bild
Arkiv

Konstnärsförbundets Arkiv


 Serier (36 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A 1PROTOKOLL, ÅRSBERÄTTELSER, STADGARHäri även B 3, B 4 och B 5 
BUTGÅENDE HANDLINGAR 
B 1TRYCKTA PROTOKOLL OCH ÅRSBERÄTTELSER 
B 2UTSTÄLLNINGSKATALOGER 1886-1933 
B 3CIRKULÄR 1887 - U.Å.Ingår i A1:1
1. 1887 Cirkulär till KF:s ledamöter underskrivet av Olof Arborelius och Carl Möller
 
B 4KONCEPT, ORIGINALKLADDAR 1886-1889Ingår i A1:1
1. 1886-1889 Diverse originalkladdar till protokoll, föredrag, namnlistor m.m. av Richard Bergh och Karl Nordström
1900-1905 ? Karl Nordströms koncept för PM till "Vad vår kamp gällt" ställt till Richard Bergh.
Se E 8-2 1900-1905 ? Richard Bergh från Karl Nordström
 
B 5UTGÅENDE SKRIVELSERIngår i A1:1
1. 1886 Brev till Konungen undertecknat av Ernst Josephson 2 mars 1886
2. Skrivelser till Kongliga Akademien för de fria konsterna undertecknad Nils Claëson m.fl.
3. 1886 Ansökan om en komité för omorganisation av Akademien för de fria konsterna ställd till Georg Pauli. Undertecknad den 14 Augusti 1886 av Albert Theodor Gellerstedt
4. 1902 (?) Karl Nordström ? till ordförande i Nationalmuseum. Innehåller tidningsurklipp.
Mycket trasigt. Med kuvert adresserad till Sixten Strömbom. (lägges bl 1902 års dok. med blyerts).
Flyttad från F8-2
5. 1913 Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet rörande Nationalmuseum 1913
6. Ud. (1916? 1905? med blyerts, Dublett (?) med krita), Till Statens inköpsnämnd, ej komplett. Innehåller Sixtens Strömboms maskinskriven manus till Noter i Kap II. 1912 I Inköpsnämnden. Flyttad från E 7-1 1916
7. Utan mottagare, koncept?
Stockholm i februari 1926 (?), Konstnärsförbundets styrelse, Nordström / Wilhelmson överstrycket. 1 bl. 2 s. skrivna. Mycket trasigt, slitet i kanter
8. Utan mottagare, ud. Brevkoncept / brevfragment undertecknad Med utmärkt högaktning Karl Nordström.
Rörande Konstnärsförbundet , Olof Sager-Nelson, Georg och Hanna Pauli samt August Brunius ställning
Flyttad från F 8-19
 
DREGISTER OCH LIGGARE 
D 1KONSTNÄRSFÖRBUNDETS SPRIDDA FÖRTECKNINGAR 
EINKOMNA HANDLINGAR2013 års förteckningen av konstnärsbrev i original i volymer E 2 - E 8 baseras delvis på den redan existerande kronologiska uppordningen inom volymerna. Vissa brev flyttas till andra volymer p.g.a. att dateringar stämmer inte överens med den kronologiska ordningen. Inom ramen för denna förteckning ordnas breven alfabetiskt efter mottagarens namn och därefter alfabetiskt efter avsändarens.
Aktomslagen numreras med cifror för respektive årtal; ex. 1. 1898-1899, 2. 1900 och 3. 1901 o.s.v. och inom dessa aktomslag ordnas alfabetisk förteckning med inre aktomslag för respektive mottagare och därefter avsändare: 1., 1:1., 1:2., 2., 2:1., 2:2., o.s.v.
Uppställning sker enligt schemat: årtal, mottagarens namn, avsändarens namn, antal brev i parentes. Därefter, i ny rad, förteckning av samtliga brev från den aktuelle avsändaren med följande information: ort (om den finns angiven), datering (anges på samma sätt som i brevet men utan årtal). Om dateringen saknas anges poststämpeldatum. Om även den saknas placeras brevet i slutet av uppställningen för respektive avsändaren. Förkortningen ud. utan datum och uå. utan år används.
Vidare noteras brevskrivarens tilltal till adressaten som anger eller antyder avsändarens relation till mottagaren; ex. B.B. (Bäste Bror), Högaktningsfullt...etcetera. Vidare anges brevtextens blad med sifra (förkortat bl. där pappersarkens ett blad är oftast lika med textens två blad), antalet skrivna sidor (förkortat s.). För brevkort, carte postal, kortbref o.s.v. anges endast antalet skrivna sidor. Slutligen anges om brevet är i mycket dåligt skick. Brevets anteckningar införda med blyerts anges t.ex.: (-99 med blyerts), om det framgår att dessa infördes av andra än brevskrivaren.
Brev utan mottagare alternativ utan avsändare placeras i slutet av förteckningen för respektive mottagare och därefter avsändare.
 
E 1BREV TILL KF 
E 2KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1875-1889Brevförteckningen från 2013 baseras delvis på den redan existerande kronologiska uppordningen inom volymen. Vissa brev flyttas till andra volymer p.g.a. att dateringar stämmer inte överens med den kronologiska ordningen. Inom ramen för denna förteckning ordnas breven alfabetiskt efter mottagarens namn och därefter alfabetiskt efter avsändarens.
Aktomslagen numreras med årtal; ex. 1898-1899, 1900 och 1901 o.s.v. och inom dessa aktomslag ordnas alfabetisk förteckning med inre aktomslag för respektive mottagare och därefter avsändare: 1., 1:1., 1:2., 2., 2:1., 2:2., o.s.v.
Uppställning sker enligt schemat: årtal, mottagarens namn, avsändarens namn, antal brev i parentes. Därefter, i ny rad, förteckning av samtliga brev från den aktuelle avsändaren med följande information: ort (om den finns angiven), datering (anges på samma sätt som i brevet men utan årtal). Om dateringen saknas anges poststämpeldatum. Om även den saknas placeras brevet i slutet av uppställningen för respektive avsändaren. Förkortningen ud. ( utan datum) och uå. (utan år) används.
Vidare noteras brevskrivarens tilltal till adressaten som anger eller antyder avsändarens relation till mottagaren; ex. B.B. (Bäste Bror), Högaktningsfullt...etcetera. Därefter anges brevtextens blad med sifra (förkortat bl. där pappersarkens ett blad är oftast lika med brevets två blad), antalet skrivna sidor (förkortat s.). För brevkort, carte postal, kortbref o.s.v. anges endast antalet skrivna sidor. Slutligen anges om brevet är i mycket dåligt skick. Brevets anteckningar införda med blyerts anges t.ex.: (-99 med blyerts), om det framgår att dessa infördes av andra än brevskrivaren.
Brev till okänd mottagare alternativ avsändare placeras i slutet av förteckningen för respektive avsändare alternativ mottagare.
För ofullständiga brev där sidor saknas och även information om mottagare, avsändare och datering anges sammanfatninsgvis brevets innehåll.
Emilia Ström
2013-07
 
E 3KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1890-1897 
E 4KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1898-1901 
E 5KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1902-1904 
E 6KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1905-1911 
E 7KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1912-1923 
E 8OSCAR BJÖRCK OCH RICHARD BERGH- KORRESPONDENSI volym E8 sker förteckning på följande sätt: Det yttre aktomslaget innehåller brev från ett och samma år och nummereras kronologiskt 1, 2, osv. De intre aktomslagen nummereras 1:1., 1:2 där första siffran mottsvara numret på det yttre aktomslaget. De intre aktomslagen innehåller brev från samma mottagare och avsändare uppställda alfabetiskt och därefter kronologiskt. Odaterade brev respektive brev med oidentifierade eller okända avsändare eller mottagare placeras i slutet av uppställningen 
FÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F 1OPPOSITIONEN 
F 2HYRESKONTRAKT OCH NYCKLAR 
F 3PROTOKOLL OCH MEDDELANDE RÖRANDE KF:S LOTTERI 
F 4DIVERSE SPRIDDA HANDLINGAR RÖRANDE KF 
F 5UTSTÄLLNINGAR 1886-1917 
F 6KARL NORDSTRÖMS HANDLINGARKarl Nordströms korrespondens innehåller brev bl.a. från och till konstnärens fader Anders Nordström (1819-1901), kronolänsman
modern Britt-Louise Hellberg (1819-1918), gift Nordström
brodern Johan Nordström (1857- ), länsman
brodern Anders Emil Nordström (1860- ), advokat, vice häradshövding
systern Alfhild Nordström gift Nordström
hustrun Tekla Wilhelmina Lindeström (1856-1937), gift Nordström, konstnär
 
F 7LAPPKATALOG / LEDKORT 
F 8SIXTEN STRÖMBOM - EFTERLÄMNADE HANDLINGARMaterialet innehåller främst handlingar rörande Konstnärsförbundet och Karl Nordström men även Sixten Strömboms manuskripter och anteckningar. Stor del av handlingar består av avskrifter av originalbrev 
F 9NILS KREUGERSerien innehåller Nils Kreugers efterlämnade handlingar rörande hans verksamhet, privata räkenskapsböcker, tidningsurklipp och fotografier men också handlingar rörande Konstnärsförbundet. 
F 10EDWARD HALDHandlingar rörande Edward Hald överlämnade som gåva till Sixten Strömbom. Efter Sixten Strömboms död infaller gåvan till Nationalmuseum. 
F 11DE UNGAHandlingar och korrespondens berör framförallt relationer mellan Konstnärslaget "de Unga" och Konstnärsförbundet. 
F 12EUGÈNE JANSSONI förteckningen från 1980-talet ingick materialet rörande Eugène Jansson i F 8 -18. Fotografisamlingen överförd till Bildarkivet 25-03-1994.
Proveniens: Postmästaren Sebastian Engström, Stockholm
 
F 13FOLKE HOLMÉR - EFTERLÄMNADE HANDLINGARMaterialet omfattar Sixten Strömboms manuskript till monografi över Karl Nordström och Folke Holmèrs renskrifter, tidningsurklipp samt kataloger över Karl Nordströms utställningar 
F 14ELIAS ERDTMAN - EFTERLÄMNADE HANDLINGAR 
GRÄKENSKAPER 
G 1REVISIONER, KASSABÖCKER OCH SIGILL 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter