För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

Rosersberg

Topografica

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Inventarium över tavelsamlingen på Rosersberg, u.å.
Boo von Malmborgs handlingar rörande Rosersberg (korrespondens
m.m.).
Avskrift av konung Karl XIII:s enskilda räkenskaper år 1815, m.m.
Anteckningar angående byggnadshistoria, inredning och inventarier på
Rosersbergs slott, gjorda av Ove Leijonhufvud år 1922.
Iventarieförteckning över målningar, u.å. Inventarieförteckning över
målningar i kritor och vattenfärg, samt miniatyrer, upprättad år 1862. Johan
Boklunds avskrift från år 1862 av en äldre förteckning över en del av
tavelsamlingen på slottet Rosersberg. Förteckning över de tavlor i olja och
akvarell på Rosersbergs slott, som är inbegripna i konung Carl XV:s
testamentariska gåva till svenska staten. Avskrift av inventarium från 1750-
talet.
Utdrag ur bouppteckningen år 1818 efter Karl XIII.
PM angående Schoultz marinmålningar på Rosersberg.
Tidningsurklipp ang. Rosersberg, ur Aftonbladet den 22 april 1946.
Förslag till restaurering av målningssamlingen på Rosersberg.
Förteckningen över marinmålningarna på Rosersberg slott. Brev från
december 1942, rörande de av konung Karl XIII till staten testamenterade
marinmålningarna.
Avskrift ur Kungl. arkiv, vol. 51 – som finns på Riksarkivet – av uppteckning
och värdering över kvarlåtenskapen efter konung Karl XIII. Två
kataloglappar över verk av okända konstnärer.
Förslag till restaurering av målningssamlingen på Rosersberg.
Skiss av Carl XIV Johans kröningstavla av per Krafft d.y., med
porträttförteckning enligt en teckning i ”Ateneum” i Helsingfors.
Ove Leijonhufvuds PM angående Rosersbergs slott.
Iventarieförteckning uppgjord år 1904 av Osvald Sirén (märkt ”A 332”).
Diverse handlingar rörande Rosersberg (korrespondens, PM, information
m.m.).
 

Nyheter

den 21 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny data...


den 3 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


Tidigare nyheter