Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Stefan Johanssons brevsamling

Johansson Stefan brevsamling

Stefan Johansson (1876-1955), målare, tecknare och grafiker.
Arkivet omfattar 6 volymer. En preliminärt upprättad förteckning finns i arkivet, gjord av Boo von Malmborg. Förteckningen är alfabetiskt ordnad efter avsändare med Stefan Johansson som mottagare.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11913 – 1924Brev från modern till Stefan Johansson, med några enstaka brev från Stefan till modern. 
21913 – 1937Brev från Seth Johansson, med några enstaka brev från modern till Stefan Johansson. 
3Brev från Stefan Johansson, alfabetiskt ordnat efter mottagare. Vanligen koncept.
A
Andersson, Mathilda 1 brev
Antonsson (?), Oscar 1 kort
Arvika tidning 1 brev
Asplund, Karl 2 brev
B
Becker, Maria 1 brev
Bergström, B. 1 brev?
Bonniers förlag 1 brev
Borgström, A. ("Krysse") 2 brev
Borgström, Bert 3 brev, 1 dikt
van Buuren, Martha 2 brev
C
Callmander, Ivar 1 cirkulär
Carlborg, Harald 1 brevfragment
Cervin, Anna 1 brev
Cnattingius, Bengt, 1 brev, 1 kuvert
E
Ekström, G.K. AB 1 brev
Elmquist, Ingeborg 5 brev, 1 brevfragment
Elin 2 brev
F
Fagerkvist, Thor 1 brev
Fredga, Elin 1 brev
Fredga, Karl 3 brev, 1 räkning
3 dikter av Harriet Löwenhielm
G
Grundel, Karin 2 brev, 7 kortbrev
H
Hellberg, Mauritz –
Hermle, Perla 2 brev
Hilding, Axel ("Seth") 22 brev
Holmér (?), Folke 2 brevfragment
Hoppe, Ragnar 1 brev
Hult, Alrik 3 brev
Hülphers, E.E. 1 brev
J
Johansson, Gotthard 1 brev (sönderrivet)
Johansson, Seth – se Hilding, A.
Johansson, Sofia 113 brev, 1 kortbrev, 12 kort
2 brev med från Seth till modern
Johnson, Lasse 2 brev
K
Karlstads stadshotell 2 brev
Kjellin, Helge 1 kvitto, 2 brev, 1 kort
Kurt 1 brev
L
Larén (?), K. 1 brev
Lidman, S. 1 brev
Lindström, Fritz 1 brev
Lundberg (Sundberg?), Annie 3 brev
Lena 1 brev
M
Malmsten, Ludvig 1 kuvert
Mander, Margit 2 brev, 1 kort
Mathson, Eva 1 brev
Mathson, Oscar 3 brev, 1 kort
Meurling, direktör 3 brev
Margit 1 brev
N
Norbäck, Ragnar 1 påbörjat brev
Nordström, Karl 3 brev
Nyström, Gösta 1 brev
O
Odéen, Clara 3 brev
Odéen, H. 6 brev
Odéen, Sigurd 1 brev
Ohlsén, Erland 1 brev
Olander, Dagmar 1 brev
Olander, Ragnar 2 brev, 1 kvitto
Olson, advokat 1 brev
Olsson, Uno 1 kontrakt
P
Palmgren, Nils 1 brev
Persson, Arvid & Märti 1 dikt
Persson, Olof 2 brev
Pestrellini, Antoinette 1 brev
Paula 1 brev
R
Romdahl, Axel R. 1 brev
S
Salwén, Ingegerd 1 brev
Serner, Gertrud 5 brev
Stolpe, Sven 1 brev
Strömberg, Rut 2 brev, 1 sonett
Sundberg – se Lundberg
T
Thesslof, Jean 1 kort
W
Wester, Agda 1 brev
Westholm, Alfred 1 brev
Winge, Knut 3 brev
Wilma & Elisabeth 1 brev
Å
Åhlén & Åkerlunds förlag 1 brev, 1 manuskript
Okända adressater och – delvis uppordnat av Marianne
brevfragment Leije
 
4A - G Brev till Stefan Johansson som mottagare
A
Adler, Nils 1 kort
Ahlgrensson, Björn 1 kort
Allström, Nils 1 kort
Ander, Maja 2 brev
Ander, Ture & Ragnhild 1 brev, 1 kort
Anderberg, Kr. I. 3 kort
Andersson, Olivia 1 brev, 1 kort
Andersson, Ruth 1 brev till A. Hilding
1 brev till pastorsämbetet i Karlstad
2 brev till H. Kjellin jämte Kjellins svar
Andrén, Inga (gift Antonsson)2 brev
Antonsson, Oscar 1 kort
Arfvedson, Nils 3 brev, 1 kort, 2 skuldsedlar
Aronsson, Maj-Britt 1 kort
Arpi, Ivar 3 brev, 2 kort
Asplund, Karl 1 brev (=2 kort)
Aurell, Tage 1 brev
Axén, Alvar 1 brev
Alvi & Kurt 1 kort
Anna (faster) 1 brev
Annika T- - 1 kort till Sofie Johansson
Arne 1 kort
Axel
1 telegram
B
Becker, Anna & Hilma 1 kort
Becker, Maria 1 brev
Bengtsson, R. 2 kort
Berg, Yngve 1 brev
Bergström, Gull 1 brev
Bergström, Ingrid 1 kort
Bergström, Sigge 1 brev
Beyer, Agne 1 brev
Bjurgård, Per 6 brev
Björkman, Signhild 2 kort
Borgström, A. ("Krysse") 10 brev, 17 kort (?) Marianne Leijes anteckning om att 2 telegram fattas
Borgström, Bernt & Camilla 1 brev, 4 kort, 1 visitkort
Brun - - (?), Daisy 1 kort
van Buuren, Martha 2 brev
Böhme, N. 2 kort
Böwing, Martha 1 brev
B-g, Lisa 1 kort
Borghild 1 brev
C
Callmander, Ivar 1 brev
Carlborg, 1 brev
Carlson, Birger 1 brev
Cederblad, Iris 1 kort
Celander, Gunborg 5 brev, 4 kort
3 brev till A. Hilding
1 koncept från A. Hilding
Cervin, Anna 1 brev
Claesson, Åke 1 brev
Cnattingius, Bengt 8 brev
Carl 4 brev, 1 kort
Carl (?), Gunnar & fru 1 kort
C.F. 1 kortbrev
D
Dahlström, Sten 1 brev
Damström, Donald 1 brev, 1 visitkort
Danielsson, Walfrid 1 brev
Dagmar 6 brev, 1 kort tillsammans med I33a (?)
Daniel 1 brev
E
Eeg-Olofsson, R. 3 kort
Edeland, Gunhild 1 kvitto
Ekström, G.K. 1 brev, 2 räkningar
(Lilla utställningen)
Elg, Olof 1 brev
Elofson, Inga-Britta 1 kort
Engblom, Oscar 1 brev
Engdahl, Concordia 1 visitkort
Engdahl, P.A. & Paul 15 brev, 8 kort
1 – med tillägg av Edith Hansson
E. 1 kort
E.E. 1 kort
Ebba & Lalla 2 kort
Edit 1 kort
Edith & Birger 1 kort
Einar (kusin) 1 brev, 1 kort
"Eleven" 1 brev
Elin 1 brev, 1 kortbrev, 5 kort
Elin, Carl & Gunnar 1 telegram
Elisabeth 1 brev, 1 kort
Ellen 3 brev, 3 kort
Elna 1 kort
F
Fagerkvist, Thor 3 brev, 3 kort
Fjaestad, Anna 1 brev
Fjaestad, Gustaf a. 2 brev, 1 kortbrev, 12 kort se även Johansson, Sofie
Foch, Else 1 brev
Forsslund, Karl-Erik 1 kort
Freding, Thyra 1 kort
Fredga, Carl 3 brev, 2 kortbrev, 4 kort
1 kvitto, 1 telegram
Fredga, Elin 2 brev
2 kort varav ett med flera avsändare
Fridman, Christina & Karl 1 kort
Fryklund, Gunhild 1 brev
G
Gerdin, S.P. 1 brev
Ganström, Stina 1 brev
Grundmark, Paul 1 kort
Grötta, J.H. 1 brev
Guiry, Margot 1 brev
Gyllensvärd, Bo 1 kort
Gertrud 1 kort
Greta 1 kort
Gunborg 1 kort
Gunnar 1 kort
 
5H - O Brev till Stefan Johansson som mottagare
H
"Halls berättelser" 1 brev
Hamilton, Hedvig 1 kort
Hansson, Dagmar 1 brev, 1 kort
Hansson, Edith 4 brev, 3 visitkort se även Engdahl, P.
Hedenshage, M.S.(?) 1 brev, 1 kort
Heimbürger, Lulu 1 kort
Hellberg, Ebba 1 kort
Hellberg, Mauritz 1 kort
Hermele, Perla 8 brev, 3 kort
Hilding, Axel (S. Johanssons 128 brev, 2 kortbrev, 3 kort se även Johansson, Sofie
bror "Seth")
Hill, Siri 1 brev
Hjortzberg, Olle 1 brev
Hoppe, Ragnar 2 brev
Hult, C. Alrik 5 brev
Hülphers, E. Walter 10 brev
Håkansson, Gunborg – se Hilding
H.A. 1 brev, 1 kort
Hanna & Paul 2 kort, 1 telegram
Hans 1 brev
H-d, E. (Hedlund, Elisabeth?) 1 kort
Helga & Uno 6 kort
I
I.C. i Nordmarksberg 1 kort
Inga 2 brev, 2 kort
Ivar & Elisabeth 1 brev
J
Jaensson, C.W. 1 brev
Jeurling, Anita 1 brev
Johans(s)on, Alma ("Molla") 1 brev, 1 kort
" Anna 1 kort, 1? brevkort
" Lars 1 brev
" Lisa 1 brev till Sofia Johansson
" Sofia 212 brev, 3 kort
1 telegram avsänt G. Fjaestad
" Sofia och Seth 23 brev, 1 kort
" Seth – se Hilding, Axel
Johnson, Lasse 3 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Johnson, Maude (g.m. Lasse) 1 brev, 1 kort
Johnsson, Hanna 1 brev, 1 kort
Johnsson, J.W. 2 cirkulär, 1 tryck
Johnsson, Nathan m.fl. 2 kort
Josephson, Lennart 1 brev
Junghagen, Sven 1 kort
Jürgen, A. 1 kort
Josef 1 brev
J-son, M-a 1 kort
K
Kjellin, Helge 1 brev, 4 kort, 2 kvitton
– brev till Kjellin ang. S. Johansson
1 brev till K.A. Borgström
korrespondensen med Kjellin om Stefan Johansson ligger tillsammans med Kjellins brev till Stefan Johansson
Kreuger, Nils 1 kort
Kristhammar, Constance 2 kvitton
K(m), P. 1 kort
Konrad 1 kort
L
Lamby, Roland 1 kort
Lamm, Asta 1 kvitto
Larsson, Cecilia 1 kort
Larsson, Emma 2 brev till Sofia Johansson
Larsson, Erik 1 visitkort
Levin, Alvar 1 uppteckning
Lewin, Kurt 1 brev, 1 entrébiljett, 3 kort
Licht (?), Paula 1 brev
Lidén, Edw. 1 brev
Lidman, Sven 1 brev, 1 kort
Liedholm, Carl 1 brev
Lillienstierna, Signe & Helge 4 brev
Lindberg, Erik 2 brev
Lindberg, Karin & Tae 1 kort
Lindgren, Inga-Britta 1 kort
Lindhagen, Hedvig 1 kort
Lindström, Fritz 1 brev, 1 kort
Lovén, Arne 2 brev, 2 kort
Lundgren, Anna Lisa 1 kort
Lundström, N.S. 1 brev
Löfgren, Gustaf 1 kort
Löfroth, Naima 1 brev
Löfström, Gertrud 1 kort
Lang (?) 1 kort
Lena 2 blad
Lillan 1 brev koncept till svar av S. J-n
"Lill-systern" 1 brev
Lisa, Ragnar, Einar & Ruth 1 telegram
Lundbyvännen 1 telegram
M
Mander, Margit 7 brev
Marteau, Blanche 1 brev
Mathson, Eva 2 brev, 2 kort
Mathson, Oscar 2 brev
Michaneck, red. 1 brev och 1 svar
Molin, Emmy 1 avskrift
Müllern, G. 3 brev
M.B. 1 kort
Majken 1 brev
Maud 1 kort
Maud & Lasse 1 kort, 1 telegram
Mauritz 1 kort till A. Hilding
Märta, Anders & Thore 2 kort Norbäck
N
Nermans tryckerier 1 brev
Nilsson, Hilma 1 kort
Nilsson, Kerstin 1 kort
Nilsson, Maja 1 kort
Nilsson, Ruth 1 brev, 3 kort
Nilsson, Torsten 1 brev, 1 kort, 1 avbetalningskvitto
Norberg, Stina 1 brev (sönderrivet) samt koncept till svar
Norbäck, Anders 1 kort
Norbäck, Anders, Märta &
Thore 1 kort se ovan under Märta
Norbäck, Bo 2 brev, 1 kort
Norbäck, Märta & Anders 1 kort
Norbäck, Ingrid 1 brev
Norbäck, Johan 3 brev
Nordberg, Alice 2 brev, 2 kort
Nordengren, Per med familj 5 brev, 4 kort
Nordquist, Sigrid 2 brev
Nordström, Majken 1 kort
Nyberg, Ester (& Jan) 1 brev, 1 sönderrivet brev, 1 kort
Nyberg, Harald 4 brev, 1 kortbrev
Nyström, Gösta 2 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Nyström, Karl 1 kort
Näsström, Gustaf 1 brev
Nanna 1 kort
Nolla 1 kort
Non (?) (Nen?) & Carl 1 kort
O
Odéen, Clara 1 brev
Odéen, Sigurd 1 brev
Odén, Henry 1 brev
Ohlson, Ingeborg 4 brev, 1 kort
Oidentifierade –
Olander, Dagman 7 brev, 1 kort
Olander, Ragnar 4 brev
Olsén, Erland Paul –
Olsén, Uno 1 brev, 1 kort
Olsson, Arthur & Maj 1 telegram
Olsson, Gustav 1 kort
Olsson, Henny (?) 1 kort
Olsson, Nils 1 brev jämte anteckningar av S. J-n
Ord & Bild 1 kvitto
Oscar 1 kort
Oskarsbergarne 1 kort
 
6P - Ö Brev till Stefan Johansson som mottagare
P
Pauli (?), Hanna 4 kort, 1 telegram
Paulsson, Viola 1 kort
Pehrson, Johan 1 brev
Pehrson, P. J:r 1 brev, 1 kvitto
Persson, Arvid & Märtid 15 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Persson, Daniel 1 kort
Persson, Lydia 1 brev
Persson, Olof 2 brev
Pestelinni, Antoinette 4 brev, 2 kort
Peterson, Håkan 1 brev
Peterson, Ludvig 1 brev
P.N. (möjligen Nordengren) 1 brev
Paula (Licht) 2 brev
Peder 1 brev
Per 5 kort
Perla (G. Albert) 4 brev, 1 kort
R
Richenberg, Herbert 1 brev
Rinman, Sven 1 brev
Roose, Wanda & Age 1 brev
Rosendals konstförening 1 brevfragment
Roualt, Isabelle 1 brev
Rydbeck, Ingrid 1 brev
Rådström, Karin 1 kort
Rakel (kusin) 1 kort
1 kort till Sofia Johansson
Rut 2 brev, 4 kort samt sonetter
Ruth 1 brev
Ruth & Lasse 1 kort
S
Sagner, G. 1 kort jämte koncept från H. Kjellin
Salmson, Esther 14 brev, 3 kort, 1 visitkort
Salwén, Ingegerd 15 brev, 4 kort
Sandqvist, B. 1 kort
Schiller, Harald 1 brev
Schröder, Harald 1 brev
Schultzberg, A. 1 brev
Serner, Gertrud 3 brev
Sjöberg, Axel 3 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Spolén, Ann 1 kort
Starck, Gustav 1 telegram
Stenman, Gösta 1 brev, 1 kort
Stjerne, Magnhild 2 brev, 1 kort
Stjerne, Solveig 1 kort
Stolpe, Sven 3 kort jämte ett svar från H. Kjellin
Strindberg, Sven 5 brev
Strömberg, Ruth 10 brev, 7 kort
Swedlund, Pelle 3 brev
Svenson, G.(Gillbert?) 1 kort
Svenssons i Västanberg, fam. 2 kort
Swärd, Ellen 1 brev
1 brev till Sofia Johansson
Söderberg, Sixten 1 brev
Söderlundh, Lille Bror 1 brev
Söderlundh, Lisa 1 kort
Signe 1 brev
Sigrid & Gösta 1 telegram, 2 kort
Sigurd 1 brev
Stina & Bert 1 telegram
Syster, J. 1 kort
T
Tellander, Per 1 brev
Thelning, L.W. 1 brev till M. Larsson
Thiel, Ernst 1 kort
Thor, Carl 1 brev
Thålin, familjen 3 kort
Tidefors, Lars 2 kort
Trolle, Rolf 2 kort
Tålkmer (?), Astrid (Norge) 2 brev
Törnquist, Elias 1 kort
Talgoxarna & Ingegerd 1 brev
Thilda 1 kort till Sofia Johansson
T.U. (I.U.?) 1 kort
Tösen 1 brev
U
Uddenberg, Kerstin 1 kort
Ulander-Larsson, Margit ("Vi") 3 brev, 2 kort
Uno 1 kort
W
Wang, Helene 5 brev, 2 kort
Wennberg, Bo 2 brev jämte ett svar från H. Kjellin
Wennerström, Loa 1 kort
Wennerström, Ivar 1 brev
Werner, Hilding 7 brev, 1 telegram
Westholm, Alfred 1 brev
Westman, Karin 1 brev till A. Hilding.
? – anm. av Marianne Leije
Vidén (?), Bella 1 brev
Wijk, Hjalmar 1 brev
Wiklund, Maj-Lise 1 kort
Wilhelmson, Carl 1 brev ? – anm. av Marianne Leije
Winge, Knut 4 brev, 1 kort, 1 telegram
Witkowsky, Asta & W. 4 kort
Wåhlin, Anna 1 kort
Wåhlin, Karl 5 brev, 2 kort samt dikter av S. J-n
Wärmlands museum 1 kvitto
Wilma 2 brev
Vivi, Majken & Agnes 1 kort
Z
Zetterlund, Göran &
Lidell, Birgit 2 kort
Zetterlund, Lars 1 kort
Ö
Österman, Emil 1 brev
Ej identifierade avsändare 3 brev, 1 kortbrev, 2 kort
2 koncept av Axel Hilding
 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter