Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

INKOMNA SKRIVELSER, ALLMÄN SERIE

Nationalmuseums centrala kansli NM/CK

Serien inbunden. Även med viss enskild post. Diarieförda skrivelser. Serien fortsätter i Förvaltningsenhetens arkiv (SKM/FE), serie E1 (Inkomna skrivelser).

 Volymer (48 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11944 
21945 
31946 
41947 
51948 
61949 
71950 
81951 
91952 
101953 
111954 
121955 
131956 
141957 
151958 
161959 
171960 
181961 
191962 
201963 
211964 
221965 
231966 
241967 
251968 
261969 
271970 
281970 
29.11971Yttranden. Häri även inkomna handlingar från riksdagens revisorer 1972. 
291971 
301971 
311972Se även volym E2:29.1 
321972 
331973 
341973 
35.11974Remissyttrande samt d/nr 503, 504/1974. Överlåtelsehandlingar till New York Collection, d/nr 22. 
351974 
361974 
371975 
381975 
391975 
401976 
411976 
421976 
431976 
441973 – 1975Innehåller yttranden från museer och kulturminnesvård ang. "MUSEERNA" 1965 (SOU 1973:5). 
[H0133]1866 – 1938Se Nationalmusei protokoll över museiärenden, volymerna A2:1-73. 
[H0134]1939 – 1943Se registratur, volymerna B1:15-19. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter