Måndag den 14 oktober kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Ulriksdal

Topografica

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Handlingar rörande kostnader för fotografering på Ulriksdals slott.
* Förteckning ”uppå det Silfwer, Ten och Koppar som nyttias för deras
Maijestäter wid Ulrichs Dahl”, daterat den 19 mars 1765.
Förteckning över silver som överflyttats från Ulriksdal till Stockholm,
daterat den 21 januari 1752.
* Inventarieförteckning över onumrerade föremål på Confidencevinden,
upprättad år 1929.
* Kataloglappar över verk av okända konstnärer.
* Handlingar rörande Ulriksdal (Jakobsdal).
* Avskrifter av inventarieförteckningar från åren 1689–1859.
* Carl XV:s samling enligt Upmarks(?) tryckta katalog. Utdrag av Osvald
Sirén.
* Förteckning ”öfver keramiska föremål ur Nationalmusei samlingar
öfverflyttade till Ulriksdals slott , jmfr NM Nämndprotokoll den 13
november 1896”.
* Förteckning över föremål förvarade i museets magasin vid Ulriksdal
(Confidencen).
 

Nyheter

den 3 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


den 19 augusti 2019
Grill
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


Tidigare nyheter