bild
Serie

Kongligt Museum

NM/CK

Kongliga Museum öppnades 1794 i Stockholm slott med Carl Fredrik Fredenheim som intendent. Museet lades 1795 under chefen för Överintentendentsämbetet. Till 1816 ingick även Kungliga. Myntkabinettet i museet. Namnet Nationalmuseum erhöll museet 1866, då samlingarna flyttades till sina nuvarande lokaler tillsammans med Statens historiska museer, som stannade där till 1939, och till 1884 även Livrustkammaren.
Arkivhandlingarna har tidigare förtecknats i omgångar innan de har lagts som ö-serie i myndighetsarkivet april 2014. Närmast föregående arkivförteckning är förtecknad som ett enskilt arkiv enligt allmänna arkivschemat (se Ö1:17). Tidigare volymsignum har angetts i anmärkningsfält på volymnivå samt på boxrygg. Enstaka handlingar tycks emellertid har legat i fel box medan andra helt har saknat volymsignum.
Jämför med NM/Avd-arkivet där enstaka inventarium för Kongliga Museum finns förtecknade.
Serien i arkivboxar om inte annat anges.

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11795 – 1868Protokoll i museiärenden. Ofullständigt. Häfte. Tidigare volymsignum A1:1. 
21844 – 1858Handlingar, protokoll och registratur. Inbunden. Tidigare volymsignum A1:2. 
31858 – 1865Handlingar, protokoll och registratur. Tidigare volymsignum A1:3-5. 
41831 – 1865Memorandum för kamreraren (intendenten) 1844-1865 och instruktioner 1831-1860-tal. Bunt. Tidigare volymsignum A2:1. 
51790 – 1849Koncept till underdåniga memorial och utgående skrivelser, avskrifter av handlingar rörande Kongliga Museum, inventeringsprotokoll med mera. 1790-1836. Inbunden. Tidigare volymsignum B2:1.
Anteckningsbok av von Röök, omkring 1849. Tidigare volymsignum B2:2.
 
61793 – 1862Koncepter 1793-1859. Tidigare volymsignum B2:2.
Anteckningar rörande Kongliga Museum med koncept, avskrifter av inkomna skrivelser, inventarieförteckningar med mera 1861-1862. Ofullbordade. Inbunden. Tidigare volymsignum B2:3-4.
 
71803 – 1865Inventarier och spridda förteckningar. Bunt. Jämför med Ö1:5-6. Tidigare volymsignum D:1. 
81793 – 1827Inventarium över målerisamlingen 1793-1827. Bunt. Tidigare volymsignum D:3.
1827-1844 saknas. Tidigare volymsignum D:4. Jämför med Ö:9.
 
91844Inventeringsprotokoll över målningarna i Kongliga Museum. 3 st liggfolianter. Tidigare volymsignum saknas, troligen D:2 och D:5, möjligen även D:4. 
101843 – 1865Inventarium över målerisamlingen 1843-1865. Tidigare volymsignum D:6-7.
Inventarium över måler- och skulptursamlingen 1865 saknas. Inbunden. Tidigare volymsignum D:8. Jämför med Ö:13.
 
111861Inventarium över måleri- och skulptursamlingen 1861. Inbunden. Saknar tidigare volymsignum.
Konceptkatalog över måleri-, antik- och skulptursamlingen 1861. Tidigare volymsignum D:17.
 
121783 – 1866Inventarium över måleri-, antik- och skulptursamlingen 1783-1866. Med förteckningar över donerade och deponerade föremål. Tidigare volymsignum D:9, D:10, D:12.
Inventarium över skulpturverken. Upprättad av C.F. Fredenheim omkring 1800. Tidigare volymsignum D:9a.
Inventarium över egyptiska samlingen. Utan årtal. Tidigare volymsignum D:9 eller D:10.
Konceptkatalog över måleri-, antik- och skulptursamlingen 1861. Tidigare volymsignum D:17.
 
131860 – 1861Inventarium över antik- och skulptursamlingen 1860-1861. Tidigare volymsignum D:10.
Inventarium över måleri med hänvisning till nummerserier i inventarium 1804, 1816, 1844, 1861. Utan årtal. Saknar tidigare volymsignum (möjligen D:8, jfr med Ö:10).
Register över målare och måleri. Utan årtal. Tidigare volymsignum F:2.
 
141844 – 1859Inventarium över handteckningar och gravyrer 1844-1859. Tidigare volymsignum D:12.
"Handteckningssamlingen 1793-1816" saknas. Tidigare volymsignum D:11.
Namnregister för handtecknings- och gravyrsamlingen. Utan årtal. Tidigare volymsignum F:2.
 
151859 – 1863Inventarium över handteckningar och gravyrer 1859. Inbunden. Tidigare volymsignum D:13.
Inventarium över handteckningar 1863. Inbunden. Tidigare volymsignum D:14.
Inventarium över handteckningar och gravyrer 1863/utan årtal. Tidigare volymsignum D:15.
 
161863Inventarium över handteckningar och gravyrer 1863 samt utan årtal. Tidigare volymsignum D:16. 
171783 – 2010Förteckningar över handlingar rörande Kongliga Museums arkiv 1792-1806, omkring 2010. Tidigare volymsignum F:2.
Kungliga brev 1783-1843. Tidigare volymsignum E:1.
Kungliga brev 1841-1868. Även med inkomna handlingar från myndigheter. Avskrifter. Tidigare volymsignum E:1-2.
 
181795 – 1849Skrivelser från enskilda 1795, 1803-1849. Bunt. Tidigare volymsignum E3:1.
1850-1869 saknas. 1861-1862, jämför med Ö1:6.
 
191797 – 1865Handlingar rörande inköp av den Martelliska samlingen 1797-1828. Häfte. Tidigare volymsignum F:1.
Konkordensförteckning 1865. Utan årtal. Datautskrift. Saknar tidigare volymsignum.
Handlingar rörande Gustaf III:s antikmusuem. Utan årtal. Akt. Tidigare volymsignum D:10.
 
201793 – 1861Förvaras i säkerhetsskåp på AoB avd.
Kronologisk målerikatalog upprättad av C.F. Fredenheim 1793. Ofullständig. Tidigare volymsignum F:4.
Överintendentämbetets skrivelser till Kungl. Maj:t angående Kongliga Museum 1795-1819. Avskrifter. Tidigare volymsignum F:3.
Handlingar rörande samlingar (allmänt, måleri, skulptur, handteckningar och gravyrer) samt handlingar rörande konservering och bibliotek 1799-1861/utan årtal. Tidigare volymsignum F:2.
Katalog med Kongliga Musei målningar 1828. Saknar tidigare volymsignum.
Katalog med Kongliga Museums målningar med skisser över hängningen i slottet 1838. Tidigare volymsignum F:2. (Digitaliserad)
 
211826 – 1842Kongliga Musei räkenskaper med verifikationer. Tidigare volymsignum G:1. 
221830 – 1843Redogörelse för statsanslaget till Kongliga Museum. Tidigare volymsignum G:2. 
231844 – 1858Redogörelse för statsanslaget till Kongliga Museum 1844-1858. Tidigare volymsignum G:3-4 
241859 – 1865Redogörelse för statsanslaget till Kongliga Museum 1859-1865. Tidigare volymsignum G:4-5. 
[H0075]1793 – 1816Ingår i NM/Avd D4cbah:1: Gravyravdelningens äldre förteckningar över gravyrer, handteckningar, arkitekturritningar/Kgl. Museum. 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter