Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Enskilda arkiv, personarkiv.Brising, Harald  (1881 – 1918)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Anställd vid Nationalmuseum)
KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Konsthistoriker)
HistorikGustaf Victor Harald Brising (1881-1918), docent i konsthistoria vid Uppsala universitet.
Brisings skrifter behandlade huvudsakligen måleriets historia från renässansen, den klassiska antikens skulpturer och Sergels konst. Han deltog under åren 1907-1914 flitigt i diskussionerna om aktuella konst- och museifrågor i tidningar och tidskrifter, främst i den av honom själv redigerade Arktos (1908-1909). Gjorde talrika och långa studieresor, bl.a. upprepade gånger till Grekland och Italien. I måleriets historia var Brisings huvudarbete hans väl illustrerade bok om Quinten Matsys (även doktorsavhandling). År 1911 följde så ett - med statsunderstöd utgivet - praktverk om Nationalmuseums antiksamling.
Vid Nationalmuseum arbetade Brising huvudsakligen på gravyr- och handteckningsavdelningen samt i antiksamlingen. Han var anställd vid myndigheten som amanuens åren 1907-1909 samt 1913-1918. Genom ett i Svenska Dagbladet publicerat förslag om nybyggnad för museet på Kastellholmen väckte Brising den diskussion om museets lokalfråga, som sedan utmynnade i Richard Berghs ombyggnadsplaner. Från 1914 upptogs han allmera av akademisk tjänstgöring och förvärvade därvid erkännande som en utmärkt föreläsare. Den 21 december 1918 avled Harald Brising i spanska sjukan.
ReferenskodSE/AB144/EA_29
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/xHzKZdsmNIB6Pm6jJ2MSz8
SpråkSvenska
ExtraIDEA_29


Arkivbeskrivning
Brising, Harald (Nationalmuseum)

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter