64 – Linnelinjen 1955; handdukar
(NM 190/1976)
Obs! Ett antal sidor fattas i denna volym.
64:15 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 66 – Lakanslinjen 1964, 1966; filtmönster
(NM 191/1976)
66:4, 66:5, 66:11, 66:15, 66:17
Utsorterat ur pärm 67 – Skyttelvägen 1957; gardiner
(NM 96/1971)
67:1, 67:41 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 68 – Skyttelvägen 1957; gardiner, sängöverkast
(NM 96/1971)
68:29, 68:30, 68:32
Utsorterat ur pärm 69 – Skyttelvägen 1957; gardiner, draperier, överkast
(NM 96/1971)
69:8
Utsorterat ur pärm 70 – Skyttelvägen 1957; möbeltyger, bolstervar
(NM 96/1971)
70:35
UTSTÄLLNINGAR
Utsorterat ur pärm 71 – Skandinaviskt ackord; Goppinger plastics 1957; Textilkammarens femtiotal
(NM 96/1971)
71:2, 71:4, 71:6, 71:9, 71:10, 71:24, 71:30, 71:31, 71:35, 71:36, 71:39, 71:42, 71:43, 71:53, 71:55, 71:56, 71:57
 
17Utsorterat ur pärm 72 – Östergyllen 1961
(NM 96/1971)
72:1, 72:6, 72:8, 72:9, 72:10, 72:11, 72:12, 72:14, 72:16, 72:18, 72:19, 72:20, 72:21, 72:23, 72:24, 72:25, 72:26, 72:27, 72:28, 72:29, 72:41, 72:43, 72:44, 72:45, 72:46, 72:50
Utsorterat ur pärm 73 – Världsutställningen i Paris 1937; New York World Fair 1939
(NM 54/1968)
73:1, 73:2, 73:3, 73:4, 73:7, 73:8, 73:12, 73:22, 73:23, 73:24, 73:30, 73:31
Utsorterat ur pärm 75 – Ta i trä 1945; Bo bättre 1945
(NM 96/1971)
75:1
Utsorterat ur pärm 76 – 100 år och sedan, Liljevalchs 1945
(NM 96/1971)
76:7, 76:8, 76:12
Utsorterat ur pärm 77 – A Modern Swedish Home, London 1946
(NM 96/1971)
77:1, 77:3, 77:5, 77:7, 77:9, 77:11, 77:13, 77:15, 77:17, 77:19, 77:21, 77:23
Utsorterat ur pärm 78 – A Modern Swedish Home, London 1946
(NM 96/1971)
78:2, 78:3, 78:4, 78:41, 78:42, 78:43, 78:44
Utsorterat ur pärm 79 – NK Hantverk 1947
(NM 96/1971)
79:3, 79:8, 79:15, 79:16, 79:24, 79:31, 79:40
 
18Utsorterat ur pärm 80 – Parisutställningen 1947; Knoll 1948, Finmar 1954
(NM 96/1971)
80:21, 80:28, 80:31, 80:35
Utsorterat ur pärm 81 – NK Brud och hem 1948
(NM 96/1971)
81:1, 81:2, 81:3, 81:6, 81:8
Utsorterat ur pärm 82 – Skyttel och färg 1949; Utställning på Nationalmuseum 1949 (NM 96/1971)
82:28, 82:29, 82:30, 82:31, 82:33, 82:34
Utsorterat ur pärm 83 – H55
(NM 96/1971)
83:1, 83:2, 83:3, 83:7, 83:37, 83:38, 83:39, 83:40, 83:42, 83:46, 83:48, 83:51, 83:52, 83:53, 83:55, 83:56, 83:57, 83:62, 83:63 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 84 – H55, restaurang Parapeten; arkitekt Bengt Gate
(NM 96/1971)
84:1, 84:4, 84:7, 84:11, 84:12, 84:16, 84:17, 84:18, 84:19, 84:20
 
19Utsorterat ur pärm 85 – Interbau Berlin 1957
(NM 96/1971)
85:1, 85:6, 85:7, 85:11, 85:12, 85:13, 85:14, 85:15, 85:16, 85:17, 85:18, 85:42, 85:43, 85:44, 85:46
Utsorterat ur pärm 86 – Swedish Textiles Today; utställning i USA 1958-1959
(NM 96/1971)
86:3, 86:32, 86:33, 86:35, 86:36
Utsorterat ur pärm 87 – Funktion och form 1959
(NM 96/1971)
87:1, 87:6, 87:30
Utsorterat ur pärm 88 – NK Salut för Sverige 1960
(NM 96/1971)
88:6, 88:11, 88:13, 88:14
Utsorterat ur pärm 89 – Tribute to Sweden 1960; Modern Swedish Design 1961; World Fair 1964; Bigelow Sanford 1967
(NM 96/1971)
89:1, 89:3, 89:4, 89:5, 89:6, 89:7, 89:10, 89:15, 89:16
Utsorterat ur pärm 90 – California State Fair 1961; Swedish Textiles for Modern Living 1960; Sweden comes to Britain Woolland 1961
(NM 96/1971)
90:1, 90:2, 90:4, 90:8, 90:10, 90:11, 90:14, 90:15, 90:16, 90:17, 90:18, 90:20, 90:21, 90:22, 90:23, 90:24, 90:25, 90:27, 90:28, 90:31, 90:36, 90:37, 90:50, 90:51, 90:54, 90:57, 90:59
 
20Forts. Utsorterat ur pärm 90 – California State Fair 1961; Swedish Textiles for Modern Living 1960; Sweden comes to Britain Woolland 1961
(NM 96/1971)
90:69, 90:81, 90:82, 90:83, 90:84, 90:85, 90:86, 90:94, 90:95
Utsorterat ur pärm 91 – Livet på en bricka 1966
(NM 5/1975)
91:4, 91:5, 91:6, 91:9, 91:19, 91:20, 91:21, 91:22, 91:23, 91:24, 91:25, 91:26, 91:27, 91:28, 91:40
INREDNINGAR
Utsorterat ur pärm 92 – Statens Järnvägar 1040, 1951
(NM 54/1968)
92:12, 92:14, 92:22, 92:23
Utsorterat ur pärm 94 – Överståthållarämbetet 1943; Borås rådhus 1947, Rönöholm 1944
(NM 5/1975)
94:1, 94:6, 94:7, 94:8, 94:13
Utsorterat ur pärm 95 – Malmö stadsteater 1944; Tekniska högskolan, Stockholm, 1948 och 1960
(NM 5/1975)
95:2, 95:6, 95:13, 95:21
Utsorterat ur pärm 96 – Svenska legationen i Addis Abeba 1946; Svenska institutet i London 1946; Ambassaden Canberra 1949; Ambassaden Ankara 1949
(NM 5/1975)
96:10, 96:15, 96:16, 96:19, 96:23, 96:25, 96:26
Utsorterat ur pärm 97 – Sieverts kabelverk 1946; prof. G. Paulsson 1946; dr. Å. Stavenow 1947; Ermi 1947, Torsviks folkskola 1948; Lekstuga på Haga 1948
(NM 5/1975)
97:40, 97:41, 97:42
Utsorterat ur pärm 98 – M/Y Stella Polaris 1946
(NM 5/1975)
98:8, 98:11, 98:12, 98:14, 98:15, 98:18, 98:26, 98:27
Utsorterat ur pärm 99 – Hotell Baltic Gävle 1946; restaurang Solliden 1948; Grand Hotell 1952
(NM 5/1975)
99:4, 99:6, 99:9, 99:11, 99:12, 99:14
 
21Utsorterat ur pärm 100 – Astra Södertälje 1948; DN 1948; Stora Kopparberg 1947- 1965
(NM 5/1975)
100:9 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 101 – Rederi AB Svenska Lloyd; M/S Patricia 1949
(NM 5/1975)
101:1, 101:2, 101:3, 101:7, 101:9, 101:12, 101:21, 101:25, 101:29, 101:30, 101:32, 101:38, 101:48, 101:50
Utsorterat ur pärm 102 – AB Wicanders korkfabrik 1956; Hinseberg; FN, generalsekreterarens rum 1950
(NM 5/1975)
onumrerat material
Utsorterat ur pärm 103 – Djurgårdsbrunns värdshus 1956; Tre remmare 1956
(NM 5/1975)
103:28, 103:29, 103:31, 103:33, 103:41, 103:42
Utsorterat ur pärm 104 – Hotell Foresta 1956-1966
(NM 5/1975)
104:2, 104:3, 104:4, 104:13, 104:15, 104:19, 104:25, 104:26
Utsorterat ur pärm 105 – Rederi AB Nordstjernan 1957; A Johnson, Göteborg, 1958
(NM 5/1975)
105:1, 105:16, 105:17, 105:18
 
22Utsorterat ur pärm 106 – Operakällaren; Restaurant Linné 1960
(NM 5/1975)
106:6, 106:14, 106:15, 106:17, 106:20, 106:26
Utsorterat ur pärm 107 – FN New York; Dag Hammarskölds bibliotek; mattor, 1961-1962
(NM 5/1975)
107:2, 107:9, 107:10, 107:14, 107:15, 107:18, 107:22 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 108 – Dag Hammarskölds bibliotek 1962
(NM 5/1975)
108:6, 108:12, 108:16, 108:17, 108:22, 108:23, 108:24, 108:28, 108:29, 108:30, 108:31
 
23Forts. Utsorterat ur pärm 108 – Dag Hammarskölds bibliotek 1962
(NM 5/1975)
108:32, 108:33, 108:34, 108:35 samt onumrerat material
 
24Utsorterat ur pärm 114 – Rederi AB Svenska Lloyd; M/S Hispania, 1968
(NM 5/1975)
114:6, 114:7, 114:10, 114:11, 114:13, 114:14, 114:16, 114:19, 114:21, 114:35, 114:51,114:52, 114:54
Utsorterat ur pärm 115 – Rederi AB Svenska Lloyd; M/S Hispania, Andalucia-matsalen 1968
(NM 5/1975)
115:2, 115:4, 115:7, 115:10, 115:11, 115:12, 115:13, 115:21
 
25Utsorterat ur pärm 116 – Svenska Lloyd London 1968
(NM 5/1975)
116:2, 116:6, 116:11, 116:12, 116:20, 116:21 samt onumrerat material
Utsorterat ur pärm 117 – Sverigehuset 1968
(NM 5/1975)
117:2, 117:3, 117:4, 117:5, 117:23
Utsorterat ur pärm 118 – Hotell Reisen 1970
(NM 5/1975)
118:1, 118:2, 118:3, 118:8, 118:14, 118:15, 118:18, 118:20
 
26Utsorterat ur pärm 119 – Hotell Reisen 1970
(NM 5/1975)
119:4, 119:6, 119:8
Utsorterat ur pärm 120 – Hotell Gillet, Uppsala 1971
(NM 5/1975)
120:5, 120:8, 120:9, 120:11, 120:12, 120:32, 120:34, 120:35, 120:36, 120:37, 120:38, 120:40, 120:42
Utsorterat ur pärm 121 – Det nya konserthuset 1972
(NM 5/1975)
121:3, 121:10, 121:12, 121:16, 121:17
 
27Utsorterat ur pärm 122 – Det nya konserthuset 1972
(NM 5/1975)
122:2, 122:6, 122:45, 122:46, 122:49, 122:53, 122:54, 122:55, 122:56, 122:62, 122:63, 122:66
Utsorterat ur pärm 123 – Brasilia 1973
(NM 5/1975)
123:2, 123:31, 123:40, 123:42, 123:43, 123:44, 123:45, 123:46, 123:73, 123:75, 123:76
 
28Utsorterat ur pärm 124 – Svenska Ambassaden i Paris, 1974
(NM 5/1975)
124:3, 124:4, 124:6, 124:40, 124:41, 124:42, 124:43
Utsorterat ur pärm 125 – Svenska Ambassaden i Paris, 1980
(NM 5/1975)
125:1, 125:2, 125:3, 125:25
Utsorterat ur pärm 126 – Borås kulturhus 1975
(5/1975)
126:1, 126:7, 126:8, 126:9, 126:10, 126:12, 126:19, 126:20, 126:21, 126:22, 126:24
 

Nyheter

den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter