bild
Arkiv

Lundquist, Evert - donation av Evert Lundquist


Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_65-2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/RbeuylFFvIR0mBx5xsxgG0
ExtraIDEA_65-2
Omfång
8 Hyllmeter 
68 Volymer 
Datering
19241989(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum
Arkivbildare/upphov
Enskilda arkiv, personarkiv.Lundquist, Evert (1904 – 1994)
Kategori: Person (släkt). Ospecificerad

Innehåll

ArkivhistorikEvert Lundquists arkiv donerades till Nationalmuseum 1984 - 1986 och förtecknades av konstnären själv. I motiven för "Mitt arbetsarkivs tillkomst" skriver han på följande sätt: "Minnet binder ihop vårt liv, ger det sammanhang, kontinuitet och mening. Mitt arkiv har tillkommit som en följd av ett starkt behov av kontinuitet - som ett minnesstöd. Det är och har varit ett ovärderligt stöd; det gångna blir till ett levande nu och sammanhanget finns där.
Såväl bildmaterial - mina ”arbetsöversikter” som band inspelningar - med detta materials innehåll av omdömen och reflektioner om mitt arbete, likväl som andras i form av publicerade artiklar m.m. - har varit nödvändigt och för min arbetsgång oersättligt material.
Till arkivets tillkomst har också bidragit en önskan - att efter min förmåga söka ge en ”bild” av en konstnärs liv och tid. Detta skrev jag också i ”arbetsöversikt” nr I - Inledningen - 1944."
Drottningholm 6 november 1984
Evert Lundquist
Arkivets förteckning i VA utgår så långt som möjligt från Evert Lundquists egen, som ursrpungligen består av serien EL 1: 1 - EL 1: 41 med 41 volymer, EL 2:1 med diabilder, EL 3 med filmer och kassettband samt 14 volymer av serien EL 4 bestående av ringpärmar med färgdiapositiv. Materialet i serien EL 1 är av en mycke blandad karakär och består av diverse personliga handlingar, fotografier, anteckningar, korrespondens, pressklipp och trycksaker. I förteckningen anges i serien EL 1, i volymanmärkningar, i första raden Evert Lundquists egen beteckning, därefter, i andra raden, den exakta påskriften/märkning på respektive pärm, box eller kuvert och till sist, inom parentes, anges i stora drag volymens innehåll. Brev förtecknas nästan alltid på dokumentnivå. Under förtecknings- och uppordningsarbete gjordes så få materialförflyttningar som möjligt. Datering av handlingar i Evert Lundquists egen förteckning kan ibland skilja sig från datering på det befintliga materialet i de aktuella volymerna, vilket framgår av denna förteckning.
Materialet i serien EL 4 med 14 volymer bestående av 14 ringpärmar med inkapslade färgdiapositiv donerade Evert Lundquist till Nationalmuseum först 1986 enligt Statens konstmuseers nämnd-sammanträde av den 23 januari 1986. Även efter 1986 kontinuerar konstnären att ordna och komplettera arkivmaterialet, inte minst genom att notera på och vid fotografier, kuvert, pressklipp och trycksaker sina synpunkter och anmärkningar. Han fortsätter att besöka Nationalmuseums arkiv till och med på 1990-talet, i slutet av sitt liv när hans syn var mycket svag. Detta kompletterande material förtecknas i volymerna EL1:42 - EL1:45 samt EL2:2 och serierna EL 5 och EL 6. Volymerna EL 1: 1 - EL 1: 45 i denna föteckning består av blandade och spridda handlingar och kan te sig mycket svårnavigerade och oöverblickbara. Jag ville trots allt bevara denna "oordning" så nära sin ursprunliga sammanställning som möjligt. Detta för att bevara dess ursprungliga sammanhang, dess kontekst och, Evert Lundquists egen arbetsflöde. Arkivet utgjorde en underlag och blev en ovärderlig hjälp i arbete med Evert Lundquists stora retrospektiva utställning på Moderna Museet 2010. Emilia Ström 2015-03-26

Kontroll

Skapad2017-04-18 09:19:20
Senast ändrad2022-03-24 08:54:01

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter