Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Volym

[Avsändare A-Ö]

Allmänna Brevsamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_21-1/AB/1
ExtraID1
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningA -B
Aagaard, C.F., Köpenhamn 1 brev
Adelborg, Maria 1 brev (2 blad)
Adelborg, Ottilia 28 brev (41 blad), 1 kortbrev, 1 kort
Adelsköld, Claes 4 brev (8 blad)
Adelsparre, C.A. 1 brev (2 blad)
Agelii, Anna 2 brev (4 blad) - arkivlagt på Aguéli i Biografica-samlingen
Aguéli, Ivan 62 brev (146 blad), 16 blad och 1 kort på arabiska, 13 kort - överflyttat och arkivlagt i Aguélis arkiv
Ahlborn, Lea 1 brev, 1 intyg
Ahlgrensson, Björn 2 brev (3 blad)
Ahlgrensson, Fritz 9 brev (18 blad), 1 kort
Ahlman, Axel 3 brev (4 blad), 1 kort
Akrej, Gustaf 1 brev
Akrell, Carl 1 pass
Alli, Aino Neuman, Åbo 1 kort
Alm, Axel 2 brev (3 blad)
Alströmer, J. 1 brev
Alströmer, J.M. 1 brev (2 blad), visitkort från E. Lithander
Anderberg, Adolf 1 brev
Anderberg, Mela 1 brev (2 blad)
Andersson, Carl Ludvig 22 brev (30 blad), 1 kort
Andersson, Knut 1 brev
Andersson, Oscar 9 brev (17 blad), 1 kort, 1 teckning med anteckningar
Andersson, P. se A.W. Netzell
Andrup, Otto, Fredriksborg 3 brev (5 blad)
Angerstein, U. 3 brev (6 blad), hembud av C.R. Lundberg
Ankarcrona, Alexis 1 brev
Ankarcrona, Henrik 2 brev (3 blad)
Arborelius, O. 1 brev (2 brev), biografi samt 1 hembud
Arnberg, Elise 1 brev
Arosenius, Ivar 1 kort
Arsenius, Georg 1 brev
Arsenius, Johan 5 brev (6 blad)
Aschberg, Olof 1 brev (2 blad)
Askberg, Gustaf 1 brev, prislista
Asp, Frieda 1 brev (2 blad)
Asp, Hjalmar avskrifter av brev från Hjalmar Asp samt avskrifter av brev till Asp från R. Bergh,
O. Bache och 1 brev från E. Källström till R. Bergh om Asp ( 8 blad)
B
Bache, Otto, Köpenhamn 2 brev (4 blad). Se även Asp, H.
Batsford, B.T., London 1 brev, 1 kort
Bauck, Jeanna 1 brev
Beck-Friis, Lave 1 brev
Behm, Emanuel 1 brev
Behm, Charlotta Sofia 13 brev (26 blad)
Behm, Herman 4 brev (7 blad)
Behm, Karl 14 brev (22 blad)
Bellman, C. M. 1 fotografi av meddelande
Bengtsson, Charlotta 1 kort
Bennet, J.W. 1 gåvohandling
Benzon, Otto, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Berg, Albert 2 brev
Berg, Gunnel Hazelius 1 brev
Berg, Oscar 1 brev (2 blad)
Berger, J.C. 1 fullmakt
Bergh, Edvard 2 brev, 1 biografi (4 blad)
Bergh, Ellen 1 brev
Bergh, Richard 4 koncept (6 blad). Se även Asp, H.
Bergman, Elise 1 hembud
Bergstedt, Amanda 2 hembud
Bergsten, Vilhelm 1 brev (2 blad)
Bergström, Alfred 1 brev
Bergström, David 1 brev
Bergström, Eda 1 brev, 1 kort
Bergström, S.T.S. 1 brev
Bergström, Sigge 1 kort
Berlin, Karl 1 brev
Beskow, Bernhard 7 brev (10 blad), 1 kort
Bielke, Axel 7 brev (11 blad)
Bielke, Edith 1 brev
Bildt, Carl 1 brev
Bildt, Harald 2 brev
Billberg, Frida 1 brev
Billing, Anna 1 brev (2 blad), 1 kort
Billing, Theodor 10 brev (13 blad), 1 biografi Se även Stäck
Billman, H. 1 brev (2 blad), fragment av svar från S. Strömbom
Billmark, C.J. 1 biografi
Billy-Jacobsen, P., Köpenhamn 2 brev ( blad), räkning
Bissen, V., Köpenhamn 1 brev, 5 brev i avskrift samt följebrev av Selma Colliander
Björkegren, C.J. 1 brev
Björkman, Edward 3 brev (3 blad)
Björkman, G.A. 1 brev
Björnstierna, A. 1 brev
Blackstadius, J.Z. 2 brev (4 blad)
Bleibtreu, L., Köln 1 brev
Blom, Fredrik 2 pass
Boberg, Paul 2 brev (3 blad)
Bock-Neumann, Henny, Berlin 1 brev
Von Bode, W., Berlin 1 brev
Boethius, Axel Se Biografica, Boberg, F.
Boheman, Hjalmar 1 brev
Boije, Fredrik 2 brev (5 blad)
Bonde, Philip 3 brev (4 blad)
Bonnier, Albert 2 brev
Bonnier, K.O. 2 brev, 1 kort, 1 kvitto. Se även Biografica, Josephson, E.
Bonniér, Olle 1 nyårshälsning
Borg, Axel 7 brev (10 blad). Se även Biografica. Josephson, E.
Borg, Frideborg 1 brev
Borg, Gustaf 1 brev
de Bouché, Carl, München Se Dahlgren, E.W.
Boucher, François, Paris 2 brev (5 blad)
Bradley, E.D., gift Murray Smith, London 2 brev (3 blad), fragment av brev till Miss Bradley
Brambeck, Edward 1 brev (3 blad)
Brandberg, C.F.E. 1 brev (2 blad)
Brandelius, G. 2 brev (6 blad), verser om Brandelii frukost (9 blad)
Branting, Agnes 1 brev
Branting, Anna 1 brev
von Breda, C.F. 3 brev (5 blad), 12 brevavskrifter, varav 2 från R.E. Raspe samt 1 memorial
Bredberg, J.W. 1 brev
Bredius, A., Haag 5 brev (8 blad), 1 brevavskrift, 9 kort
Bremde, Edvard, Danmark 1 brev (2 blad)
Breslau, Louise Cath., Zürich 1 brev (3 blad)
Brinckmann, Justus, Hamburg 1 brev (2 blad)
Brising, Louise 1 brev
Broman, Hanna 1 brev
Brouhn, R. Se Nyström, Axel
Brunkal, Rob. 2 brev, 2 räkningar
Brünniche, Eigil, Köpenhamn 1 brev
Brändström 2 brev
Bull-Hedlund 7 brev (11 blad), 1 kort, 1 teckning
Buchard, Adolf 1 brev
von Burgner, Arn. Nic. 1 brev (2 blad), 2 bilagor, undertecknade Erasmus Deterlin och Johan Wichman
Burman, Conny 1 brev
Burman, C.W. 1 kort
Butenschön, Andrea Se Biografica, Boberg, F.
Bygdén, L. 1 brev
Byström, J.N. 4 brev (7 blad)
Bång, J.A. 1 brev
Bååt-Holmberg, Cecilia 1 kort
Bögh, Johan, Bergen 3 brev
Börjeson, Agnes 2 brev (3 blad)
Börjeson, Britta Helena 5 brev (9 blad)
Börjeson, Charlotta 1 brev (2 blad)
Börjeson, Gunnar 2 brev (4 blad)
Börjeson, Helga Se Harboe(?)
Börjeson, John 63 brev, 1 brevfragment (82 blad) 20 kort, 1 biografi
Börjeson, Josef 7 brev (18 blad)
Börjeson, Lena 8 brev (18 blad) Förvaras i Brevsamlingen, J. Börjesons arkiv
Börjeson, Lydia 3 brev (5 blad)
Börjeson, Rolf 1 brev
Börjeson, Vitts, Köpenhamn 5 brev (8 blad)
Böttiger, John 7 brev (8 blad), 1 kort

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


den 20 december 2019
1930 års folkräkning uppdaterad
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poste...


Tidigare nyheter