Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE AGUÉLIS VERKSAMHET

Aguéli, Ivan

Original av tidskrifterna Il Convito och Il Commercio förvaras i ritningshurts i P3.
Så även handskriven originalhandling med sigill. "Silsilah. Början av en initiationskedja".

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Anteckningar. Se även volym 1:1.
Samtliga anteckningsböcker är häftade om inte annat anges samt saknar årtal
* Anteckningsbok "Le Bon Sens" skrivet av John Agelii, Sala. Inbunden
* Anteckningsbok "Cahier de Logique" med namnet Hout innanför pärmen. Inbunden
* Bok på arabiska om hadithernas terminologi. Inbunden
1. Författare Hossein ben Ibrahim el Azhari
2. "Sharajat al Kawn" av Ibn Arabi
3. Berättelse om Profetens sammanträffande med Satan (Iblis) u. w.
* Anteckningshäfte med nordkinesiska språkstudier
* Anteckningshäfte med språkanteckningar i kinesiska
* Fyra små anteckningsböcker med skilda ting. Med tryck (ej Aguélis)
 
2Handlingar rörande religion och språk. Utkast till artiklar.
* H.S. Nyberg: "Aguéli och islam", original samt renskrift. Koncept till brev på arabiska från Aguéli översatt av Nyberg. Mottagare okänd. Uå.
* Någorlunda renskriven artikel (?) av Aguéli om islam. Uå.
* Artikel (?) om islam; original med Aguélis handstil uå.; "Les Europes et les muselmans" original undertecknat Abdul Hadi; "L'Islamisme devant la raison contemporaine", 1911; "El-Akbariyah", 1911; "Antropomorfism i Islam", fragment Uå. samt: icke-originalhandlingar, brev, artiklar, koncept m.m. dels i svensk översättning, dels på franska eller arabiska, Uå.
* Handlingar rörande tidningen "Il Convito". Original 1904, kopior, renskrifter, översättningar. Spridda år.
* Handlingar rörande "Il Commercio Italiano", 2 original, 1902, samt renskrifter, översättningar.
* Spridda anteckningar om skilda religiösa och språkliga spörsmål, original uå. (undantag Ibn al Arabi som är en avskrift)
 
3Handlingar rörande litteratur, språk, anarkism, politik. Artiklar
* Pressklipp i kronologisk ordning, spridda år 1912-1948
* Artiklar rörande skilda ämne i original, opublicerade, kopior, renskrifter
* "Souvenirs d'anarchiste", artikel Aguéli sparat själv, 1913
* Litteraturförteckningar, listor, adresser. Uå.
* Översätnningar av "Utopier i verkligheten" (Strindberg); "Djurens bok"
* Skilda artiklar och koncept rörande sklida ämne som individualism, esperanto, italiensk stormaktspolitik, målningar
Översättningar från spanska, handlingar rörande anarkistprocessen. Lista på artiklar skrivna av Aguéli och Insabato, sammanställd av Axel Person. Uå.
 
4Handlingar rörande målarverksamheten
* Reproduktioner, förteckningar av målningar, 3 blyertsskisser
* Handlingar rörande utställning i Konstnärshuset 1947 respektive i Danmark 1961
* Katalog över målningar 1939. Lista på C. Fribergs Aguélisamling uå.
 
5Handlingar rörande tjurfäktning (skotten i Deuil), Aguélis död, (se även serie 1:1.) samt Indienresan
* Handlingar rörande tjurfäktning och Aguélis protest i Deuil den 4 juni 1900. Med redogörelser för händelseförloppet inklusive brevavskrifter; 2 klippböcker med pressklipp, 5 brev, 2 offentliga dokument, 1 kopia på satirteckning (ej utförd av Aguéli)
* Handlingar rörande Aguélis död 1917. Med pressklipp, korrespondens i renskrift med bilagor i original (Svenska konsulatet, UD, A. Agelii 1917-1918), 1 sorgkort
* Handlingar rörande Indienresan 1899. Med "Hos singaleserna", urklipp, renskrifter, 3 skrivböcker med originalartiklar, rekommendationesbrev, räkenskaper, uppehållstillstånd
 

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter