Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Depostionsavdelningens övriga handlingar

Nationalmuseums avdelningar NM/AVD

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11910 – 19401910-1940-tal. Osorterade. 
21920 – 19301920-1930-tal. Osorterade. 
31968 – 1990Gallup angående vandringsutställning (1975). Uppgifter om deponerade konstverk placerade i Sverige (1955-1975). Inköp för depositionsavdelningen, räkningar, följesedlar m.m. (1973-1976). Arbetsordning för Statens konstmuseer. Förteckning över beslut- och samrådsorgan inom Statens konstmuseer. Förvaltningsenhetens kansli. Förslag till vissa förändringar i ledningsorganet vid Statens konstmuseer. Rutin för personalkontroll. Försök med förvaltningsdemokrati. Befattningsbeskrivning Nationalmuseum, Moderna Museet och Östasiatiska museet m.m. (1974-1980). Tjänsteföreteckning m.m. (1976). Samrådsgrupp, NM-Länsmuseer (1975-1981). Handlingar rörande bildskivor m.m. (Ann-Sofi Topelius efterlämnade handlingar 1987-1990). 
41998Enkät om Statens konstmuseers depositionsverksamhet (1998). 
51982 – 1984PM angående katalogisering av bildkonst (1982). Handlingar rörande avtal m.m. mellan DAFA och Statens konstmuseer (1984). Uppdragsbeskrivning rörande ADB-stöd vid Statens konstmuseer (1984). Rapport för låne- och söksystem för tavlor på Statens konstmuseer (1982). 
61982 – 1995Projekt "Nya vägar för konsten" (1995). Handlingar rörande ADB inom Statens konstmuseer (1990-1994). Handlingar rörande klassifikationssystem för konst (1982, 1989-1990). Handlingar rörande test av Epocs artsystem (1994-1995). Minnesanteckningar och protokoll från ADB-gruppens möten (1982-1984, 1989-1995). Handlingar rörande "Diamant" (1986). Lista över skänkta konstverk från Ester Lindahlstipendiater (1986). Skrift rörande konstregistrering (1988). 
71990 – 1995Rapport "Personalpejling" (1990). Handlingar rörande projektet "Nya perspektiv på museiarbetet" (1994). Inbjudan till gästtjänstgöring (1992). Rapport från Anna Boström Grabe (1993). Handlingar rörande medel för kompetensutveckling (1990-1992). Rapport från projektarbete om Nationalmusei utställningsverksamhet, Handelshögskolan i Stockholm (1991/1992). Text av Per Bjurström rörande Nationalmusei verksamhet utanför Stockholm (1992?). Handlingar rörande utredning om konst i offentlig miljö (Sou 1995:18), med enstaka handlingar från 1974-1976 rörande Nationalmuseums verksamhet som tillsynsmyndighet, samt med ett utkast till yttrandet över 1965 års museiutställningssakkunnigas i juli 1974 avgivna delbetänkande "Offentlig konst". 
81989 – 1995Handlingar rörande Bildskivan "Svenskt måleri 1500-1940" (CD-ROM). 
91987 – 1989Fakturor rörande överföringar av depositioner. 
101990 – 1992Som ovan. 
111990 -Handlingar rörande bolagiseringen av myndigheter. 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter