Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

John Kruses brevsamling

Kruse John brevsamling

John Kruse (1865–1914), konsthistoriker, avdelningsföreståndare för gravyravdelningen vid Nationalmuseum 1900–1911.
Arkivet omfattar 4 volymer. Förteckningen i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.

 Volymer (4 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Adelborg, Ottilia – Durling, Axel.
A
Adelborg, Ottilia 2 brev
Adlersparre, Sofie 1 brev
Ankers, N.E. 4 brev (10 blad), 1 koncept (4 blad)
Ander, Knut 11 brev (21 blad)
Anderberg, Kr. 5 brev (6 blad)
Andersson, Aksel 1 brev
Andersson, Gunnar 1 brev (2 blad)
Andersson, N.E. 1 brev
Annerstedt, Claes 1 kort
Atterström, Aug. 1 brev
B
Bager, Amalia 2 brev
Baeckström, Arvid 2 brev (3 blad), 1 kort
Beijer, G. 1 brev
Berg, Fridtjov (?) 1 tidningsartikel
Berg, Oda 2 brev (6 blad)
Bergh, Gerda 2 kort
Bergh, Richard 1 brev, 4 kort
Berglund, An. 1 brev (2 blad)
Bergman, Johan 1 kort
Bergsten, Vilh. 1 brev
Bergström, Sigge 1 brev (2 blad)
Beskow, Nathanael 1 kort
Bierfreund, Theodor 1 brev (2 blad)
Block, Emil 1 kort
Boberg, Ferdinand 1 brev
Branting, Agnes 1 kort
Brising, Harald 5 brev (12 blad), 13 kort
Brunius, August 8 brev (13 blad), 4 kort
Böttiger, John 2 brev, 5 kort
C
Callmander, R. 1 brev (2 blad)
Cardon, Kerstin 1 brev
Carlander, Alg. 2 kort
Collin, Johannnes 1 brev (2 blad)
D
Dahl, Frantz, Köpenhamn 1 kort
Dahlgren, E.W. 1 brev
Dickson, Robert 19 brev (21 blad), 1 gåvohandling
Didron, Carl 2 brev
Dietrichson, L. 1 kort
Durling, Axel 1 kort
 
2Edelfelt, A. – Krouthén, J.
E
Edelfelt, Albert, Borgå 3 brev (5 blad)
Edelfelt, Annie 1 brev
F
Fahlcrantz, Axel 1 brev
Fallstedt, Inger (?) 1 brev
Flodmark (?), Johan 1 kort
Folcker, E.G. 15 brev (29 blad), 2 kort
1 tidningsurklipp
Fåhraeus, Klas 3 brev
G
Ganz, Emil, Basel 1 brev
Gauffin, Axel 19 brev (37 blad), 2 kortbrev
5 kort, fotografier
Geber, Hugo 1 brev
Gellerstedt, A.T. 1 brev, 1 kort
Girodie, André, Paris 1 brev
Glerupska bokhandeln 1 kort
Granberg, Olof 7 brev, 5 kort
Grut, T. 1 brev
Göthe, Augusta 1 kortbrev, 1 kort
Göthe, Georg 22 brev (40 blad), 7 kortbrev
9 kort
H
Hafström, E. 2 brev, 1 kortbrev
Hagman, Alfred 1 brev
Hahr, August 1 brev, 1 kort, 1 koncept (2 blad)
Hallström, Per 3 brev
von Heidenstam, Verner 1 kort
Heilborn, Otto 1 kort
Henckel, Gisela 2 brev (3 blad)
Henriques, Pontus 1 kort
Herrlin, A. 2 kort
Hesselbom, Otto 4 brev (14 blad), 3 kort
Hildebrand 1 brev, 1 kortbrev
Hägg, Axel H. 10 brev (16 blad), 1 kort
K
Kardell, S.J. 3 brev (4 blad)
Kede, Svante 3 brev (5 blad), 1 kort
Key, Ellen 9 brev & 1 brevfragment (21 blad)
2 kortbrev, 4 kort, 1 tryck (mot
Heidenstam), 2 koncept (9 blad)
Kleen, Tyra 1 brev (2 blad)
Kockum, Frans H. 1 brev, 1 kort
Kronberg, Julius 1 brev (2 blad), 1 kort
Kreuger, Nils 3 brev, 3 kort
Krouthén, Johan 1 brev
 
3Lagus, Elis – von Rosen, Georg
L
Lagus, Elis, Helsingfors 8 brev (20 blad), 3 kort
Larsson, Carl 30 brev (43 blad), 1 kortbrev
12 kort, 2 koncept
Larsson, Hans 6 brev (13 blad), 1 kortbrev
4 kort
Larsson, Ludvig 1 brev (2 blad), 1 kort
Laurin, Carl G. 5 brev (6 blad)
Laurin, Thorsten 8 brev (11 blad), 6 kort
Leijonhufvud, Märta 1 kort
Levertin, Ebba 2 brev (4 blad), 1 kort
Levertin, Oscar 9 brev (11 blad), 3 kort
Liljefors, Bruno 1 brev (2 blad)
Lindholm, Bernt 1 kort
Ljunggren, Evald 2 brev (3 blad), 3 kort
Ljungström, Ernst 2 brev (4 blad)
Looström, Ludvig 3 brev (4 blad), 1 kort
Luck, C. Cardale 1 brev (2 blad)
Lundström, Ernst 1 brev
M
Malmgren, Axel 1 brev (2 blad)
Mortensen, Johan 10 brev (14 blad), 1 kort
1 brev ang. M:s ackord
Mörner, Axel 1 brev
N
Nordenberg, Bengt 1 brev (2 blad) även Wickenberg
Nordensvan, Georg 1 brev (2 blad), 2 kortbrev
Nordisk tidskrift (Letterstedt) 1 meddelande
Norlind, Ernst 10 brev (13 blad), 1 kort
Nordström, Karl 6 brev (12 blad), 3 kort
förteckning över Konstnärs-
förbundets medlemmar
Norstedt, Reinholm 2 brev, 1 kort
O
Osslund, Helmer 1 kort
P
Palm, C.U. 2 brev
Pauli, Georg 2 brev, 2 kort, 1 tidnings-
artikel
Petersen, Carl O. 4 brev (6 blad), 1 kort
1 träsnitt
Petersen, Victoria 1 kort
af Petersens, Carl 1 brev
Q
Quensel, Oscar 1 brev (2 blad), 2 kort
R
Roikjer, C.V. 1 brev
Romdahl, Axel sen. 1 brev (2 blad)
Romdahl, Axel L. 16 brev, 1 kortbrev, 1 kort
Roosval, Albin 1 brev (2 blad)
Roosval, Jonny 7 brev (12 blad), 1 kortbrev
1 kortbrev, 3 kort
von Rosen, Georg 3 brev, 5 kort
 
4Samzelius, H. – Österlind, A.
S
Samzelius, Hugo 1 kort
Schonberg, Torsten 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (8 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Schwab, Egil 1 kort
Silfversköld, Otto 1 brev (2 blad), 2 kort
Singer, Jenny, Wien 1 kort
Sirén, Osvald 20 brev (40 blad) med bilagor
(3 blad), 5 kort, 1 koncept (2 blad)
Sjöberg, Nils 1 brev
Sjögren, Arthus 1 brev (2 blad), 5 exlibris
Snoilsky, Carl 1 brev, 1 tack
Sondén, Mårten 1 brev (2 blad)
Stenberg, Emerik 1 brev (2 blad)
Stenhammar, Ernst 1 brev
Stille, Arthur 1 brev
Stjerna, Knut 2 brev
von Strokirch, E. 2 brev (21 blad), 2 kort
Strååt, Hjalmar 1 brev
Strömberg, J. 3 brev (4 blad)
Sundström, Harriet 1 brev (2 blad), 1 kort
Sylvan, Otto 25 brev (45 blad), 7 kortbrev
33 kort
Södergren, A.V. 1 brev
Söderlund, C. 2 brev
T
Tallberg, A. 4 brev (5 blad)
Thegerström, Robert 1 kort
Thorell, Hildegard 1 kort
U
Upmark, Eva 1 brev
Upmark, Gustaf d.ä. 1 brev (2 blad), 1 kortbrev
2 kort
Upmark, Gustaf d.y. 1 kort
W
Walberg, Sven 1 brev
Weibull, Lauritz 2 brev (4 blad)
Wickenberg, Per – se Nordenberg, B.
Wilhelmson, Carl 1 brev, 2 kortbrev
Wolke,Gustaf 2 brev (3 blad)
Wrangel, Evert 25 brev (47 blad), 3 kortbrev
10 kort
Wåhlin, Karl 21 brev (36 blad), 6 kort
3 tackskrivelser
Z
Zoir, Emil 1 brev (2 blad)
Zorn, Anders 2 brev (3 blad)
Zorn, Emma 6 brev (9 blad) samt
Tyge Möllers visitkort
Å
Åkerhielm, Dan 1 brev
Ö
Öhrvall, Hjalmar 2 brev (3 blad)
Österlind, Allan 3 brev (5 blad), 1 kortbrev
Övrigt
Brev från en ungrare 1 brev
A.M. 1 kort
Kallelse till Föreningen för grafisk konst 1896
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter