bild
Arkiv

Silversmedsföretaget Atelier Borgilas arkiv


 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
A 1Protokoll med bilagorÅrsvis sorterade. Protokollen började föras först när Atelier Borgila blev ett aktiebolag 1932. Lucka bland bolagsstämmoprotokollen för åren 1956-1960. 
BUtgående handlingarHar inte bildat någon egen serie. Kopior av utgående brev går dock att återsöka bland korrespondensen E:1-3. 
CDiarier 
DRegister 
D 1Ritnings- och fotoregisterRegistret innehåller uppgifter om när en ritning har upprättats och vilken beteckning som den då har getts. En lista över de i registret användna beteckningarna finns som bilaga. 
D 2Arbetskort 
D 2 AArbetskort, huvudserieKorten ligger i lådor i det blå skåpet, om inte annat står. Korten är sorterade utifrån ritningsregistret (D1), om inte annat står. Serien går att knyta an till Orderbeställningar till arbetskort (D2C) genom ordernummer. 
D 2 BArbetskort, övrigtÅrsvis sorterade. Korten går att knyta an till Orderbeställningar till arbetskort (D2C). Serien i kortlådor. 
D 2 COrderbeställningar till arbetskortÅrsvis och alfabetiskt (efternamn eller organisationsnamn) sorterade. 
D 3LagerkortÅrsvis sorterade utifrån ritningsregistret (D1). Serien i kortlådor, om inte annat står. 
D 4Övriga registerAlfabetiskt sorterade. Registren visar upp vapen (släktsköldar eller företagslogotyper) , skisser av vapen och monogram. Serien i kortlådor. 
EInkomna handlingar 
E 1Korrespondens, inrikesMajoriteten av brev skrivna före 1945 har förkommit (se historik). Årsvis och alfabetiskt (efternamn eller organisationsnamn) sorterade. 
E 2Korrespondens, utrikesÅrsvis och alfabetiskt (efternamn eller organisationsnamn) sorterade. Lucka för åren 1951-1958 (Jmfr dock E1: 8-16) 
E 3Korrespondens, leverantörer och offerterÅrsvis och alfabetiskt (efternamn eller organisationsnamn) sorterade, om inte annat står. 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Ritningar, skisser och modeller 
F 1 BRitningar, guldsmyckenRitningarna är sorterade utifrån sökregister till smyckesritningar (D1). Ritningarna ligger i röda böcker med Borgilas namn, om inte annat står. 
F 1 CRitningar, silversmyckenRitningarna är sorterade utifrån sökregister till smyckesritningar (D1). Ritningarna ligger i gröna böcker med Borgilas namn. 
F 2Fotografier 
F 2 AFotografier, gröna böckernaFotografierna är sorterade utifrån sökregister till fotoböckerna (D1). Fotografierna ligger i de gröna böckerna med Borgilas namn, om inte annat står. Bokens nummer och de fotograferade föremålens beteckning i ritningsregistret (D1) har uppgetts för varje volym. Dateringen av volymerna har skett med vägledning av uppgifter i ritningsregistret (D1) och anteckningar på fotografiernas baksida. 
F 3Handlingar rörande verksamheten 
F 3 ARegistreringsbevis 
F 3 BHandlingar från avtalsförhandlingar och utvecklingsarbetenAvtal mellan Bolidens Gruv AB och Atelier Borgila AB finns i Handlingar rörande Borgila och dotterbolaget Flavia (F4A:1). 
F 3 CHandlingar rörande fastigheter och utrustningHandlingarna har legat i mappar placerade i kartonger eller påsar. Ordningen har skapats genom att handlingarna har sorterats utifrån år och mappens namn. 
F 3 DPersonalhandlingarHandlingarna har legat i mappar placerade i kartonger eller påsar. Ordningen har skapats genom att handlingarna har sorterats utifrån år och mappens namn. 
F 3 EMaterial från underhandlingar vid beställningsarbetenMaterialet är sorterat utifrån årtal och nummer. 
F 3 FHandlingar rörande särskilda arbeten och utställningarHandlingarna har legat i mappar placerade i kartonger eller påsar. Ordningen har skapats genom att handlingarna har sorterats utifrån år och mappens namn. 
F 3 GAnnonser och reklamkort 
F 4Handlingar från Borgilas tid hos Boliden 
F 4 AHandlingar rörande Borgila och dotterbolaget FlaviaHandlingar från Borgila och deras dotterbolag Flavia har lagts samman hos arkivbildaren. Av proveniensskäl har dessa handlingar bildat stommen för en egen serie. Handlingarna har sorterats utifrån år och pärmens eller mappens namn. 
F 4 BFakturor, orderbeställningar och spridd korrespondensÅrsvis och alfabetiskt (efternamn och organisationsnamn) sorterade. Jmfr. Korrespondens, inrikes (E1A:11-15) och Orderbeställningar till arbetskort (D2C: 18-21). 
GRäkenskaper 
G 1Årsredovisningar med bilagorÅrsvis sorterade. Årsredovisningar för perioden 1932-1975 utgör bilagor till bolagsstämmoprotokollen (A1). 
G 2Bokslut, huvudböcker och dagböckerÅrsvis sorterade. Serien i arkivkartong, om inte annat står. 
G 3Inventarieböcker 
G 4Övriga räkenskaperÅrsvis sorterade. 
ÖÖvrigt 
Ö 1TidningsurklippÅrsvis sorterade. Serien i arkivkartong, om inte annat står. Serien består av klippböcker och tidningar som innehåller artiklar om Borgila. 

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter