Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Hjalmar Gabrielsson

Gabrielsson Hjalmar brevsamling

Brev med Hjalmar Gabrielsson som mottagare, samt egna koncept. Alfabetiskt ordnat på avsändare.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11919 – 19481. Brev A–L
avsändare antal år anmärkningar
A
Afzelius, Nils 1 1942
Ahrens, Ragnar 1 1940
Amelin, Albin 1 1938
Anderbjörk, Jan Erik 2 1947
Andersson, Carl 1 1928
Andersson, Karl 4 1938
A:son-Anderz, Hilmer 1 u.å. med katalog över utställning tillsammans m.Gösta Sandberg
Andreasson, Carin 1 1938
B
Berg, Frans 3 1919–1922
Bergman, Per 1 1939
Bjurström, Tor 2 1946 pressklipp GP 4/3, 5/3
Bjurström, Vera 1 u.å. Göteborgs morgonpost
1 1946 Ny Tid 4/3
6 osäker dat. julkort och vykort
54 1920–1948, u.å.
Börje, Gideon 12 1925–1942
C
Carlsson, Harry 1 u.å.
Carksson, Ingegärd 3 1942
Cassel, Arne 2 1926–1927
Chronander, Bror 28 1925–1928 även en offert ang. gjutning
D
Davidsen 1 1945
E
Egger-Lienz, professor 3 1922, osäker dat.
Ejre, B. 1 1940
Eklund, Kalle 1 1916
Engman, Gustaf 1 1936
Enkell, Rabbe 3 1947
Erixson, Sven 7 1935
Eversen, Sverre 1 1947
F
Fagerkvist, Thor 1 u.å. fotografi av självporträtt
Faictaur(?), Anlo 1 1922
Finne, Henrik 1 1945
Fleming, Svea 2 1942–1943
Flink, Rudolf 2 1949
Forsman, Björn 1 u.å.
Fougstedt, Arvid 1 1935
Franzon, Lennart 2 1940
Föreningen Konstnärernas 1 1941 kallelse till årsmöte av HKH Vänner Prins Eugen
Föreningen Fransk Kunst 1 1924 oläslig signatur
Köpenhamn
G
Gabrielsson, Hj. 1 u.å. telegramkoncept till Sven Hedin
Garvens, Herbert 1 1923
Grate, Marianne och Eric 1 1944
Göransson, Åke 1 1941–1947 tidningsurklipp angående Åke Göransson. Kartong 3
H
Hagström, Emil 1 1945
Hallberg, Ragnar 2 u.å.
Hansen, Wilhelm 1 u.å.
Heiberg, John 1 1934
Heine, Th. 2 1947
Hjelm, Kjell 1 1945
Hjorth, Bror 2 1926
Hodin, J.P. 5 1948 även pressklipp ur AngloSwedish Review 1949
HJALMAR GABRIELSSON
Humbla, Philibard 4 1947
Hvistendahl, Carsten 1 1947
I
Ivarsson, Ivan 8 1933–1938
J
Jansson, Gustaf 1 1939
Joern, Ivan (?) 1 1937
Johansson, Joh. 23 1933–1935
Jolin, Einar 2 1924
Jungstedt, Kurt 2 1939
Järn, Felix 1 1936
K
Karsten, L. 1 1926 även pressklipp
Karl Gerhard 1 1934
Kihle, Harald 1 1946
Krogh, Per 3 1927
Kruse, Mogens 1 u.å.
Kylberg, Carl 7 1931–1937
L
Laidetech, Elsa (?) 1 u.å.
Larsell, James 1 1933
Larsen, Karl 3 1923, 1925 och 1938
Lemel, Hans 1 u.å.
Lindberg, Birger 151 1933–1949 kvittens å mottaget belopp från stiftelsen Carolus Rex. Dikter: ”Sländan och myran”, ”Klöver”. Telegram, teckningar, solaväxel fr. SHB, även 1 brev fr. Jarvar Lindberg
Lindberg, Helge 1 1935
Lindberg, Set 1 1949 även kvittens å mottaget belopp CR
Lindgren, Gustaf 1 u.å.
Linnqvist, Hilding 11 1931–1947
Lund (dansk) 1 u.å. 3 maj
Lundgren, Eva 1 1946
Lundstedt, K. 2 1942
Lundström (norsk) 2 1923, u.å.
Lundström, V. 4 1923–1939
Löberg, Gunnar 4 1933–1939
 
21917 – 19492. Brev M–S
Malling, Sten 1 1947
Nilsson, Axel 12 1931–1934 kvittens och brevkoncept från Hjalmar Gabrielsson
Nilsson, Nils 3 1935, u.å.
Nilsson, Vera 13 1934–1939, u.å.
Nyström, Gösta 6 1934–1935, u.å.
Olsson, Wilgot 4 1949, u.å.
Ottosdotter, Torborg 2 1934, 1937
Palmgren, Lisbeth 1 1948
Palmgren, Nils 1 1945
Patlagean, Norma (?) 1 1927
Percy, Arthur 15 1917–1923, 1945
Persson, Folke 2 1945, 1949 fotografi av självporträtt överfört till SPA april 1984
Pettersson, Olle 2 1949 därav 1 kivttens
Reutersvärd, Patrik 1 1926
Rolfsen, Axel (norsk) 1 1931
Romdahl, Axel Ludvig 7 1934–1949, u.å. 1 brev fr. Hj. Gabrielsson till A.L. Romdahl
Romdahl, Gunnar 2 1935
Ryd, Carl 130 1921–1949 även 1 brev fr. Hj. Gabrielsson till F:a Becker, Sthlm ang. färg till Carl Ryd. 1 brev från AB Svensk Litteratur med tack för 300:- med tillskriftav Hj. Gabrielsson till C.R. 1938. Avskrift av brev fr. Sophia hemmet, Sthlm till Hj. G. Handskriven dubblett till föreg. 6 kvittenser à 700:- enligt kontrakt sept. 1921– mars 1922. Kvittens på till Växjö mus. översända tavlor av C.R. Förbindelse om överlåtelse av tavla till Hj. G. 1923. Skiss över gård.
20 1920–1947 kort och kortbrev i ett kuvert
1 1947 telegram
 
31918 – 19493 Brev S–Ä, samt tidningsurklipp i en klippbok.
Sandmark, Kaj 1 1938
Sallinen, T.K. 2 1947 brevkoncept fr. Hj. Gabrielsson till T.K. Sallinen
6 1947
Schritters, Eve, Emil, Bengt 2 1948 julkort, kvittens
Schüldt, Frithiof 6 1925–1939
Schwitters, Kurt (tysk) 5 1938–1939
1 u.å. 1 brev ang. K. Schwitters fr. Teddy Brunius
Segal, Arthur (tysk) 35 1922 även 1 porträtt och 1 fotografi av tavla med får
1 u.å. brev fr. Hj. Gabrielsson till A. Segal
1 u.å. brev fr. Hj. G. till fru Segal. Båda breven i koncept
1 – Reprod. nonfig. motiv A. Segal
8 – kort till A. Segal fr. div. tyska avsändare
Tysk korrespondens ang. "Sammlung Gabrielsson" och en tavla av Franz Marc
1 1923 brev till A. Segal
1 1923 fr. konsthandl. Linne till A. Segal
1 u.å. vernissagekort
1 1924 kvittens, A. Segal 100:- Mk
1 1923 brev till dr S. Samuel till A. Segal
1 1923 fr. prof. Hans Hildebrandt till sina föräldrar
1 1923 till Segal fr. W. Oesch
1 1923 fr. Pauli till Segal
1 1924 brev till Hj. Gabrielsson ang. Segal från Sebastian Uhlman
Simonsson, Birger 9 1920–1921, u.å. "franska kort"
6 1918, 1933, 1935, u.å.
1 u.å. tackkort från Ingrid Simonsson ang. minnesutställning
4 – fotografier av tavlor
2 1931, 1925 (?) telegram
53 1926–1933 även skiss av utställningslokal
Sten, John 5 1921–1922 kort fr. Paris, Rom
2 1922 brev fr. Bali med maskinskrivna "tolkningar" p.g.a. svårläst handstil
Sörensen, H. (norsk) 11 1921–1932
Teodorsson, Sten 21 u.å. brev osign. oadresserat av Hj. Gabrielsson?
Ullman, S 8 1925–1949
Wacholvz, W (?) 1 1923 brev till dr Adolf Behne
Walden, Herwart 3 1923–1924 även prislista "Verlag der Sturm" 1923
Wallenqvist, E. 2 1926, 1933
Wallin, Gunnar 2 1938, 1939
Wolmar, Gustaf 2 1938, 1939
Zacharias, Lotte 1 1933
Zahn, Hugo 1 u.å.
Ärlingsson, Erling 1 1938
 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter