Måndag den 21 juni kl. 16.00–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1912-1923

Konstnärsförbundets Arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11912 – 19231. 1912
1:1. 1912 Elias Erdtman från Karl Nordström (1)
Kyrkesund 27 Aug., Käre Erdtman, Din tillgivne Karl Nordström, 4 bl. 7 1/3 s. skriven
2:1. 1912 Karl Nordström från Ivan Aguéli (1)
Stockholm den 28 febr., Herr Karl Nordström, högaktning o sympati Aguéli, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
2:2. 1912 Karl Norström från Fridtjuv Berg, Kungliga Ecklesiastikdepartementet (1)
Stockholm den 7 oktober, Till artisten K. Nordström, Fridtjuv Berg, 1 bl. 2 s. skrivna
2:3. 1912 Karl Nordström från Elias Erdtman (1)
Stockholm 25 Aug., Bäste broder!, (s. saknas) 2 bl. 4 s. skrivna
2:4. 1912 Karl Nordström från E. Hedberg (Claes Erik Alexander "Ecke" Hedberg?) (3)
Hudiksvall d 16/7, Herr Karl Nordström, Med utmärkt högaktning E Hedberg, 2 bl. 4 s. skrivna
Hudiksvall d 21 Aug., Herr Karl Nordström, Med utmärkt högaktning E Hedberg, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
Hudiksvall den 8 November, Herr Karl Nordström, E Hedberg, Styrelse för Utställningen i Hudiksvall 1913, 1 bl. 1 1/4 s. skrivna. Med kuvert
2:5. 1912 Karl Nordström från Richard Hogner, praktiserande läkare i Boston (1)
Stockholm den 13 Juni, Till konstnärs-förbundets ordförande., Vördsamligen: Rickard Hogner, M.D., 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert.
Innehåller kopia av Karl Nordströms svar av den 15 Juni
2:6. 1912 Karl Nordström från Valdemar Kleis (1)
Kjobenhavn Versterbro, den 3 Jan, Hr. Prof. Carl Nordström, ... Vald Kleis, 2 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck
2:7. 1912 Karl Nordström från Johannes Larsen (1)
Kjerteminde 2 Febr., Kare Karl Nordström, Din hengivne Johannes Larsen, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
2:8. 1912 Karl Nordström från Rickard Lindström (1)
Hamburg, 6/10 (postsämpel), Har fått fri resa med ett fartyg, Hälsa kamraterna R. L., Postkort 1 s. skriven
2:9. 1912 Karl Nordström från Birger Simonsson (1)
Menton (Frankrike) 9 februari, Käre Nordström, tillgivne Birger Simonsson, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert
2:10. 1912 Karl Nordström från Axel Sjöberg (2)
10.II., Broder., Din vän Axel Sjöberg, 2 bl. 4 s. skrivna
Malmö 7.IX., Broder., Din vän Axel Sjöberg., 4 bl. 5 1/2 s. skriven
2:11. 1912 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (2)
Fiskebäckskil, den 11 Juni, Broder!, din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
Göteborg 30 Dec, K. B., din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck. Med kuvert
3:1. 1912 August Strindberg från Karl Nordström (1)
Till 60-åringen varma lyckönskningar - .., Karl Nordström, 1 bl. 1 s. skriven
2. 1913
1: 1. 1913 Richard Bergh från Karl Nordström (1)
Skärholmen 13 juli, (Bergh med stämpel), Käre Dick, Din Kalle, 2 bl. 3 1/4 s. skriven. Bläck genomtränger. Skadat i kanterna
2:1. 1913 ? Karl Nordström från Ivan Aguéli (3)
Paris den 6 mars, Käre Herr Nordström, Med aktningsfull vänskap Auéli, 6 bl. 6 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
Ud. Paris, Bästa Herr Nordström, Eder tillgifne Aguéli, 5 bl. 5 s. skrivna. Bläck genomtränger
Paris 19 2/XII 13 (12?) Cher monsieur et Maitre, Gust. Aguéli, 2 bl. 4 s. skrivna
2:2. 1913 Karl Nordström från Björn Ahlgrensson (1)
Perserud. Arvika 28 / April, B. Broder!, Din Tillgifne Björn Ahlgrensson, 2 bl. 1 1/4 s. skriven
2:3. 1913 Karl Nordström från E Hedberg (Claes Erik Alexander "Ecke" Hedberg?) (1)
Hudikvall d. 26/2, Herr Karl Nordström, Med utmärkt Högaktning E Hedberg, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
2:4. 1913 ? Karl Nordström från Emil Möllman ? (1)
Ud. Kungl. Serafimer-Lasarettet, Stockholm, H Herr., Högaktningfullt Emil Möllman (?), 1 bl. 1 s. skriven
2:5. 1913 Karl Nordström från Birger Simonsson (1)
Göteborg 10 Jan, Käre Nordström, Dig tillgifne Simon, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
2:6. 1913 Karl Nordström från John Sten (1)
Paris, den 14/4, Till Herr Konstnären Karl Nordström, Med högaktning John Sten, 2 bl. 3 s. skrivna. Innehåller 3 sv/v fotografier. Med kuvert
2:7. 1913 Karl Nordström från Sven Strindberg, Aktiebolaget (1)
Helsingfors 21/2, Herr Karl Nordström., Med utmärkt högaktning Sven Strindberg, 1 bl. 1 s. skriven
3. 1914
1:1. 1914 Karl Nordström från Olof Arborelius (1)
Stockholm 25/5 (poststämpel), Åh tack käre gamle vän, Vän O. Arborelius., 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
4. 1915
1:1. 1915 ? Karl Nordström från J.A.G. Acke (1)
Uå. Torö, 11 Juli, Telegram, Skål! Acke, 2 bl. 1 s. skriven
1:2. 1915 Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Stockholm. d. 11. juli, Käre Nordström!, tillgifne vännen Carl Eldh., 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
1:3 1915 Karl Nordström från Prins Eugen (1)
Valdemarsudde d. 10 Juli, Kära Nordström!, Din tillgifne vän Eugen. 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Lagning. Med kuvert
1:4. 1915 Karl Nordström från Nils Kreuger (2)
Borgholm d. 20 Juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse, 3 bl. 6 s. skrivna. Med kuvert
Borgholm 25 juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse, 4 bl. 6 s. skrivna. Med bläckfläckar. Med kuvert
1:5. 1915 Karl Nordström från Artur Sahlén (1)
Norrudden, Norra Vindö 11/7, På konstnären och läraren 60-årsdag, Artur Sahlén, 2 bl. 1/3 s. skriven
1:6. 1915 Karl Nordström från Birger Simonsson (1)
Kungälf 24 april, Käre Nordström, Tillgifne Birger Simonsson, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
1:7. 1915 Karl Nordström från Fritz Syberg (1)
Pilegaarden Kjerteminde 1 - 2 - 15, Kare Ven Karl Nordström, Din altid hengivne Fritz Syberg., 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1:8. 1915 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (2)
Fiskebäckskil den 20 Juli, Broder!, din tillgivne C. Wilhelmson, 2 bl. 4 s. skrivna
Fiskebäckskil den 29 Juli, Broder!, Din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
5. 1916
1:1. 1916 Kunstföreningen i Köpenhamn från Karl Nordström (1) Flyttad från F 8 - 13
Kyrkesund, Bohusläm 22 Aug., Till Bestyrelsen för Kunstforeningen, Köbenhavn, 1 bl. 2 s. skrivna, ej komplett koncept?
2:1. 1916 Karl Nordström från Kunstforeningen i Köpenhamn (1) Flyttad från F 8 - 13
Frederiksholms Kanal 4, den 20 Sept, Maleren Hr. Karl Nordström, undertecknad R Krag, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
2:2. 1916 Karl Nordström från Nils Kreuger (1)
Borghom 23 Aug., Kara Kalle!, Din tillgivne Nisse, 4 bl. 8 s. skrivna
2:3. 1916 Karl Nordström från Carl Robert Lamm (1)
Näsby 9/8, Käre gamle Vän., Gamle vännen Carl Robert Lamm, 4 bl. 5 s. skrivna
2:4. 1916 Karl Nordström från Rikard Lindström (1)
Sadelöga Ytö måndag 21 aug., B. B. Karl Nordström, din Rikard Lindström, 2 bl. 2 s. skrivna
2:5. 1916 Karl Nordström från Birger Simonsson (1)
Kungälf den 9 maj, Käre Nordström, Din tillgifne Birger Simonsson, 2 bl. 2 1/4 s. skriven. Fuktskador
2:6. 1916 Karl Nordström från Axel Sjöberg (4)
8-VI, Broder., Din vän Axel Sjöberg, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
8.XI., Vänlige Broder., din tillgifne Axel Sjöberg, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
19.XI., Broder, din vän Axel Sjöberg, 2 bl. 2 s. skrivna
22.XII., Broder., Din tillgifne Axel Sjöberg, 2 bl. 1/2 s. skriven. Med kuvert
2:7. 1916 Karl Nordström från Fritz Syberg (1)
Pilegaarden Kjerteminde 14-12-16, Kare Nordström!, Din tillgivne Fritz Syberg, 2 bl. 3 s. skrivna
2:8. 1916 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (2)
Fiskebäckskil den 18 Aug., Broder!, din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 s. skrivna
Fiskebäckskil den 26 Aug, Broder!, din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
6. 1917
1.1. Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Lidköping tisdag d. 6-2, Käre Vän!, Vännen Carl Eldh., Postkort 1 s. skriven
7. 1918
1:1. 1918 Helmer Hertzhoff ? från Karl Nordström (1)
Stockholm den 12 Maj, Herr Hertzhoff, Karl Nordström, 2 bl. 3 s. skrivna
2:1 1918 ? Nils Krueger från Anders Zorn (1)
Ud. Käre Nisse, din Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna
3:1. 1918 Karl Nordström från Carl Larsson (1)
Sundborn d. 23 Juli, Kära kamrat., Vän Carl Larsson, 2 bl. 2 s. skrivna
3:2. 1918 Karl Nordström från Rikard Lindström (1)
Lofoten Norge 14 IV., Kara Karl Nordström, Din tillgivne Rikard Lindström, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
3:3. 1918 Karl Nordström ? från Axel Sjöberg (1)
Sandhamn 2.VI., Broder., Din Tillgifne Axel Sjöberg, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
3:4. 1918 Karl Nordström från Erik Werenskiold (2)
Lysaker 26/1, Kjare Karl Nordström, Din hengivne Erik Werenskiold, 2 bl. 2 1/4 s. skriven
Lysaker. 19 april, Kjare Karl Nordström, Din hengivne Erik Werenskiöld, 2 bl. 4 s. skrivna
3:5. 1918 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (1)
Fiskebäkskil den 26 Maj, Broder!, din tillgivne Carl Wilhelmson, 3 bl. 4 1/2 s. skriven
4:1. 1918 Okänd från Erik Werenskiold (1)
Lysaker. Norge 19/4, Hr, .... Erik Werenskiold, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
5:1. 1918 Ragnar Sandin, möbelarkitekt från Karl Nordström (1)
Kyrkesund 10 Aug., Kära Ragnar, Din tillgivne Karl Nordström, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
8. 1919
1:1. Karl Nordström från Erik Werenskiold (1)
Lysaker 22/4, Kjare Karl Nordström., 2 bl. 3 3/4 skrivna. Med kuvert
9. 1920
1:1. 1920 Karl Nordström från Anna Agelii (2)
Sala den 5/1, Ärade Herr Nordström, Högaktningsfullt Anna Agelii, 2 bl. 4 s. skrivna
Sala den 26/2, H Herr C Nordström, Högaktningsfullt Anna Agelii, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
1:2. 1920 Karl Nordström från Carl Wilhelmson (1)
Paris 24 Mars, Käre vän., Din tillgivne Carl Wilhelmson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
10. 1921
1:1. Karl Nordström från Christian Eriksson (4)
Stockholm 3-9, Kära Carl, din Christian (?), Brevkort, 2 s. skrivna
Stockholm 12-11, Kära Karl i Paris., Din Jerker, 2 bl. 3 s. skrivna
Stockholm 22-11, Kära Karl!, Snart får du höra mera. .., Jerker, 1 bl. 2 s. skrivna
Stockholm 12-12, Kära Karl i Paris., Din Jerker, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
1:2. 1921 Karl Nordström från Nils Kreuger (7)
Stockholm 9 Januari, Kära Kalle, din tillgifne Nisse, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm 13 ( ?) Januari, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm 18 Febr., Kära Kalle, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm 25 Mars, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse, 6 bl. 8 s. skrivna.
Stockholm 14 Juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse, 8 bl. 16 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm 21 Okt., Kära Kalle, Din tillgifne Nisse, 10 bl. 20 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm 23 Nov., Kära Kalle, Din tillgifne Nisse, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert
11. 1922
1:1. 1922 Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Bellevuepark den 16-12, Kära vän!, din tillgifne Carl Eldh., 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert
Innehåller Karl Nordströms koncept till svar ?
12. 1923
1:1. 1923 Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Stockholm, d. 15 maj, Käre Karl Nordström!, Tillgifne Carl Eldh., 2 bl. 1 s. skriven
1:2. 1923 Karl Nordström från Christian Eriksson (1)
2-4, Gamle Hedersvän! Din Christian Eriksson, Brevkort, 1 s. skriven
1:3. 1923 Karl Nordström från Isaac Grünewald (1)
Stockholm den 15.4, Käre Karl Nordström., din tillgifne Isaac Grünewald, 1 bl. 1 s. skriven
1:4. 1923 ? Karl Nordström från Georg Pauli (1)
(1923 med blyerts) Göteborg 20/5., (Nordström med stämpel), Broder Nordström!, Hälsning från Pauli, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
2:1 1923 Tekla Nordström född Lindeström från Carl Wihelmson (1)
Fiskebäckskil den 19 Aug, Fru Tekla Nordström, Med vårdnadsfull hälsning Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 s. skriven. Bläckfläckar
3. Saknade brev vid 2013 års förteckning
 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter