Topograficasamlingen.Nationalmuseum Topograficasamlingen  (1866 – )

Myndighet

KategoriStatlig myndighet. Ospecificerad (Arkitektur)
Alternativa namn
Konstnärsarkivet, Topografica
HistorikH I S T O R I K
Topografica
1 TOPOGRAFICA
Samlingen omfattar ca 5 hyllmeter och är alfabetiskt ordnad i arkivkartonger, om inte annat anges. Aktlagd efter ortnamn, byggnader m.m. En stor del av materialet utgörs av inventarieförteckningar över konstsamlingar samt andra handlingar rörande samlingar och byggnader. I övrigt är materialet av mycket skiftande art. Inventarieförteckningarna i arkivbetståndet har till stor del upprättats av Olof Granberg, men även andra tjänstemän vid museet har varit inblande i inventeringsarbetet. Granberg arbetade sporadiskt på Nationalmuseum från 1884, som intendent för tecknings- och grafiksamlingen 1912-1916. År 1906 försågs museet med större anslag som innebar att tjänstemännen kunde börja genomföra inventeringsresor. Det hela inleddes med att Olof Granberg inventerade Skokloster, Näsby, Hinseberg, Boo, Swegersjö, Sturefors, Löfsta, Norrköping och Lund. Nästa år följde liknande inventeringar av de skånska slotten, 1908 Bergshammar, Claestorp (Nils Sjöberg), 1909 Leufsta och ett antal skånska slott (Axel Gauffin) o.s.v.
ReferenskodSE/AB144/EA_1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/Rnt3b3ney2NHZYXsoFoMz1
SpråkSvenska
ExtraIDEA_1

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter