bild
Serie

INKOMNA SKRIVELSER, ALLMÄN SERIE

NM/CK

Serien inbunden. Även med viss enskild post. Diarieförda skrivelser. Serien fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie E1 (Inkomna skrivelser). Vol 41-44 saknas 2018

 Volymer (48 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11944 
21945 
31946 
41947 
51948 
61949 
71950 
81951 
91952 
101953 
111954 
121955 
131956 
141957 
151958 
161959 
171960 
181961 
191962 
201963 
211964 
221965 
231966 
241967 
251968 
261969 
271970 
281970 
291971 
29A1971Yttranden. Häri även inkomna handlingar från riksdagens revisorer 1972. 
301971 
311972Se även volym E2:29a 
321972 
331973 
341973 
351974 
35A1974Remissyttrande samt d/nr 503, 504/1974. Överlåtelsehandlingar till New York Collection, d/nr 22. 
361974 
371975 
381975 
391975 
401976 
411976Vol 41-44 saknas 2018 
421976 
431976 
441973 – 1975Innehåller yttranden från museer och kulturminnesvård ang. "MUSEERNA" 1965 (SOU 1973:5). 
[H0047]1866 – 1938Se Nationalmusei protokoll över museiärenden, volymerna A2:1-73. 
[H0048]1939 – 1943Se registratur, volymerna B1:15-19. 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter