bild
Serie

Åkerö

Topografica

I april 2003 överfördes en samling volymer tillhörande Åkeröarkivet till Nationalmusei arkiv som gåva från Nationalmusei Vänner. Två volymer som befunnits intressanta för museets ritningssamlingar har inventarieförts av avdelningen för Gravyr och Handteckningar och förvaras i avdelningens magasin (NMH 1/2003-111/2003 samt NMG 1/2003) Övriga volymer, som har omedelbar anknytning till de delar av Åkeröarkivet som sedan tidigare förvaras av Kungliga Bibliotekets Handskriftsenhet, har registrerats som gåva till arkivet. Praktisk forskningshänsyn och respekt för handlingarnas proveniens talar för att materialet via deposition hålls samlat. handlingarna har därför deponerats på KB.s handskriftsavdelning.
*1 vol. Bouppteckning efter Hedvig Eleonora Wrangel g. Strömfeldt. I:A
*3 vol. Handlingar rörande greve Fabian Wrede och hans avlidna maka Brita Kruses gods och andra tillgångar i Finland och Estland. I:B,C,D
*1 vol. Kopiebok med alfabetiskt register rörande ovanstående handlingar. I:E
*1 vol. Protokoll hållet vid arvedelningen mellan Fabian Wredes och Britt Kruses arvingar, åren 1716,1717 och 1718. I:F
*1 vol. Carl Gustaf Tessin, Inventarium 1735. II:G:1
*1 vol. Carl Gustaf Tessins kassabok 1735-36. II:G:2
*1 vol. Carl Gustaf Tessins ”Cassa-Räkning” 1762-63. II:H
*1 vol. Carl Gustav Tessins ”Cassa-Räkning” 1764-66. II:I
*1 vol. Carl Gustaf Tessins ”Cassa-Räkning” 1767-70. II:J
*1 vol. Fredrik Sparre ”Inventarium på Min Lösa Egendom wid Åkerö. Upprättadt derstädes i Augusti Månad 1772”. II:K
*1 vol. Fredrik Sparre. ”Catalogue des Livres et des Manuscripts des Estampes et Desseins contenus dans La Bibliothêque d`Åkerö. Tom. I: Livres Imprimés” Ca 1800.II:L
*1 vol. Kassabok 1772-80. Kassabok förd av okänd dam. Häri även en mindre kassabok från år 1845. II:M:1, II:M:2

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter