Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

ÖVRIGA PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR

Nationalmuseums förvaltningsenhet NM/FE

Serien i arkivboxar.
Se även serie A2 (Nationalmusei nämndprotokoll), volymerna 24 och 25.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11977 – 1990Skyddskommittéprotokoll 
21987 – 1999Biblioteksnämndens protokoll 1987-1997
Protokoll fört vid SKM:s möte för bibliotek, arkiv och bildarkiv 1997-1999.
 
31975 – 1985Företagsnämndsprotokoll (1975-1977),
Protokoll m.m. från projektgruppen för lokalfrågor (1979-1985).
 
41983 – 1996Förslagskommittéprotokoll (1983-),
Protokoll från utställningsmöten (1990-),
Protokoll från pesonalansvarsnämnden (1991-),
Protokoll från Statens konstmuseers ADB-grupp (1994-),
Protokoll från projektgruppen för Prins Eugens Waldemarsuddes förstatligande (1994-1995),
Protokoll från utbildningsgruppen (1996-).
 
51991Skyddskommittéprotokoll 
61979Löneförhandlingsprotokoll 
71994 – 1997Planeringsgruppens protokoll 
81997 – 1999Planeringsgruppens protokoll 
91995 – 2000Planeringsgruppens protokoll 1995-1998
Protokoll/minnesanteckningar från avdelningen för teckning och grafik/gravyravdelningen 1985-2000.
 
101998 – 1999Lånemötesprotokoll 
112000 – 2003Lånemötesprotokoll 
121990-talPlaneringsgruppens protokoll 1990-tal. 
132000 – 2002Planeringsgruppens protokoll
2001. Ett protokoll från forskningsavdelningen.
 
141997 – 2001Samordningsgrupp - bibliotekssamarbete Nationalmuseum och Moderna Museet 1999-2001.
BAB - möten Bibliotek, Arkiv, Bildarkiv 1997-1999.
personalmöten 2001 - 2006.
 
152002 – 2007Programutskottets protokoll. Projektförslag i bilagor. 
162002 – 2007Planeringsgruppens protokoll. Planeringsschema i bilagor. Saknas maj 2014. 
172004 – 2007Lånemötesprotokoll 
181993 – 2006Konstförmedlingens minnesanteckningar från avdelningsmöten. Från Pedagogiska enheten år 2014. 
191997 – 2002PUB-möten, minnesanteckningar. Inkomna från Pedagogiska enheten år 2014. 
202004 – 2010Samlingarnas avdelningsmöten 2004 - 2010-04
Inkom i september 2016
 
212009 – 2013Planeringsgruppens porotokoll och minnesanteckninga, programmöten, konstvetenskapliga kollegier - beredningsgruppen 
222010 – 2011Konstvetenskapliga kollegiets protokoll 
232011 – 2012Konstvtenskapliga kollegiets protokoll 

Nyheter

den 17 november 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter