Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Enskilda arkiv, föreningar, företag och org..Gustavsbergs Porslinsmuseum

Organisation

KategoriÖvriga. Ospecificerad (Design)
KategoriÖvriga. Ospecificerad (Keramik)
KategoriÖvriga. Ospecificerad (Porslin)
Alternativa namn
Gustavsbergssamlingen
HistorikKORT HISTORIK
1640 ärvde Gustav Gabrielsson Oxenstierna egendom Farsta av sin far riksrådet Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Han började uppföra en ståndsmässig bostad vid farstaviken - Farsta slott. För att få tegel till byggnaden uppfördes också ett tegelbruk på den plats där porslinsfabriken senare uppfördes.
Gustav Gabrielsson Oxenstierna avled 1648, innan säteriet stod klart. Istället blev det hans änka Maria de la Gardie som fullföljde byggandet. För att hedra sin make kallade hon området Gustavsberg.
På 1820-talet köptes egendomen av en grosshandlare Öhman, som hade planer på att sätta igång porslinstillverkning här. På nyåret 1827 brändes de första ugnarna i Gustavsberg.
Det var ett bra ställe att bedriva den här typen av verksamhet: Inom området fanns ett vattendrag, för att utnyttja vattenkraften och läget vid Farstaviken gjorde det möjligt med transporter sjövägen. Det fanns också ett lantbruk som gav möjligheter till självhushållning.
De första ca 10 åren bedrevs produktionen med tyska leror och tyska hantverkare, medan dekoreringen av godset gjordes med tryckta mönster av engelsk typ. På Gustavsberg placerades svenska motiv inom en bård, t.ex bilder av kungliga lustslott. De graverades av fabrikens egna gravörer.
Kvaliteten var dålig och man ansåg vid fabriken att man behövde lägga om produktionen.
I slutet av 1830-talet genomfördes många betydande förändringar. 1838 köptes fabriken upp av några av ägarna med handelshuset Godenius som den störste ägaren. Samtidigt lades produktionen om till det engelska tillverkningssättet. Engelska leror och en engelsk verkmästare anställdes. En större rågodsugn uppfördes. Man installerar en ny ångmaskin (den första installerades 1832).
Under 1830-talet arbetade ca 150 personer vid fabriken.
Under 1840-talet gick inte fabriken så bra, det var ibland svårt att få tag på råvaror och resultaten var inte goda. Tidvis låg produktionen nere. Investeringarna kostade också och fabriken utbjöds till försäljning.
1852 blev Godenius ensam ägare till fabriken. Under hans ledning påbörjades en omfattande modernisering av fabriken och grunden till den storindustri som så småningom växte fram lades nu.
1869 tog Wilhelm Odelberg över ledningen vid fabriken. Vid den tiden arbetade ca 300 anställda vid fabriken. I slutet av 1890-talet var antalet upp i 900. Av dessa var ca 15 % barn.
Efter Wilhelm Odelbergs bortgång 1924 övertogs ledningen av hans söner Axel och Victor.
1937 bestämde man sig för att sälja fabriken till KF. Konkurrensen från utländska fabriker gjorde det nödvändigt att modernisera och rationalisera, något som de nya ägarna hade möjlighet att göra.
1939 stod sanitetsporslinsfabriken färdig. 1946 startade plastavdelningen, man gjorde detaljer till andra industrier (dammsugare, kylskåp mm) och på 1950-talet produkter till hushållen; plastlådor, måttsatser mm. Plastproduktionen flyttade till Borås 1981.
KF satsade också på att modernisera hushållsporslinsfabriken. Man rev gamla byggnader och byggde nytt mellan åren 1940-48. Den nya fabriken ritades av Olof Thunström vid KF:s arkitektkontor.
1987 går Gustavsbergs porslin och Rörstrand, som ägs av finska Wärtsiläkoncernen (dit Arabia hör), samman. Efter några år säljer man porslinstillverkningen till Hackman.
1994 läggs porslinstillverkningen ned i Gustavsberg och flyttar istället till Arabia.
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/AB144/EA_66
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/QymwAvzZfHAW7LX4tn2kZ6
SpråkSvenska
ExtraIDEA_66

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter