Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Drottningholms slott

Topografica

I kartong om inget annat anges.
Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.

 Volymer (3 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
* Avskrifter av handlingar från slutet av 1500-talet – slutet av 1700-talet
rörande Drottningholms slotts tavelsamling, byggnader m.m.
* PM med ”några sammanfattande historiska data om byggnader och
anläggningar vid Drottningholm”, av Stig B Hegardt (1971).
* Avskrifter ur äldre inventarier rörande de kungliga slotten.
* Handlingar rörande Drottningholms teater.
* Inventarium över målningar och konstföremål på Drottningholm.
Upprättat i augusti 1845 (koncept).
* Anteckningar gjorda av Tessin år 1749.
* PM angående redovisning av tavelsamlingen på Drottningholm.
* Ståthållarens bostad.
* Förteckning över fasta målningar på Drottningholms slott upptagna i
Nationalmuseums inventarier, 1959.
* Synpunkter på visningsverksamheten år 1975, framförda vid möte med
slottsvaktmästare och guider 1975–09–04.
* Handlingar rörande restaureringsarbete i stora trapphuset.
* Utdeponerade målningar, omkring 1940.
* Inventarium över målerisamlingen, arbetsex., påbörjad år 1939.
* Avskrift av tidningsartikel i EXTRA POSTEN, fredagen den 22 augusti 1749,
rörande Drottningsholms teater. Gåva av Nils G. Wollin.
* Förteckning över målningar som flyttats till teaterbyggnaden 1913.
* Handlingar rörande konservering, 1928.
* Angående skulpturverks förflyttande från Drottningholm till
Nationalmuseum år 1866.
 
2Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.
*Inventarium över tavelsamlingen, 1900-talets början.
* PM angående skulptursamlingen på Drottninghoms slott av Malmborg,
omkring år 1940.
* Avskrift av memorial om Drottningholms byggnad, 1680.
* Förteckning över målningar tillhörande statens samlingar,som ej har
påträffats på Drottningholm.
* Diverse kataloglappar över verk av okända mästare.
* Avskrift av gåvobrev rörande Oscar II:s gåva 1890, bilaga till nämnd-
protokoll 7 februari 1890.
* Angående kinasamlingen år 1889.
* Inventarium över Carl XV:s tavelsamling.
* Diverse hanldingar, 1757–1902.
* PM angående vissa konstverk på Drottningholm av Sixten Strömbom år
1924.
* PM angående konservering av marmorstatyer i Drottningholms slottspark,
1927–1928.
* Diverse anteckningar från 1930-talets början.
* Förteckning över skulpturer i Drottningholmsparken.
* Avsskrift av brev till konungen rörande behovet av föremålsvård.
* Diverse handlingar rörande Drottningholm.
* Avskrift av inventarium från år 1707.
* Inventarium 1812–1813, hur konstverken är ordnade efter rum.
* Kopior av ritningar över hur målningarna hänger i de olika rummen år
1800, originalen i slottsarkivet.
* Avskrift av inventarium över riksänkedrottningens kläd- och husgeråds-
kammare på Drottningholm 11/1 1685.
* Handlingar rörande Oscar I:s och Josefinas samling.
* Inventarium i koncept från år 1867.
* Fotostatkopior av bok i slottsarkivet.
* Avskrift av förteckning på målningar som överförts från Kongl. museums
inventarium till Drottningholmssamlingen omkr. år 1866.
* Inventarium över Karl XV:s tavelsamling.
* Avskrift av 1845 års Drottningholmsinventarium.
* Rumsbenämningar.
* Tomt aktomslag med påskriften ”DRH” (anteckning om att diverse Drh-inventarier har
lånats ut i augusti 1980).
 
3Wollins efterlämnade handlingar rörande Drottningholms-antikerna. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter