bild
Arkiv

NM/CK


 Serier (92 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1NÄMNDPROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A 1 ANämndprotokoll med bilagorSerien inbunden om inte annat anges. Bilagorna upptar bl.a. avdelningarnas inköp, indeponeringar, utlån, gåvor samt samlingarnas vård och underhåll. Med register. Serien avslutad. Fortsätter fr.o.m. den 1 juli 1976 i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie A2 (Natioanalmusei nämndprotokoll). 
A 1 BFöredragningslistor till nämndprotokollBand i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
A 2PROTOKOLL I MUSEIÄRENDENSerien inbunden. Med bilagor, register och korrespondens. Serien avslutad. Ingår fr.o.m. den 1 spetember 1976 i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie A1a (Styrelsens protokoll). 
A 3PROTOKOLL ÖVER INKÖP AV LEVANDE SVENSKA KONSTNÄRERS ARBETENSerien i arkivkartong. 
A 4ÖVRIGA PROTOKOLLSerien i arkivkartong. 
B 1REGISTRATURSerien inbunden med register.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie B1 (Utgående skrivelser) och A3 (Anslagsframställningar).
 
B 2UTGÅENDE SKRIVELSER 
B 2 AÖverintendentens utgående skrivelserSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad. Fortsätter i serie E4a (Överintendentens korrespondens).
 
B 2 BKansliets utgående skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad.
Serien avslutad.
 
B 2 CHemliga utgående skrivelserJämför med C3: Diarier över hemliga handlingar jämte protokoll.
Handlingarna kan innehålla sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 15 kap 2 § och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 4 §.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
B 3ÅRSBERÄTTELSERIngår i "Meddelanden från Nationalmuseum", "Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning". 
C 1DIARIER ÖVER INKOMNA SKRIVELSER 
C 1 ADiarier över inkomna skrivelser, allmän serieSerien inbunden. 
C 1 BDiarier över inkomna remisserSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
C 1 CDiarier över inkommande räkningar och målSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
C 2DIARER ÖVER UTGÅENDE SKRIVELSER, ALLMÄN SERIESerien inbunden. 
C 3DIARIER ÖVER HEMLIGA HANDLINGAR JÄMTE PROTOKOLLSerien inbunden. 
D 1BESÖKSLIGGARE, ALLMÄN SERIESerien inbunden.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie D1 (Besöksliggare).
Fr.o.m. volym 5 t.o.m volym 9 benämnd "Nationalmusei besöksbok". Volymerna 5-9 SAKNAS vid inventering 1996. Finns en anteckning sedan tidigare om att den har varit placerad i receptionen.
 
D 2INVENTARIER 
D 2 AInventarium över statens konstsamlingarSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 2 BInventarium över yttre materiel på NationalmuseumSerien inbunden om inte annat anges. 
D 3ACCESSIONSKATALOGER 
D 3 AAccessionskataloger över statens konstsamlingarBand i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 3 BAccessionskataloger över yttre materiel på NationalmuseumSerien i arkivkartong.
Serien avslutad.
 
D 4DAGBÖCKER 
D 4 ADagböcker, överintendentenBand i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
D 4 BDagböcker, kanslietSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
D 5DONATIONSREGISTERKortregister, alfabetiskt ordnat. Med sidhänvisningar till "Meddelanden från Nationalmuseum". Fr.o.m. 1984 excelark.
Inskannat 2016 och publicerat i Mimer, interna databas.
 
D 6ARKIVFÖRTECKNINGARSerien i arkivkartonger om ej annat anges. 
D 7PERSONALHANDLINGARSerien i arkivkartonger om ej annat anges. Avlöningskort i volymerna 1-13, samt tjänstematriklar i volymerna 14-15. Äldre löneunderlag påträffat vid evakuering av OF 2005 har lagts till i slutet av serien. 
D 8RÄKENSKAPSFORMULÄRInbunden. 
E 1KUNGLIGA BREV MED REGISTER 
E 1 AKungliga brev och departementsskrivelserSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
E 1 BRegister till kungliga brevSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
E 2INKOMNA SKRIVELSER, ALLMÄN SERIESerien inbunden. Även med viss enskild post. Diarieförda skrivelser. Serien fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie E1 (Inkomna skrivelser). Vol 41-44 saknas 2018 
E 3ÖVRIGA INKOMNA SKRIVELSER 
E 3 AÖverintendentens inkomna skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. Serien avslutad. Fortsätter i serien E4 a (Överintendentens korrespondens). 
E 3 BKansliets inkomna skrivelserSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. Serien avslutad. Fortsätter i serien E4 b (Kansliets korrespondens). 
E 3 CHemliga inkomna skrivelserJämför med C3: Diarier över hemliga handlingar jämte protokoll.
Handlingarna kan innehålla sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 15 kap 2 § och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 4 §.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
E 4KORRESPONDENS 
E 4 AÖverintendentens korrespondensSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. Serien avslutad. Fortsätter i Nationalmusei avdelningars arkiv (NM/AVD). Serie E2k (Överintendentens korrespondens). 
E 4 BKansliets korrespondensSerien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. Ej diarieförda handlingar. Serien avslutad. 
E 5TJÄNSTEANSÖKNINGSHANDLINGARSerien i arkivkartonger. Bland ansökningshandlingarna finns även handlingar rörande fast anställd personal. I volymerna 8-14 kan även ansökningshandlingar rörande vakt- och kanslipersonal förekomma. 
F 1HANDLINGAR ANGÅENDE NATIONALMUSEI BYGGNADERSerien i arkivkartonger. Jämför även serie J2 (Ritningar) och J3 (Ritningar över övriga fastigheter tillhörande Nationalmuseum). Förvaras i B21. 
F 2DIVERSE ÄMNESORDNADE HANDLINGARSerien i arkivboxar.
Handlingarna kan innehålla sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 15 kap 2 § och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 4 §.
 
F 3HANDLINGAR RÖRANDE DONATIONERSerien i arkivkartong. 
F 4HANDLINGAR RÖRANDE TJÄNSTERSerien i arkivkartonger om inte annat anges. 
F 5HANDLINGAR RÖRANDE NÄMNDER OCH FÖRENINGAR 
F 6HANDLINGAR RÖRANDE ICOMSerien i arkivkartonger. ICOM - International Council of Museums.
Serien avslutad. Se Nationalmusei avdelningars arkiv (NM/AVD), serie E2K (Överintendentens korrespondens).
 
F 7TIDNINGSEXCERPTER: KONSTLIVETSerien i arkivkartonger. 
F 8ÖVERINTENDENTENS DIVERSE HANDLINGARSerien i arkivkartonger. 
G 1HUVUDBÖCKERSerien i arkivkartonger.
Fr.o.m. den 1 juli 1972 har Nationalmuseum varit anslutet till system S. Redovisningscentral är kammarkollegiet, redovisningsgrupp 07.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie G1a (Huvudböcker/bokslut).
 
G 2KONCEPTRÄKENSKAPER 
G 2 ARäkenskaper med listor och verifikationerSerien i arkivkartonger.
Mellan 1870-1886 benämnd "Huvudbok jemte verifikationer". Därefter "Räkenskaper med verifikationer". Fr.o.m. 1893 benämnd "Räkenskaper jemte/med listor och verifikationer".
 
G 2 BDonationsräkenskaperSerien i arkivkartonger.
Serien avslutad.
 
G 3INKOMST- OCH UTGIFTSJOURNALER 
G 3 AInkomstjournaler 
G 3 AAInkomstjournaler, årsvisSerien buntad.
Serien avslutad.
 
G 3 ABInkomstjournaler, månadsvisSerien buntad.
Serien avslutad.
 
G 3 BUtgiftsjournaler 
G 3 BAUtgiftsjournaler, årsvisSerien butad.
Serien avslutad.
 
G 3 BBUtgiftsjournaler, månadsvisSerien buntad.
Serien avslutad.
 
G 4INKOMST- OCH UTGIFTSBÖCKER 
G 4 AInkomstböcker 
G 4 AAInkomstböcker i renskriftSerien inbunden om ej annat anges.
Serien avslutad.
 
G 4 ABInkomstböcker i konceptSerien buntad.
Serien avslutad.
 
G 4 BUtgiftsböcker 
G 4 BAUtgiftsböcker i renskriftSerien inbunden om ej annat anges. 
G 4 BBUtgiftsböcker i konceptSerien buntad.
Serien avslutad.
 
G 5KASSABÖCKER 
G 5 AKassaböcker, allmän serieSerien i arkivkartong. 
G 5 BKassaböcker, särskilda kassor 
G 5 BABesöksredovisningSerien i arkivkartong.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie D1 (Besöksliggare).
 
G 5 BBJournal över förevisningsmedelSerien inbunden om ej annat anges.
Serien avslutad.
 
G 5 BCNationalmusei hjälpkassaSerien i arkivkartonger.
Kassan instiftades av Johan Christofer Boklund den 28/7 1869. Han gav även grundplåten till denna kassa (25 kr). Till kassan inbetalade sedan dess medlemmar och ägare 5 kr per år och sedan 1 kr per månad, så att 16 kr erlades årligen. Senare överfördes inkomsterna från Nationalmuseums garderob, uppdelade på en kappkassa och en käpp-, paraply- och galoschkassa till "Nödhjälps-, låne- och pensionskassa". Från garderobsmedlen betaldes också vissa löner för extra tjänstgörande. Kassan avslutades 1965.
 
G 5 BDCivilstatens änke- och pupillkassaSerien buntad. Avgiftsuppgifter.
Serien avslutad.
 
G 5 BEKvittenserSerien i arkivboxar.
Serien avslutad.
 
G 5 BFJournal över bränsleförbrukning, golvboning m.m.Serien inbunden. 
G 6HANDLINGAR TILLHÖRANDE SYSTEM S 
G 6 AHuvudböckerIngår i huvudbok för redovisningsgrupp D7, kammarkollegiet.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie G1a (Huvudböcker/bokslut).
 
G 6 BHandlingar tillhörande kassabokföringsrutinen 
G 6 BATransaktionslistor/kassabokföringenSerien på mikrofilm i 3 exemplar. Förvaras i Riksarkivet, därav 1 säkerhetsexemplar. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet.
Listor hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets gallringsbeslut nr 785.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie G1ba (Transaktionslistor, periodiska transaktionsrapporter).
 
G 6 BBPeriodiska utbetalningsrapporterSerien på mikrofilm i 3 exemplar. Förvaras i Riksarkivet, därav 1 säkerhetsexemplar. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet.
Listor hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets gallringsbeslut nr 785.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie G1bb (Periodiska utbetalningssrapporter).
 
G 6 BCKassabokföringens huvudregister KR-1Serien på magnetband i 2 exemplar som ingår i varsin nummerserie i Riksarkivet. Innehåller samtliga poster i kassabokföringens kontoregister (KR-1). Uppgifterna är sorterade efter bokföringsmånad, myndighet, avihuvud, kontering, bokföringsdatum och verifikationsnummer. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet, för system- och programdokumentation i övrigt till Riksarkivet och DAFA.
Serien avslutad. Fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie G1bc (Konto- och transaktionsregister).
 
G 6 UUtgallringsbara serier - system SFör uppgifter om vilka serier som kan förekomma, gallringsfrister m.m. se Riksarkivets gallringsbeslut nr 785. 
G 7VERIFIKATIONERSerien i arkivboxar.
Den övervägande delen av serien är utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1985:2, se bilaga till arkivförteckningen. Endast en liten del av detta material har sparats. En del av de verifikationer som har gallrats innehöll uppgifter om konstinköp. De verifikationer som har sparats arkivlades 1999 och 2014.
 
J 1KARTORRitningshurts i B21 
J 2RITNINGARSerien i fasciklar. Volymerna nummer 4 och 5 innefattar Nationalmuseiutredningen. 
J 3RITNINGAR ÖVER ÖVRIGA FASTIGHETER TILLHÖRANDE NATIONALMUSEUM 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö 1Kongligt MuseumKongliga Museum öppnades 1794 i Stockholm slott med Carl Fredrik Fredenheim som intendent. Museet lades 1795 under chefen för Överintentendentsämbetet. Till 1816 ingick även Kungliga. Myntkabinettet i museet. Namnet Nationalmuseum erhöll museet 1866, då samlingarna flyttades till sina nuvarande lokaler tillsammans med Statens historiska museer, som stannade där till 1939, och till 1884 även Livrustkammaren.
Arkivhandlingarna har tidigare förtecknats i omgångar innan de har lagts som ö-serie i myndighetsarkivet april 2014. Närmast föregående arkivförteckning är förtecknad som ett enskilt arkiv enligt allmänna arkivschemat (se Ö1:17). Tidigare volymsignum har angetts i anmärkningsfält på volymnivå samt på boxrygg. Enstaka handlingar tycks emellertid har legat i fel box medan andra helt har saknat volymsignum.
Jämför med NM/Avd-arkivet där enstaka inventarium för Kongliga Museum finns förtecknade.
Serien i arkivboxar om inte annat anges.
 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter