Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Boklunds brevsamling

Boklund Johan Christoffer brevsamling

 Volymer (8 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Boo von Malmborgs brevskrivarregister (lappkatalog). 
2Kortregister. Register över personer som omnämns i J.C. Boklunds brevsamling. 
3Brev A–D.
A
Adelswärd, Axel 1 brev
Adlersparre, C. ”Albano” 2 brev
Adlersparre, Sofie 2 brev
Afzelius, A.A. 1 brev samt bilaga
Ahnström, Robert 1 brev
Akademiska föreningen i Lund Se även tillägg
Alford, P.L. 1 brev (2 blad)
Almlöf, K. 1 brev
Amnéus, A.J. 1 brev (2 blad)
Andersson, Wendela 1 brev
Andersson, ”vännen” 1 brev
Anckarcrona, Alexis 2 brev
Anckarcrona, Victor 4 brev
Anker, Herman W., Kristiania 1 brev
Arbo, Peter Nikolai, Krisiania 1 brev
Arborelius, Olof 11 brev (28 blad) samt 1 fragmentariskt brev
Arsenius, Georg 2 brev
Arsenius, John 23 brev (35 blad) samt kvitto
Aspelin, Carl 1 brev
Aulin, Axel 1 brev
Axelson, Axel 2 brev
B
Baade, Knud, Norge 10 brev (20 blad)
Ballin, J. 2 brev (5 blad)
Bauck, Jeanna 2 brev (3 blad)
Berg, H.J.F. 2 brev (4 blad)
Berg, Oscar 8 brev (10 blad) samt 1 koncept
Bergh, Edvard 9 brev (14 blad)
Bielke, Axel 3 brev (4 blad)
Billing, Thore 13 brev (24 blad)
Birger, Hugo 1 brev (3 blad)
Björnström, D. 2 brev
Bokelund (Boklund) Håkan Chr. 1 brev (2 blad)
Boklund, J.C. 2 koncept till okända
Borg, Axel 8 brev (16 blad)
Brandelius, Gustaf 9 brev (18 blad), 2 kvitton, 1 fullmakt
Brambeck, Edvard 4 brev (8 blad)
Brantström, Mathilda 2 brev (4 blad)
Bunzel, Tyskland 16 brev (18 blad)
Bögh, Carl, Danmark 1 brev
Börjesson, Agnes 35 brev (74 blad), 1 fullmakt
Börjesson, Johan 1 brev
Börjesson, John 3 brev (6 blad)
C
Cardon, Johan 2 brev
Carlén, Octavia 8 brev (10 blad)
Cederström, Gustaf 6 brev (10 blad)
Cederström, Thure 7 brev
Clément de Rij, L., Paris 1 brev, 1 koncept
D
von Dardel, Fritz 40 brev, 1 kort, 1 notis. Se även tillägg
Dietrichson, Lorentz 10 brev, 1 fragmentariskt brev (14 blad) samt 1 skrivelse till Konstlotteriet. Se även tillägg
Dietrichson, Mathilde 2 brev (3 blad)
 
4Brev E–J.
E
Eckersberg, J., Kristiania 5 brev (11 blad), 1 tidningsurklipp
Ehrenspohl, Charlotta 1 brev (2 blad)
Ehrensvärd, A. Se tillägg
Ekenstjerna, E. 14 brev (15 blad), 1 koncept
Ekman, Carl 1 brev
Ekström, Per 1 brev (2 blad) samt stipendiemeddelande
Ekvall, Emma 8 brev (13 blad)
Ekvall, Knut 10 brev (20 blad)
Ericson, Johan 3 brev (12 blad)
Ericsson, Joh. E. 1 brev (2 blad)
Ericsson, G. Thore 8 brev (16 blad)
Eskilson, P. 1 brev
von Essen, H. 1 brev (2 blad)
Estlander, C.G., Helsingfors 1 brev
Etzdorf, Christian, Tyskland 1 brev
F
Fagerlin, Ferdinand 3 brev (4 blad). Se även Nordgren, A.
Fauerholdt, W., Düsseldorf 3 brev
Fischer, Gustaf E:son 14 brev (30 blad)
Fogelberg, B.E. 5 brev (7 blad), 4 koncept (6 blad)
Fourin, H., Frankrike 2 brev
Frid, Ludvig 1 brev
von Frost, P., Kolding 1 brev (2 blad)
Fryxell, Anders 1 brev
G
Galster, H.L., Köpenhamn 3 brev, 1 kvitto
Garezepiski, R. Se Hermelin, O.
von Gegerfelt, Victor 1 brev (2 blad), 1 koncept
von Geijer, G. 1 brev
Gertner, Wilhelm, Danmark 1 brev
Geuder, G.F., Nürnberg 1 brev (2 blad)
Gislander, N.J. 1 brev
Gleerup, C.W.K. 7 brev, 1 koncept
Gleerup, J. 1 brev
de Gobneau, Tyskland 1 brev
JOHAN CHRISTOFFER BOKLUND
Grangren, W. 1 brev, 1 visitkort
Grosimondt, O., Köpenhamn 1 brev
Grimelund, J.M., Kristiania 2 brev
Gude, Hans, Norge 1 brev (2 blad)
Gyllenhaal, Herman 4 brev
Göthe, Georg 3 brev (8 blad), 1 kort
H
Hafström, Gillis 12 brev (26 blad)
Hagborg, August 5 brev (6 blad)
Hallgren Se tillägg
Haufstängel, Franz, München 1 brev
Hasselriis, L., troligen Danmark 1 brev
Hedlund, E. 12 brev (20 blad) samt 15 brev (19 blad) och 3 telegram från Boklund till Hedlund
Helander, Victor 8 brev (13 blad)
Hellqvist, Carl Gustaf 3 brev (4 blad)
Hess, Max, Tyskland 1 brev
Hermelin, Olof 21 brev (36 blad) samt 1 brev (2 blad) till Hermelin från Rudolf Garezepiski, Philadelphia och 1 koncept till svar. Se även tillägg
Hertzberg, Axel Gustaf 10 brev (16 blad)
Heydenmann, Heinrich, Berlin 1 brev (2 blad)
Hill, C.J. & C.F. 3 brev SAKNAS
Hoffler, Chr. 3 brev (4 blad)
Holmgren, Carl Gustaf 4 brev
Holmlund, Jeanette 1 brev
von Holst, H.J.O. 1 brev
Hymans, H., Bryssel 1 brev (2 blad)
I
Ibsen, Henrik, Norge 1 brev (2 blad)
Invaliden-Hause Se Stauber, P.
J
Jacobsen, I., Norge 1 brev (2 blad)
Jernberg, August 18 brev (29 blad). Se även Nordgren, A.
Josephson, Ernst 12 brev. Se även tillägg. Se Scholander, F.W.
Jönsson, Magnus 1 brev
 
5Brev K–M.
K
Kallenberg, Anders 39 brev (68 blad), 1 tidningsurklipp, 1 kvitto, 2 noter
Killander, F. 2 brev
Kiörboe, Carl Fredrik 42 brev (82 blad)
af Kleen, Anna Beata 1 brev
Kockum, Anna 1 brev (2 blad)
Kotzeberg (?), två olika brevskrivare 2 brev (4 blad)
Krafft, P.M. 1 brev (2 blad)
Kronberg, Julius 14 brev (29 blad)
Krumlinde, Olof 2 brev (3 blad)
Kulle, Axel 18 brev (30 blad)
Kuylenstierna, C. 2 brev (3 blad)
Kylberg, Regina 1 brev
Köhler, Johan Gustaf 2 brev (3 blad)
Körner, Maximilian 2 brev (3 blad)
L
Lagerholm, Wilhelmins 2 brev
Lang, H., Kristiania 1 brev (2 blad)
Langlet, Emil Victor 1 brev
Larsson, Carl 4 brev (12 blad), 1 brev (2 blad) från Boklund till C.L.
von Leinburg, München 1 brev (2 blad)
Lerche, Vincent Stoltenberg,
Norge 24 brev (39 blad)
Libert, Emil, Köpenhamn 7 blad (10 blad)
Lindberg, Theodor 1 brev
Lindgren, Hilda 4 brev (6 blad)
Lindholm, Berndt 5 brev (7 blad)
Lindquist, Ax. Hj. 1 brev (2 blad)
Lindström, A.M. 3 brev (5 blad)
Lindström, Alex 1 brev (2 blad)
Ljung, Ernst 3 brev (4 blad)
Ljunggren, Gustaf 9 brev (16 blad). Se även tillägg
Lorch, Karl J., Kristiania 3 brev (4 blad), 1 kort
Louvo, F., Dijon 1 brev (2 blad)
Lundberg, Fr. Se tillägg
Lundbergsson, Z. 1 brev
Lundgren, Egron 4 brev (8 blad). Se även tillägg
Lönnroth, Fr. 2 brev (3 blad)
M
Malmström, August 2 brev
Malmström, J.G. 2 brev, 3 koncept (4 blad). Se även tillägg
Mandelgren, Nils M:son 1 brev
Martin, O.A. 2 brev
Maÿer, F.C., Tyskland 1 brev (2blad)
Mazet, I., München Se tillägg
Melander, A.E. 1 brev
von Miller, München 4 brev (5 blad)
Molin, J.P. 6 brev
Montan, Anders 1 brev (2 blad)
Montgomery Cederhielm, Robert 1 brev
Morgenstern, Chr., München 1 brev
Muller, G.A., Tyskland 1 brev (2 blad)
Müller, Morten, Norge 5 brev (6 blad)
Möller, Nils B. 1 brev
 
6Brev N- R.
Nilsson, Severin 1 brev (2 blad)
Norberg, Hildegaard 1 brev (2 blad)
Nordenberg, Bengt 20 brev (30 blad), 3 kvitton. Se även Nordgren, A.
Nordenfelt, O. 2 brev
Nordgren, Axel 35 brev (64 blad), kvitto på medalj av F. Fagerlin, A. Jernberg, B. Nordenberg och A. Nordgren
Normann, A., Danmark(?) 1 brev
Nyblom, Carl Ruprecht 2 brev (3 blad)
Nyström, Alfred 15 brev (28 blad), 1 brev (2 blad) till "Baron"
Nyström, Axel 1 brev
Nyström, Jenny 3 brev (4 blad)
O
Odelmark, F.W. 14 brev, 1 kvitto. Se även tillägg.
Odhner, C.Th. Se tillägg
P
Palm, G.W. 2 brev
Pauli, Georg 2 brev
Perséus, Edvard 7 brev (13 blad), 6 koncept (12 blad), 1 kvitto
Peters, Wilh. 3 brev
Petersen, Eilif, Krisiania 6 brev (9 blad), kvitto
von Piloty, C., München 1 brev (2 blad)
Plagemann, Carl 1 brev
Pommer, O.B. 4 brev (6 blad)
Posse, Arvid Se tillägg
von Post, Kerstin 1 brev
Q
Quensel, J.U. 5 brev. Se även tillägg
R
Raab, Carl Axel 1 brev, 1 kvitto
Rasmussen, A., Norge(?) 2 brev
Retzius, Gustaf 2 brev
Ribbing, Sofie 2 brev
Rohde, Fr., Köpenhamn 3 brev (4 blad), kvitto
von Rosen, Georg 4 brev (7 blad), 2 visitkort, 1 anmälan
Rugendas, M., München 2 brev
Runeberg, W., Helsinfors 1 brev
Rühl, Wilhelm, Nürnberg 1 brev
Röhl, Maria 2 brev
 
7Brev S - Å
Saloman, Geskel 52 brev (107 blad)
Salmson, Hugo 10 brev (21 blad)
Schenson, Hulda 2 brev (4 blad)
Scholander, F.W. 2 brev (41 blad), 1 brev från F.W.S. till Ernst Josephson
Schubarth, B.J., Paris 1 brev
Schuutt, München 1 brev (2 blad)
von Schwerin, Ameli 4 brev (6 blad). Se även tillägg
Schützencrantz, Ad. 2 brev (4 blad)
Schäffer, Eugen Eduard, München 1 bre
Seeberger, G. Se tillägg
Sidvall, Amanda 1 brev (2 blad)
Sinding, Otto, Norge 1 brev
Sjöstrand, Carl 1 brev
Skånberg, Carl 4 brev (8 blad)
Smith-Hald, Frithj., Norge 3 brev (5 blad)
Sohlman, Hulda 2 brev
Spangenberg, L., Berlin 1 brev (2 blad)
Sparre, Josephine 1 brev
Sparre, Sigge 2 brev
Spengel, J.F., München 1 brev
Stauber, Paul, München 2 brev samt 1 skrivelse från Invaliden-Haus, Fürstenfield
Stjernström, Edvard 1 brev
Stolpe, Herman 1 brev
von Stryk-Köppo, Alex, Riga 3 brev (4 blad), 2 koncept
Stäck, J.M. 17 brev (26 blad) samt självbiografi (2 blad)
Sundberg, Christine 1 brev (2 blad)
Sundell, Richard 1 brev (2 blad)
Swartschkoff, Wladimir, 6 brev (16 blad)
St Petersburg och Åbo
Söderberg, Gustaf 28 brev (29 blad)
Södergren, Joh. Aug. 1 brev
Söderlund, J.E. 2 brev
Sörensen, Frederich, Danmark 17 brev (32 blad) samt meddelande om fest på Island
T
Teichlein, T., Tyskland 1 brev
Tideman, Adolf, Norge 3 brev
Tirén, Johan 1 brev
La Tour, tysk comtesse 1 brev
Troili, Gust. Uno 2 brev (3 blad)
Tullberg, Hasse W. 1 brev
Törnå, Oscar 20 brev (38 blad)
W
Wahlberg, Alfred 3 brev (6 blad)
Wahlgren, Fredrique 9 brev (17 blad). Se även tillägg
Wallander, J.W. 1 brev
Wallenberg, A.O. 1 brev
Wedelin, Erik 3 brev (4 blad)
von Vegesack, E.E.O. Se tillägg
Wennerberg, Brynolf 5 brev (6 blad)
Wennerberg, Gunnar 7 brev (12 blad)
Wergeland, O.A., Norge 2 brev
Werner, K.F. 2 brev
Wieselgren, Harald 1 brev
Wijkander Se tillägg
Winge, Hanna 2 brev (3 blad)
Winge, Mårten Eskil 3 brev (5 blad)
Virgin, Arvid Gottfrid Julius 3 brev (4 blad), 1 kivtto
Virgin, Axel 1 brev (2 blad)
Wisén, Th. Se tillägg
Vogler (?), J., Tyskland 1 brev (2 blad)
Voltz, Friedrich, München 1 brev i koncept
Wrangel, Carl Gustaf 1 brev (2 blad)
Wrede, Louis 1 brev
Z
Zetterwall, H. Se tillägg
Å
Åkerman, Alfred 1 brev
 
8Tillägg till förteckningen över J.C. Boklunds brevsamling, omfattande brev och koncept, som
vid olika tillfällen överlämnats till Nationalmuseum.
Brev till Boklund:
Ljunggren, Gustaf 1 brev (2 blad)
Wisén, Theodor 1 brev (2 blad)
Brev från Boklund: (huvudsakligen i kopia eller koncept)
Akademiska föreningen i Lund 1 brev
von Dardel, Fritz 1 brev
Hallgren 1 brev
Josephson, Ernst 1 kort
Ljunggren, Gustaf 2 brev (3 blad), 1 telegram
Malmström, Aug. 1 brev
Quensel, J.U. 4 brev
Wijkander 1 kort
Delar av Boklunds registratur
Akademiska föreningen i Lund 1:1869, 3:1870, 1:1871, 1:1872, 3:1874
Bennet, C.S:s arvingar 1:1878
Dietrichson, L. 1:1872
Ehrensvärd, Albert 1:1871
Hermelin, O. 1:1871
Ljunggren, Gustaf 8:1861, 1:1863, 2:1866, 1:1867, 4:1868, 2:1869, 3:1871, 3:1872
Lundberg, Fr. 1:1872
Lundgren, Egron 1:u.å.
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter