bild
Serie

Yvonne Frendel

Frendel, Yvonne

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å.Handlingar rörande J.C. Boklund M–Ö, arkivmaterial (K.B., Riksarkivet m.fl.), anteckningar rörande Boklundlitteratur, anteckningar rörande samlingar (Hans, Sten & Britta Torell, Konstakademien m.fl.), anteckningar om konstteori. 
2u.å.Anteckningar rörande samlingar (privatpersoner och institutioner), anteckningar rörande Boklund, med noteringarna: ” danskt, tyskt och franskt”. 
3u.å.Fotografier med tillhörande anteckningar, korrespondens A–Ö, manus: ”Paris 1854–1855”, ”Johan Christoffer Boklunds Münchenår 1846–1854”, J.C. Boklunds utländska miljöer – Köpenhamn, München och Paris”. 
4u.å.Manus ”Johan Christoffer Boklund som Couture-lärjunge”, kopior ur skissbok, korrektur till källförteckning, Paristeater på Toulouse-Lautrecs tid”, handskrivet manus till ”J.C. Boklunds utländska miljöer – Köpenhamn, München och Paris”, manus ”Paris 1854–1855”(ex till Patrik och Sten Karling), kopior ur August Jernbergs anteckningsbok, kopior ur Bukowskis auktionskatalog nr 408 1978, kopior ur bok i NM:s arkiv av William Wohlfahrt från 1830, anteckningar rörande ”Röda rummet” av August Strindberg, diverse Boklund-material, manus – ”Från Couture till Boklund”, material rörande Thomas Couture, kopior ur diverse böcker. 
5u.å.Anteckningar rörande Johan Blackstadius, kopior ur ”Fortegnelse over de ved det Konglige Akademie för de skjönne Kunster, 1835, 1836 och 1837”, Kopia av ”Konstsamlaren Gustaf Adolf Sparre och Sparreska våningen i Göteborg” av Ingemar Hasselgréen, manus – ”Signor Tomaso”, anteckningar rörande ”Historien om ett rum”, diverse anteckningar m.m. rörande Boklund. 
6u.å.Fotografier: ”Tyskt och franskt jämförelsematerial”, fotografier med tillhörande anteckningar. 
7u.å.Diverse anteckningar och kopior. 
8u.å.Uppsatser: ”Nils Jakob Blommér” av Jörgen Persson, ”Julia Beck” av Marie Olsson, samt ”Julius Kronberg” av Maria Görts, diverse kataloger och artiklar. 
9u.å.Uppsatser: ”Olof Johan Södermark” av Margareta Rosvall, ”Porträttmålaren Olof Johan Södermark” av Margareta Rossvall, ”Carl Wahlboms illustrationer till Karl Nicanders ’Fosterländska bilder, 1520–1632’ ” av Roger Zetterström, ”Mårten Eskil Winge” av Karl-Erik Sandén, ”Carl Stephan Bennet” av Margareta Cramér, ”Kvinnoporträtt i Sverige ca 1830–1870” av Karin Söderquist, ”Familjegruppbilder i svenskt 1800-talsmåleri” av Margareta Biörck, ”Marianne Ehrenström f. Pollet – Något om hennes liv och hennes ställning i vår konsthistoria” av Yvonne Ehlers, ”Otto Henrik Wallgren” av Agneta Reuterswärd, ”J.Z. Blackstadius” av Annika Carlbom. 
10u.å.Katalog från Städtischen Galerie i München, anteckningsblock, negativ m.m 
11u.å.Osorterade handlingar, kopia av ”En konsthistoriker på Kungliga Biblioteket”, Konsthistorisk tidskrift årg. LVII 1988 häfte 3–4, särtryck och kopior m.m samt ett kuvert med fotografier. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter