Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Enskilda arkiv, personarkiv.Brising, Harald  (1881 – 1918)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Anställd vid Nationalmuseum)
KategoriPerson (släkt, samlare). Ospecificerad (Konsthistoriker)
HistorikGustaf Victor Harald Brising (1881-1918), docent i konsthistoria vid Uppsala universitet.
Brisings skrifter behandlade huvudsakligen måleriets historia från renässansen, den klassiska antikens skulpturer och Sergels konst. Han deltog under åren 1907-1914 flitigt i diskussionerna om aktuella konst- och museifrågor i tidningar och tidskrifter, främst i den av honom själv redigerade Arktos (1908-1909). Gjorde talrika och långa studieresor, bl.a. upprepade gånger till Grekland och Italien. I måleriets historia var Brisings huvudarbete hans väl illustrerade bok om Quinten Matsys (även doktorsavhandling). År 1911 följde så ett - med statsunderstöd utgivet - praktverk om Nationalmuseums antiksamling.
Vid Nationalmuseum arbetade Brising huvudsakligen på gravyr- och handteckningsavdelningen samt i antiksamlingen. Han var anställd vid myndigheten som amanuens åren 1907-1909 samt 1913-1918. Genom ett i Svenska Dagbladet publicerat förslag om nybyggnad för museet på Kastellholmen väckte Brising den diskussion om museets lokalfråga, som sedan utmynnade i Richard Berghs ombyggnadsplaner. Från 1914 upptogs han allmera av akademisk tjänstgöring och förvärvade därvid erkännande som en utmärkt föreläsare. Den 21 december 1918 avled Harald Brising i spanska sjukan.
ReferenskodSE/AB144/EA_29
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/xHzKZdsmNIB6Pm6jJ2MSz8
SpråkSvenska
ExtraIDEA_29


Arkivbeskrivning
Brising, Harald (Nationalmuseum)

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter