bild
Volym

[Avsändare A-Ö]

Allmänna Brevsamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_21-1/AB/8
ExtraID8
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningS
Sager-Nelson, Olof 23 brevavskrifter i handskrift (13 blad)
och 12 i maskinskrift (18 blad) av brev
till Gertrud, Faster, syster och bröder.
Biografi av Gertrud Nelson (2 blad) samt avskrift av brev från A. Hannotian
Sahlin, Gertrud 1 brev (2 blad)
Salmson, Hugo 2 brev (4 blad)
Saloman, Geskel 1 brev
Salomon (?), Ludvig, Köpenham 1 brev (2 blad)
Salomonsen, I., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Sandberg, Hjalmar 1 brev
Sandberg, J.G. 1 brev
Sandels, Elaine 1 biografi över G. Sandels (2 blad)
Sandblom, Philip 25 brev (27 blad)
Sandels, Gösta 2 brev, 2 slutna kuvert med
brevavskrifter till fru Elaine Sandels
(ej tillgängliga)
Sander, N. Fr. 2 brev, 3 brevavskrifter
Sanne, Karin 1 brev (4 blad)
Schaar, Yngve 1 brev (2 blad)
von Schantz, C. Alex. 1 brev (2 blad)
Scheffer, Carl Fredrik 1 brev i avskrift (2 blad) samt kopior
Schloss, Philippe, Paris 2 brev (4 blad)
Schlytern, Mary 1 brev
Schmidt, Harry, Kiel 2 brev, 1 kort
Schnitler, Carl W., Kristiania 1 brev (2 blad)
Scholander, F.W. 11 brev (19 blad), 15 brevavskrifter (40 blad), 1 vers och skiss till Utmelandsmonumentet
Schou, H.J. Se Biografica, Josephson, E.
Schultz, Daniel, Tyskland 1 brev
Schultz, Heinrich, Goslar 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (6 blad), 2 kortbrev, 1 kort, biografi (2 blad)
Schwab, Eigil 1 brev, 1 kortbrev
von Schwerin, Amelie 3 brev (4 blad)
von Schwerin, L. (?) 1 brev (2 blad)
Seeberger, Gustav, München 1 brev (2 blad)
Sergel, J.T. 3 brev (4 blad), fotografi av ett brev (4 )
kopior av 4 brev till J.G. Schadow
Serner, Gertrud 2 brev samt bil. (9 blad)
Silfverstolpe, Oscar 1 brev
Silow, Sven Se Kamke
Silvén, Jakob 1 brev, 1 hembud
Simonson, Birger 1 biografi
Sirén, Osvald 25 brev (34 blad), 1 telegram samt 1 brev
ang. kinesisk konst av okänd (2 blad)
Sjöberg, Axel 7 brev (10 blad)
Sjöberg, Eric 1 brev (2 blad)
Sjöblom, Axel 1 brev
Sjögren, Arthur 1 brev (2 blad)
Sjöström, Victor 1 brev
Skavlan, E. Se Biografica, Josephson, E.
Skjödebrand, Anders Fredrik 1 brev
Skjöldebrand, Per Erik 65 brev (91 blad)
Skovgaard, Joakom, Danmark 2 brev
Skånberg, Carl 53 brev (100 blad), 6 kort, 1 hembud, 1 kvitto
Sluka, Robert 2 brev (32 blad)
Smith, Wilhelm 1 brev, 1 biografi
Smith-Hald, F., Kristiania 1 brev (2 blad)
Smith-Murray Se Brandley
Snoilsky, Carl 1 brev i kopia (2 blad)
Sondén, Mårten 1 dikt
Spear, J., England 1 brev
Staaff, C.T. 1 brev (2 blad), pressade blommor
Stavenow, Åke 1 brev
Stang, Kristiania 1 telegram
von Stapelmohr, H. 1 brev
Sten, John 1 biografi samt gåva med brev som lämnades till museet i juli 1978
Stenberg, Emerik 1 brev
Stenhammar, Wilhelm 1 kort
Stephens, George 1 brev
Stjernkrantz, Karl 1 brev (2 blad)
von Stockenström, Albert 16 brev (42 blad), 7 fotografier
Strandberg, Hedvig 1 hembud
Strandberg, Otto 1 brev (2 blad), 1 kort
von Stokirch, Einar 1 brev (2 blad)
Struck, Herman, Berlin 1 brev. Se även Biografica, Josephson, E.
Strömbom, Sixten 5 brev (35 blad). Se även Billman, H.
Sturnegk, G.A. 2 brev
Styffe, C.G. 2 brev
Stäck, J.M. 2 brev, 1 brevavskrift (5 blad), verser av Stäck och Billing. Se även Hanna Pauli
Sundström, Harriet 1 kort
Swane, Leo, Köpenhamn 2 brev
Svensson, C.F. 1 hembud
Svensson, P. 3 brev
Swärd, Arvid 1 brev (2 blad)
Sylvan, G. Se Påhlman, Sia
Sätherberg, Herman 1 brev
Säve, P.A. 1 brev
Söderberg, Gustaf 1 rekvisition
Söderblom, Nathan 1 brev
Södermark, J.P. 1 brev
Sörensen-Ringi, Harald 1 brev, 1 biografi

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


den 20 december 2019
1930 års folkräkning uppdaterad
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poste...


Tidigare nyheter