bild
Arkiv

Sampe Astrid / NK Textilkammare


 Serier (9 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AS 1NK TEXTILKAMMARE, STOCKHOLM 1937-71Serien består av Astrid Sampes textilklädda pärmar.
Innehåller textilier och fotografier och har rubrikerna:
Textilproduktion - enskilda konstnrärer (volym 1-39)
TEXTILKAMMARENS PRODUKTION (volym 40-70)
UTSTÄLLNINGAR (volym 71-91)
INREDNINGAR (volym 92-119)
ARKIVALIER (volym 120-123)
Textilier har sorterats ut ur pärmarna. Dessa återfinns i serie AS2.
Register till fotografier finns i AS7.
 
AS 2NK TEXTILKAMMARE, STOCKHOLM 1937-1971, UTSORTERADE HANDLINGARSerien består av textilier som sorterats ut ur serie AS1. Ur pärm 9, 10, 15, 32, 40, 41, 46, 65, 74, 93, 109 har inga handlingar sorterats ut.
AS 2 har rubrikerna:
Volym 1-8 Textil produktion - enskilda konstnärer
Volym 9-16 Textilkammarens produktion
Volym 16-20 Utställningar
Volym 20-28 Inredningar
 
AS 3ASTRID SAMPES VERKSAMHET 1971-Serien består av 25 onumrerade pärmar, flertalet utan inventarienummer, som mestadels innehåller dokumentation från Astrid Sampes konsultverksamhet. I en version av den äldre arkivförteckningen (det finns två versioner) listas ett antal av dessa pärmar under rubriken "Astrid Sampes verksamhet 1971". Den numrering som används här har inte överförts till pärmarna, men kan fungera som ett stöd vid inventering, hänvisning e.d. Ordningen följer den ordning som för närvarande råder i arkivet.
Volym 26 tillkommit från KHV i samband med flytten.
 
AS 4UPPSATSER, SKRIFTERSerien består av lösa uppsatser och tidskrifter som behandlar Astrid Sampe och Textilkammarens verksamhet. Förvaras i två arkivkartonger märkta "Uppsatser, skrifter". 
AS 5KOMPLETTERINGARSerien består av 14 pärmar med kompletteringar till arkivet. Förvaras i 4 arkivkartonger märkta "Kompletteringar". Innehållsangivelserna utgår ifrån Astrid Sampes egna anteckningar. Uppdelningen i volymer är okänd varefter alla pärmarnas innehåll listas under volym 1. 
AS 6ÖVRIGT ARKIVMATERIAL 
AS 7REGISTER TILL FOTOGRAFIER I AS1Detta är ett register över fotografier förekommande i serie AS1. Fotografierna förvaras i respektive angiven pärm i serie AS1. 
AS 8ASTRID SAMPES VERKSAMHET - Gåva från Kalmar museumGåva från Kalmar museum. Handlingarna rör främst Astrid Sampes liv och samarbeten från 1970-talet och framåt. Samtliga volymer har sedan tidigare numreringar, troligtvis är dessa inventarienummer från Kalmar museum. Dessa numreringar har skrivits inom parentes under respektive volymanmärkning.
Se även serie AS 3 Astrid Sampes verksamet 1971 -
Vol. AS 8:23, 25. Innehåller även aktomslag - gåva från AS:s dotter Monica Backström
 
AS 10PERSONHANDLINGAR OCH VERKSAMHET - Gåva av Henrik SampeSerien utgör en gåva till Nationamuseums arkiv av Astrid Sampes son Henrik Sampe. Materialet överlämnades till Nationalmuseum hösten 2016. Uppordningen och rubriker följer de redan befintliga. Materialet innehåller korrespondens, anteckningar, fotografier och trycksaker. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter