Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE STATENS KONSTMUSEERS BYGGNADER

Nationalmuseums Förvaltningsenhet NM/FE

Serien i arkivkartonger. Vol 1-3, 7-8 i Konstnärsarkivet, NM.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11976Handlingar rörande årsboken 1976, som handlar om historien kring Nationalmusei byggnad. Alfabetiskt ordnad korrespondens. Med två foldrar "Nationalmuseum. Byggnaden" (1976). 
21977 – 1984Byggnadsstyrelsens förvaltningsplan. Projektgruppens åtgärdsprogram. 
31979 – 1992Nationalmuseum, Åtgärdsprogram, Etapp 1 (1979). Förslag, ritningar och ombyggnader i Nationalmuseum och Ostindiefararen m.m. (Yrkesinspektionen). 
41978 – 1979Kvarteret Ostindiefararen. Förvärv och ombyggnad av Edelstamska fastigheter.SAKNAS Jan 2006. 
51986 – 1987Periodskiss 2 december 1986 KTH Arkitekturskolan. "Dekorering av Nationalmuseums hörsal".

Skissuppgift 3 1986/87 KTH Arkitekturskolan. "Rumsorganisation och rumsgestaltning i Nationalmuseum".
 
61993 – 2007Nationalmuseum, överglasning av norra gården med servering på gården och kökslokaler i källarplanet. Utredningsskiss från White arkitekter 25 oktober 1993.

Nationalmuseum, överglasning av norra gården med därtill knutna övriga byggåtgärder (etapp 2b), byggåtgärder vid förbättring av ventilation för måleriavdelningen. Kalkylhandling från White arkitekter 30 april 1993.

Museum för konsthantverk i Amiralitetshuset på Skeppsholmen. Utredningsunderlag från White arkitekter 1 september 1994.

Nytt Formmuseum /Konstindustrimuseum på Skeppsholmen. Coordinator Arkitekter / Stockholn 1990-11-13 John Sjöström samt pm "Historien för framtiden. Visioner för ett Formmuseum" av Cilla Robach 2002-11-04.

Programutredning AB 020001/41011182 Nationalmuseum Spiraltrappa i rum 1652, Kontorsrum 1728, 1727 och 1728 m.m. 2006-11-08 White arkitekter / AB Math Wåhlin med mejl 2007-02-20.

Nationalmuseum, utredning gällande avdelningarna för papperskonservering och gravyr oktober 1995 från White arkitekter.

Nationalmuseum, tillbyggnadsförslag 10 oktober 1997 från White arkitekter.

Nationalmuseum, Konstbildning, utformningsföslag för nya lokaler 12 februari 1998 från White arkitekter.

Förslagsritningar m.m. gällande Nationalmuseums lokaler i byggnad 117 om flyttning från Ostindiefararen görs (1999), samt programhandling 16 januari 2000 från White arkitekter.

Foliantformat.
 
71975 – 2001Handlingar rörande ombyggnader av Gravyrsalen/avdelningen för teckning och grafik 1997-2001.

Interiörernas behandling fram till1930. P.O.Olsson arkitektkontor AB. 1975.

Lokalutredning förhyrda lokaler J&W BAS ab. 1993.

Nationalmuseum ombyggnad luftbehandling White Arkitekter AB. 2001.
 
82003 – 2004Teknisk förstudie inför anpassningen till moderna krav på ett nationellt konstmuseum. Projektrapport SFV, NM, 2004.

"Anteckningar och excerpter om förändringar av nationalmuseibyggnaden och frågor om byggnadens skötsel och samlingarnas säkerhet samt arbetsuppgifter och arbetsvillkor för tekniker". Jan af Burén, 2003.
 
91976Studie av nationalmuseibyggnadens ikonografi. Görel Cavalli Björkman 
101992200-årsjubileum. 
111996Ombyggnader, klimat 
122005 – 2007Vårdprogram för NM. Statens fastighetsverk. 1 st. CD

Förvaltningsprogram för NM 2007. Statens fastighetsverk. 1 st. CD
 
131988Planritning för Nationalmuseum med omgivning / Nationalmuseum skiss 1988-08-25 skala 1:500 Alternativ 1

Almqvist & Culjat Arkitekter AB

Planritning för Nationalmuseum med omgivning / Nationalmuseum skiss 1988-08-25 skala 1:500 Alternativ 2

Almqvist & Culjat Arkitekter AB

1 plasch med förstoring på föregående

Perspektivritning för Nationalmuseum med omgivning / Nationalmuseum augusti 1988 Alternativ 1 - 2

Ritningar till Konstindustrimuseum 88-08-25 Skala 1:500 Almqvist & Culjat Arkitekter AB Alternativ 1 - 2
 
[H0116]u.åPM med Sammanställning av relationsritningar över NM i Byggnadsstyrelsens arkiv och Riksarkivet. 
[H0117]1995 – 1996För handlingar rörande restaureringen av Nationalmuseums fasad 1995-1996, se serie F2H (Tekniska anstalten /konservatorn:Handlingar rörande restaureringar) volymerna 8-9 i Nationalmusei avdelningars arkiv (NM/AVD). 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter